Zveřejněné dokumenty na úřední desce RSS kanál
  název zveřejněno od   zveřejněno do
Koncepce rozvoje 10.08.2022 31.08.2023
Organizační řád 10.08.2022 31.08.2023
Organizační schéma 10.08.2022 31.08.2023
Vyřizování stížností 10.08.2022 31.08.2023
Směrnice o ochraně osobních údajů 10.08.2022 31.08.2023
Řešení šikany 10.08.2022 31.08.2023
Školní řád MŠ Velemín 10.08.2022 31.08.2023
Školní vzdělávací program MŠ Velemín 10.08.2022 31.08.2023
Školní poradenské pracoviště 10.08.2022 31.08.2023
Úplata v mateřské škole 10.08.2022 31.08.2023
Školní vzdělávací program MŠ Milešov 10.08.2022 31.08.2023
Směrnice GDPR 10.08.2022 31.08.2023
Školní řád MŠ Milešov 10.08.2022 31.08.2023
Školní řád základní školy dodatky 10.08.2022 31.08.2023
Směrnice o ochraně oznamovatelů 10.08.2022 31.08.2023
Směrnice o poskytování informací 10.08.2022 31.08.2023
Provozní řád školní jídelny 16.08.2022 31.08.2023
ICT plán školy 17.08.2022 31.08.2023
Vnitřní řád školní družiny 25.08.2022 31.08.2023
Strategie řešení školní neúspěšnosti 29.08.2022 31.08.2023
Krizový plán školy 29.08.2022 31.08.2023
Školní vzdělávací program 29.08.2022 31.08.2023
Plán environmentální výchovy 31.08.2022 31.08.2023
Plán školního poradenského pracoviště 01.09.2022 31.08.2023
Preventivní program školy 01.09.2022 31.08.2023
Školní řád základní školy 09.09.2022 31.08.2023
Výroční zpráva 03.10.2022 31.08.2023
Výroční zpráva o DVPP 03.10.2022 31.08.2023
Střednědobý výhled rozpočtu 19.12.2022 19.12.2023
Rozpočet 2023 ŠJ 19.12.2022 19.12.2023
Rozpočet 2023 MŠ 19.12.2022 19.12.2023
Rozpočet 2023 ZŠ 19.12.2022 19.12.2023
Výroční zpráva o poskytování informací 04.01.2023 04.01.2024
Týdenní plán od 23.ledna do 27.ledna 2023 16.01.2023 28.01.2023
Týdenní plán od 30.ledna do 3.února 2023 23.01.2023 04.02.2023
Týdenní plán od 13.února do 17.února 2023 27.01.2023 18.02.2023

  zobrazit dokumenty v archivu