Zveřejněné dokumenty na úřední desce RSS kanál
  název zveřejněno od   zveřejněno do
Žádost o uvolnění žáka ZŠ z výuky 25.09.2012 31.08.2016
Jednací řád školské rady 11.11.2014 30.06.2016
Volební řád školské rady 11.11.2014 11.11.2016
Školský zákon 11.11.2014 11.11.2016
Vyhláška o základním vzdělávání 11.11.2014 11.11.2016
Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 02.03.2015 02.03.2030
Organizace školního roku 2015-2016 13.05.2015 31.08.2016
Dotazník při přestupu žáka 01.09.2015 01.09.2018
Klasifikační řád 01.09.2015 01.09.2016
Kázeňský a sankční řád 01.09.2015 01.09.2016
Řád školní družiny 01.09.2015 01.09.2016
Školní vzdělávací program ZŠ 1. - 6. ročník 01.09.2015 01.09.2016
Školní vzdělávací program ŠD 01.09.2015 01.09.2016
Přehled plateb ve školním roce 2015_2016 01.09.2015 01.09.2016
Prázdniny a ředitelská volna 2015_2016 11.09.2015 31.08.2016
Kroužky škola 2015_2016 11.09.2015 31.08.2016
Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014_2015 09.11.2015 30.10.2016
Výroční 14_15 příloha 1 09.11.2015 30.10.2016
Výroční 14_15 příloha 2 09.11.2015 30.10.2016
Výroční 14_15 příloha 3_SCIO čtenářská 09.11.2015 30.10.2016
Výroční 14_15 příloha 3_SCIO _3.r 09.11.2015 30.10.2016
Výroční 14_15 příloha 3_SCIO _5.r 09.11.2015 30.10.2016
Výroční 14_15 příloha 4_zákon 1406/1999 Sb. 09.11.2015 30.10.2016
Rozpisy dozorů 11.11.2015 30.06.2016
Rozvrhy učitelé 11.11.2015 30.06.2016
Informace pro přijímání na SŠ a konzervatoře ve šk.roce 2015_2016 13.11.2015 30.06.2016
Školní řád 13.11.2015 30.08.2016
Termíny hodnocení a klasifikace, termíny schůzek 06.01.2016 31.08.2016
Zápis do 1. ročníku_podrobné informace 11.01.2016 30.05.2016
Rozvrhy tříd 22.01.2016 31.08.2016
Žádost o přestup žáka /libovolný ročník/ 23.01.2016 31.08.2016
Přihláška ke studiu na SŠ 10.02.2016 31.08.2016
Postup při podání přihlášek na gymnázium 10.02.2016 31.08.2016
Dotazy a odpovědi k přijímacímu řízení_2016_CERMAT 16.02.2016 31.08.2016
Inkluze-otázky a odpovědi MŠMT 02.05.2016 02.05.2018
Organizace školního roku 2016_2017 16.05.2016 31.08.2017
Organizace školního roku 2017_2018 16.05.2016 31.08.2018

  zobrazit dokumenty v archivu