Zveřejněné dokumenty na úřední desce RSS kanál
  název zveřejněno od   zveřejněno do
Mimořádná veterinární opatření - africký mor prasat
Příloha č. 2 - Vzor pro správné vyplnění lístku o původu zvěře 02.10.2023 18.10.2023
Změna z 29. 9. 2023 v Nařízení Státní veterinární správy - mimořádné veterinární opatření z 15. 6. 2 02.10.2023 18.10.2023
Usnesení ZO 2022 - 2026
08. - 30. 8. 2023 usnesení ZO 04.09.2023 04.10.2023
Sociální služby DSO Mikroregion Frýdlantsko - dotace
Zveřejnění smluv k Dotačnímu programu Mikroregionu za rok 2021 27.07.2021 28.07.2024
Zveřejnění smluv k Dotačnímu programu Mikroregionu Frýdlantsko za rok 2022 23.06.2022 23.06.2025
Zveřejnění smluv k Dotačnímu programu Mikroregionu Frýdlantsko za rok 2023 22.06.2023 22.06.2026
Informační povinnost správce
Informační povinnost Obce Habartice 02.07.2019 02.07.2024
Mikroregiony apod.
Oznámení zveřejnění - DSO schválený závěrečný účet za rok 2022 a rozpočtové opatření č. 3.2023 22.06.2023 22.06.2024
Oznámení o zveřejnění - DSO - rozpočtové opatření č. 4 2023 19.09.2023 19.12.2023
INFO k Obecně závazným vyhláškám
Kde najít aktuální obecně závazné vyhlášky a nařízení naší obce Habartice 26.09.2023 26.10.2023
Ministerstvo vnitra ČR - Základní informace o Sbírce právních předpisů 26.09.2023 26.10.2023
Archiv - úřední deska
ÚZSVM liberec Nedostatečně identifikovaný vlastník ... Habartice 02.12.2015 02.12.2025
ÚZSVM Liberec ...Výzva občanům 02.12.2015 02.12.2025
ÚZSVM Liberec ...Informace pro veřejnost 02.12.2015 02.12.2025
AKTUALIZACE - Nedostatečně identifikovaný vlastník nemovitosti - stav k 01. 08. 2022 obec Habartice 05.09.2022 31.12.2023
MZE - Veř. vyhl. OOP k zákonu č. 289.1995 Sb., O lesích a hospodaření v nich 07.11.2022 31.12.2023
Obec Habartice - AKTUALIZACE seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1. 2. 2023 23.02.2023 23.12.2023
NIV - brožura...potřebné informace 23.02.2023 23.12.2023
Rozpočty, povinné zveřejňování
Schválený - Střednědobý výhled rozpočtu r. 2023-2026 11.05.2021 11.05.2026
Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Habartice, p. o. na roky 2023 - 2025 06.05.2022 31.12.2025
Schválený rozpočet na rok 2023 PŘÍJMY 16.12.2022 31.12.2023
Schválený rozpočet na rok 2023 VÝDAJE 16.12.2022 31.12.2023
Závěrečný účet obce Habartice za rok 2022 - schválený ZO 02.05.2023 30.06.2024
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Habartice za rok 2022 - schválená ZO 02.05.2023 30.06.2024
Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Habartice p. o. na rok 2023 03.05.2023 30.06.2024
Požadavky zveřejnění dle zákona č. 5 2023 04.09.2023 31.10.2023
Rozpočtové opatření č. 5 2023 04.09.2023 31.10.2023

  zobrazit dokumenty v archivu