Zveřejněné dokumenty na úřední desce RSS kanál
  název zveřejněno od   zveřejněno do
Veřejnoprávní smlouvy 2018
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Kněždub s TJ Sokol Kněždub z.s. 06.04.2018 06.04.2021
Pravidla pro hlášení v místním rozhlase.
Pravidla pro hlášení v místním rozhlase. 19.01.2018 31.12.2018
zasedání zastupitelstva - rok 2018
Program 28. jednání ZO Kněždub, které se bude konat 20.04.2018 od 19.30 v zasedací síni OÚ Kněždub. 13.04.2018 23.04.2018
ostatní 2018
ČOV Velička 08.01.2018 31.12.2018
Nepronajatý majetek ve vlastnictví státu 12.02.2018 02.05.2018
Pozemky neznámých vlastníků - seznam 21.02.2018 31.12.2018
Smlouva o poskytnutí účelové dotace ke spolufinancování sociálních služeb v roce 2018 20.03.2018 20.03.2021
Zájezdy Luhačovice, Dunajská Streda 21.03.2018 16.05.2018
Kulturní a společenské akce Veselí a okolí, duben 2018. 05.04.2018 01.05.2018
Nabídka pracovního místa - Knihovnice. 13.04.2018 13.05.2018
Sběr elektroodpadu a papíru. 19.04.2018 17.05.2018
Ředitelské volno na ZŠ Kněždub - 7.května 2018. 19.04.2018 08.05.2018
Den matek. 19.04.2018 14.05.2018
Rozpočet obce na rok 2018
Scválený střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2019 - 2020 22.12.2017 31.12.2018
Schválený rozpočet obce na rok 2018 22.12.2017 31.12.2018
Rozpočtové opatření č.1 05.03.2018 31.12.2018
ČOV Velička
Schválený středněbobý výhled rozpočtu ČOV Velička 2019 -2021 20.12.2017 31.12.2018
Schválený rozpočet ČOV Velička 2018 20.12.2017 31.12.2018
Rozpočtové opatření č.5 ČOV Velička 12.01.2018 31.12.2018
Návrh závěrečného účtu ČOV za rok 2017 09.03.2018 30.06.2018
oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu ČOV Velička za rok 2017 12.03.2018 30.06.2018
Mikroregion Strážnicko 2018 rozpočet
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Mikroregionu Strážnicko 2018-2020 16.11.2017 31.12.2018
Návrh rozpočtu Mikroregion Strážnicko na rok 2018 16.11.2017 31.12.2018
Schválený rozpočtový výhled Mikroregionu Strážnicko 2019-2020 21.12.2017 31.12.2018
Schválený rozpočet 2018 Mikroregionu Strážnicko 21.12.2017 31.12.2018
Rozpočet obce na rok 2017
Rozpočtový výhled 2018-2020 13.03.2017 31.12.2020
Schválený závěrečný účet Obce Kněždub na rok 2016 31.05.2017 31.05.2018
Rozpočtové opatření č. 5 29.11.2017 31.12.2018
Rozpočtové opatření č. 7 18.01.2018 31.12.2018
Veřejnoprávní smlouvy 2017
Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce ke spolufinancování sociálních služeb v roce 201 09.05.2017 09.05.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Kněždub na rok 2017. 11.05.2017 11.05.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Kněždub v roce 2017 pro MS Šumárník Kněždu 03.07.2017 03.07.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Kněždub na rok 2017. 22.12.2017 22.12.2020
ostatní 2017
Schválený ZÚ ČOV Velička za rok 2016. 05.05.2017 05.05.2018
Schválený střednědobý výhled DSO ČOV Velička na roky 2018-2019. 05.05.2017 05.05.2018
Schválená rozpočet DSO ČOV Velička na rok 2017. 05.05.2017 05.05.2018
Rozpočtové opatření č. 1 ČOV Velička 21.07.2017 28.04.2018
Rozšířené úřední hodiny FU pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí 03.01.2018 01.06.2018
Veřejnoprávní smlouvy 2016
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Kněždub v roce 2016.(TJ Sokol Kněždub). 31.03.2016 31.03.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Kněždub v roce 2016 (MS Šumárník) 31.03.2016 31.03.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Kněždub ( MAS Strážnicko) 08.12.2016 08.12.2019
Smlouva o návratné finanční výpomoci podle rozpočtových pravidel zákona č.250/2000 Sb.(Římskokatolic 08.12.2016 08.12.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Kněždub v roce 2016. 11.04.2017 11.04.2019
Chemické rozbory pitné vody - vodovod Kněždub.
Rozbory pitné vody - Březen 2018. 22.03.2018 22.04.2018
Rozbory pitné vody - Duben 2018 13.04.2018 13.05.2018
ostatní 2014
Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. 20.03.2014 01.01.2024

  zobrazit dokumenty v archivu