Zveřejněné dokumenty na úřední desce RSS kanál
  název zveřejněno od   zveřejněno do
Výsledky voleb do zastupitelstva obce Tisová - 2018 08.10.2018 31.10.2022
Územní plán - Z1 Tisová 18.06.2019 18.06.2022
Řád veřejného pohřebiště obce Tisová 05.09.2019 05.09.2022
Opatření obecné povahy č.j. 41508/2019-MZE-16212 09.09.2019 31.12.2022
Plán rozvoje sportu obce Tisová na období 2019-2024 18.09.2019 31.12.2024
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí veřejné služby pro zajištění potravinové obslužnosti v malé obci 26.11.2019 26.11.2022
Opatření obecné povahy č.j. 63920/2019-MZE-16212 09.12.2019 31.12.2022
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy 06.04.2020 31.12.2022
Záměr o prodeji pozemku 28.05.2020 18.06.2020
Nevymezení nočního klidu 01.06.2020 07.06.2020
Závěrečný účet obce
Invantarizační zpráva 2018 - ZŠ a MŠ Tisová 06.05.2019 30.06.2020
Rozvaha k 31. 12. 2018 Obec Tisová 06.05.2019 30.06.2020
Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2018 Obec Tisová 06.05.2019 30.06.2020
Příloha k 31. 12. 2018 Obec Tisová 06.05.2019 30.06.2020
Inventarizační zpráva 2018 Obec Tisová 06.05.2019 30.06.2020
Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2018 ZŠ a MŠ Tisová 06.05.2019 30.06.2020
Rozvaha k 31. 12. 2018 ZŠ a MŠ Tisová 06.05.2019 30.06.2020
Příloha k 31. 12. 2018 - ZŠ a MŠ Tisová 06.05.2019 30.06.2020
Výkaz FIN 2-12M k 32. 12. 2018 Obec Tisová 06.05.2019 30.06.2020
Zpráva o přezkoumání výsledku hospodaření obce Tisová za rok 2018 06.05.2019 30.06.2020
Závěrečný účet Obce Tisová za rok 2018 03.06.2019 30.06.2020
Rozpočet obce, dokumenty rozpočtového hosodaření
Schválený rozpočet obce Tisová na rok 2020 23.03.2020 30.03.2021
PO ZŠ a MŠ Tisová - plán nákladů a výnosů na rok 2020, střednědobý výhled nákladů a výnosů na rok 20 23.03.2020 30.03.2021
Rozpočtové opatření č. 1/2020 04.05.2020 31.03.2021
Zasedání zastupitelstva
Program zasedání Z.O. č. 5 dne 27.5.2020 28.05.2020 25.06.2020

  zobrazit dokumenty v archivu