Zveřejněné dokumenty na úřední desce RSS kanál
  název zveřejněno od   zveřejněno do
Aktualizace-Výzva pro občany - seznam nemovitých věcí s nedostatečným identifikovaným vlastníkem 26.03.2014 26.02.2024
Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva za rok 2016 podle Zákona o svobodném přístupu k informacím 02.01.2017 31.12.2017
Vyjádření k žádosti o informace podle zákona č.106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve zně 23.06.2017 31.12.2017
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve zněnípozdějšíc 12.07.2017 31.12.2017
Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 18.08.2017 31.12.2017
Rozpočtová opatření Obce Světec
Rozpočtová změna č. 1/2017 13.03.2017 31.12.2017
Rozpočtové opatření č.3/2017 11.04.2017 31.12.2017
Rozpočtové opatření č.2/2017 11.04.2017 31.12.2017
Rozpočtové opatření č.4/2017 07.06.2017 31.12.2017
Rozpočtové opatření č.5/2017 26.06.2017 31.12.2017
Mikroregion Svornost
Informace o zvěřejnění Rozpočtu Mikroregionu Svornost na rok 2017 a rozpočtový výhled 2018 - 2020 08.03.2017 15.12.2020
Středodobý výhled rozpočtu Mikroregion Svornost 2018-2020 23.03.2017 31.12.2020
Rozpočet 2017 - Mikroregion Svornost 23.03.2017 31.12.2017
Závěrečný účet Mikroregionu Svornost za rok 2016, zpráva o výsledku hospodaření za rok 2016 03.07.2017 31.12.2018
Zasedání ZO, Usnesení 2017
Usnesení č. 21 ze zasedání ZO Světec 26.06.2017 20.09.2017
Prodej a pronájem nemovitého majetku obce Světec 26.06.2017 20.09.2017
Veřejnoprávní smlouvy
Smlouva o poskytnutí dotace SH ČMS - SDH Štrbice 01.03.2016 28.02.2019
Smlouva o poskytnutí dotace Městys Hostomice 07.03.2016 06.03.2019
Smlouva o poskytnutí dotace SDH Světec 15.03.2016 14.03.2019
Smlouva o poskytnutí dotace Městys Hostomice 06.03.2017 05.03.2020
Smlouva o poskytnutí dotace Občanské sdružení Za Chotějovice, z.s. 06.03.2017 03.03.2020
Smlouva o poskytnutí dotace SH ČMS - SDH Štrbice 07.03.2017 06.03.2020
Smlouva o poskytnutí dotace SDH Světec 14.03.2017 13.03.2020
Veřejné vyhlášky
Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti 06.05.2016 31.12.2017
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Chotovenka-vstup na pozemky 02.03.2017 31.12.2020
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Světec a část k.ú.Chotějovice-vstup na pozemky 02.03.2017 31.12.2020
Veřejná vyhláška-Veřejné projednání návrhu Územního plánu Světec 27.06.2017 23.08.2017
Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti 10.07.2017 31.10.2017
Dražební vyhláška - dražba nemovité věci 12.07.2017 31.08.2017
Veřejná vyhláška 03.08.2017 18.08.2017
Veřejná vyhláška 15.08.2017 30.08.2017
Rozpočty
Rozpočet Obce Světec na rok 2017 20.02.2017 31.12.2017
Rozpočtový výhled Obce Světec na období let 2017 - 2021 20.02.2017 31.12.2021
Závěrečný účet obce Světec za rok 2016 07.06.2017 31.05.2018
Dodatečné schválení závazných ukazatelů 07.06.2017 31.12.2017
Středodobý výhled rozpočtu Obce Světec na období let 2017 - 2021 ( v tis. Kč) 26.06.2017 31.12.2021
ostatní
Program obnovy venkova 01.09.2010 31.12.2020
Oznámení o ustanoveníopatrovníka neznámým účastníkům řízení v KoPÚ ( Kučerovi ) 19.10.2016 31.12.2017
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci 20.02.2017 31.12.2017
Stanovení počtu členů okrskové volební komise 18.08.2017 21.10.2017

  zobrazit dokumenty v archivu