Zveřejněné dokumenty na úřední desce RSS kanál
  název zveřejněno od   zveřejněno do
Výsledky voleb do zastupitelstva obce Tisová - 2018 08.10.2018 31.10.2022
Ceník obce na rok 2019 14.12.2018 31.12.2019
Územní plán - Z1 Tisová 18.06.2019 18.06.2022
Zápis z jednání Z.O. č,7 26.06.2019 23.07.2019
Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu - Zálší, Kocandafest 02.07.2019 20.07.2019
Ostatní
Řád veřejného pohřebiště Tisová 21.09.2006 31.12.2020
Závěrečný účet obce
Příloha k 31. 12. 2018 Obec Tisová 06.05.2019 30.06.2020
Invantarizační zpráva 2018 - ZŠ a MŠ Tisová 06.05.2019 30.06.2020
Příloha k 31. 12. 2018 - ZŠ a MŠ Tisová 06.05.2019 30.06.2020
Rozvaha k 31. 12. 2018 ZŠ a MŠ Tisová 06.05.2019 30.06.2020
Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2018 ZŠ a MŠ Tisová 06.05.2019 30.06.2020
Inventarizační zpráva 2018 Obec Tisová 06.05.2019 30.06.2020
Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2018 Obec Tisová 06.05.2019 30.06.2020
Rozvaha k 31. 12. 2018 Obec Tisová 06.05.2019 30.06.2020
Zpráva o přezkoumání výsledku hospodaření obce Tisová za rok 2018 06.05.2019 30.06.2020
Výkaz FIN 2-12M k 32. 12. 2018 Obec Tisová 06.05.2019 30.06.2020
Závěrečný účet Obce Tisová za rok 2018 03.06.2019 30.06.2020
Rozpočet obce, dokumenty rozpočtového hosodaření
Rozpočtový výhled 2017 - 2020 10.05.2018 31.03.2020
Plán nákladů a výnosů PO na rok 2019 28.03.2019 31.03.2020
Schválený rozpočet obce Tisová na rok 2019 28.03.2019 31.03.2020
Střednědobý plán nákladů a výnosů PO 2020-2021 28.03.2019 31.03.2020
Rozpočtové opatření č. 1/2019 03.05.2019 30.03.2020
Rozpočtové opatření č- 2/2019 13.05.2019 30.03.2020
Rozpočtové opatření č. 3/2019 19.06.2019 30.03.2020

  zobrazit dokumenty v archivu