Zveřejněné dokumenty na úřední desce RSS kanál
  název zveřejněno od   zveřejněno do
Výsledky voleb do zastupitelstva obce Tisová - 2018 08.10.2018 31.10.2022
Stanovení MÚP v obci Tisová 06.11.2018 23.11.2018
Ostatní
Řád veřejného pohřebiště Tisová 21.09.2006 31.12.2020
Pověřenec po ochranu osobních údajů 29.05.2018 30.06.2019
Sazebník úhrad za poskytování informací 18.06.2018 31.12.2018
Použití chemických přípravků v lese 31.08.2018 31.12.2018
Výzva vlastníkům lesa 31.08.2018 31.12.2018
Informace pro vlastníky lesů 25.09.2018 25.11.2018
Závěrečný účet obce
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Tisová za rok 2017 21.05.2018 30.06.2019
Invantarizační zpráva 2017 - Základní škola a Mateřská škola Tisová 21.05.2018 30.06.2019
Příloha k 31. 12. 2017 - Základní škola a Mateřská škola Tisová 21.05.2018 30.06.2019
Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2017 - Základní škola a Mateřská škola Tisová 21.05.2018 30.06.2019
Rozvaha k 31. 12. 2017 - Základní škola a Mateřská škola Tisová 21.05.2018 30.06.2019
Inventarizační zpráva 2017 - Obec Tisová 21.05.2018 30.06.2019
Příloha k 31. 12. 2017 - Obec Tisová 21.05.2018 30.06.2019
Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2017 - Obec Tisová 21.05.2018 30.06.2019
Rozvaha k 31. 12. 2017 - Obec Tisová 21.05.2018 30.06.2019
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12M k 31.12.2017 Obec Tisová 21.05.2018 30.06.2019
Závěrečný účet obce Tisová za rok 2017 15.06.2018 30.06.2019
Rozpočet obce, dokumenty rozpočtového hosodaření
Rozpočet Obce Tisová na rok 2018 - příjmy 09.03.2018 30.03.2019
Střednědobý plán nákladů a výnosů ZŠ a MŠ Tisová 2019 -2020 09.03.2018 30.03.2019
Plán nákladů a výnosů na rok 2018 ZŠ a MŠ Tisová 09.03.2018 30.03.2019
Rozpočet Obce Tisová na rok 2018 - sumář, financování 09.03.2018 30.03.2019
Rozpočet Obce Tisová na rok 2018 - výdaje 09.03.2018 30.03.2019
Rozpočtový výhled 2017 - 2020 10.05.2018 31.03.2020
Rozpočtová změna č. 1 10.05.2018 31.03.2019
Rozpočtová změna č. 2 15.06.2018 31.03.2019
Rozpočtová změna č. 3 10.07.2018 31.03.2019
Rozpočtová změna č. 5 07.09.2018 31.03.2019
Rozpočtová změna č. 4 07.09.2018 31.03.2019
Rozpočtová změna č. 6 08.10.2018 31.03.2019
Rozpočtová změna č. 7 08.10.2018 30.03.2019
Rozpočtová změna č. 8 17.10.2018 30.03.2019
Rozpočtová změna č. 9 14.11.2018 31.03.2019
Rozpočtová změna č. 10 14.11.2018 31.03.2019
Zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce - 2018 09.11.2018 09.12.2018

  zobrazit dokumenty v archivu