Zveřejněné dokumenty na úřední desce RSS kanál
  název zveřejněno od   zveřejněno do
Oznámení o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu obce Uhřice na rok 2018-2020 11.01.2018 31.12.2020
Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření za rok 2018 30.04.2018 31.12.2018
Schválený závěrečný účet obce Uhřice za rok 2017 21.06.2018 30.06.2019
Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu obce Uhřice za rok 2017 28.06.2018 28.06.2019
SOSM
Rozpočtová odpovědnost-zveřejňování dokumentů SOSM 31.03.2018 31.12.2019
Mikroregion Morkovsko
Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření Mikroregion Morkovsko 18.01.2018 31.12.2018
Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č.1Mikroregion Morkovsko 04.04.2018 31.12.2018
příloha Mikroregion Morkovsko k 31.12.2017 20.04.2018 30.06.2019
rozvaha Mikroregion Morkovsko k 31.12.2017 20.04.2018 30.06.2019
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Mikroregion Morkovsko k 31.12.2017 20.04.2018 30.06.2019
Výkaz zisku a ztrát Mikroregio Morkovsko k 31.12.2017 20.04.2018 30.06.2019
Zpráva č.409/2017/IAK o výsledku hospodařená DSO Morkovský region za rok 2017 20.04.2018 30.06.2019
Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č.2/2018 18.06.2018 30.06.2019
Oznámení o zveřejnění rozpočtu Mikroregon Morkovsko na rok 2019 10.12.2018 31.12.2019
Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č.3/2018 MM 10.12.2018 31.12.2018
žádosti dle zákona 106/199 Sb.
Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona .106/1999 26.11.2018 31.12.2018
Žádost zák.106/199 - odpověď 26.11.2018 31.12.2018
hlášení místním rozhlasem
Přehled opatření k dosažení úspor za energie 11.05.2018 31.12.2018
Obecné info občanům k nové zelené úsporám 11.05.2018 31.12.2018
hlášení místním rozhlasem 31.8.2018 31.08.2018 31.12.2018
zápisy zastupitelstev
Informace o konání 1.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Uhřice dne 19.12.2018 11.12.2018 19.12.2018
ostatní
Harmonogram svozu modrých a žlutých pytlů papír a plast na rok 2018 19.01.2018 31.12.2018
Zveřejnění pověřence GDPR 24.05.2018 31.12.2019
Prohlášení o poskytnuté podpoře z programu Ministerstva pro místní rozvoj 15.10.2018 31.12.2018
Prohlášení o poskytnutí dotace Zlínským krajem 12.11.2018 31.12.2018
Veřejná vyhláška č.j.SR/0150/US/2018 10.12.2018 09.01.2019
rozpočet obce
Rozpočet obce Uhřice na rok 2018 08.01.2018 31.12.2018
Střednědobý výhled rozpočtu 2018-2020 08.01.2018 31.12.2020
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu obce Uhřice na rok 2018 11.01.2018 31.12.2018
Příloha k účetní závěrce obce Uhřice sestavená k 31.12.2017 16.04.2018 30.06.2019
Rozvaha obce Uhřice sestavená k 31.12.2017 16.04.2018 30.06.2019
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obce Uhřice sestavený k 31.12.2017 16.04.2018 30.06.2019
zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Uhřice za rok 2017 16.04.2018 30.06.2019
Výkaz zisku a ztráty obce Uhřice sestavený k 31.12.2017 16.04.2018 30.06.2019
Rozpočtové opatření č.1/2018 30.04.2018 31.12.2018
Rozpočtové opatření č. 2/2018 09.08.2018 31.12.2018
Návrh rozpočtu obce Uhřice na rok 2019 01.12.2018 19.12.2018
obecně závazné vyhlášky
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy MeUKM/081779/2018 05.12.2018 22.12.2018

  zobrazit dokumenty v archivu