Složka - Závěrečný účet obce  
  název zveřejněno od   zveřejněno do
Návrh závěrečného účtu obce Tisová za rok 2021 28.02.2022 24.03.2022
Závěrečný účet obce Tisová za rok 2020 01.07.2021 24.03.2022
Návrh závěrečného účtu obce Tisová za rok 2020 18.05.2021 24.06.2021
Závěrečný účet obce Tisová za rok 2019 26.06.2020 30.06.2021
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 26.06.2020 30.06.2021
Inventarizační zpráva obce Tisová za rok 2019 26.06.2020 30.06.2021
Inventarizační zpráva ZŠ a MŠ za rok 2019 26.06.2020 30.06.2021
Výkaz o plnění rozpočtu k 31.12. 2019 26.06.2020 30.06.2021
Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2019 26.06.2020 30.06.2021
Rozvaha k 31. 12. 2019 26.06.2020 30.06.2021
Příloha k 31. 12. 2019 26.06.2020 30.06.2021
Výkaz zisku a ztráty ZŠ a MŠ k 31. 12. 2019 26.06.2020 30.06.2021
Rozvaha ZŠ a MŠ k 31. 12. 2019 26.06.2020 30.06.2021
Příloha ZŠ a MŠ k 31. 12. 2019 26.06.2020 30.06.2021
Návrh závěrečného účtu obce Tisová za rok 2019 03.06.2020 25.06.2020
Závěrečný účet Obce Tisová za rok 2018 03.06.2019 30.06.2020
Výkaz FIN 2-12M k 32. 12. 2018 Obec Tisová 06.05.2019 30.06.2020
Zpráva o přezkoumání výsledku hospodaření obce Tisová za rok 2018 06.05.2019 30.06.2020
Návrh závěrečného účtu obce Tisová za rok 2018 06.05.2019 30.05.2019
Rozvaha k 31. 12. 2018 Obec Tisová 06.05.2019 30.06.2020
Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2018 Obec Tisová 06.05.2019 30.06.2020
Příloha k 31. 12. 2018 Obec Tisová 06.05.2019 30.06.2020
Inventarizační zpráva 2018 Obec Tisová 06.05.2019 30.06.2020
Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2018 ZŠ a MŠ Tisová 06.05.2019 30.06.2020
Rozvaha k 31. 12. 2018 ZŠ a MŠ Tisová 06.05.2019 30.06.2020
Příloha k 31. 12. 2018 - ZŠ a MŠ Tisová 06.05.2019 30.06.2020
Invantarizační zpráva 2018 - ZŠ a MŠ Tisová 06.05.2019 30.06.2020
Závěrečný účet obce Tisová za rok 2017 15.06.2018 30.06.2019
Příloha k 31. 12. 2017 - Obec Tisová 21.05.2018 30.06.2019
Inventarizační zpráva 2017 - Obec Tisová 21.05.2018 30.06.2019
Rozvaha k 31. 12. 2017 - Základní škola a Mateřská škola Tisová 21.05.2018 30.06.2019
Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2017 - Základní škola a Mateřská škola Tisová 21.05.2018 30.06.2019
Příloha k 31. 12. 2017 - Základní škola a Mateřská škola Tisová 21.05.2018 30.06.2019
Invantarizační zpráva 2017 - Základní škola a Mateřská škola Tisová 21.05.2018 30.06.2019
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Tisová za rok 2017 21.05.2018 30.06.2019
Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2017 - Obec Tisová 21.05.2018 30.06.2019
Rozvaha k 31. 12. 2017 - Obec Tisová 21.05.2018 30.06.2019
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12M k 31.12.2017 Obec Tisová 21.05.2018 30.06.2019
Návrh závěrečného účtu obce Tisová za rok 2017 21.05.2018 10.06.2018
Závěrečný účet obce Tisová 2016 Inventarizační zpráva ZŠ a MŠ 18.04.2017 10.05.2017
Závěrečný účet obce Tisová 2016 Inventarizační zpráva Obec Tisová 18.04.2017 10.05.2017
Závěrečný účet obce Tisová 2016 Výkaz o plnění rozpočtu k 31.12.2016 18.04.2017 10.05.2017
Závěrečný účet obce Tisová za rok 2016 - Výkaz zisku a ztráty ZŠ a MŠ Tisová k 31.12.2016 18.04.2017 10.05.2017
Závěrečný účet obce Tisová za rok 2016 Rozvaha Obec Tisová k 31.12.2016 18.04.2017 10.05.2017
Závěrečný účet obce Tisová za rok 2016 - Výkaz zisku a ztráty Obec Tisová k 31.12.2016 18.04.2017 10.05.2017
Závěrečný účet obce Tisová za rok 2016 Rozvaha ZŠ a MŠ Tisová k 31.12.2016 18.04.2017 10.05.2017
Závěrečný účet obce Tisová za rok 2016 - příloha Obec Tisová 18.04.2017 10.05.2017
Závěrečný účet obce Tisová za rok 2016 - příloha ZŠ a MŠ Tisová 18.04.2017 10.05.2017
Závěrečný účet obce Tisová za rok 2016 18.04.2017 30.06.2018
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 18.04.2017 10.05.2017
Závěrečný účet obce Tisová za rok 2015 22.04.2016 31.05.2016
Výkaz zisku a ztráty k 31.12. 2014 24.03.2015 24.04.2015
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Tisová, za rok 2014 24.03.2015 24.04.2015
Závěrečný účet obce Tisová, za rok 2014 24.03.2015 24.04.2015
Výkaz o plnění rozpočtu Obce Tisová k 31.12.2014 24.03.2015 24.04.2015
Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2014 ZŠ a MŠ Tisová 24.03.2015 24.04.2015
Rozvaha, Příspěvková organizace, Základní škola a Mateřská škola Tisová 20.03.2015 21.04.2015
Rozvaha, Územní samosprávné celky, Obec Tisová 20.03.2015 21.04.2015
Příloha, Územní samosprávné celky 20.03.2015 21.04.2015
Příloha Příspěvkové organizace, Základní škola a Mateřská škola Tisová 20.03.2015 21.04.2015
Inventarizační zpráva za rok 2014, Základní škola a Mateřská škola Tisová 20.03.2015 21.04.2015
Inventarizační zpráva za rok 2014, Obec Tisová 20.03.2015 21.04.2015
Plnění přijatých k nápravě po auditu za rok 2013 07.04.2014 27.04.2014
Příloha obec Tisová k 31.12. 2013 27.03.2014 31.05.2014
Příloha p.o. ZŠ a MŠ Tisová k 31.12. 2013 27.03.2014 31.05.2014
Rozvaha k 31.12. 2013 obec Tisová 27.03.2014 31.05.2014
Rozvaha p.o. ZŠ a MŠ Tisová 27.03.2014 31.05.2014
Výkaz o plnění rozpočtu obce Tisová k 31.12. 2013 27.03.2014 31.05.2014
Výkaz zisku a ztráty p.o. MŠ a ZŠ Tisová k 31.12. 2013 27.03.2014 31.05.2014
Výkaz zisku a ztráty obce Tisová k 31.12. 2013 27.03.2014 31.05.2014
Závěrečný účet obce Tisová za rok 2013 27.03.2014 31.05.2014
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Tisová za rok 2013 27.03.2014 31.05.2014