Zveřejněné dokumenty na úřední desce RSS kanál
  název zveřejněno od   zveřejněno do
Program obnovy venkova 01.09.2010 31.12.2020
Aktualizace-Výzva pro občany - seznam nemovitých věcí s nedostatečným identifikovaným vlastníkem 26.03.2014 26.02.2024
Smlouva o poskytnutí dotace SH ČMS - SDH Štrbice 01.03.2016 28.02.2019
Smlouva o poskytnutí dotace Městys Hostomice 07.03.2016 06.03.2019
Smlouva o poskytnutí dotace SDH Světec 15.03.2016 14.03.2019
Komplexní pozemkové úpravy k.ú.Pohradice pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti 21.03.2016 30.06.2017
Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti 06.05.2016 31.12.2017
Oznámení o ustanoveníopatrovníka neznámým účastníkům řízení v KoPÚ ( Kučerovi ) 19.10.2016 31.12.2017
Výroční zpráva za rok 2016 podle Zákona o svobodném přístupu k informacím 02.01.2017 31.12.2017
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci 20.02.2017 31.12.2017
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Chotovenka-vstup na pozemky 02.03.2017 31.12.2020
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Světec a část k.ú.Chotějovice-vstup na pozemky 02.03.2017 31.12.2020
Smlouva o poskytnutí dotace Městys Hostomice 06.03.2017 05.03.2020
Smlouva o poskytnutí dotace SH ČMS - SDH Štrbice 07.03.2017 06.03.2020
Informace o zvěřejnění Rozpočtu Mikroregionu Svornost na rok 2017 a rozpočtový výhled 2018 - 2020 08.03.2017 15.12.2020
Smlouva o poskytnutí dotace SDH Světec 14.03.2017 13.03.2020
Rozpočet Obce Světec na rok 2017 20.02.2017 31.12.2017
Rozpočtový výhled Obce Světec na období let 2017 - 2021 20.02.2017 31.12.2021
Rozpočet 2017 - Mikroregion Svornost 23.03.2017 31.12.2017
Středodobý výhled rozpočtu Mikroregion Svornost 2018-2020 23.03.2017 31.12.2020
Přijetí žádostí z programu "Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou půso 31.03.2017 30.04.2017
Rozpočtová změna č. 1/2017 13.03.2017 31.12.2017
Usnesení č.19 ze zasedání ZO Světec 06.04.2017 30.04.2017
Prodej a pronájem nemovitého majetku obce Světec 06.04.2017 30.04.2017
Rozpočtové opatření č.2/2017 11.04.2017 31.12.2017
Rozpočtové opatření č.3/2017 11.04.2017 31.12.2017
Závěr zjišťovacího řízení - Pokračování v hornické činnosti - I.etapa- Doly Bílina 2019-2035 18.04.2017 03.05.2017
Výzva k vyzvednutí zásilky - Hlaváčková Naděžda 26.04.2017 05.05.2017
Veřejná vyhláška-daň z nemovitých věcí na rok 2017 28.04.2017 29.05.2017
Zveřejnění niformaci dle ust.§36 pdst. 5 novely zák.č.274/2001 Sb. 28.04.2017 28.05.2017

  zobrazit dokumenty v archivu