Zveřejněné dokumenty na úřední desce RSS kanál
  název zveřejněno od   zveřejněno do
Aktualizace-Výzva pro občany - seznam nemovitých věcí s nedostatečným identifikovaným vlastníkem 26.03.2014 26.02.2024
Pozvánka-první zasedání okrskové volební komise v obci Světec 06.09.2018 06.10.2018
Zasedání zastupitelstva obce
Usnesení č.31 ze Zasedání ZO Světec dne 18.07.2018 19.07.2018 30.09.2018
Volby
Volby do zastupitelstev obcí - volební okrsek, počet členů zastupitelstva, počet podpisů na peticích 10.07.2018 06.10.2018
Stanovení počtu volebních okrsků pro volby do Zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR 02.08.2018 06.10.2018
Stanovení počtu členů okrskové volební komise 02.08.2018 06.10.2018
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obcí a do senátu parlamentu ČR 18.09.2018 07.10.2018
Vahrazení plochy pro vylepení volebních plakátů 18.09.2018 14.10.2018
Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím + odpověď 29.05.2018 31.12.2018
Rozpočtová opatření Obce Světec
Rozpočtové opatření č.1/2018 23.03.2018 31.12.2018
Rozpočtové opatření č.2/2018 17.05.2018 31.12.2018
Rozpočtové opatření č.3/2018 25.06.2018 31.12.2018
Rozpočtové opatření č.4/2018 30.07.2018 31.12.2018
Rozpočtové opatření č.6/2018 18.09.2018 31.12.2018
Rozpočtové opatření č.5/2018 18.09.2018 31.12.2018
Mikroregion Svornost
Informace o zvěřejnění Rozpočtu Mikroregionu Svornost na rok 2017 a rozpočtový výhled 2018 - 2020 08.03.2017 15.12.2020
Středodobý výhled rozpočtu Mikroregion Svornost 2018-2020 23.03.2017 31.12.2020
Závěrečný účet Mikroregionu Svornost za rok 2016, zpráva o výsledku hospodaření za rok 2016 03.07.2017 31.12.2018
Rozpočet na rok 2018 - DSO - Mikroregion Svornost 10.01.2018 31.12.2018
Informace - MIKROREGION Svornost 11.01.2018 31.12.2018
Rozpočtové opatření č.1/2018 Mikroregion Svornost 20.06.2018 31.03.2019
Informace - MIKROREGION Svornost 20.06.2018 31.03.2019
Pololetní účet Mikroregionu Svornost za rok 2018 05.09.2018 21.09.2018
Veřejnoprávní smlouvy
Smlouva o poskytnutí dotace SH ČMS - SDH Štrbice 01.03.2016 28.02.2019
Smlouva o poskytnutí dotace Městys Hostomice 07.03.2016 06.03.2019
Smlouva o poskytnutí dotace SDH Světec 15.03.2016 14.03.2019
Smlouva o poskytnutí dotace Občanské sdružení Za Chotějovice, z.s. 06.03.2017 03.03.2020
Smlouva o poskytnutí dotace Městys Hostomice 06.03.2017 05.03.2020
Smlouva o poskytnutí dotace SH ČMS - SDH Štrbice 07.03.2017 06.03.2020
Smlouva o poskytnutí dotace SDH Světec 14.03.2017 13.03.2020
Smlouva o poskytnutí dotace Městys Hostomice 14.03.2018 14.03.2021
Smlouva o poskytnutí dotace Občanské sdružení Za Chotějovice, z.s. 27.03.2018 26.03.2021
Smlouva o poskytnutí dotace SDH Světec 03.04.2018 02.04.2021
Smlouva o poskytnutí dotace SH ČMS - SDH Štrbice 10.04.2018 09.04.2021
Veřejné vyhlášky
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Světec a část k.ú.Chotějovice-vstup na pozemky 02.03.2017 31.12.2020
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Chotovenka-vstup na pozemky 02.03.2017 31.12.2020
Veřejná vyhláška 28.03.2018 15.12.2018
Rozpočty
Rozpočtový výhled Obce Světec na období let 2017 - 2021 20.02.2017 31.12.2021
Středodobý výhled rozpočtu Obce Světec na období let 2017 - 2021 ( v tis. Kč) 26.06.2017 31.12.2021
Pravidla rozpočtového provizoria 25.09.2017 31.12.9999
Rozpočet Obce Světec na rok 2018 18.12.2017 31.12.2018
Závěrečný účet Obce Světec za rok 2017, zpráva o přezkoumání hospodaření 26.06.2018 31.12.2018
ostatní
Program obnovy venkova 01.09.2010 31.12.2020
Vrak vozidla Alfa Romeo ( ohrada u hřbitova) 10.08.2014 31.12.9999
Informace k zveřejněným dokumentům Obce Světec 23.03.2018 31.12.2018
Sdělení - funkce pověřence pro ochranu osobních údajů 21.05.2018 31.12.9999
Počet členů zastupitelstva obce Světec pro volební období 2018 - 2022 28.05.2018 31.10.2018
Rozhodnutí - Registrace kandidátních listin pro volby do zastupitelstva obce 20.08.2018 04.10.2018
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy-uprava provozu na pozemní komunikaci Štrbice p.p.39/1 07.09.2018 23.09.2018
Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků 07.09.2018 31.12.2019
obecně závazné vyhlášky
Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 12.09.2018 30.09.2018

  zobrazit dokumenty v archivu