Složka - Volby 2018 podzim  
  název zveřejněno od   zveřejněno do
Pozvánka první zasedání okrskové volební komise 09.09.2018 14.09.2018
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise 24.08.2018 06.10.2018