Zveřejněné dokumenty na úřední desce RSS kanál
  název zveřejněno od   zveřejněno do
Řád veřejného pohřebiště Tisová 21.09.2006 31.12.2020
Výsledky komunálních voleb v obci Tisová - 2014 13.10.2014 30.10.2018
Veřejná vyhláška - oprava opatření obecné povahy 19.01.2017 20.09.2017
Veřejná vyhláška - přechodné úpravy provozu 19.01.2017 20.12.2017
Nařízení Státní veterinární správy - Ptačí chřipka 07.02.2017 07.05.2017
Nařízení SVS - mapa ochranného pásma 07.02.2017 07.05.2017
Výroční zpráva - poskytování informací za rok 2016 01.03.2017 01.05.2017
Ukončení mimořádných veterinárních opatření 15.03.2017 16.05.2017
Dokumenty rozpočtového hospodaření 23.03.2017 23.03.2019
Dokumenty rozpočtového hospodaření 23.03.2017 23.03.2019
Dokumenty rozpočtového hospodaření 23.03.2017 23.03.2019
Schválený rozpočet obce Tisová na rok 2017 03.04.2017 04.04.2018
P.O. Základní škola a Mateřská škola Tisová, plán nákladů a výnosů 03.04.2017 04.04.2018
Schválený rozpočet obce na rok 2017, výdaje 03.04.2017 04.04.2018
Schválený rozpočet obce Tisová na rok 2017, příjmy 04.04.2017 04.04.2018
Záměr Z.O. č. 2 - 2017 10.04.2017 28.04.2017
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost 11.04.2017 27.04.2017
Záměr Zastupitelstva obce č. 3 - 2017 14.04.2017 30.04.2017
Závěrečný účet obce Tisová 2016 Inventarizační zpráva ZŠ a MŠ 18.04.2017 10.05.2017
Závěrečný účet obce Tisová 2016 Inventarizační zpráva Obec Tisová 18.04.2017 10.05.2017
Závěrečný účet obce Tisová 2016 Výkaz o plnění rozpočtu k 31.12.2016 18.04.2017 10.05.2017
Závěrečný účet obce Tisová za rok 2016 - Výkaz zisku a ztráty ZŠ a MŠ Tisová k 31.12.2016 18.04.2017 10.05.2017
Závěrečný účet obce Tisová za rok 2016 - Výkaz zisku a ztráty Obec Tisová k 31.12.2016 18.04.2017 10.05.2017
Závěrečný účet obce Tisová za rok 2016 Rozvaha Obec Tisová k 31.12.2016 18.04.2017 10.05.2017
Závěrečný účet obce Tisová za rok 2016 Rozvaha ZŠ a MŠ Tisová k 31.12.2016 18.04.2017 10.05.2017
Závěrečný účet obce Tisová za rok 2016 - příloha Obec Tisová 18.04.2017 10.05.2017
Závěrečný účet obce Tisová za rok 2016 - příloha ZŠ a MŠ Tisová 18.04.2017 10.05.2017
Závěrečný účet obce Tisová za rok 2016 18.04.2017 10.05.2017
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 18.04.2017 10.05.2017
Pozvánka - plánujeme společně 18.04.2017 27.04.2017

  zobrazit dokumenty v archivu