Zveřejněné dokumenty na úřední desce RSS kanál
  název zveřejněno od   zveřejněno do
Koncepce rozvoje 30.08.2023 31.08.2024
Krizový plán školy 30.08.2023 31.08.2024
Preventivní program školy 30.08.2023 31.08.2024
Směrnice o poskytování informací 30.08.2023 31.08.2024
Školní řád dodatky 30.08.2023 31.08.2024
Strategie řešení školní neúspěšnosti 30.08.2023 31.08.2024
Plán environmentální výchovy 30.08.2023 31.08.2024
Plán školního poradenského pracoviště 30.08.2023 31.08.2024
ICT plán školy 30.08.2023 31.08.2024
Směrnice o ochraně oznamovatelů 30.08.2023 31.08.2024
Školní vzdělávací program 30.08.2023 31.08.2024
Organizační schema 30.08.2023 31.08.2024
Směrnice o ochraně osobních údajů 30.08.2023 31.08.2024
Vyřizování stížností 30.08.2023 31.08.2024
Organizační řád 30.08.2023 31.08.2024
Školní poradenské pracoviště 30.08.2023 31.08.2024
Úplata v mateřské škole 30.08.2023 31.08.2024
Směrnice GDPR 30.08.2023 31.08.2024
Vnitřní řád školní družiny 30.08.2023 31.08.2024
Řešení šikany 30.08.2023 31.08.2024
Školní řád MŠ Velemín 11.09.2023 31.08.2024
Školní řád MŠ Milešov 11.09.2023 31.08.2024
Školní vzdělávací program MŠ Milešov 11.09.2023 31.08.2024
Školní vzdělávací program MŠ Velemín 11.09.2023 31.08.2024
Výroční zpráva o DVPP 26.09.2023 31.08.2024
Výroční zpráva 26.09.2023 31.08.2024
Školní řád základní školy 11.10.2023 31.08.2024
Střednědobý výhled rozpočtu 19.12.2023 19.12.2024
Rozpočet 2024 celkem 19.12.2023 19.12.2024
Rozpočet 2024 MŠ 19.12.2023 19.12.2024
Rozpočet 2024 ŠJ 19.12.2023 19.12.2024
Rozpočet 2024 ZŠ 19.12.2023 19.12.2024
Výroční práva o poskytování informací 08.01.2024 08.01.2025
Provozní řád školní jídelny 23.01.2024 31.08.2024
Vnitřní řád školní jídelny 23.01.2024 31.08.2024
Směrnice vybírání náhrad za poškozené učebnice 25.01.2024 31.08.2024
Týdenní plán od 20.května do 24.května 2024 07.05.2024 25.05.2024
Týdenní plán od 27.května do 31.května 2024 19.05.2024 01.06.2024

  zobrazit dokumenty v archivu