Zveřejněné dokumenty na úřední desce RSS kanál
  název zveřejněno od   zveřejněno do
Oznámení o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu obce Uhřice na rok 2018-2020 11.01.2018 31.12.2020
Mikroregion Morkovsko
Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření Mikroregion Morkovsko 18.01.2018 31.12.2018
vodovody a kanalizace
Zveřejnění informace o celkovém vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vo 12.02.2018 15.03.2018
ostatní
Harmonogram svozu modrých a žlutých pytlů papír a plast na rok 2018 19.01.2018 31.12.2018
Usnesení o nařízení elektronické dražby 003EX1932/13-47 22.01.2018 31.03.2018
rozpočet obce
Schválený závěrečný účet obce Uhřice za rok 2016 29.06.2017 29.06.2018
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Uhřice za rok 2016 29.06.2017 29.06.2018
Příloha k účetní závěrce obce Uhřice sestavená k 31.12.2016 29.06.2017 29.06.2018
Výkaz zisku a ztráty obce Uhřice sestavený k 31.12.2016 29.06.2017 29.06.2018
Rozvaha obce Uhřice sestavená k 31.12.2016 29.06.2017 29.06.2018
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obce Uhřice sestavený k 31.12.2016 29.06.2017 29.06.2018
Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu obce Uhřice za rok 2016 29.06.2017 29.06.2018
Střednědobý výhled rozpočtu 2018-2020 08.01.2018 31.12.2020
Rozpočet obce Uhřice na rok 2018 08.01.2018 31.12.2018
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu obce Uhřice na rok 2018 11.01.2018 31.12.2018
Rozpočtové opatření č.4/2017 30.01.2018 31.03.2018

  zobrazit dokumenty v archivu