Dokumenty v archivu:  
  název
obecně závazné vyhlášky
Výroční zpráva
Odpadové hospoářství
žádosti dle zákona 106/199 Sb.
hlášení místním rozhlasem
obecní zpravodaj
veřejně prospěšné práce
zápisy zastupitelstev
ostatní
      veřejná vyhláška-Rozhodnutí
rozpočet obce
Mikroregion Morkovsko
vodovody a kanalizace