Složka - Obecně závazné vyhlášky  
  název zveřejněno od   zveřejněno do
Obecně závazná vyhláška obce Bublava č. 1/2018 28.05.2018 13.06.2018
Obecně závazná vyhláška obce Bublava č. 1/2017 - MŠ 12.10.2017 30.10.2017
Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb.o svobodném přístupu k informacím 14.01.2016 16.02.2016
Obecně závazná vyhláška obce Bublava č. 1/2015 01.04.2015 20.04.2015
Nařízení obce Bublava č. 1/2013 04.03.2013 19.03.2013
Vyhláška o místních poplatcích 1/2012 04.10.2012 19.10.2012
Vyhláška o poplatku za komunální odpad 2/2012 04.10.2012 19.10.2012
OZV 4/2012 zrušovací 04.10.2012 19.10.2012