Zveřejněné dokumenty na úřední desce RSS kanál
  název zveřejněno od   zveřejněno do
Aktualizace-Výzva pro občany - seznam nemovitých věcí s nedostatečným identifikovaným vlastníkem 26.03.2014 26.02.2024
Zasedání zastupitelstva obce
Usnesení č. 2 ze zasedání ZO Světec dne 13.12.2018 18.12.2018 28.02.2019
Pronájem nemovitého majetku obce Světec 19.12.2018 28.02.2019
Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva za rok 2018 podle Zákona o svobodném přístupu k informacím 02.01.2019 31.12.2019
Mikroregion Svornost
Informace o zvěřejnění Rozpočtu Mikroregionu Svornost na rok 2017 a rozpočtový výhled 2018 - 2020 08.03.2017 15.12.2020
Středodobý výhled rozpočtu Mikroregion Svornost 2018-2020 23.03.2017 31.12.2020
Informace - MIKROREGION Svornost 20.06.2018 31.03.2019
Rozpočtové opatření č.1/2018 Mikroregion Svornost 20.06.2018 31.03.2019
Mikroregion Svornost - Rozpočet na rok 2019 11.01.2019 31.12.2019
Středodobý výhled rozpočtu Mikroregion Svornost 2020-2022 11.01.2019 31.12.2022
Veřejnoprávní smlouvy
Smlouva o poskytnutí dotace SH ČMS - SDH Štrbice 01.03.2016 28.02.2019
Smlouva o poskytnutí dotace Městys Hostomice 07.03.2016 06.03.2019
Smlouva o poskytnutí dotace SDH Světec 15.03.2016 14.03.2019
Smlouva o poskytnutí dotace Městys Hostomice 06.03.2017 05.03.2020
Smlouva o poskytnutí dotace Občanské sdružení Za Chotějovice, z.s. 06.03.2017 03.03.2020
Smlouva o poskytnutí dotace SH ČMS - SDH Štrbice 07.03.2017 06.03.2020
Smlouva o poskytnutí dotace SDH Světec 14.03.2017 13.03.2020
Smlouva o poskytnutí dotace Městys Hostomice 14.03.2018 14.03.2021
Smlouva o poskytnutí dotace Občanské sdružení Za Chotějovice, z.s. 27.03.2018 26.03.2021
Smlouva o poskytnutí dotace obec Kostomlaty pod Milešovkou 01.04.2018 31.03.2021
Smlouva o poskytnutí dotace SDH Světec 03.04.2018 02.04.2021
Smlouva o poskytnutí dotace SH ČMS - SDH Štrbice 10.04.2018 09.04.2021
Veřejné vyhlášky
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Světec a část k.ú.Chotějovice-vstup na pozemky 02.03.2017 31.12.2020
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Chotovenka-vstup na pozemky 02.03.2017 31.12.2020
Oznámení o příjmu žádostí o finanční podporu z programu "podpora obnovy kulturních památek prostřed 18.01.2019 28.02.2019
Rozpočty
Rozpočtový výhled Obce Světec na období let 2017 - 2021 20.02.2017 31.12.2021
Středodobý výhled rozpočtu Obce Světec na období let 2017 - 2021 ( v tis. Kč) 26.06.2017 31.12.2021
Pravidla rozpočtového provizoria 25.09.2017 31.12.2019
Rozpočet Obce Světec na rok 2019 17.12.2018 31.12.2019
ostatní
Program obnovy venkova 01.09.2010 31.12.2020
Vrak vozidla Alfa Romeo ( ohrada u hřbitova) 10.08.2014 31.12.2019
Sdělení - funkce pověřence pro ochranu osobních údajů 21.05.2018 31.12.2019
Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků 07.09.2018 31.12.2019
Oznámení o ustanovení opatrovníka neznámým účastníkům řízení v KoPÚ ( Hýbler) ) 18.10.2018 31.12.2019
Oznámení o ustanovení opatrovníka neznámým účastníkům řízení v KoPÚ ( Poláčková, Trochová ) 18.10.2018 31.12.2019
Informace k zveřejněným dokumentům Obce Světec 17.12.2018 31.12.2019
Výzva k vyzvednutí zásilky Dunka Pavel 14.01.2019 25.01.2019
obecně závazné vyhlášky
Obecně závazná vyhláška č.2/2018 kterou se stanoví systém shromažďování , sběru, přepravy, třídění, 14.12.2018 31.01.2019

  zobrazit dokumenty v archivu