Zveřejněné dokumenty na úřední desce RSS kanál
  název zveřejněno od   zveřejněno do
Výsledky voleb do zastupitelstva obce Tisová - 2018 08.10.2018 31.10.2022
Územní plán - Z1 Tisová 18.06.2019 18.06.2022
Řád veřejného pohřebiště obce Tisová 05.09.2019 05.09.2022
Opatření obecné povahy č.j. 41508/2019-MZE-16212 09.09.2019 31.12.2022
Plán rozvoje sportu obce Tisová na období 2019-2024 18.09.2019 31.12.2024
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí veřejné služby pro zajištění potravinové obslužnosti v malé obci 26.11.2019 26.11.2022
Opatření obecné povahy č.j. 63920/2019-MZE-16212 09.12.2019 31.12.2022
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy 06.04.2020 31.12.2022
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy 29.07.2020 31.12.2022
Střednědobý plán obce Tisová 29.09.2020 31.12.2024
Závěrečný účet obce
Příloha ZŠ a MŠ k 31. 12. 2019 26.06.2020 30.06.2021
Rozvaha ZŠ a MŠ k 31. 12. 2019 26.06.2020 30.06.2021
Výkaz zisku a ztráty ZŠ a MŠ k 31. 12. 2019 26.06.2020 30.06.2021
Příloha k 31. 12. 2019 26.06.2020 30.06.2021
Rozvaha k 31. 12. 2019 26.06.2020 30.06.2021
Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2019 26.06.2020 30.06.2021
Výkaz o plnění rozpočtu k 31.12. 2019 26.06.2020 30.06.2021
Inventarizační zpráva ZŠ a MŠ za rok 2019 26.06.2020 30.06.2021
Inventarizační zpráva obce Tisová za rok 2019 26.06.2020 30.06.2021
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 26.06.2020 30.06.2021
Závěrečný účet obce Tisová za rok 2019 26.06.2020 30.06.2021
Rozpočet obce, dokumenty rozpočtového hosodaření
PO ZŠ a MŠ Tisová - plán nákladů a výnosů na rok 2020, střednědobý výhled nákladů a výnosů na rok 20 23.03.2020 30.03.2021
Schválený rozpočet obce Tisová na rok 2020 23.03.2020 30.03.2021
Rozpočtové opatření č. 1/2020 04.05.2020 31.03.2021
Rozpočtové opatření č. 2/2020 25.06.2020 31.03.2021
Rozpočtové opatření č. 3/2020 30.06.2020 31.03.2021
Ropočtové opatření č. 4/2020 05.08.2020 31.03.2021
Rozpočtové opatření č. 5/2020 21.08.2020 31.03.2021
Rozpočtové opatření č. 6/2020 31.08.2020 31.03.2021
Rozpočtové opatření č. 7/2020 23.09.2020 31.03.2021
Rozpočtové opatření č. 8/2020 08.10.2020 31.03.2021
Rozpočtové opatření č. 9/2020 16.10.2020 31.03.2021
Návrh - rozpočtový výhled 2021-2024 12.11.2020 09.12.2020
Zasedání zastupitelstva
Zápis zasedání Z.O. č. 10 dne 11.11.2020 12.11.2020 10.12.2020

  zobrazit dokumenty v archivu