Složka - územní plán  
  název zveřejněno od   zveřejněno do
vyhláška - vydání OOP ÚP 17.09.2014 03.10.2014
ÚP Dívčí Kopy - ZPF, Širší vztahy, Koordinační výkres 17.09.2014 03.10.2014
ÚP Dívčí Kopy - členění území, hlavní výkres, VPS 17.09.2014 03.10.2014
Územní plán obce 21.08.2014 21.08.2014