Zveřejněné dokumenty na úřední desce RSS kanál
  název zveřejněno od   zveřejněno do
ostatní
Program obnovy venkova 01.09.2010 31.12.2020
Oznámení o ustanoveníopatrovníka neznámým účastníkům řízení v KoPÚ ( Kučerovi ) 19.10.2016 31.12.2017
Výroční zpráva za rok 2016 podle Zákona o svobodném přístupu k informacím 02.01.2017 31.12.2017
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci 20.02.2017 31.12.2017
Smlouva o poskytnutí dotace Městys Hostomice 06.03.2017 05.03.2020
Smlouva o poskytnutí dotace SH ČMS - SDH Štrbice 07.03.2017 06.03.2020
Smlouva o poskytnutí dotace SDH Světec 14.03.2017 13.03.2020
Vyjádření k žádosti o informace podle zákona č.106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve zně 23.06.2017 31.12.2017
Rozpočty
Informace o zvěřejnění Rozpočtu Mikroregionu Svornost na rok 2017 a rozpočtový výhled 2018 - 2020 08.03.2017 15.12.2020
Rozpočet Obce Světec na rok 2017 20.02.2017 31.12.2017
Rozpočtový výhled Obce Světec na období let 2017 - 2021 20.02.2017 31.12.2021
Rozpočet 2017 - Mikroregion Svornost 23.03.2017 31.12.2017
Středodobý výhled rozpočtu Mikroregion Svornost 2018-2020 23.03.2017 31.12.2020
Závěrečný účet obce Světec za rok 2016 07.06.2017 31.05.2018
Dodatečné schválení závazných ukazatelů 07.06.2017 31.12.2017
Veřejné vyhlášky
Komplexní pozemkové úpravy k.ú.Pohradice pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti 21.03.2016 30.06.2017
Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti 06.05.2016 31.12.2017
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Chotovenka-vstup na pozemky 02.03.2017 31.12.2020
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Světec a část k.ú.Chotějovice-vstup na pozemky 02.03.2017 31.12.2020
Dražební vyhláška-elektronická dražba 23.05.2017 29.06.2017
Dražební vyhláška-elektronická dražba 23.05.2017 29.06.2017
Oznámení-zahájení obnovy katastrálního operátu k.ú.Chotějovice 29.05.2017 28.06.2017
Oznámení-zahájení obnovy katastrálního operátu k.ú.Chotovenka 29.05.2017 28.06.2017
Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2016 08.06.2017 26.06.2017
Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2018-2022 08.06.2017 26.06.2017
veřejná vyhláška oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby p.č.39/52 k.ú.Štrbice 12.06.2017 26.06.2017
Veřejnoprávní smlouvy
Smlouva o poskytnutí dotace SH ČMS - SDH Štrbice 01.03.2016 28.02.2019
Smlouva o poskytnutí dotace Městys Hostomice 07.03.2016 06.03.2019
Smlouva o poskytnutí dotace SDH Světec 15.03.2016 14.03.2019
Smlouva o poskytnutí dotace Občanské sdružení Za Chotějovice, z.s. 06.03.2017 03.03.2020
Rozpočtová opatření Obce Světec
Rozpočtová změna č. 1/2017 13.03.2017 31.12.2017
Rozpočtové opatření č.2/2017 11.04.2017 31.12.2017
Rozpočtové opatření č.3/2017 11.04.2017 31.12.2017
Rozpočtové opatření č.4/2017 07.06.2017 31.12.2017
Aktualizace-Výzva pro občany - seznam nemovitých věcí s nedostatečným identifikovaným vlastníkem 26.03.2014 26.02.2024

  zobrazit dokumenty v archivu