Zveřejněné dokumenty na úřední desce RSS kanál
  název zveřejněno od   zveřejněno do
Žádost o uvolnění žáka ZŠ z výuky 25.09.2012 31.08.2017
Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 02.03.2015 02.03.2030
Dotazník při přestupu žáka 01.09.2015 01.09.2018
Inkluze-otázky a odpovědi MŠMT 02.05.2016 02.05.2018
Organizace školního roku 2016_2017 16.05.2016 31.08.2017
Organizace školního roku 2017_2018 16.05.2016 31.08.2018
RVP pro základní vzdělávání 30.05.2016 30.05.2018
Vyhláška 48_2005_o základním vzdělávání 30.05.2016 30.05.2018
Vyhláška 27_2016_vzdělávání žáků se spec. potřebami a nadaných 30.05.2016 30.05.2018
Organizace školního roku 2016_2017_PODROBNÁ 06.06.2016 30.06.2017
Školský zákon 13.06.2016 30.06.2017
Stanovení normativu a ceny jídel od 2015_2016 13.06.2016 30.06.2017
Termíny hodnocení a schůzek ve školním roce 2016-2017 01.09.2016 30.06.2017
Přihláška do kroužku pořádaného školou 01.09.2016 30.06.2017
Řád školní družiny 01.09.2016 30.06.2017
Rozpis dozorů 2016-2017 01.09.2016 30.06.2017
Přehled úplat za vzdělávání a školské služby 2016_2017 02.09.2016 30.06.2017
Žádost o přestup žáka z jiné ZŠ 02.09.2016 30.06.2018
Kázeňský a sankční řád základní školy 05.09.2016 30.06.2017
Śkolní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání 07.09.2016 30.06.2017
Školní vzdělávací program základní školy 08.09.2016 31.08.2017
Klasifikační řád základní školy 08.09.2016 30.06.2017
Souhlas zákon.zástupce s vyzvedáváním z družiny_kroužky 13.09.2016 30.06.2017
Školní řád základní školy 12.10.2016 31.08.2017
Rozvrhy tříd 2016_2017 18.10.2016 30.06.2017
Rozvrhy učitelů 2016_2017 18.10.2016 30.06.2017

  zobrazit dokumenty v archivu