Zveřejněné dokumenty na úřední desce RSS kanál
  název zveřejněno od   zveřejněno do
Územní plán
Veřejná vyhláška - ozn. veřejného projednání upr. a posouz. návrhu Změny č. 4 ÚP Bublava 03.05.2018 18.06.2018
Ostatní
Akce-informativní rozbor pitné vody 23.03.2018 30.06.2018
Informace-cestovní doklady 23.03.2018 30.06.2018
Zveřejnění informace dle zák. 106/1999 23.05.2018 25.06.2018
Rozpočet obce
Střednědobý výhled rozpočtu obce Bublava 2019 - 2022 22.12.2017 31.12.2022
Rozpočet 2018
Rozpočet obce Bublava r. 2018 22.12.2017 31.12.2018
Rozpočtové opatření č. 1/2018 16.03.2018 31.12.2018
Rozpočtové opatření č. 2/2018 24.05.2018 31.12.2018
Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva s VSOZČ 22.12.2017 31.12.2020
Rozpočet 2017
Schválený Závěrečný účet obce Bublava za r. 2016 22.03.2017 30.06.2018
Oznámení o vyvěšení závěr.účtu obce Bublava za r. 2016 v el. podobě 22.03.2017 30.06.2018
DSMOK a MAS Sokolovsko
DSMOK - rozpočet na r. 2018 08.02.2018 31.03.2019
DSMOK - rozpočtový střednědobý výhled 2019 - 2022 08.02.2018 31.12.2022
DSMOK- pozvánka na Valnou hromadu 23.05.2018 30.05.2018
Katastrální úřad
UZSVM-Nedostatečně označené osoby v KN aktual. k 1.2.2017 09.03.2017 31.12.2023
FÚ pro Karlovarský kraj
FÚ - veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na r. 2018 27.04.2018 29.05.2018
Dražební vyhláška č.p. 785 11.05.2018 13.06.2018
VAK Karlovy Vary, VSOZČ
VSOZČ-Schválený závěrečný účet a zpráva o výsledku hospodaření za rok 2016 15.08.2017 30.06.2018
VSOZČ - Oznámení o zveřejňování schválených rozpočtových dokumentů 04.01.2018 31.12.2050
VSOZČ-návrh závěrečného účtu 27.04.2018 08.06.2018
VSOZČ - pozvánka Valnou hromadu 11.05.2018 08.06.2018
Audity
Oznámení - zveřejňované dokumenty obce dle zák. 250/2000 Sb. 22.12.2017 31.12.2050
Návrh závěrečného účtu vč. zprávy o výsledku přezk. hospodaření obce Bublava 21.03.2018 08.06.2018
Závěrečný účet za r. 2017 - schválený 24.05.2018 30.06.2019
Bublava
Veřejnoprávní smlouva - VSOZČ - účel: vodojem v obci Bublava 19.12.2016 20.12.2019

  zobrazit dokumenty v archivu