Zveřejněné dokumenty na úřední desce RSS kanál
  název zveřejněno od   zveřejněno do
Smlouvy soc. služby DSO Mikroregion Frýdlant
Smlouva mezi Mikroregionem Frýdlantsko a ADVAITOU z. ú. 07.07.2020 07.07.2023
Smlouva mezi Mikroregionem Frýdlantsko a Centrem LIRA, z. ú. 07.07.2020 07.07.2023
Smlouva mezi Mikroregionem Frýdlantsko a Člověkem v tísni, o. p. s. 07.07.2020 07.07.2023
Smlouva mezi Mikroregionem Frýdlantsko a Diakonii Beránek z. s. 07.07.2020 07.07.2023
Smlouva mezi Mikroregionem Frýdlantsko a Diakonii ČCE-stř. v Jablonci n. Nisou 07.07.2020 07.07.2023
Smlouva mezi Mikroregionem Frýdlantsko a Diecezní charitou Litoměřice 07.07.2020 07.07.2023
Smlouva mezi Mikroregionem Frýdlantsko a Domovem Raspenava p. o. 07.07.2020 07.07.2023
Smlouva mezi Mikroregionem Frýdlantsko a Mostem k naději, z. s. 07.07.2020 07.07.2023
Smlouva mezi Mikroregionem Frýdlantsko a DOMOVEM U SPASITELE stř. Husitské diakonie 07.07.2020 07.07.2023
Smlouva mezi Mikroregionem Frýdlantsko a Majákem NMPS, z. ú. 07.07.2020 07.07.2023
Vzor žádosti O dotaci na podporu sítě sociálních služeb v Mikroregionu Frýdlantsko 05.02.2021 13.05.2021
Dotační program na podporu Sítě sociálních služeb v Mikroregionu Frýdlantsko r. 2021 05.02.2021 13.05.2021
Informační povinnost správce
Informace občanům k zasílání SMS zpráv 31.08.2018 23.05.2023
Informační povinnost Obce Habartice 02.07.2019 02.07.2024
Mikroregiony apod.
DSO Oznámení o zveřejnění dle zák. č. 250.2000 o rozpočtových pravidel ÚR 13.01.2021 13.01.2022
DSO Mikroregion Fr. návrh rozpočtu na rok 2021 19.02.2021 19.05.2021
Příloha DSO rok 2020 - příloha č. 4 06.04.2021 23.04.2021
Rozvaha DSO r. 2020 - příloha č. 3 06.04.2021 23.04.2021
Výkaz zisku a ztráty DSO r. 2020 - příloha č. 2 06.04.2021 23.04.2021
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Frýdlantsko za rok 2020 - příloha č. 1 06.04.2021 23.04.2021
Návrh závěrečného účtu DSO Mikroregion Frýdlantsko za rok 2020 06.04.2021 23.04.2021
Výkaz pro hodnocení plnění rpzpočtu DSO k příloze č. 1 06.04.2021 23.04.2021
pronájem/ prodej ..zveřejnění
Záměr obce Habartice - pacht části pozemku k. ú. Habartice u Frýdlantu 30.03.2021 15.04.2021
Řády apod.
PROGRAM ROZVOJE OBCE Habartice 2021 - 2022 návrh a akční plán 17.03.2021 17.07.2021
PROGRAM ROZVOJE OBCE Habartice 2021 - 2022 analýza 17.03.2021 17.07.2021
Obecně závaz. vyhlášky platné
SEZNAM EVIDOVANÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBEC HABARTICE 11.01.2021 11.12.2021
arch.úřední deska
ÚZSVM liberec Nedostatečně identifikovaný vlastník ... Habartice 02.12.2015 02.12.2025
ÚZSVM Liberec ...Výzva občanům 02.12.2015 02.12.2025
ÚZSVM Liberec ...Informace pro veřejnost 02.12.2015 02.12.2025
Min. zemědělství Opatření ob. povahy VV kalamitní poškození lesů-kůrovec 06.04.2020 31.12.2022
Min. zemědělství, veřejná vyhláška Opatření ob. povahy 03.08.2020 31.12.2022
AKTUALIZACE Nedostatečně identifikovaný vlastník Habartice - k 1. 2. 2021 23.02.2021 31.12.2023
Veřejná vyhláška OOP Stanovení přech. úpravy provozu na silnici I.13 - stavební akce 30.03.2021 04.06.2021
Veřejná vyhláška Libereckého kraje - Vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje LK a vyhotovení 12.04.2021 28.04.2021
Dražební vyhláška - nemovitostí na LV 83 k. ú. Habartice u Frýdlantu 13.04.2021 13.05.2021
rozpočty, povinné zveřejňování
Obec Habartice -Střednědobý výhled rozpočtu r. 2019-2022 08.03.2019 31.12.2022
ZŠ a MŠ Habartice - Střednědobý výhled rozpočtu 2020-2022 08.03.2019 31.12.2022
Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ, p. o. na r. 2020 30.03.2020 15.06.2021
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Habartice za rok 2019 - schválená ZO 23.04.2020 30.06.2021
Závěrečný účet obce Habartice za rok 2019 - schválený ZO 23.04.2020 30.06.2021
Schválený rozpočet na rok 2021 VÝDAJE 16.12.2020 31.12.2021
Schválený rozpočet na rok 2021 PŘÍJMY 16.12.2020 31.12.2021
Rozpočtové opatření č. 1.2021 23.02.2021 31.05.2021
Požadavky zveřejnění dle zákona č. 1.2021 23.02.2021 31.05.2021
Závěrečný účet obce Habartice za rok 2020 09.03.2021 31.05.2021
Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Habartice p. o. na rok 2021 19.03.2021 19.06.2022

  zobrazit dokumenty v archivu