Zveřejněné dokumenty na úřední desce RSS kanál
  název zveřejněno od   zveřejněno do
Koncepce rozvoje - dlouhodobý plán 24.08.2017 31.08.2018
Plán EVVO 24.08.2017 31.08.2018
ICT plán školy 24.08.2017 31.08.2018
Krizový plán školy 24.08.2017 31.08.2018
Výroční zpráva o DVPP 24.08.2017 31.08.2018
Provozní řád dětského hřiště 29.08.2017 31.08.2018
Vnitřní řád školní družiny 29.08.2017 31.08.2018
Školní vzdělávací program 30.08.2017 31.08.2018
Směrnice pro poskytování informací 30.08.2017 31.08.2018
Organizační řád 30.08.2017 31.08.2018
Organizační schéma 30.08.2017 31.08.2018
Školní řád MŠ Velemín 01.09.2017 31.08.2018
Školní řád MŠ Milešov 01.09.2017 31.08.2018
Školní vzdělávací program MŠ Velemín 01.09.2017 31.08.2018
Školní vzdělávací program MŠ Milešov 01.09.2017 31.08.2018
Úplata v mateřské škole 02.09.2017 01.09.2018
Školní řád 02.09.2017 01.09.2018
Provozní řád školní jídelny 05.09.2017 01.09.2018
Vyřizování stížností 07.09.2017 01.09.2018
Řešení šikany 07.09.2017 01.09.2018
Minimální program prevence rizikového chování 11.09.2017 01.09.2018
Výroční zpráva za školní rok 2016/2017 03.10.2017 03.10.2018
Rozpočet 2018 - Základní škola 14.12.2017 31.12.2018
Rozpočet 2018 - Mateřská škola 14.12.2017 31.12.2018
Rozpočet 2018 - Školní jídelna 14.12.2017 31.12.2018
Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2018, 2019 14.12.2017 31.12.2018
Výroční zpráva o poskytování informací 15.01.2018 31.01.2019
Směrnice o ochraně osobních údajů GDPR 17.04.2018 31.08.2018

  zobrazit dokumenty v archivu