Zveřejněné dokumenty na úřední desce RSS kanál
  název zveřejněno od   zveřejněno do
Rozpočet 2023
Rozpočet obce Bublava na rok 2023 - schválený 16.12.2022 31.12.2023
Rozpočtové opatření č. 1/2023 03.03.2023 31.12.2023
Rozpočtové opatření č. 2/2023 03.05.2023 31.12.2023
Rozpočtové opatření č. 3/2023 16.06.2023 31.12.2023
Rozpočtové opatření č. 4/2023 04.09.2023 31.12.2023
Rozpočtové opatření č. 5/2023 19.09.2023 31.12.2023
Ostatní
Oznámení o plánovaném přerušení elektrické energie dne 10.10.2023 19.09.2023 10.10.2023
Veřejná vyhláška- opatření obecné povahy při nedostatku vody- zrušení zákazu 25.09.2023 11.10.2023
Svoz nebezpečného odpadu dne 7.10.2023 25.09.2023 07.10.2023
Regionální produkt KRUŠNOHOŘÍ 29.09.2023 16.10.2023
Rozpočet obce
Střednědobý výhled rozpočtu 2020 - 2024 - schválený 20.12.2019 31.12.2024
Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje č. KK 02041/2020 29.09.2020 31.12.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Bublava - VSOZČ 29.09.2020 31.12.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - VSOZČ - rozšíření vodovodu a kanalizace I.etapa 09.07.2021 31.12.2024
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje č. KK02545/2021 19.07.2021 31.12.2024
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje č. KK04787/2021 18.02.2022 31.12.2025
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Bublava s VSOZČ 18.11.2022 31.12.2025
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Bublava - První Krušnohorská o.p.s. 19.12.2022 31.12.2025
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje č. KK01767/2023 20.06.2023 31.12.2026
Státní Pozemkový úřad ČR
SPÚ- nabídka pozemků k pronájmu 02.08.2023 31.12.2023
DSMOK a MAS Sokolovsko
DSMOK-cesta k zobrazení rozpočtu a střednědobého rozpočt.výhledu DSMOK 16.07.2018 31.12.2060
DSMOK - Rozpočtová odpovědnost - zveřejňování dokumentů 27.09.2019 31.12.2070
Střednědobý výhled rozpočtu DSMOK 2023 - 2025 17.12.2021 31.12.2025
Rozpočet DSMOK na r. 2023 - schválený 30.11.2022 31.12.2023
Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu DSMOK na rok 2022 19.06.2023 30.06.2024
Katastrální úřad
UZSVM-Nedostatečně označené osoby v KN aktual. k 1.2.2017 09.03.2017 31.12.2023
VAK Karlovy Vary, VSOZČ
VSOZČ - Oznámení o zveřejňování schválených rozpočtových dokumentů 04.01.2018 31.12.2050
Audity
Oznámení - zveřejňované dokumenty obce dle zák. 250/2000 Sb. 22.12.2017 31.12.2050
Schválený závěrečný účet obce Bublava za rok 2022 27.06.2023 30.06.2024

  zobrazit dokumenty v archivu