Zveřejněné dokumenty na úřední desce RSS kanál
  název zveřejněno od   zveřejněno do
Prohlášení zákonných zástupců 06.01.2009 06.01.2019
Zdravotní způsobilost 06.01.2009 06.01.2019
Žádost o přijetí do vyššího ročníku 24.06.2010 24.06.2020
Vzor omluvenky 26.08.2015 26.08.2019
Žádost o uvolnění žáka 02.09.2015 02.09.2020
Pokyn v poskytování úplaty za školní družinu 02.09.2015 02.09.2020
Výňatek z ŠVP platný od 1. 9. 2015 (pouze pro 1. třídu) 02.09.2015 02.09.2020
Výňatek ze ŠVP platný od 1.9. 2013 (platný pro 2. - 5. třídu) 02.09.2015 02.09.2020
Klasifikační řád 21.10.2015 21.10.2020
Organizační struktura školy 08.04.2016 08.04.2018
Povinně zveřejňované informace dle zákona 08.04.2016 08.04.2018
Žádost o poskytnutí informace 08.04.2016 08.04.2018
Zápisní lístek do školní družiny 17.08.2016 17.08.2017

  zobrazit dokumenty v archivu