Složka - Rozvoj obce  
  název zveřejněno od   zveřejněno do
vodovodní přivaděč Louny - Blšany u Loun 25.07.2014 12.08.2014
návrh nového územníhoplánu 28.04.2014 29.04.2014
Návrh nového územního plánu obce 28.04.2014 29.04.2014
výsledky výběrového řízení 11.01.2012 26.01.2012
Textová část ÚP (2) 21.11.2008 21.11.2009
Textová část ÚP (1) 21.11.2008 21.11.2009
Územní plán 10.11.2008 10.11.2009
Změna č.1 ÚP 23.07.2008 04.09.2008
Blšany výkres UPD 18.05.2007 17.06.2007
Blšany schéma UPD 18.05.2007 17.06.2007
Blšany zadání UPD 18.05.2007 17.06.2007
oznámení změny č.1UPD 18.05.2007 17.06.2007
Rozvoj obce 22.03.2006 22.03.2006