Zveřejněné dokumenty na úřední desce RSS kanál
  název zveřejněno od   zveřejněno do
Aktualizace-Výzva pro občany - seznam nemovitých věcí s nedostatečným identifikovaným vlastníkem 26.03.2014 26.02.2024
Výzva k vyzvednutí zásilky Veits 16.10.2017 01.11.2017
Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva za rok 2016 podle Zákona o svobodném přístupu k informacím 02.01.2017 31.12.2017
Vyjádření k žádosti o informace podle zákona č.106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve zně 23.06.2017 31.12.2017
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve zněnípozdějšíc 12.07.2017 31.12.2017
Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 18.08.2017 31.12.2017
Rozpočtová opatření Obce Světec
Rozpočtová změna č. 1/2017 13.03.2017 31.12.2017
Rozpočtové opatření č.3/2017 11.04.2017 31.12.2017
Rozpočtové opatření č.2/2017 11.04.2017 31.12.2017
Rozpočtové opatření č.4/2017 07.06.2017 31.12.2017
Rozpočtové opatření č.5/2017 26.06.2017 31.12.2017
Rozpočtové opatření č.6/2017 25.09.2017 31.12.2017
Mikroregion Svornost
Informace o zvěřejnění Rozpočtu Mikroregionu Svornost na rok 2017 a rozpočtový výhled 2018 - 2020 08.03.2017 15.12.2020
Středodobý výhled rozpočtu Mikroregion Svornost 2018-2020 23.03.2017 31.12.2020
Rozpočet 2017 - Mikroregion Svornost 23.03.2017 31.12.2017
Závěrečný účet Mikroregionu Svornost za rok 2016, zpráva o výsledku hospodaření za rok 2016 03.07.2017 31.12.2018
Zasedání ZO, Usnesení 2017
Usneseni ZO Světec č. 22 25.09.2017 15.11.2017
Pronájem a prodej nemovitého majetku obce Světec 25.09.2017 15.11.2017
Program 23. zasedání Zastupitelstva obce Světec dne 19.10.2017 11.10.2017 19.10.2017
Veřejnoprávní smlouvy
Smlouva o poskytnutí dotace SH ČMS - SDH Štrbice 01.03.2016 28.02.2019
Smlouva o poskytnutí dotace Městys Hostomice 07.03.2016 06.03.2019
Smlouva o poskytnutí dotace SDH Světec 15.03.2016 14.03.2019
Smlouva o poskytnutí dotace Městys Hostomice 06.03.2017 05.03.2020
Smlouva o poskytnutí dotace Občanské sdružení Za Chotějovice, z.s. 06.03.2017 03.03.2020
Smlouva o poskytnutí dotace SH ČMS - SDH Štrbice 07.03.2017 06.03.2020
Smlouva o poskytnutí dotace SDH Světec 14.03.2017 13.03.2020
Veřejné vyhlášky
Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti 06.05.2016 31.12.2017
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Světec a část k.ú.Chotějovice-vstup na pozemky 02.03.2017 31.12.2020
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Chotovenka-vstup na pozemky 02.03.2017 31.12.2020
Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti 10.07.2017 31.10.2017
Veřejná vyhláška pro stavbuTP 036 018 Světec-Štrbice-rekonstrukce kanalizace a vodovodu st.p.25, par 26.09.2017 17.10.2017
Závěr zjišťovacího řízení - rozhodnutí - " Adaptace kolejové nakládky prachového uhlí na nové přepr 03.10.2017 18.10.2017
Rozpočty
Rozpočtový výhled Obce Světec na období let 2017 - 2021 20.02.2017 31.12.2021
Rozpočet Obce Světec na rok 2017 20.02.2017 31.12.2017
Dodatečné schválení závazných ukazatelů 07.06.2017 31.12.2017
Závěrečný účet obce Světec za rok 2016 07.06.2017 31.05.2018
Středodobý výhled rozpočtu Obce Světec na období let 2017 - 2021 ( v tis. Kč) 26.06.2017 31.12.2021
Informace ke zveřejněným dokumentům 25.09.2017 31.12.2017
Pravidla rozpočtového provizoria 25.09.2017 31.12.9999
ostatní
Program obnovy venkova 01.09.2010 31.12.2020
Oznámení o ustanoveníopatrovníka neznámým účastníkům řízení v KoPÚ ( Kučerovi ) 19.10.2016 31.12.2017
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci 20.02.2017 31.12.2017
Stanovení počtu členů okrskové volební komise 18.08.2017 21.10.2017
Stanovení počtu volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny 04.09.2017 21.10.2017
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci 05.09.2017 31.12.2017
Informace ke zveřejněným dokumentům 14.09.2017 31.12.2017
Vyhrazené plochy pro vylepení volebních plakátů 02.10.2017 21.10.2017
Oznámení o době a místě konání voleb do POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR 02.10.2017 21.10.2017
Výzva k vyzvednutí zásilky-Šipoš Pavel 13.10.2017 23.10.2017
Výzva k vyzvednutí zásilky - Dunka Pavel 13.10.2017 23.10.2017
Výzva k vyzvednutí zásilky - Dunka Pavel 16.10.2017 01.11.2017

  zobrazit dokumenty v archivu