Zveřejněné dokumenty na úřední desce RSS kanál
  název zveřejněno od   zveřejněno do
GW Train Regio a.s. - výlukový jízdní řád od 15.5.2020 - 30.04.2020 31.10.2020
Ostatní
MZE - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy 08.04.2019 31.12.2022
SPÚ - nabídka pozemků k pronájmu 08.08.2019 01.06.2020
MZe-Veřejná vyhláška - opatření ob.povahy 02.09.2019 31.12.2022
MZE - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy 11.12.2019 31.12.2022
Mimořádné_opatření_-_vyčlenění_prodejní_doby_pro_seniory 25.03.2020 31.05.2020
Doporučení MZČR - používání některých ochranných prostředků 25.03.2020 31.05.2020
Ministerstvo zdravotnictví-Mimořádné_opatření_-_organizace_a_provádění_karantény_u_zdravotnických_pr 25.03.2020 31.05.2020
Harmonogram uvolnění podnikatelských a dalších činností - MPO 14.04.2020 17.04.2020 08.06.2020
Manuál pro samoplátce k testování na nákazu CIVID-19 28.04.2020 31.05.2020
Mimořádné_opatření_-_nošení_ochranných_prostředků_dýchacích_cest,_s_výjimkami 04.05.2020 31.05.2020
Sbírka zákonů ze dne 30.4.2020, částka 80 04.05.2020 31.05.2020
Zrušení_mimořádného_opatření_-_osobní_přítomnost_žáků_a_studentů_ve_školách 04.05.2020 31.05.2020
Sbírka zákonů ze dne 1.5.2020, částka 81 04.05.2020 31.05.2020
Mimořádné_opatření_-_nařízení_k_zajištění_Rapid_testů_u_poskytovatelů_zdravotních_služeb 04.05.2020 31.05.2020
Mimořádné_opatření_-_nošení_ochranných_prostředků_dýchacích_cest,_s_výjimkami,_platné_od_5._5._2020 05.05.2020 31.05.2020
Sbírka zákonů ze dne 4.5.2020, částka 82 05.05.2020 31.05.2020
Usnesení vlády ČR ze dne 4.5.2020 - opatření obecné povahy 06.05.2020 31.05.2020
Sbírka zákonů ze dne 7.5.2020 částka 86 11.05.2020 31.05.2020
Sbírka zákonů ze dne 11.5.2020, částka 87 12.05.2020 31.05.2020
Mimořádné_opatření_-_nošení_ochranných_prostředků_dýchacích_cest,_s_výjimkami,_s_účinností_od_12._5. 12.05.2020 31.05.2020
Mimořádné_opatření_-_pracovnělékařské_služby 14.05.2020 31.05.2020
Ochranné_opatření_-_omezení_překročení_státní_hranice_ČR_od_18._5._2020 18.05.2020 05.06.2020
Mimořádné_opatření_-_omezení_provozu_škol_a_školských_zařízení_od_18._5._do_25._5._2020 18.05.2020 05.06.2020
Mimořádné_opatření_-_nařízení_Vězeňské_službě_ČR,_od_18._5._2020_do_odvolání 18.05.2020 05.06.2020
Mimořádné_opatření_-_úprava_podmínek_provozu_stravovacích_a_ubytovacích_zařízení_od_18._5._do_25._5. 18.05.2020 05.06.2020
Mimořádné_opatření_-_zákaz_a_omezení_hromadných_akcí_nad_100_osob_od_18._5._do_25._5._2020 18.05.2020 05.06.2020
Zrušení_mimořádného_opatření_ze_dne_9._4._2020_k_nařízení_OVM_a_SO 18.05.2020 05.06.2020
Mimořádné_opatření_-_omezení_provozu_zařízení_sociálních_služeb_od_18._5._do_25._5._2020 18.05.2020 05.06.2020
Program 22. zasedání ZKK 18.05.2020 26.05.2020
Mimořádné_opatření_-_nošení_ochranných_prostředků_dýchacích_cest,_s_výjimkami,_s_účinností_od_19._5. 19.05.2020 05.06.2020
Zrušení_opatření_obecné_povahy_ze_dne_16._3._2020_k_omezení_provádění_zdravotních_výkonů_v_rámci_plá 19.05.2020 05.06.2020
Mimořádné_opatření_-_zákaz_a_omezení_hromadných_akcí_nad_300_osob_s_účinností_od_25._5._2020_do_odvo 20.05.2020 08.06.2020
Mimořádné_opatření_–_omezení_provozu_zdravotnických_zařízení_lůžkové_péče_a_zařízení_sociálních_služ 20.05.2020 08.06.2020
Výzva k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu - Oprava části místní komunikace - Bublava – S 20.05.2020 05.06.2020
Mimořádné_opatření_-_omezení_provozu_škol_a_školských_zařízení_s_účinností_od_25._5._2020_do_odvolán 20.05.2020 08.06.2020
Mimořádné_opatření_–_omezení_provozu_lázeňské_léčebně_rehabilitační_péče_s_účinností_od_25._5._2020 20.05.2020 08.06.2020
Mimořádné_opatření_-_omezení_provozoven_a_provozů_služeb_s_účinností_od_25._5._2020_do_odvolání 20.05.2020 08.06.2020
Mimořádné_opatření_–_nošení_ochranných_prostředků_dýchacích_cest,_s_výjimkami,_s_účinností_od_25._5. 20.05.2020 08.06.2020
Mimořádné_opatření_-_konání_fotbalového_zápasu_mezi_FK_Teplice_a_FC_Slovan_Liberec_dne_23._5._2020-1 20.05.2020 08.06.2020
Mimořádné_opatření_-_nařízení_všem_poskytovatelům_sociálních_služeb_k_přijímání_nových_klientů_a_jej 20.05.2020 08.06.2020
Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci 21.05.2020 26.05.2020
Rozpočet obce
Střednědobý výhled rozpočtu 2020 - 2024 - schválený 20.12.2019 31.12.2024
Pozemky 2020
Nabídka pozemků k prodeji a pronájmu 12.05.2020 28.05.2020
Rozpočet 2020
Rozpočet obce Bublava na r. 2020 - schválený 20.12.2019 31.12.2020
Rozpočtové opatření č. 1/2020 03.03.2020 31.12.2020
Rozpočtové opatření č. 2/2020 14.05.2020 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva s VSOZČ 22.12.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva - VSOZČ - účel: prodl. vodovodního řadu 18.07.2018 31.12.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje KKO1979/2019 18.06.2019 31.12.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje č. KK02066/20196 24.06.2019 31.12.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje č. KK 01593/2019 07.08.2019 31.12.2022
Státní Pozemkový úřad ČR
SPÚ - Nabídka pozemků k pronájmu. 05.02.2020 30.06.2020
DSMOK a MAS Sokolovsko
DSMOK - rozpočtový střednědobý výhled 2019 - 2022 08.02.2018 31.12.2022
DSMOK - střednědobý výhled rozpočtu 2019-2022 07.06.2018 31.12.2022
DSMOK-cesta k zobrazení rozpočtu a střednědobého rozpočt.výhledu DSMOK 16.07.2018 31.12.2060
DSMOK-Střednědobý výhled rozpočtu 2019 - 2022 18.12.2018 31.12.2022
DSMOK - schválený závěrečný účet 18.07.2019 30.06.2020
DSMOK - Rozpočtová odpovědnost - zveřejňování dokumentů 27.09.2019 31.12.2070
DSMOK - Rozpočet na rok 2020 18.12.2019 31.12.2020
Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu včetně zprávy o přezk. hospodaření DSMOK 05.02.2020 30.06.2020
Oznámení o zveřejnění rozpočtu a střednědobého výhledu 2019 - 2022 DSMOK 05.02.2020 21.12.2022
Závěrečný účet DSMOK za rok 2019 - návrh + zpráva o přezkumu hospodaření 11.05.2020 30.06.2020
Katastrální úřad
UZSVM-Nedostatečně označené osoby v KN aktual. k 1.2.2017 09.03.2017 31.12.2023
FÚ pro Karlovarský kraj
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na r. 2020 27.04.2020 28.05.2020
VAK Karlovy Vary, VSOZČ
VSOZČ - Oznámení o zveřejňování schválených rozpočtových dokumentů 04.01.2018 31.12.2050
Audity
Oznámení - zveřejňované dokumenty obce dle zák. 250/2000 Sb. 22.12.2017 31.12.2050
Schválený závěrečný účet obce za rok 2018 16.05.2019 30.06.2020
Schválený závěrečný účet obce Bublava 2019 + Zpráva o přezkumu hospodaření 03.03.2020 30.06.2021

  zobrazit dokumenty v archivu