Zveřejněné dokumenty na úřední desce RSS kanál
  název zveřejněno od   zveřejněno do
Aktualizace-Výzva pro občany - seznam nemovitých věcí s nedostatečným identifikovaným vlastníkem 26.03.2014 26.02.2024
Zasedání zastupitelstva obce
Usneseni ZO Světec č. 32 21.09.2018 31.12.2018
Záměr Obce Světec ve smyslu zákona č.128/2000 Sb., o obcích §39 odst.1 v platném znění 18.10.2018 31.12.9999
Usnesení z ustavujícího zasedání ZO Světec ze dne 05.11.2018 09.11.2018 13.12.2018
Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím + odpověď 29.05.2018 31.12.2018
Rozpočtová opatření Obce Světec
Rozpočtové opatření č.1/2018 23.03.2018 31.12.2018
Rozpočtové opatření č.2/2018 17.05.2018 31.12.2018
Rozpočtové opatření č.3/2018 25.06.2018 31.12.2018
Rozpočtové opatření č.4/2018 30.07.2018 31.12.2018
Rozpočtové opatření č.5/2018 18.09.2018 31.12.2018
Rozpočtové opatření č.6/2018 18.09.2018 31.12.2018
Mikroregion Svornost
Informace o zvěřejnění Rozpočtu Mikroregionu Svornost na rok 2017 a rozpočtový výhled 2018 - 2020 08.03.2017 15.12.2020
Středodobý výhled rozpočtu Mikroregion Svornost 2018-2020 23.03.2017 31.12.2020
Závěrečný účet Mikroregionu Svornost za rok 2016, zpráva o výsledku hospodaření za rok 2016 03.07.2017 31.12.2018
Rozpočet na rok 2018 - DSO - Mikroregion Svornost 10.01.2018 31.12.2018
Informace - MIKROREGION Svornost 11.01.2018 31.12.2018
Informace - MIKROREGION Svornost 20.06.2018 31.03.2019
Rozpočtové opatření č.1/2018 Mikroregion Svornost 20.06.2018 31.03.2019
Veřejnoprávní smlouvy
Smlouva o poskytnutí dotace SH ČMS - SDH Štrbice 01.03.2016 28.02.2019
Smlouva o poskytnutí dotace Městys Hostomice 07.03.2016 06.03.2019
Smlouva o poskytnutí dotace SDH Světec 15.03.2016 14.03.2019
Smlouva o poskytnutí dotace Občanské sdružení Za Chotějovice, z.s. 06.03.2017 03.03.2020
Smlouva o poskytnutí dotace Městys Hostomice 06.03.2017 05.03.2020
Smlouva o poskytnutí dotace SH ČMS - SDH Štrbice 07.03.2017 06.03.2020
Smlouva o poskytnutí dotace SDH Světec 14.03.2017 13.03.2020
Smlouva o poskytnutí dotace Městys Hostomice 14.03.2018 14.03.2021
Smlouva o poskytnutí dotace Občanské sdružení Za Chotějovice, z.s. 27.03.2018 26.03.2021
Smlouva o poskytnutí dotace obec Kostomlaty pod Milešovkou 01.04.2018 31.03.2021
Smlouva o poskytnutí dotace SDH Světec 03.04.2018 02.04.2021
Smlouva o poskytnutí dotace SH ČMS - SDH Štrbice 10.04.2018 09.04.2021
Veřejné vyhlášky
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Světec a část k.ú.Chotějovice-vstup na pozemky 02.03.2017 31.12.2020
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Chotovenka-vstup na pozemky 02.03.2017 31.12.2020
Veřejná vyhláška 28.03.2018 15.12.2018
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Chotovenka-oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lh 14.11.2018 29.11.2018
Rozpočty
Rozpočtový výhled Obce Světec na období let 2017 - 2021 20.02.2017 31.12.2021
Středodobý výhled rozpočtu Obce Světec na období let 2017 - 2021 ( v tis. Kč) 26.06.2017 31.12.2021
Pravidla rozpočtového provizoria 25.09.2017 31.12.9999
Rozpočet Obce Světec na rok 2018 18.12.2017 31.12.2018
Závěrečný účet Obce Světec za rok 2017, zpráva o přezkoumání hospodaření 26.06.2018 31.12.2018
ostatní
Program obnovy venkova 01.09.2010 31.12.2020
Vrak vozidla Alfa Romeo ( ohrada u hřbitova) 10.08.2014 31.12.9999
Informace k zveřejněným dokumentům Obce Světec 23.03.2018 31.12.2018
Sdělení - funkce pověřence pro ochranu osobních údajů 21.05.2018 31.12.9999
Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků 07.09.2018 31.12.2019
Oznámení o ustanovení opatrovníka neznámým účastníkům řízení v KoPÚ ( Hýbler) ) 18.10.2018 31.12.9999
Oznámení o ustanovení opatrovníka neznámým účastníkům řízení v KoPÚ ( Poláčková, Trochová ) 18.10.2018 31.12.9999
Posuzování vlivů na životní prostředí- "Pokračování hornické činnosti - I. etapa - Doly Bílina 2019 26.10.2018 26.11.2018
Výzva k vyzvednutí zásilky - Svobodová I. 15.11.2018 26.11.2018
Výzva k vyzvednutí zásilky - Rozlílková 15.11.2018 26.11.2018
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby věcí nemovitých 16.11.2018 19.12.2018
Výzva k vyzvednutí zásilky-Dieti J. 21.11.2018 03.12.2018
Výzva k vyzvednutí zásilky - Rozlílková 21.11.2018 03.12.2018

  zobrazit dokumenty v archivu