Zveřejněné dokumenty na úřední desce RSS kanál
  název zveřejněno od   zveřejněno do
Oznámení o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu obce Uhřice na rok 2018-2020 11.01.2018 31.12.2020
SOSM
Rozpočtová odpovědnost-zveřejňování dokumentů SOSM 31.03.2018 31.12.2019
Mikroregion Morkovsko
Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření Mikroregion Morkovsko 18.01.2018 31.12.2018
Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č.1Mikroregion Morkovsko 04.04.2018 31.12.2018
Návrh Závěrečný účet Mikroregion Morkovsko za rok 2017 20.04.2018 09.05.2018
příloha Mikroregion Morkovsko k 31.12.2017 20.04.2018 30.06.2019
Zpráva č.409/2017/IAK o výsledku hospodařená DSO Morkovský region za rok 2017 20.04.2018 30.06.2019
Výkaz zisku a ztrát Mikroregio Morkovsko k 31.12.2017 20.04.2018 30.06.2019
rozvaha Mikroregion Morkovsko k 31.12.2017 20.04.2018 30.06.2019
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Mikroregion Morkovsko k 31.12.2017 20.04.2018 30.06.2019
vodovody a kanalizace
Protokol o rozboru č.130/2018 včetně hodnocení vzorku č.P 1133/18 13.04.2018 30.04.2018
ostatní
Harmonogram svozu modrých a žlutých pytlů papír a plast na rok 2018 19.01.2018 31.12.2018
Výlukový jízdní řád 780934 platný od 4.3.18-30.9.2018 09.03.2018 30.09.2018
Výběrové řízení na pracovní pozici účetní obce - úvazek 0,5 12.03.2018 30.04.2018
rozpočet obce
Schválený závěrečný účet obce Uhřice za rok 2016 29.06.2017 29.06.2018
Příloha k účetní závěrce obce Uhřice sestavená k 31.12.2016 29.06.2017 29.06.2018
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Uhřice za rok 2016 29.06.2017 29.06.2018
Výkaz zisku a ztráty obce Uhřice sestavený k 31.12.2016 29.06.2017 29.06.2018
Rozvaha obce Uhřice sestavená k 31.12.2016 29.06.2017 29.06.2018
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obce Uhřice sestavený k 31.12.2016 29.06.2017 29.06.2018
Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu obce Uhřice za rok 2016 29.06.2017 29.06.2018
Střednědobý výhled rozpočtu 2018-2020 08.01.2018 31.12.2020
Rozpočet obce Uhřice na rok 2018 08.01.2018 31.12.2018
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu obce Uhřice na rok 2018 11.01.2018 31.12.2018
Návrh závěrečného účtu obce Uhřice za rok 2017 16.04.2018 30.06.2018
zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Uhřice za rok 2017 16.04.2018 30.06.2019
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obce Uhřice sestavený k 31.12.2017 16.04.2018 30.06.2019
Rozvaha obce Uhřice sestavená k 31.12.2017 16.04.2018 30.06.2019
Výkaz zisku a ztráty obce Uhřice sestavený k 31.12.2017 16.04.2018 30.06.2019
Příloha k účetní závěrce obce Uhřice sestavená k 31.12.2017 16.04.2018 30.06.2019

  zobrazit dokumenty v archivu