Zveřejněné dokumenty na úřední desce RSS kanál
  název zveřejněno od   zveřejněno do
ostatní
Pozemkový úřad seznam pozemků neznámých vlastníků 06.03.2019 31.12.2023
Veřejnoprávní smlouvy 2019
Veřejnoprávní smlouva s TJ Sokol 2019 26.03.2019 31.12.2022
Smlouva o poskytnutí dotace spolufinancování soc. služeb v roce 2019 26.03.2019 31.12.2019
ostatní 2019
ČOV Velička 2019 informace 04.01.2019 31.12.2019
Odborné sociální poradenství 26.02.2019 31.12.2019
Oznámení přerušení dodávky el. energie 24.07.2019 15.07.2019 25.07.2019
Přerušení dodávky el. energie 19.07.2019 15.07.2019 20.07.2019
Rozpočet obce na rok 2019
Schválený středněbobý výhled rozpočtu obce Kněždub na rok 2020 - 2021 20.12.2018 31.12.2019
Schválený rozpočet obce Kněždub na rok 2019 20.12.2018 31.12.2019
Rozpočtové opatření č.1/2019 26.02.2019 28.02.2020
Rozpočtové opatření č. 2 02.05.2019 31.12.2019
Rozpočtové opatření č.3 27.06.2019 31.12.2019
GDPR
Pověřenec obce Kněždub 21.05.2018 31.12.2040
Veřejnoprávní smlouvy 2018
Smlouva o poskytnutí účelové dotace ke spolufinancování sociálních služeb v roce 2018 20.03.2018 20.03.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Kněždub s TJ Sokol Kněždub z.s. 06.04.2018 06.04.2021
Rozpočet obce na rok 2018
Schválený Závěrečný účet obce Kněždub za rok 2018 10.06.2019 30.06.2020
ČOV Velička
ČOV Velička informace pro občany 12.12.2018 31.12.2019
Rozpočtové opatření č. 1 ČOV Velička 10.04.2019 31.12.2019
Závěrečný účet DSO ČOV Velička za rok 2018. 24.06.2019 30.06.2020
Mikroregion Strážnicko - rozpočet
Schválený ZU 2018 Mikroregion Strážnicko 20.06.2019 30.06.2020
Závěrečný účet Mikroregionu Strážnicko za rok 2018. 21.06.2019 30.06.2020
Rozpočet obce na rok 2017
Rozpočtový výhled 2018-2020 13.03.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouvy 2017
Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce ke spolufinancování sociálních služeb v roce 201 09.05.2017 09.05.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Kněždub na rok 2017. 11.05.2017 11.05.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Kněždub v roce 2017 pro MS Šumárník Kněždu 03.07.2017 03.07.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Kněždub na rok 2017. 22.12.2017 22.12.2020
Veřejnoprávní smlouvy 2016
Smlouva o návratné finanční výpomoci podle rozpočtových pravidel zákona č.250/2000 Sb.(Římskokatolic 08.12.2016 08.12.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Kněždub ( MAS Strážnicko) 08.12.2016 08.12.2019
Chemické rozbory pitné vody - vodovod Kněždub.
Rozbory pitné vody - červen 2019. 20.06.2019 20.07.2019
ostatní 2014
Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. 20.03.2014 01.01.2024

  zobrazit dokumenty v archivu