Zveřejněné dokumenty na úřední desce RSS kanál
  název zveřejněno od   zveřejněno do
smlouva 01. 2015 TJ 09.09.2015 09.09.2018
smlouva 02. 2015 SDH 09.09.2015 09.09.2018
smlouva 03. 2015 TJ 09.09.2015 09.09.2018
ÚZSVM Liberec ...Výzva občanům 02.12.2015 02.12.2025
ÚZSVM Liberec ...Informace pro veřejnost 02.12.2015 02.12.2025
ÚZSVM liberec Nedostatečně identifikovaný vlastník ... Habartice 02.12.2015 02.12.2025
Veřejnoprávní sml. mezi DSO MF Frýdlant a Nemocnicí Frýdlant 11.01.2016 11.01.2019
SEZNAM EVIDOVANÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBEC HABARTICE 21.11.2016 21.11.2017
St. pozemk. úř. ... Oznámení o ustanovení opatrovníka 17.02.2017 06.07.2017
Střednědobý výhled rozpočtu na období let 2016- 2018 14.03.2017 31.12.2018
Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Habartice 16.03.2017 31.12.2019
Schválený rozpočet obce Habartice na rok 2017 21.03.2017 21.12.2017
Veř. vyhl. Návrh změny č. 1 Územního plánu Habartice 12.04.2017 29.05.2017
Zpráva o výsledku přezk. hospodaření obce r. 2016...schválená ZO 24.04.2017 30.06.2018
Závěrečný účet obce r. 2016...schválený ZO 24.04.2017 30.06.2018
Rozpočtová opatření č. 2 24.04.2017 30.06.2017
Min. ŽP ... posuzování vlivu na ŽP... povrch. důl na hnědé uhlí v polské Bogatynii 26.04.2017 30.05.2017
Požadavky zveřejnění dle zákona 26.04.2017 30.06.2017
FÚ veřejná vyhláška ... hrom. předpisný seznam 28.04.2017 29.05.2017
FÚ infor. leták pro poplatníky daně z nemovit. věcí 28.04.2017 29.05.2017
FÚ Informace k zasílání složenek 28.04.2017 29.05.2017
Rozpočet ZŠ a MŠ Habartice p. o. na r. 2017 05.05.2017 30.04.2018
Výsledky nabídkového řízení ... květen 2017 10.05.2017 31.05.2017
DSO Mikroregion Frýdlantsko - finální verze schv. rozpočtu 2017 10.05.2017 30.05.2018
DSO Mikroreg. Frýdlantsko-zpráva o výsledku přezkoumání r. 2016 11.05.2017 31.05.2018
DSO MF -závěrečný účet za rok 2016 11.05.2017 31.05.2018
DSO MF-Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M r. 2016 11.05.2017 31.05.2018
DSO MF -Výkaz Zisku a Ztráty r. 2016 11.05.2017 31.05.2018
DSO MF - příloha rok 2016 11.05.2017 31.05.2018
DSO MF -rozvaha-bilance r. 2016 11.05.2017 31.05.2018

  zobrazit dokumenty v archivu