Zveřejněné dokumenty na úřední desce RSS kanál
  název zveřejněno od   zveřejněno do
Pozemky 2024
Nabídka obce - směna pozemku 05.04.2024 25.04.2024
Rozpočet 2024
Rozpočet obce Bublava na rok 2024- schválený 18.12.2023 31.12.2024
Rozpočtové opatření č. 1/2024 21.03.2024 31.12.2024
Rozpočet obce
Střednědobý výhled rozpočtu 2020 - 2024 - schválený 20.12.2019 31.12.2024
Střednědobý výhled rozpočtu 2025-2029 - schválený 18.12.2023 31.12.2029
Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - VSOZČ - rozšíření vodovodu a kanalizace I.etapa 09.07.2021 31.12.2024
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje č. KK02545/2021 19.07.2021 31.12.2024
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje č. KK04787/2021 18.02.2022 31.12.2025
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Bublava s VSOZČ 18.11.2022 31.12.2025
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Bublava - První Krušnohorská o.p.s. 19.12.2022 31.12.2025
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje č. KK01767/2023 20.06.2023 31.12.2026
Dodatek č. 1 veřejnoprávní smlouvy ze dne 19.10.2022 s VSOZČ 08.12.2023 31.12.2026
Státní Pozemkový úřad ČR
SPÚ- nabídka pozemků k pronájmu 07.02.2024 31.12.2024
DSMOK a MAS Sokolovsko
DSMOK-cesta k zobrazení rozpočtu a střednědobého rozpočt.výhledu DSMOK 16.07.2018 31.12.2060
DSMOK - Rozpočtová odpovědnost - zveřejňování dokumentů 27.09.2019 31.12.2070
Střednědobý výhled rozpočtu DSMOK 2023 - 2025 17.12.2021 31.12.2025
Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu DSMOK na rok 2022 19.06.2023 30.06.2024
Střednědobý výhled rozpočtu DSMOK 2025-2027 - schválený 12.12.2023 31.12.2027
Rozpočet DSMOK na rok 2024- schválený 12.12.2023 31.12.2024
FÚ pro Karlovarský kraj
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2024 15.04.2024 15.05.2024
VAK Karlovy Vary, VSOZČ
VSOZČ - Oznámení o zveřejňování schválených rozpočtových dokumentů 04.01.2018 31.12.2050
Audity
Oznámení - zveřejňované dokumenty obce dle zák. 250/2000 Sb. 22.12.2017 31.12.2050
Schválený závěrečný účet obce Bublava za rok 2022 + zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 27.06.2023 30.06.2024
Volby
Stanovení minimálního počtu členů o. volební komise 08.04.2024 10.06.2024
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků 15.04.2024 10.06.2024

  zobrazit dokumenty v archivu