Zveřejněné dokumenty na úřední desce RSS kanál
  název zveřejněno od   zveřejněno do
GDPR
Pověřenec obce Kněždub 21.05.2018 31.12.2040
Veřejnoprávní smlouvy 2018
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Kněždub s TJ Sokol Kněždub z.s. 06.04.2018 06.04.2021
Pravidla pro hlášení v místním rozhlase.
Pravidla pro hlášení v místním rozhlase. 19.01.2018 31.12.2018
zasedání zastupitelstva - rok 2018
Usnesení ze 29. jednání ZO Kněždub, konaného dne 8.6.2018. 15.06.2018 15.07.2018
ostatní 2018
ČOV Velička 08.01.2018 31.12.2018
Pozemky neznámých vlastníků - seznam 21.02.2018 31.12.2018
Smlouva o poskytnutí účelové dotace ke spolufinancování sociálních služeb v roce 2018 20.03.2018 20.03.2021
Zveřejnění nepropachtovaného/nepronajatého majetku ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit pr 02.05.2018 01.08.2018
Dražební vyhláška Č.j.: 137 Ex 5227/12-124. 04.06.2018 19.07.2018
Veřejná vyhláška, Oznámení o možnosti převzít písemnost. 12.06.2018 27.06.2018
Usnesení. Ustanovení opatrovníka. 12.06.2018 27.06.2018
Oznámení o přerušení provozu v MŠ Kněždub. 12.06.2018 01.09.2018
Informace pro občany ČOV Velička 14.06.2018 31.12.2018
Rozpočet obce na rok 2018
Schválený rozpočet obce na rok 2018 22.12.2017 31.12.2018
Scválený střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2019 - 2020 22.12.2017 31.12.2018
Rozpočtové opatření č.1 05.03.2018 28.02.2019
Rozpočtové opatření č.2 03.05.2018 28.02.2019
ČOV Velička
Schválený středněbobý výhled rozpočtu ČOV Velička 2019 -2021 20.12.2017 31.12.2018
Schválený rozpočet ČOV Velička 2018 20.12.2017 31.12.2018
Rozpočtové opatření č.5 ČOV Velička 12.01.2018 31.12.2018
Návrh závěrečného účtu ČOV za rok 2017 09.03.2018 30.06.2018
oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu ČOV Velička za rok 2017 12.03.2018 30.06.2018
Rozpočové opatření č.1 ČOV Velička 08.06.2018 28.02.2019
Mikroregion Strážnicko 2018 rozpočet
Návrh rozpočtu Mikroregion Strážnicko na rok 2018 16.11.2017 31.12.2018
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Mikroregionu Strážnicko 2018-2020 16.11.2017 31.12.2018
Schválený rozpočet 2018 Mikroregionu Strážnicko 21.12.2017 31.12.2018
Schválený rozpočtový výhled Mikroregionu Strážnicko 2019-2020 21.12.2017 31.12.2018
Rozpočet obce na rok 2017
Rozpočtový výhled 2018-2020 13.03.2017 31.12.2020
Rozpočtové opatření č. 5 29.11.2017 31.12.2018
Rozpočtové opatření č. 7 18.01.2018 31.12.2018
Návrh Závěrečného účtu obce Kněždub za rok 2017 24.04.2018 30.06.2018
Schválený Závěrečný účet obce Kněždub za rok 2017 14.06.2018 30.06.2019
Veřejnoprávní smlouvy 2017
Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce ke spolufinancování sociálních služeb v roce 201 09.05.2017 09.05.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Kněždub na rok 2017. 11.05.2017 11.05.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Kněždub v roce 2017 pro MS Šumárník Kněždu 03.07.2017 03.07.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Kněždub na rok 2017. 22.12.2017 22.12.2020
Veřejnoprávní smlouvy 2016
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Kněždub v roce 2016 (MS Šumárník) 31.03.2016 31.03.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Kněždub v roce 2016.(TJ Sokol Kněždub). 31.03.2016 31.03.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Kněždub ( MAS Strážnicko) 08.12.2016 08.12.2019
Smlouva o návratné finanční výpomoci podle rozpočtových pravidel zákona č.250/2000 Sb.(Římskokatolic 08.12.2016 08.12.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Kněždub v roce 2016. 11.04.2017 11.04.2019
ostatní 2014
Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. 20.03.2014 01.01.2024

  zobrazit dokumenty v archivu