Složka - SOSM  
  název zveřejněno od   zveřejněno do
Návrh rozpočtu na rok 2018 SOSM 28.02.2019 15.03.2019
Závěčený účet za rok 2018 SOSM 28.02.2019 15.03.2019
zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 SOSM 28.02.2019 15.03.2019
Rozvaha 2018 SOSM včetně přílohy 28.02.2019 15.03.2019
Výkaz zisku a ztrát 2018 SOSM 28.02.2019 15.03.2019
Výkaz FIN 2-12 M 2018 SOSM 28.02.2019 15.03.2019
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SOSM za rok 2017 09.03.2018 23.03.2018
Příloha 12 / 2017 - SOSM 09.03.2018 23.03.2018
Výkaz zisku a ztráty 12/2017 - SOSM 09.03.2018 23.03.2018
Rozvaha-bilance 12/2017 - SOSM 09.03.2018 23.03.2018
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN2-12M-SOSM 09.03.2018 23.03.2018