Zveřejněné dokumenty na úřední desce RSS kanál
  název zveřejněno od   zveřejněno do
Výsledky voleb do zastupitelstva obce Tisová - 2018 08.10.2018 31.10.2022
Ceník obce na rok 2019 14.12.2018 31.12.2019
Určení termínu sčítání zvěře v roce 2019 09.01.2019 30.03.2019
Program zasedání Z.O. č.4 19.03.2019 28.03.2019
Ostatní
Řád veřejného pohřebiště Tisová 21.09.2006 31.12.2020
Pověřenec po ochranu osobních údajů 29.05.2018 30.06.2019
Závěrečný účet obce
Rozvaha k 31. 12. 2017 - Základní škola a Mateřská škola Tisová 21.05.2018 30.06.2019
Příloha k 31. 12. 2017 - Základní škola a Mateřská škola Tisová 21.05.2018 30.06.2019
Invantarizační zpráva 2017 - Základní škola a Mateřská škola Tisová 21.05.2018 30.06.2019
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Tisová za rok 2017 21.05.2018 30.06.2019
Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2017 - Základní škola a Mateřská škola Tisová 21.05.2018 30.06.2019
Inventarizační zpráva 2017 - Obec Tisová 21.05.2018 30.06.2019
Příloha k 31. 12. 2017 - Obec Tisová 21.05.2018 30.06.2019
Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2017 - Obec Tisová 21.05.2018 30.06.2019
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12M k 31.12.2017 Obec Tisová 21.05.2018 30.06.2019
Rozvaha k 31. 12. 2017 - Obec Tisová 21.05.2018 30.06.2019
Závěrečný účet obce Tisová za rok 2017 15.06.2018 30.06.2019
Rozpočet obce, dokumenty rozpočtového hosodaření
Střednědobý plán nákladů a výnosů ZŠ a MŠ Tisová 2019 -2020 09.03.2018 30.03.2019
Rozpočet Obce Tisová na rok 2018 - příjmy 09.03.2018 30.03.2019
Rozpočet Obce Tisová na rok 2018 - sumář, financování 09.03.2018 30.03.2019
Rozpočet Obce Tisová na rok 2018 - výdaje 09.03.2018 30.03.2019
Plán nákladů a výnosů na rok 2018 ZŠ a MŠ Tisová 09.03.2018 30.03.2019
Rozpočtová změna č. 1 10.05.2018 31.03.2019
Rozpočtový výhled 2017 - 2020 10.05.2018 31.03.2020
Rozpočtová změna č. 2 15.06.2018 31.03.2019
Rozpočtová změna č. 3 10.07.2018 31.03.2019
Rozpočtová změna č. 4 07.09.2018 31.03.2019
Rozpočtová změna č. 5 07.09.2018 31.03.2019
Rozpočtová změna č. 7 08.10.2018 30.03.2019
Rozpočtová změna č. 6 08.10.2018 31.03.2019
Rozpočtová změna č. 8 17.10.2018 30.03.2019
Rozpočtová změna č. 9 14.11.2018 31.03.2019
Rozpočtová změna č. 10 14.11.2018 31.03.2019
Rozpočtová změna č. 11 06.12.2018 30.03.2019
Rozpočtová změna č. 12 17.01.2019 30.03.2019
Návrh - střednědobý výhled nákladů a výnosů PO 2020-2021 06.03.2019 24.03.2019
Návrh - plán nákladů a výnosů PO na rok 2019 06.03.2019 24.03.2019
Návrh rozpočtu obce Tisová na r. 2019 - Výdaje 06.03.2019 24.03.2019
Návrh rozpočtu obce Tisová na r. 2019 - sumář, financování 06.03.2019 24.03.2019
Návrh rozpočtu obce Tisová na r. 2019 - příjmy 06.03.2019 24.03.2019
Zasedání zastupitelstva
Zápis zasedání Z.O. č. 3 06.03.2019 28.03.2019

  zobrazit dokumenty v archivu