Zveřejněné dokumenty na úřední desce RSS kanál
  název zveřejněno od   zveřejněno do
Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. 20.03.2014 01.01.2024
Česká telekomunikační infrasruktura - vyjádření o vedení podzemních nebo nadzemních vedeních sítí. 07.12.2015 07.12.2016
Výsledky rozbory vody - leden 2016 19.01.2016 31.12.2016
Rozbory pitné vody - únor 2016. 11.02.2016 31.12.2016
Upozornění na povinnost zaregistrovat se jako plátce spotřební daně z vína a meziproduktů 15.02.2016 31.12.2016
Informace Finančního úřadu k placení daně . 29.02.2016 31.12.2016
Zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí v k.ú.Kněždub. 02.03.2016 31.12.2016
Rozpočet obce Kněždub na rok 2016 17.03.2016 31.12.2016
Dražební vyhláška. 30.03.2016 03.06.2016
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Kněždub v roce 2016.(TJ Sokol Kněždub). 31.03.2016 31.03.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Kněždub v roce 2016 (MS Šumárník) 31.03.2016 31.03.2019
Sdělení Ftnančního úřadu k placení daně z nemovitých věcí. 05.04.2016 30.06.2016
Centrum pro sluchově postižené 22.04.2016 31.12.2016
Nabídka pracovního místa - ZŠ Kněždub 25.04.2016 30.06.2016
Veřejná vyhláška. Zveřejnění návrhu Zásad územního rozvoje JMK a Vyhodnocení vlivů Zásad územního ro 27.04.2016 16.06.2016
Usnesení o elektronické dražbě č.j.: 077 EX 1142/05-71 27.04.2016 16.06.2016
Velkoplošná deratizace v obci Kněždub. 28.04.2016 09.06.2016
Veřejná vyhláška. Hromadný předpisný seznam daně z nemovitých věcí na rok 2016. 28.04.2016 31.05.2016
Cestování s dětmi do zahraničí 03.05.2016 31.12.2016
Usnesení ze 13.jednání Zastupitelstva obce Kněždub, ze dne 29.04.2016. 09.05.2016 09.06.2016
Usnesení k dražební vyhlášce č.j.: 077 EX 1142/05-77 12.05.2016 17.06.2016
Jak je to s cestovními doklady pro děti? 12.05.2016 31.12.2016
Závěrečný účet ČOV Velička za rok 2015. 17.05.2016 01.06.2016
Přerušení dodávka el.energie dne 10.06.2016. 17.05.2016 11.06.2016
Návrh Závěrečného účtu za rok 2015 17.05.2016 31.05.2016
Přerušení dodávky el.energie 10.06.2016 17.05.2016 11.06.2016
Přerušení dodávky el.energie 13.06.2016. 17.05.2016 14.06.2016
Rozbory pitné vody-duben 2016 18.05.2016 18.06.2016
Rozbor pitné vody-květen 2016 18.05.2016 18.06.2016
E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A, změna stavby před dokončením vodního díla nazvaného „Hroznová Lhota, Kn 19.05.2016 03.06.2016
Oznámení o přerušení dodávky el. energie Kejda 23.05.2016 16.06.2016
Program 14.jednání ZO Kněždub, které se bude konat 03.06.2016 v 19.30 hodin v zasedací místnosti OÚ. 27.05.2016 06.06.2016

  zobrazit dokumenty v archivu