Složka - Územní plán Habartice  
  název zveřejněno od   zveřejněno do
ÚP 2018 právní stav po změně č. 1 - výkres veřejné infrastruktury 13.04.2018 23.04.2018
ÚP 2018 právní stav po změně č. 1 - hlavní výkres 13.04.2018 23.04.2018
ÚP 2018 právní stav po změně č. 1 - výkres základního členění území 13.04.2018 23.04.2018
ÚP 2018 právní stav po změně č. 1 - textová část 13.04.2018 23.04.2018
ÚP 2018 právní stav po změně č. 1 - výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 13.04.2018 23.04.2018
Habartice_ZUP1_5D_koordinacni 23.11.2017 08.12.2017
Habartice_ZUP1_5_koordinacni_legenda 23.11.2017 08.12.2017
Habartice_ZUP1_4_VPS 23.11.2017 08.12.2017
Habartice_ZUP1_3B_verejna_infrastruktura 23.11.2017 08.12.2017
Habartice_ZUP1_3_verejna_infrastruktura_titul 23.11.2017 08.12.2017
Habartice_ZUP1_3_verejna_infrastruktura_legenda 23.11.2017 08.12.2017
Habartice_ZUP1_2E_hlavni 23.11.2017 08.12.2017
Habartice_ZUP1_5_koordinacni_titul 23.11.2017 08.12.2017
Habartice_ZUP1_5A_koordinacni 23.11.2017 08.12.2017
Habartice_ZUP1_5B_koordinacni 23.11.2017 08.12.2017
Habartice_ZUP1_5C_koordinacni 23.11.2017 08.12.2017
Habartice_ZUP1_5E_koordinacni 23.11.2017 08.12.2017
Habartice_ZUP1_7_titul 23.11.2017 08.12.2017
Habartice_ZUP1_7A_zabory 23.11.2017 08.12.2017
Habartice_ZUP1_7B_zabory 23.11.2017 08.12.2017
Habartice_ZUP1_2D_hlavni 23.11.2017 08.12.2017
Habartice_ZUP1_2C_hlavni 23.11.2017 08.12.2017
Veřejná vyhláška-oznámení o vydání OOP Habartice ke změně č. 1 ÚP 23.11.2017 08.12.2017
Habartice_ZUP1_7C_zabory 23.11.2017 08.12.2017
Habartice změna č. 1 ÚP - opatření obecné povahy 23.11.2017 08.12.2017
Habartice ÚP změna č. 1 ODŮVODNĚNÍ 23.11.2017 08.12.2017
Habartice_ZUP1_1_titul 23.11.2017 08.12.2017
Habartice_ZUP1_1A_zakladni 23.11.2017 08.12.2017
Habartice_ZUP1_1B_zakladni 23.11.2017 08.12.2017
Habartice_ZUP1_1C_zakladni 23.11.2017 08.12.2017
Habartice_ZUP1_2_hlavni_legenda 23.11.2017 08.12.2017
Habartice_ZUP1_2B_hlavni 23.11.2017 08.12.2017
Habartice_ZUP1_2_hlavni_titul 23.11.2017 08.12.2017
Habartice_ZUP1_2A_hlavni 23.11.2017 08.12.2017
VV veřejné projednání NÚP Habartice 30.08.2017 25.10.2017
Oznámení o konání spol. jednání o návrhu změny č. 1 ÚP Habartice 13.04.2017 04.05.2017
Veř. vyhl. Návrh změny č. 1 Územního plánu Habartice 12.04.2017 29.05.2017
Zpráva o uplatňování ÚP Habartice 18.01.2017 18.01.2017
Veř. vyhláška oznám. o projednání návrhu zprávy ... k ÚP 15.12.2016 16.01.2017
infrastruktura 06.05.2009 06.05.2009
Textová část 2008 06.05.2009 06.05.2009
hlavní výkres 06.05.2009 06.05.2009
Územní plán - veř.vyhl.1/2008/OOP 21.08.2008 21.09.2008