Zveřejněné dokumenty na úřední desce RSS kanál
  název zveřejněno od   zveřejněno do
Výsledky voleb do zastupitelstva obce Tisová - 2018 08.10.2018 31.10.2022
Řád veřejného pohřebiště obce Tisová 05.09.2019 05.09.2022
Opatření obecné povahy č.j. 41508/2019-MZE-16212 09.09.2019 31.12.2022
Plán rozvoje sportu obce Tisová na období 2019-2024 18.09.2019 31.12.2024
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí veřejné služby pro zajištění potravinové obslužnosti v malé obci 26.11.2019 26.11.2022
Opatření obecné povahy č.j. 63920/2019-MZE-16212 09.12.2019 31.12.2022
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy 06.04.2020 31.12.2022
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy 29.07.2020 31.12.2022
Střednědobý plán obce Tisová 29.09.2020 31.12.2024
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí veřejné služby pro zajištění potravinové obslužnosti v malé obci 02.12.2020 02.12.2023
Opatření obecné povahy č.j. MZE-49892/2021-16212 15.09.2021 31.12.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí veřejné služby pro zajštění potravinové obslužnosti 03.12.2021 04.12.2024
Počet členů Z.O. pro volební období 2022 - 2026 14.06.2022 25.09.2022
Stanovení volebního okrsku pro volby do zastupitelstva obce Tisová 01.07.2022 24.09.2022
Závěrečný účet Mirkroregionu Vysokomýtsko 2021 25.07.2022 14.08.2022
Zahájení projednávání návrhu - změna č. 3 ÚP Vysoké Mýto 03.08.2022 03.09.2022
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise 03.08.2022 02.10.2022
Ostatní
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise 28.07.2022 03.10.2022
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků 28.07.2022 03.10.2022
Závěrečný účet obce
Závěrečný účet obce Tisová 2021 24.03.2022 30.06.2023
Rozpočet obce, dokumenty rozpočtového hosodaření
Střednědobý výhled rozpočtu 2021-2024 09.12.2020 31.12.2024
Plán nákladů a výnosů ZŠ a MŠ Tisová na rok 2022, střednědobý výhled 2023-2024 24.03.2022 31.03.2023
Schválený rozpočet obce Tisová na rok 2022 24.03.2022 31.03.2023
Rozpočtové opatření č. 1/2022 27.04.2022 31.03.2023
Rozpočtové opatření č. 2/2022 27.04.2022 31.03.2023
Rozpočtové opatření č. 3/2022 09.05.2022 31.03.2023
Rozpočtové opatření č. 4/2022 30.05.2022 31.03.2023
Rozpočtové opatření č. 5/2022 29.07.2022 31.03.2023
Zasedání zastupitelstva
Zápis zasedání Z.O. č. 6 dne 20.7.2022 21.07.2022 25.08.2022

  zobrazit dokumenty v archivu