Dokumenty v archivu:  
  název
rozpočtové dokumenty obce
      rozpočet obce
      rozpočet mikroregionu
      návrh rozpočtu obce
      rozpočtové provizorium obce
      návrh rozpočtového provizoria
      rozpočtové opatření obce
      střednědobý výhled rozpočtu obce
obecně závazné vyhlášky
Vak Znojemsko
veřejné zakázky malého rozsahu
záměry obce
výroční zpráva obce
ostatní
volby
pozemkový fond, nabídky
závěrečné účty obec
závěrečné zprávy mikroregiony
Oznámení o zveřejněných dokumentech
zasedání zastupitelstva