Zveřejněné dokumenty na úřední desce RSS kanál
  název zveřejněno od   zveřejněno do
Výsledky komunálních voleb v obci Tisová - 2014 13.10.2014 30.10.2018
Ostatní
Řád veřejného pohřebiště Tisová 21.09.2006 31.12.2020
Porovnání výpočtu, vodné, stočné za r. 2017 26.04.2018 27.05.2018
Daň z nemovitých věcí na rok 2018 - hromadný předpisný seznam 26.04.2018 31.05.2018
Veřejná vyhláška - oznámení 16.05.2018 01.06.2018
Záměr Zastupitelstva obce č. 4 - 2018 21.05.2018 07.06.2018
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce 23.05.2018 31.05.2018
Směrnice pro nakládání s osobními údaji 25.05.2018 25.05.2019
Obecně závazné vyhlášky
OZV č. 1 - 2017, o nočním klidu 14.06.2017 15.06.2018
Závěrečný účet obce
Závěrečný účet obce Tisová za rok 2016 18.04.2017 30.06.2018
Návrh závěrečného účtu obce Tisová za rok 2017 21.05.2018 10.06.2018
Inventarizační zpráva 2017 - Obec Tisová 21.05.2018 30.06.2019
Rozvaha k 31. 12. 2017 - Základní škola a Mateřská škola Tisová 21.05.2018 30.06.2019
Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2017 - Základní škola a Mateřská škola Tisová 21.05.2018 30.06.2019
Příloha k 31. 12. 2017 - Základní škola a Mateřská škola Tisová 21.05.2018 30.06.2019
Invantarizační zpráva 2017 - Základní škola a Mateřská škola Tisová 21.05.2018 30.06.2019
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Tisová za rok 2017 21.05.2018 30.06.2019
Příloha k 31. 12. 2017 - Obec Tisová 21.05.2018 30.06.2019
Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2017 - Obec Tisová 21.05.2018 30.06.2019
Rozvaha k 31. 12. 2017 - Obec Tisová 21.05.2018 30.06.2019
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12M k 31.12.2017 Obec Tisová 21.05.2018 30.06.2019
Rozpočet obce, dokumenty rozpočtového hosodaření
Rozpočet Obce Tisová na rok 2018 - výdaje 09.03.2018 30.03.2019
Rozpočet Obce Tisová na rok 2018 - příjmy 09.03.2018 30.03.2019
Rozpočet Obce Tisová na rok 2018 - sumář, financování 09.03.2018 30.03.2019
Plán nákladů a výnosů na rok 2018 ZŠ a MŠ Tisová 09.03.2018 30.03.2019
Střednědobý plán nákladů a výnosů ZŠ a MŠ Tisová 2019 -2020 09.03.2018 30.03.2019
Rozpočtová změna č. 1 10.05.2018 31.03.2019
Rozpočtový výhled 2017 - 2020 10.05.2018 31.03.2020

  zobrazit dokumenty v archivu