Zveřejněné dokumenty na úřední desce RSS kanál
  název zveřejněno od   zveřejněno do
Výsledky voleb do zastupitelstva obce Tisová - 2018 08.10.2018 31.10.2022
Územní plán - Z1 Tisová 18.06.2019 18.06.2022
Řád veřejného pohřebiště obce Tisová 05.09.2019 05.09.2022
Opatření obecné povahy č.j. 41508/2019-MZE-16212 09.09.2019 31.12.2022
Plán rozvoje sportu obce Tisová na období 2019-2024 18.09.2019 31.12.2024
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí veřejné služby pro zajištění potravinové obslužnosti v malé obci 26.11.2019 26.11.2022
Opatření obecné povahy č.j. 63920/2019-MZE-16212 09.12.2019 31.12.2022
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy 06.04.2020 31.12.2022
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy 29.07.2020 31.12.2022
Střednědobý plán obce Tisová 29.09.2020 31.12.2024
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí veřejné služby pro zajištění potravinové obslužnosti v malé obci 02.12.2020 02.12.2023
Stanovení min. počtu OVK, volební místnost, zapisovatel 05.08.2021 09.10.2021
Opatření obecné povahy č.j. MZE-49892/2021-16212 15.09.2021 31.12.2022
Vyrozumění o termínu a místu školení okrskových volebních komisí 15.09.2021 30.09.2021
Závěrečný účet obce
Závěrečný účet obce Tisová za rok 2020 01.07.2021 30.06.2022
Rozpočet obce, dokumenty rozpočtového hosodaření
Střednědobý výhled rozpočtu 2021-2024 09.12.2020 31.12.2024
Plán nákladů a výnosů PO ZŠ a MŠ Tisová na rok 2021, střednědobý výhled na rok 2022-2023 17.03.2021 31.03.2022
Shválený rozpočet obce Tisová na rok 2021 06.04.2021 31.03.2022
Rozpočtové opatření č. 1/2021 26.04.2021 31.03.2022
Rozpočtové opatření č. 2/2021 27.05.2021 31.03.2022
Rozpočtové opatření č. 3/2021 21.07.2021 31.03.2022
Rozpočtové opatření č. 4_2021 15.09.2021 31.03.2022
Zasedání zastupitelstva
Zápis zasedání Z.O. č. 8 dne 25.8.2021 26.08.2021 30.09.2021

  zobrazit dokumenty v archivu