Zveřejněné dokumenty na úřední desce RSS kanál
  název zveřejněno od   zveřejněno do
Aktualizace-Výzva pro občany - seznam nemovitých věcí s nedostatečným identifikovaným vlastníkem 26.03.2014 26.02.2024
Zasedání ZO, Usnesení 2018
Usnesení č. 26 ze zasedání ZO Světec dne 15.01.2018 18.01.2018 28.02.2018
program 27. zasedání ZO Světec dne 28.02.2018 12.02.2018 28.02.2018
Mikroregion Svornost
Informace o zvěřejnění Rozpočtu Mikroregionu Svornost na rok 2017 a rozpočtový výhled 2018 - 2020 08.03.2017 15.12.2020
Středodobý výhled rozpočtu Mikroregion Svornost 2018-2020 23.03.2017 31.12.2020
Závěrečný účet Mikroregionu Svornost za rok 2016, zpráva o výsledku hospodaření za rok 2016 03.07.2017 31.12.2018
Rozpočet na rok 2018 - DSO - Mikroregion Svornost 10.01.2018 31.12.2018
Informace - MIKROREGION Svornost 11.01.2018 31.12.2018
Zasedání ZO, Usnesení 2017
Usnesení z 25. zasedání ZO Světec ze dne 13.12.2017 18.12.2017 28.02.2018
Veřejnoprávní smlouvy
Smlouva o poskytnutí dotace SH ČMS - SDH Štrbice 01.03.2016 28.02.2019
Smlouva o poskytnutí dotace Městys Hostomice 07.03.2016 06.03.2019
Smlouva o poskytnutí dotace SDH Světec 15.03.2016 14.03.2019
Smlouva o poskytnutí dotace Občanské sdružení Za Chotějovice, z.s. 06.03.2017 03.03.2020
Smlouva o poskytnutí dotace Městys Hostomice 06.03.2017 05.03.2020
Smlouva o poskytnutí dotace SH ČMS - SDH Štrbice 07.03.2017 06.03.2020
Smlouva o poskytnutí dotace SDH Světec 14.03.2017 13.03.2020
Veřejné vyhlášky
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Chotovenka-vstup na pozemky 02.03.2017 31.12.2020
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Světec a část k.ú.Chotějovice-vstup na pozemky 02.03.2017 31.12.2020
Oznámení o příjmu žádostí o finanční podporu z programu "Podpora obnovy kulturních památek prostřed 05.12.2017 28.02.2018
Informace zahájení zjišťovacího řízení - Zvýšení traťové rychlosti 12.02.2018 28.02.2018
Dražební vyhláška o opakované dražbě 12.02.2018 13.03.2018
Nedostastečně určitě identifikovaní vlastníci 19.02.2018 30.06.2018
Rozpočty
Rozpočtový výhled Obce Světec na období let 2017 - 2021 20.02.2017 31.12.2021
Závěrečný účet obce Světec za rok 2016 07.06.2017 31.05.2018
Středodobý výhled rozpočtu Obce Světec na období let 2017 - 2021 ( v tis. Kč) 26.06.2017 31.12.2021
Pravidla rozpočtového provizoria 25.09.2017 31.12.9999
Rozpočet Obce Světec na rok 2018 18.12.2017 31.12.2018
ostatní
Program obnovy venkova 01.09.2010 31.12.2020
Informace ke zveřejněným dokumentům 18.12.2017 31.12.2018
Výzva k vyzvednutí zásilky - Kochlöffel Ladislav 07.02.2018 22.02.2018
Výzva k vyzvednutí zásilky - Kochlöffel Ladislav 12.02.2018 22.02.2018
Výzva k vyzvednutí zásilky - Miko 12.02.2018 22.02.2018
Výzva k vyzvednutí zásilky - Russová 12.02.2018 22.02.2018
Územní rozhonutí-o umístění stavby - Adaptace kolejové nakládky prachového uhlí na nové přepravní sy 13.02.2018 28.02.2018
Výzva k vyzvednutí zásilky-Hubený Miloslav 21.02.2018 05.03.2018

  zobrazit dokumenty v archivu