Složka - poskytnuté informace dle z. 106/1999  
  název zveřejněno od   zveřejněno do
poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 03.04.2014 30.04.2014