Zveřejněné dokumenty na úřední desce RSS kanál
  název zveřejněno od   zveřejněno do
Územní plán Janovice v Podještědí 2010 29.10.2014 29.10.2018
Plán rozvoje obce do roku 2020 26.11.2014 26.11.2020
Postup při vyřizování žádostí o doklady 03.11.2015 31.12.2017
Informace o zimní údržbě silnic a spojení s nepřetržitou službou 26.10.2016 30.04.2017
Schválený rozpočet na rok 2017 22.02.2017 31.12.2017
Oznámení a výzva Magistrátu města Liberce - odb. živ. prostředí 22.02.2017 30.04.2017
Nebezpečný odpad 08.03.2017 15.05.2017
Oznámení o výběrových řízeních UCL/ 013,014,015/2017 12.04.2017 10.05.2017
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Janovice v Podještědí, IČO 00525499, za rok 2016 12.04.2017 31.12.2017
Přerušení dodávky vodu - oznámení 16.04.2017 11.05.2017
Závěrečný účet obce za rok 2016 25.04.2017 30.06.2017
Veřejná vyhláška FINANČNÍHO ÚŘADU - daňový řád 26.04.2017 29.05.2017
SVS - celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2016 27.04.2017 31.05.2017

  zobrazit dokumenty v archivu