Zveřejněné dokumenty na úřední desce RSS kanál
  název zveřejněno od   zveřejněno do
Program obnovy venkova 01.09.2010 31.12.2020
Aktualizace-Výzva pro občany - seznam nemovitých věcí s nedostatečným identifikovaným vlastníkem 26.03.2014 26.02.2024
Smlouva o poskytnutí dotace SH ČMS - SDH Štrbice 01.03.2016 28.02.2019
Smlouva o poskytnutí dotace Městys Hostomice 07.03.2016 06.03.2019
Smlouva o poskytnutí dotace SDH Světec 15.03.2016 14.03.2019
Komplexní pozemkové úpravy k.ú.Pohradice pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti 21.03.2016 30.06.2017
Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti 06.05.2016 31.12.2017
Oznámení o ustanoveníopatrovníka neznámým účastníkům řízení v KoPÚ ( Kučerovi ) 19.10.2016 31.12.2017
Výroční zpráva za rok 2016 podle Zákona o svobodném přístupu k informacím 02.01.2017 31.12.2017
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci 20.02.2017 31.12.2017
Oznámení o výběrovém řízení s aukcí 01.03.2017 28.03.2017
Usnesení č.18 ze zasedání ZO Světec 28.02.2017 30.03.2017
Prodej a pronájem nemovitého majetku obce Světec 28.02.2017 30.03.2017
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Chotovenka-vstup na pozemky 02.03.2017 31.12.2020
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Světec a část k.ú.Chotějovice-vstup na pozemky 02.03.2017 31.12.2020
Smlouva o poskytnutí dotace Městys Hostomice 06.03.2017 05.03.2020
Smlouva o poskytnutí dotace SH ČMS - SDH Štrbice 07.03.2017 06.03.2020
Informace o zvěřejnění Rozpočtu Mikroregionu Svornost na rok 2017 a rozpočtový výhled 2018 - 2020 08.03.2017 15.12.2020
Smlouva o poskytnutí dotace SDH Světec 14.03.2017 13.03.2020
Rozpočet Obce Světec na rok 2017 20.02.2017 31.12.2017
Rozpočtový výhled Obce Světec na období let 2017 - 2021 20.02.2017 31.12.2021
Výzva k vyzvednutí zásilky - Kochlöffel Ladislav 16.03.2017 27.03.2017
Program 19.zasedání Zastupitelstva obce Světec dne 29.03.2017-knihovna Chotějovice 20.03.2017 29.03.2017
Výzva k vyzvednutí zásilky-Russová Marie 20.03.2017 30.03.2017

  zobrazit dokumenty v archivu