Složka - územní plán  
  název zveřejněno od   zveřejněno do
Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Dívčí Kopy 24.09.2018 25.10.2018
Veřejná vyhláška 24.09.2018 25.10.2018
Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Dívčí Kopy 19.09.2018 19.09.2018
Veřejná vyhláška 19.09.2018 19.09.2018
vyhláška - vydání OOP ÚP 17.09.2014 03.10.2014
ÚP Dívčí Kopy - ZPF, Širší vztahy, Koordinační výkres 17.09.2014 03.10.2014
ÚP Dívčí Kopy - členění území, hlavní výkres, VPS 17.09.2014 03.10.2014
Územní plán obce 21.08.2014 21.08.2014