Zveřejněné dokumenty na úřední desce RSS kanál
  název zveřejněno od   zveřejněno do
Aktualizace-Výzva pro občany - seznam nemovitých věcí s nedostatečným identifikovaným vlastníkem 26.03.2014 26.02.2024
Výzva k vyzvednutí zásilky -Král 13.04.2018 26.04.2018
Zasedání ZO, Usnesení 2018
Usneseni ZO Světec č. 28 23.03.2018 20.06.2018
Rozpočtová opatření Obce Světec
Rozpočtové opatření č.1/2018 23.03.2018 31.12.2018
Mikroregion Svornost
Informace o zvěřejnění Rozpočtu Mikroregionu Svornost na rok 2017 a rozpočtový výhled 2018 - 2020 08.03.2017 15.12.2020
Středodobý výhled rozpočtu Mikroregion Svornost 2018-2020 23.03.2017 31.12.2020
Závěrečný účet Mikroregionu Svornost za rok 2016, zpráva o výsledku hospodaření za rok 2016 03.07.2017 31.12.2018
Rozpočet na rok 2018 - DSO - Mikroregion Svornost 10.01.2018 31.12.2018
Informace - MIKROREGION Svornost 11.01.2018 31.12.2018
Pozvánka na jednání Shromáždění Mikroregionu Svornost 05.03.2018 13.05.2018
Veřejnoprávní smlouvy
Smlouva o poskytnutí dotace SH ČMS - SDH Štrbice 01.03.2016 28.02.2019
Smlouva o poskytnutí dotace Městys Hostomice 07.03.2016 06.03.2019
Smlouva o poskytnutí dotace SDH Světec 15.03.2016 14.03.2019
Smlouva o poskytnutí dotace Občanské sdružení Za Chotějovice, z.s. 06.03.2017 03.03.2020
Smlouva o poskytnutí dotace Městys Hostomice 06.03.2017 05.03.2020
Smlouva o poskytnutí dotace SH ČMS - SDH Štrbice 07.03.2017 06.03.2020
Smlouva o poskytnutí dotace SDH Světec 14.03.2017 13.03.2020
Smlouva o poskytnutí dotace Městys Hostomice 14.03.2018 14.03.2021
Smlouva o poskytnutí dotace Občanské sdružení Za Chotějovice, z.s. 27.03.2018 26.03.2021
Smlouva o poskytnutí dotace SDH Světec 03.04.2018 02.04.2021
Smlouva o poskytnutí dotace SH ČMS - SDH Štrbice 10.04.2018 09.04.2021
Veřejné vyhlášky
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Chotovenka-vstup na pozemky 02.03.2017 31.12.2020
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Světec a část k.ú.Chotějovice-vstup na pozemky 02.03.2017 31.12.2020
Nedostastečně určitě identifikovaní vlastníci 19.02.2018 30.06.2018
Veřejná vyhláška 28.03.2018 15.12.2018
Informace závěr zjišťovacího řízení - Zvýšení traťové rychlosti 09.04.2018 24.04.2018
Oznámení o zamýšleném převodu 18.04.2018 18.07.2018
Oznámení zahájení stavebního řízení 19.04.2018 04.05.2018
Rozpočty
Rozpočtový výhled Obce Světec na období let 2017 - 2021 20.02.2017 31.12.2021
Závěrečný účet obce Světec za rok 2016 07.06.2017 31.05.2018
Středodobý výhled rozpočtu Obce Světec na období let 2017 - 2021 ( v tis. Kč) 26.06.2017 31.12.2021
Pravidla rozpočtového provizoria 25.09.2017 31.12.9999
Rozpočet Obce Světec na rok 2018 18.12.2017 31.12.2018
ostatní
Program obnovy venkova 01.09.2010 31.12.2020
Vrak vozidla Alfa Romeo ( ohrada u hřbitova) 10.08.2014 31.12.9999
Elektronická dražba - č.j. 067 EX 138368/09-189 05.03.2018 26.04.2018
Informace k zveřejněným dokumentům Obce Světec 23.03.2018 31.12.2018
Výzva k vyzvednutí zásilky - Dieti J. 12.04.2018 23.04.2018
Výzva k vyzvednutí zásilky - Hlaváčková Naděžda 12.04.2018 23.04.2018
Výzva k vyzvednutí zásilky - Fejtek 13.04.2018 26.04.2018

  zobrazit dokumenty v archivu