Zveřejněné dokumenty na úřední desce RSS kanál
  název zveřejněno od   zveřejněno do
Komplexní pozemkové úpravy
SPÚ pozvánka na závěr. jednání -Komplexní pozemkové úpravy Habartice, Háj 11.04.2018 26.04.2018
Účelové neinvestiční dotace
smlouva 01. 2015 TJ 09.09.2015 09.09.2018
smlouva 02. 2015 SDH 09.09.2015 09.09.2018
smlouva 03. 2015 TJ 09.09.2015 09.09.2018
Veřejnoprávní sml. mezi DSO MF Frýdlant a Nemocnicí Frýdlant 11.01.2016 11.01.2019
Mikroregiony apod.
DSO - schv. závěrečný účet r. 2016 07.06.2017 07.06.2018
DSO -oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu 2018 07.03.2018 07.03.2019
Územní plán Habartice
ÚP 2018 právní stav po změně č. 1 - výkres základního členění území 13.04.2018 23.04.2018
ÚP 2018 právní stav po změně č. 1 - textová část 13.04.2018 23.04.2018
ÚP 2018 právní stav po změně č. 1 - hlavní výkres 13.04.2018 23.04.2018
ÚP 2018 právní stav po změně č. 1 - výkres veřejné infrastruktury 13.04.2018 23.04.2018
ÚP 2018 právní stav po změně č. 1 - výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 13.04.2018 23.04.2018
Inform.dle 106/1999 Sb.
Informace o podmínkách doručení dokůmentů na OÚ 14.11.2017 14.11.2018
Obecně závaz. vyhlášky platné
SEZNAM EVIDOVANÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBEC HABARTICE 19.07.2017 19.07.2018
arch.úřední deska
ÚZSVM Liberec ...Informace pro veřejnost 02.12.2015 02.12.2025
ÚZSVM Liberec ...Výzva občanům 02.12.2015 02.12.2025
ÚZSVM liberec Nedostatečně identifikovaný vlastník ... Habartice 02.12.2015 02.12.2025
Prodloužení zákazu vstupu do lesa do 30. 04. 2018 23.03.2018 30.04.2018
Opakovaná elektr. DRAŽBA p. p. č. 192 k. ú. Habartice u Fr. 23.03.2018 16.05.2018
Opakovaná elektr. DRAŽBA p. p. č. 195.1 k. ú. Habartice u Fr. 23.03.2018 16.05.2018
rozpočty, povinné zveřejňování
Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Habartice 16.03.2017 31.12.2019
Závěrečný účet obce r. 2016...schválený ZO 24.04.2017 30.06.2018
Zpráva o výsledku přezk. hospodaření obce r. 2016...schválená ZO 24.04.2017 30.06.2018
Rozpočet ZŠ a MŠ Habartice p. o. na r. 2017 05.05.2017 30.04.2018
Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2018-2020 02.11.2017 31.12.2020
Schválený rozpočet obce Habartice na rok 2018 19.12.2017 19.12.2018
Požadavky zveřejnění dle zákona (8) 26.02.2018 26.04.2018
Rozpočet ZŠ a MŠ Habartice na rok 2018 13.04.2018 30.04.2019
Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Habartice 16.04.2018 31.12.2020
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Habartice za r. 2017 19.04.2018 09.05.2018
Závěrečný účet obce Habartice za r. 2017 19.04.2018 09.05.2018

  zobrazit dokumenty v archivu