Zveřejněné dokumenty na úřední desce RSS kanál
  název zveřejněno od   zveřejněno do
Výsledky voleb do zastupitelstva obce Tisová - 2018 08.10.2018 31.10.2022
Ceník obce na rok 2019 14.12.2018 31.12.2019
Územní plán - Z1 Tisová 18.06.2019 18.06.2022
Řád veřejného pohřebiště obce Tisová 05.09.2019 05.09.2022
Opatření obecné povahy č.j. 41508/2019-MZE-16212 09.09.2019 31.12.2022
Plán rozvoje sportu obce Tisová na období 2019-2024 18.09.2019 31.12.2024
Závěrečný účet obce
Invantarizační zpráva 2018 - ZŠ a MŠ Tisová 06.05.2019 30.06.2020
Příloha k 31. 12. 2018 - ZŠ a MŠ Tisová 06.05.2019 30.06.2020
Rozvaha k 31. 12. 2018 ZŠ a MŠ Tisová 06.05.2019 30.06.2020
Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2018 ZŠ a MŠ Tisová 06.05.2019 30.06.2020
Inventarizační zpráva 2018 Obec Tisová 06.05.2019 30.06.2020
Příloha k 31. 12. 2018 Obec Tisová 06.05.2019 30.06.2020
Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2018 Obec Tisová 06.05.2019 30.06.2020
Rozvaha k 31. 12. 2018 Obec Tisová 06.05.2019 30.06.2020
Zpráva o přezkoumání výsledku hospodaření obce Tisová za rok 2018 06.05.2019 30.06.2020
Výkaz FIN 2-12M k 32. 12. 2018 Obec Tisová 06.05.2019 30.06.2020
Závěrečný účet Obce Tisová za rok 2018 03.06.2019 30.06.2020
Rozpočet obce, dokumenty rozpočtového hosodaření
Rozpočtový výhled 2017 - 2020 10.05.2018 31.03.2020
Plán nákladů a výnosů PO na rok 2019 28.03.2019 31.03.2020
Schválený rozpočet obce Tisová na rok 2019 28.03.2019 31.03.2020
Střednědobý plán nákladů a výnosů PO 2020-2021 28.03.2019 31.03.2020
Rozpočtové opatření č. 1/2019 03.05.2019 30.03.2020
Rozpočtové opatření č- 2/2019 13.05.2019 30.03.2020
Rozpočtové opatření č. 3/2019 19.06.2019 30.03.2020
Rozpočtové opatření č. 4/2019 08.08.2019 30.03.2020
Rozpočtové opatření č. 5/2019 04.09.2019 31.03.2020
Zasedání zastupitelstva
Zápis zasedání Z.O. č. 9 - 28.8.2019 29.08.2019 27.09.2019

  zobrazit dokumenty v archivu