Zveřejněné dokumenty na úřední desce RSS kanál
  název zveřejněno od   zveřejněno do
Vnitřní řád školní družiny 21.08.2019 21.08.2020
Školní řád MŠ Velemín 21.08.2019 21.08.2020
Úplata v mateřské škole 21.08.2019 21.08.2020
Organizační řád 21.08.2019 21.08.2020
Organizační schéma 21.08.2019 21.08.2020
Směrnice GDPR 21.08.2019 21.08.2020
Vyřizování stížností 21.08.2019 21.08.2020
Směrnice o ochraně osobních údajů GDPR 21.08.2019 21.08.2020
Směrnice o poskytování informací 21.08.2019 21.08.2020
Školní vzdělávací program MŠ Velemín 21.08.2019 21.08.2020
Plán EVVO 21.08.2019 21.08.2020
Školní řád MŠ Milešov 21.08.2019 21.08.2020
Koncepce rozvoje 21.08.2019 21.08.2020
Provozní řád školní jídelny 21.08.2019 21.08.2020
ICT plán školy 21.08.2019 21.08.2020
Řešení šikany 21.08.2019 21.08.2020
Školní vzdělávací program MŠ Milešov 21.08.2019 21.08.2020
Školní vzdělávací program 22.08.2019 22.08.2020
Plán školního poradenského pracoviště 11.09.2019 31.08.2020
Krizový plán školy 26.09.2019 31.08.2020
Výroční zpráva o DVPP 30.09.2019 31.08.2020
Výroční zpráva 2018 2019 30.09.2019 31.08.2020
Školní řád základní školy 06.12.2019 31.08.2020
Rozpočet 2020 školní jídelna 18.12.2019 18.12.2020
Střednědobý výhled rozpočtu 2021 - 2023 18.12.2019 18.12.2020
Rozpočet 2020 mateřská škola 18.12.2019 18.12.2020
Výroční zpráva o poskytování informací 03.01.2020 03.01.2021
Preventivní program školy 13.02.2020 31.08.2020

  zobrazit dokumenty v archivu