Složka - archiv  
  název zveřejněno od   zveřejněno do
návrh rozpočtu 2023 (obec) 22.02.2023 31.12.2023
Výroční zpráva školy 2021/2022 25.01.2023 31.12.2023
Směrnice o příspěvku na částečnou úhradu neinvest.nákl.v MŠ 19.01.2022 31.12.2023
Školní řád 19.01.2022 31.12.2023
Směrnice na částečnou úhradu příspěvků ve ŠD 19.01.2022 31.12.2023
Distanční vzdělávání - dodatek ke ŠŘ 19.01.2022 31.12.2023
Distanční vzdělávání v MŠ - součást ŠŘ MŠ 01.12.2021 31.12.2022
Výroční zpráva 2020/2021 01.12.2021 31.12.2022
Směrnice o nákladech na školní stravování - od 1.1.2022 01.12.2021 31.12.2022
Výroční zpráva 2019/2020 21.04.2021 31.12.2021
Obnovení provozu školy - pravidla 14.05.2020 31.12.2020
Obnovení provozu školy - přihláška ke skupině 14.05.2020 31.12.2020
Obnovení provozu školy - čestné prohlášení 14.05.2020 31.12.2020
Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání 06.04.2020 31.12.2020
Žádost o odklad školní docházky 06.04.2020 31.12.2020
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání 06.04.2020 31.12.2020
Výroční zpráva 2018/2019 24.10.2019 31.12.2020
Směrnice o nákladech na školní stravování 02.10.2019 31.12.2020
Školní řád MŠ 02.10.2019 31.12.2020
Směrnice o příspěvku na ŠD 02.10.2019 31.12.2020
Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v MŠ 02.10.2019 31.12.2020
Školní řád ZŠ 02.10.2019 31.12.2020
výroční zpráva 2017-2018 28.11.2018 31.12.2019
Výroční zpráva školy 2016/2017 08.11.2017 30.11.2018
Školní řád MŠ 08.11.2017 30.11.2018
Školní řád ZŠ 08.11.2017 31.12.2018
Směrnice o nákladech na školní stravování 08.11.2017 31.12.2018
Smernice o příspěvku na častecnou uhradu neinvestičnich nákladů na ŠD 08.11.2017 31.12.2018
roční plán školy 07.12.2016 30.09.2017
výroční zpráva 2015-2016 07.12.2016 31.12.2017
Školní řád 23.01.2016 30.06.2017
Školní řád MŠ 23.01.2016 30.06.2017
Vnitřní řád školní jídelny 23.01.2016 30.06.2017
Směrnice o nákladech na školní stravování 23.01.2016 30.06.2017
Směrnice o výši a způsobu úhrady za předškolní vzdělávání 23.01.2016 30.06.2017
Směrnice o příspěvku za ŠD 23.01.2016 30.06.2017
Plán práce školy 2015-16 23.01.2016 31.08.2016
Směrnice pro řešení stížností 23.01.2016 30.06.2017
Výroční zpráva 2014-15 23.01.2016 31.12.2016
Směrnice o výši a způsobu úhrady úplaty v MŠ 23.10.2014 31.12.2015
Roční plán práce 2014/2015 23.10.2014 30.09.2015
Směrnice o nákladech za školní stravování 23.10.2014 31.12.2015
Školní řád MŠ 23.10.2014 31.12.2015
Školní řád ZŠ 23.10.2014 31.12.2015
Výroční zpráva 2013/2014 23.10.2014 31.12.2015
Žádost o odklad povinné školní docházky 13.05.2014 30.06.2015
Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání 13.05.2014 30.06.2015
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání 13.05.2014 30.06.2015
Žádost o snížení úplaty v MŠ 13.05.2014 30.06.2015
Výroční zpráva 2011-12 08.04.2014 08.04.2014
Roční plán práce 2012-13 08.04.2014 08.04.2014
Roční plán práce 2013-14 08.04.2014 31.08.2014
Výroční zpráva 2012-13 08.04.2014 31.12.2014
Školní řád 27.11.2013 30.09.2014
Školní řád mateřské školy 27.11.2013 30.09.2014
Vnitřní řád školní družiny 27.11.2013 30.09.2014
Směrnice o úplatě za školní družinu 27.11.2013 30.09.2014
Vnitřní směrnice k výši úplaty v MŠ 27.11.2013 30.09.2014
Školní řád 23.02.2011 31.08.2012
Směrnice o částečné úhradě neinvestičních nákladů ŠD 23.02.2011 31.08.2012
Směrnice o nákladech na školní stravování 23.02.2011 31.08.2012
Vnitřní řád školní družiny 23.02.2011 31.08.2012
Vnitřní řád školní jídelny 23.02.2011 31.08.2012
Vnitřní směrnice o výši úplaty v MŠ 23.02.2011 31.08.2012
Roční pracovní plán školy a organizace školního roku 23.02.2011 31.08.2011
Výroční zpráva ZŠ 2009-2010 23.02.2011 30.09.2011
Stanovení výše úplaty v MŠ 19.10.2009 19.10.2010
Roční plán školy 19.10.2009 19.10.2010
Výroční zpráva ZŠ 19.10.2009 19.10.2010
Řád školy 16.02.2009 31.08.2009
Směrnice o úhradě za školní družinu 21.10.2008 31.08.2009
Směrnice o školním stravování 21.10.2008 31.08.2009
Výše úplaty v MŠ 21.10.2008 31.08.2009
Roční pracovní plán školy 2008/2009 21.10.2008 31.08.2009
Výroční zpráva školy 2007/2008 21.10.2008 01.10.2009
Roční plán práce školy 2007/2008 01.09.2007 31.08.2008
výroční zpráva 2006/2007 01.09.2007 31.08.2008
Směrnice o školním stravování 01.09.2007 31.08.2008
Vnitřní směrnice k výši a způsobu úhrady za předškolní vzdělávání v MŠ 01.09.2007 31.08.2008
rozvrh hodin 2. pololetí 01.02.2007 31.08.2007
Směrnice o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů školní družiny 01.01.2007 31.12.2007
Řád školy 01.12.2006 31.12.2007
Výroční zpráva 2005/2006 01.11.2006 01.11.2007
rozvrh hodin 26.06.2006 31.01.2007
Stanovení základní částky úplaty za předškolní vzdělávání 15.06.2006 31.08.2007
Vnitřní směrnice k výši a způsobu úhrady úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ 01.03.2006 31.08.2006
Řád školy 01.09.2005 31.12.2006
Směrnice o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů školní družiny 01.01.2005 31.12.2006