Zveřejněné dokumenty na úřední desce RSS kanál
  název zveřejněno od   zveřejněno do
Koncepce rozvoje 10.08.2022 31.08.2023
Školní poradenské pracoviště 10.08.2022 31.08.2023
Školní vzdělávací program MŠ Velemín 10.08.2022 31.08.2023
Školní řád MŠ Velemín 10.08.2022 31.08.2023
Výroční zpráva o poskytování informací 10.08.2022 31.01.2023
Řešení šikany 10.08.2022 31.08.2023
Směrnice o ochraně osobních údajů 10.08.2022 31.08.2023
Vyřizování stížností 10.08.2022 31.08.2023
Organizační schéma 10.08.2022 31.08.2023
Organizační řád 10.08.2022 31.08.2023
Úplata v mateřské škole 10.08.2022 31.08.2023
Školní vzdělávací program MŠ Milešov 10.08.2022 31.08.2023
Směrnice GDPR 10.08.2022 31.08.2023
Školní řád základní školy dodatky 10.08.2022 31.08.2023
Školní řád MŠ Milešov 10.08.2022 31.08.2023
Směrnice o poskytování informací 10.08.2022 31.08.2023
Směrnice o ochraně oznamovatelů 10.08.2022 31.08.2023
Střednědobý výhled rozpočtu 10.08.2022 31.12.2022
Rozpočet 2022 10.08.2022 31.12.2022
Provozní řád školní jídelny 16.08.2022 31.08.2023
ICT plán školy 17.08.2022 31.08.2023
Vnitřní řád školní družiny 25.08.2022 31.08.2023
Strategie řešení školní neúspěšnosti 29.08.2022 31.08.2023
Školní vzdělávací program 29.08.2022 31.08.2023
Krizový plán školy 29.08.2022 31.08.2023
Plán environmentální výchovy 31.08.2022 31.08.2023
Preventivní program školy 01.09.2022 31.08.2023
Plán školního poradenského pracoviště 01.09.2022 31.08.2023
Školní řád základní školy 09.09.2022 31.08.2023
Týdenní plán od 26.září do 30.září 2022 20.09.2022 01.10.2022
Týdenní plán od 3.října do 7.října 2022 27.09.2022 08.10.2022

  zobrazit dokumenty v archivu