Zveřejněné dokumenty na úřední desce RSS kanál
  název zveřejněno od   zveřejněno do
Finanční úřad-informace k průběhu výběru daňových přiznání na dani z nemovitých věcí 31.12.2020 05.02.2021
Sdělení MZdr. - seznam-zemi-nebo-jejich-casti-s-nizkym-rizikem-nakazy-onemocneni 11.01.2021 27.01.2021
Sbírka zákonů, částka č. 7 ze dne 11.1.2021 12.01.2021 28.01.2021
Mimoradne-opatreni-povinnosti-poskytovatelu-k-hlaseni-do-Narodniho-dispecinku-ockovani-s-ucinnosti-o 14.01.2021 30.01.2021
Mimoradne-opatreni-plan-ockovani-osob-urcenych-k-ockovani-s-ucinnosti-od-14-1-2021-do-dovolani 14.01.2021 30.01.2021
Sdělení-Ministerstva-zdravotnictví-kterým-se-vydává-seznam-zemí-nebo-jejich-částí-s-nízkým-rizikem-n 18.01.2021 03.02.2021
Sbírka zákonů, částka 9 ze dne 18.1.2021 19.01.2021 03.02.2021
ČEZ-plánovaná odstávka dodávky elektřiny 21.01.2021 02.02.2021
Sbírka zákonů, částka 11 ze dne 22.1.2021 25.01.2021 10.02.2021
Sdělení MZdr.,kterým-se-vydává-seznam-zemí s nízkým rizikem nákazy-s-účinností-od-25.-1.-2021 25.01.2021 10.02.2021
Rozpočet 2021
Schválený rozpočet obce Bublava na rok 2021 18.12.2020 31.12.2021
Dokumenty zveřejněné dle zák. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k inform.
Výroční zpráva o činnosti OÚ za r. 2020 v oblasti poskytování informací dle zák.č. 106/1999 Sb. o sv 19.01.2021 28.02.2021
Ostatní
MZE - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy 08.04.2019 31.12.2022
MZe-Veřejná vyhláška - opatření ob.povahy 02.09.2019 31.12.2022
MZE - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy 11.12.2019 31.12.2022
Rozpočet obce
Střednědobý výhled rozpočtu 2020 - 2024 - schválený 20.12.2019 31.12.2024
Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva - VSOZČ - účel: prodl. vodovodního řadu 18.07.2018 31.12.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje KKO1979/2019 18.06.2019 31.12.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje č. KK02066/20196 24.06.2019 31.12.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje č. KK 01593/2019 07.08.2019 31.12.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Bublava - VSOZČ 29.09.2020 31.12.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje č. KK 02041/2020 29.09.2020 31.12.2023
DSMOK a MAS Sokolovsko
DSMOK - rozpočtový střednědobý výhled 2019 - 2022 08.02.2018 31.12.2022
DSMOK - střednědobý výhled rozpočtu 2019-2022 07.06.2018 31.12.2022
DSMOK-cesta k zobrazení rozpočtu a střednědobého rozpočt.výhledu DSMOK 16.07.2018 31.12.2060
DSMOK-Střednědobý výhled rozpočtu 2019 - 2022 18.12.2018 31.12.2022
DSMOK - Rozpočtová odpovědnost - zveřejňování dokumentů 27.09.2019 31.12.2070
Oznámení o zveřejnění rozpočtu a střednědobého výhledu 2019 - 2022 DSMOK 05.02.2020 21.12.2022
Závěrečný účet a rozbor hospodaření DSMOK za rok 2019 01.07.2020 30.06.2021
Rozpočet DSMOK na r. 2021 - schválený 05.01.2021 31.01.2022
Katastrální úřad
UZSVM-Nedostatečně označené osoby v KN aktual. k 1.2.2017 09.03.2017 31.12.2023
VAK Karlovy Vary, VSOZČ
VSOZČ - Oznámení o zveřejňování schválených rozpočtových dokumentů 04.01.2018 31.12.2050
Výzva k podání nabídky na stavební práce zakázky malého rozsahu 18.01.2021 08.02.2021
Audity
Oznámení - zveřejňované dokumenty obce dle zák. 250/2000 Sb. 22.12.2017 31.12.2050
Schválený závěrečný účet obce Bublava 2019 + Zpráva o přezkumu hospodaření 03.03.2020 30.06.2021
Kraj Karlovarský
Program 3. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje 22.01.2021 01.02.2021
Bublava
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o zařazení pozemních komunikací do příslušných kategorií a tříd 22.01.2021 08.02.2021

  zobrazit dokumenty v archivu