Zveřejněné dokumenty na úřední desce RSS kanál
  název zveřejněno od   zveřejněno do
Opatření obecné povahy-kalamitní poškození lesních porostů 30.07.2020 31.12.2022
oznámení
Závěrečný účet za r. 2019 Svazku měst a obcí VKM 30.09.2020 30.06.2021
Oznámení o výši a výběru stočného pro rok 2021 21.12.2020 31.12.2021
SMO VKM - oznámení o zveřejnění-Rozpočet a Střednědobý výhled 05.01.2021 31.12.2022
Sčítání lidu,domů a bytů 2021-Oznámení ČSÚ 18.02.2021 18.05.2021
Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky v k.ú.Vojkovice 01.04.2021 31.10.2021
Návrh závěrečného účtu Obce Vojkovice za rok 2020 12.05.2021 01.06.2021
kultura
Keramika Vojkovice 07.09.2020 07.09.2021
Informace o domácí péči 14.05.2021 14.05.2022
ostatní
Ministerstvo zemědělství-Opatření obecné povahy 23.10.2019 31.12.2022
K dani z nemovitých věcí na rok 2021 22.04.2021 26.05.2021
Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2021 10.05.2021 25.05.2021

  zobrazit dokumenty v archivu