Zveřejněné dokumenty na úřední desce RSS kanál
  název zveřejněno od   zveřejněno do
Výsledky voleb do zastupitelstva obce Tisová - 2018 08.10.2018 31.10.2022
Ceník obce na rok 2019 14.12.2018 31.12.2019
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. 5. 2019 22.03.2019 25.05.2019
Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam Finanční úřad 25.04.2019 28.05.2019
Ostatní
Řád veřejného pohřebiště Tisová 21.09.2006 31.12.2020
Pověřenec po ochranu osobních údajů 29.05.2018 30.06.2019
Závěrečný účet obce
Příloha k 31. 12. 2017 - Obec Tisová 21.05.2018 30.06.2019
Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2017 - Obec Tisová 21.05.2018 30.06.2019
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12M k 31.12.2017 Obec Tisová 21.05.2018 30.06.2019
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Tisová za rok 2017 21.05.2018 30.06.2019
Invantarizační zpráva 2017 - Základní škola a Mateřská škola Tisová 21.05.2018 30.06.2019
Příloha k 31. 12. 2017 - Základní škola a Mateřská škola Tisová 21.05.2018 30.06.2019
Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2017 - Základní škola a Mateřská škola Tisová 21.05.2018 30.06.2019
Rozvaha k 31. 12. 2017 - Základní škola a Mateřská škola Tisová 21.05.2018 30.06.2019
Inventarizační zpráva 2017 - Obec Tisová 21.05.2018 30.06.2019
Rozvaha k 31. 12. 2017 - Obec Tisová 21.05.2018 30.06.2019
Závěrečný účet obce Tisová za rok 2017 15.06.2018 30.06.2019
Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2018 Obec Tisová 06.05.2019 30.06.2020
Rozvaha k 31. 12. 2018 Obec Tisová 06.05.2019 30.06.2020
Návrh závěrečného účtu obce Tisová za rok 2018 06.05.2019 30.06.2019
Zpráva o přezkoumání výsledku hospodaření obce Tisová za rok 2018 06.05.2019 30.06.2020
Inventarizační zpráva 2018 Obec Tisová 06.05.2019 30.06.2020
Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2018 ZŠ a MŠ Tisová 06.05.2019 30.06.2020
Výkaz FIN 2-12M k 32. 12. 2018 Obec Tisová 06.05.2019 30.06.2020
Rozvaha k 31. 12. 2018 ZŠ a MŠ Tisová 06.05.2019 30.06.2020
Příloha k 31. 12. 2018 - ZŠ a MŠ Tisová 06.05.2019 30.06.2020
Invantarizační zpráva 2018 - ZŠ a MŠ Tisová 06.05.2019 30.06.2020
Příloha k 31. 12. 2018 Obec Tisová 06.05.2019 30.06.2020
Rozpočet obce, dokumenty rozpočtového hosodaření
Rozpočtový výhled 2017 - 2020 10.05.2018 31.03.2020
Střednědobý plán nákladů a výnosů PO 2020-2021 28.03.2019 31.03.2020
Plán nákladů a výnosů PO na rok 2019 28.03.2019 31.03.2020
Schválený rozpočet obce Tisová na rok 2019 28.03.2019 31.03.2020
Rozpočtové opatření č. 1_2019 03.05.2019 30.04.2020
Rozpočtové opatření č- 2/2019 13.05.2019 30.03.2020
Zasedání zastupitelstva
Zasedání Z.O. č.5 2019 26.04.2019 22.05.2019

  zobrazit dokumenty v archivu