Zveřejněné dokumenty na úřední desce RSS kanál
  název zveřejněno od   zveřejněno do
Organizační řád 28.08.2020 28.08.2022
ICT plán školy 28.08.2020 28.08.2022
Řešení šikany 28.08.2020 28.08.2022
Směrnice o ochraně osobních údajů GDPR 28.08.2020 28.08.2022
Vyřizování stížností 28.08.2020 28.08.2022
Směrnice GDPR 28.08.2020 28.08.2022
Úplata v mateřské škole 28.08.2020 28.08.2022
Školní řád základní školy 28.08.2020 28.08.2022
Školní řád MŠ Milešov 28.08.2020 28.08.2022
Školní řád MŠ Velemín 28.08.2020 28.08.2022
Organizační schéma 28.08.2020 28.08.2022
Plán EVVO 01.09.2020 01.09.2022
Školní vzdělávací program MŠ Milešov 02.09.2020 02.09.2022
Školní vzdělávací program MŠ Velemín 02.09.2020 02.09.2022
Školní řád - dodatky 28.09.2020 31.08.2022
Krizový plán školy 23.08.2021 23.08.2022
Plán školního poradenského pracoviště 23.08.2021 23.08.2022
Preventivní program školy 23.08.2021 23.08.2022
Koncepce rozvoje 23.08.2021 23.08.2022
Školní vzdělávací program 24.08.2021 24.08.2022
Výroční zpráva o DVPP 05.10.2021 05.10.2022
Výroční zpráva 05.10.2021 05.10.2022
Výroční zpráva o poskytování informací 05.01.2022 15.01.2023
Vnitřní řád školní družiny 20.01.2022 30.08.2023
Směrnice o poskytování informací 26.02.2022 26.02.2023
Rozpočet 2022 28.02.2022 28.12.2022
Sřednědobý výhled rozpočtu 28.02.2022 28.12.2022
Provozní řád školní jídelny 04.03.2022 04.03.2023
Směrnice o ochraně oznamovatelů 28.04.2022 31.08.2025
Týdenní plán od 16.května do 20.května 2022 10.05.2022 21.05.2022
Týdenní plán od 23.května do 27.května 2022 16.05.2022 28.05.2022

  zobrazit dokumenty v archivu