Zveřejněné dokumenty na úřední desce RSS kanál
  název zveřejněno od   zveřejněno do
Výsledky komunálních voleb v obci Tisová - 2014 13.10.2014 30.10.2018
Informace - Volby do Zastupitelstva obce Tisová 09.08.2018 07.10.2018
Ostatní
Řád veřejného pohřebiště Tisová 21.09.2006 31.12.2020
Pověřenec po ochranu osobních údajů 29.05.2018 30.06.2019
Sazebník úhrad za poskytování informací 18.06.2018 31.12.2018
Výzva vlastníkům lesa 31.08.2018 31.12.2018
Použití chemických přípravků v lese 31.08.2018 31.12.2018
Veřejná vyhláška, místní úprava provozu 03.09.2018 04.10.2018
Mapa - navržené dopravní značky 03.09.2018 04.10.2018
Záměr Zastupitelstva obce č. 8 - 2018 05.09.2018 21.09.2018
Informace o konání zasedání zastupitelstva obce 11.09.2018 20.09.2018
Informace o konání zasedání Z.O. č. 13 - 2018 14.09.2018 27.09.2018
Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu 17.09.2018 05.10.2018
Závěrečný účet obce
Inventarizační zpráva 2017 - Obec Tisová 21.05.2018 30.06.2019
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12M k 31.12.2017 Obec Tisová 21.05.2018 30.06.2019
Rozvaha k 31. 12. 2017 - Obec Tisová 21.05.2018 30.06.2019
Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2017 - Obec Tisová 21.05.2018 30.06.2019
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Tisová za rok 2017 21.05.2018 30.06.2019
Příloha k 31. 12. 2017 - Obec Tisová 21.05.2018 30.06.2019
Invantarizační zpráva 2017 - Základní škola a Mateřská škola Tisová 21.05.2018 30.06.2019
Rozvaha k 31. 12. 2017 - Základní škola a Mateřská škola Tisová 21.05.2018 30.06.2019
Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2017 - Základní škola a Mateřská škola Tisová 21.05.2018 30.06.2019
Příloha k 31. 12. 2017 - Základní škola a Mateřská škola Tisová 21.05.2018 30.06.2019
Závěrečný účet obce Tisová za rok 2017 15.06.2018 30.06.2019
Rozpočet obce, dokumenty rozpočtového hosodaření
Rozpočet Obce Tisová na rok 2018 - výdaje 09.03.2018 30.03.2019
Střednědobý plán nákladů a výnosů ZŠ a MŠ Tisová 2019 -2020 09.03.2018 30.03.2019
Plán nákladů a výnosů na rok 2018 ZŠ a MŠ Tisová 09.03.2018 30.03.2019
Rozpočet Obce Tisová na rok 2018 - sumář, financování 09.03.2018 30.03.2019
Rozpočet Obce Tisová na rok 2018 - příjmy 09.03.2018 30.03.2019
Rozpočtová změna č. 1 10.05.2018 31.03.2019
Rozpočtový výhled 2017 - 2020 10.05.2018 31.03.2020
Rozpočtová změna č. 2 15.06.2018 31.03.2019
Rozpočtová změna č. 3 10.07.2018 31.03.2019
Rozpočtová změna č. 4 07.09.2018 31.03.2019
Rozpočtová změna č. 5 07.09.2018 31.03.2019

  zobrazit dokumenty v archivu