Zveřejněné dokumenty na úřední desce RSS kanál
  název zveřejněno od   zveřejněno do
Koncepce rozvoje - dlouhodobý plán 24.08.2017 31.08.2018
Plán EVVO 24.08.2017 31.08.2018
ICT plán školy 24.08.2017 31.08.2018
Krizový plán školy 24.08.2017 31.08.2018
Výroční zpráva o poskytování informací 24.08.2017 31.01.2018
Výroční zpráva o DVPP 24.08.2017 31.08.2018
Provozní řád dětského hřiště 29.08.2017 31.08.2018
Vnitřní řád školní družiny 29.08.2017 31.08.2018
Školní vzdělávací program 30.08.2017 31.08.2018
Směrnice pro poskytování informací 30.08.2017 31.08.2018
Organizační řád 30.08.2017 31.08.2018
Organizační schéma 30.08.2017 31.08.2018
Ochrana osobních údajů 30.08.2017 31.08.2018
Školní řád MŠ Velemín 01.09.2017 31.08.2018
Školní řád MŠ Milešov 01.09.2017 31.08.2018
Školní vzdělávací program MŠ Velemín 01.09.2017 31.08.2018
Školní vzdělávací program MŠ Milešov 01.09.2017 31.08.2018
Úplata v mateřské škole 02.09.2017 01.09.2018
Školní řád 02.09.2017 01.09.2018
Provozní řád školní jídelny 05.09.2017 01.09.2018
Řešení šikany 07.09.2017 01.09.2018
Vyřizování stížností 07.09.2017 01.09.2018
Minimální program prevence rizikového chování 11.09.2017 01.09.2018
Výroční zpráva za školní rok 2016/2017 03.10.2017 03.10.2018
Týdenní plán od 16.října do 20.října 2017 09.10.2017 21.10.2017
Týdenní plán od 23.října do 27.října 2017 17.10.2017 28.10.2017

  zobrazit dokumenty v archivu