Zveřejněné dokumenty na úřední desce RSS kanál
  název zveřejněno od   zveřejněno do
Ostatní
MZE - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy 08.04.2019 31.12.2022
SPÚ - nabídka pozemků k pronájmu 08.08.2019 01.06.2020
MZe-Veřejná vyhláška - opatření ob.povahy 02.09.2019 31.12.2022
Zrušení dražebního jednání 09.12.2019 27.12.2019
MZE - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy 11.12.2019 31.12.2022
Rozpočet obce
Střednědobý výhled rozpočtu obce Bublava 2019 - 2022 22.12.2017 31.12.2022
Obecně závazné vyhlášky
Obecně závazná vyhláška obce Bublava č. 8/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 13.12.2019 31.12.2019
Obecně závazná vyhláška obce Bublava č. 7/2019 o místním poplatku ze psů 13.12.2019 31.12.2019
Obecně závazná vyhláška obce Bublava č. 10/2019 o místním poplatku z pobytu 13.12.2019 31.12.2019
Obecně závazná vyhláška obce Bublava č. 6/2019, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2012, 13.12.2019 31.12.2019
Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využ 13.12.2019 31.12.2019
Obecně závazná vyhláška obce Bublava č. 4/2019 o poplatku za komunální odpad 13.12.2019 31.12.2019
Obecně závazná vyhláška obce Bublava č. 5/2019, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a 13.12.2019 31.12.2019
Obecně závazná vyhláška obce Bublava č. 9/2019 o místním poplatku ze vstupného 13.12.2019 31.12.2019
Rozpočet 2019
Rozpočet obce Bublava schválený na r. 2019 21.12.2018 31.12.2019
Rozpočtové opatření č. 1/2019 04.02.2019 31.12.2019
Rozpočtové opatření č. 2/2019 16.05.2019 31.12.2019
Rozpočtové opatření č. 3/2019 19.06.2019 31.12.2019
Rozpočtové opatření č. 4/2019 28.08.2019 31.12.2019
Rozpočtové opatření č. 5/2019 01.10.2019 31.12.2019
Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva - VSOZČ - účel: vodojem v obci Bublava 19.12.2016 20.12.2019
Veřejnoprávní smlouva s VSOZČ 22.12.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva - VSOZČ - účel: prodl. vodovodního řadu 18.07.2018 31.12.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje KKO1979/2019 18.06.2019 31.12.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje č. KK02066/20196 24.06.2019 31.12.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje č. KK 01593/2019 07.08.2019 31.12.2022
Státní Pozemkový úřad ČR
SPÚ - nabídka pozemků k pronájmu 06.11.2019 31.03.2020
DSMOK a MAS Sokolovsko
DSMOK - rozpočtový střednědobý výhled 2019 - 2022 08.02.2018 31.12.2022
DSMOK - střednědobý výhled rozpočtu 2019-2022 07.06.2018 31.12.2022
DSMOK-cesta k zobrazení rozpočtu a střednědobého rozpočt.výhledu DSMOK 16.07.2018 31.12.2060
DSMOK-Rozpočet na rok 2019 18.12.2018 31.12.2019
DSMOK-Střednědobý výhled rozpočtu 2019 - 2022 18.12.2018 31.12.2022
DSMOK - schválený závěrečný účet 18.07.2019 30.06.2020
DSMOK - Rozpočtová odpovědnost - zveřejňování dokumentů 27.09.2019 31.12.2070
Návrh rozpočtu DSMOK na rok 2020 13.11.2019 31.12.2019
Katastrální úřad
UZSVM-Nedostatečně označené osoby v KN aktual. k 1.2.2017 09.03.2017 31.12.2023
VAK Karlovy Vary, VSOZČ
VSOZČ - Oznámení o zveřejňování schválených rozpočtových dokumentů 04.01.2018 31.12.2050
Informace o cenách vodného a stočného na r. 2020 04.12.2019 31.01.2020
Audity
Oznámení - zveřejňované dokumenty obce dle zák. 250/2000 Sb. 22.12.2017 31.12.2050
Schválený závěrečný účet obce za rok 2018 16.05.2019 30.06.2020
Kraj Karlovarský
Program 20. zasedání ZKK 06.12.2019 16.12.2019

  zobrazit dokumenty v archivu