Zveřejněné dokumenty na úřední desce RSS kanál
  název zveřejněno od   zveřejněno do
Rozpočet 2023
Návrh rozpočtu obce Bublava na rok 2023 28.11.2022 31.12.2022
Rozpočet 2022
Rozpočet obce Bublava na r. 2022 - schválený 17.12.2021 31.12.2022
Rozpočtové opatření č. 1/2022 03.02.2022 31.12.2022
Rozpočtové opatření č. 2/2022 17.03.2022 31.12.2022
Rozpočtové opatření č. 3/2022 20.05.2022 31.12.2022
Rozpočtové opatření č. 4/2022 04.07.2022 31.12.2022
Rozpočtové opatření č. 5/2022 26.09.2022 31.12.2022
Rozpočtové opatření č. 6/2022 27.10.2022 31.12.2022
Ostatní
MZE - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy 08.04.2019 31.12.2022
MZe-Veřejná vyhláška - opatření ob.povahy 02.09.2019 31.12.2022
MZE - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy 11.12.2019 31.12.2022
Projekt Aschberg v proměnách času 11.05.2022 31.12.2022
Informace Českého telekomunikačního úřadu - příp. rušení signálu 01.09.2022 31.12.2022
Informace - Milostivé léto II 10.10.2022 30.11.2022
Veřejná vyhl.- stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Tisová 16.11.2022 02.12.2022
Rozpočet obce
Střednědobý výhled rozpočtu 2020 - 2024 - schválený 20.12.2019 31.12.2024
Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje KKO1979/2019 18.06.2019 31.12.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje č. KK02066/20196 24.06.2019 31.12.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje č. KK 01593/2019 07.08.2019 31.12.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Bublava - VSOZČ 29.09.2020 31.12.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje č. KK 02041/2020 29.09.2020 31.12.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - VSOZČ - rozšíření vodovodu a kanalizace I.etapa 09.07.2021 31.12.2024
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje č. KK02545/2021 19.07.2021 31.12.2024
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje č. KK04787/2021 18.02.2022 31.12.2025
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Bublava s VSOZČ 18.11.2022 31.12.2025
DSMOK a MAS Sokolovsko
DSMOK - rozpočtový střednědobý výhled 2019 - 2022 08.02.2018 31.12.2022
DSMOK - střednědobý výhled rozpočtu 2019-2022 07.06.2018 31.12.2022
DSMOK-cesta k zobrazení rozpočtu a střednědobého rozpočt.výhledu DSMOK 16.07.2018 31.12.2060
DSMOK-Střednědobý výhled rozpočtu 2019 - 2022 18.12.2018 31.12.2022
DSMOK - Rozpočtová odpovědnost - zveřejňování dokumentů 27.09.2019 31.12.2070
Oznámení o zveřejnění rozpočtu a střednědobého výhledu 2019 - 2022 DSMOK 05.02.2020 21.12.2022
Střednědobý výhled rozpočtu DSMOK 2023 - 2025 17.12.2021 31.12.2025
Rozpočet DSMOK na r. 2022 - schválený 17.12.2021 31.12.2022
Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu DSMOK za rok 2021 21.06.2022 30.06.2023
Katastrální úřad
UZSVM-Nedostatečně označené osoby v KN aktual. k 1.2.2017 09.03.2017 31.12.2023
VAK Karlovy Vary, VSOZČ
VSOZČ - Oznámení o zveřejňování schválených rozpočtových dokumentů 04.01.2018 31.12.2050
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu VOZČ na r. 2024 až 2026 10.11.2022 02.12.2022
Návrh rozpočtu VSOZČ na r. 2023 10.11.2022 02.12.2022
Audity
Oznámení - zveřejňované dokumenty obce dle zák. 250/2000 Sb. 22.12.2017 31.12.2050
Schválený závěrečný účet obce Bublava za rok 2021 + zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 20.05.2022 30.06.2023
Volby
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise 14.11.2022 30.01.2023
Karlovarský kraj
Regionální surovinová politika KK - zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci 08.11.2022 30.11.2022

  zobrazit dokumenty v archivu