Zveřejněné dokumenty na úřední desce RSS kanál
  název zveřejněno od   zveřejněno do
Rozpočet 2023
Rozpočet obce Bublava na rok 2023 - schválený 16.12.2022 31.12.2023
Rozpočtové opatření č. 1/2023 03.03.2023 31.12.2023
Dokumenty zveřejněné dle zák. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k inform.
Výroční zpráva o činnosti OÚ Bublava- poskytování informací dle zák. 106/1999 24.02.2023 31.03.2023
Ostatní
Státní veterinární správa - mim. veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy 14.12.2022 14.06.2023
Rozpočet obce
Střednědobý výhled rozpočtu 2020 - 2024 - schválený 20.12.2019 31.12.2024
Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Bublava - VSOZČ 29.09.2020 31.12.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje č. KK 02041/2020 29.09.2020 31.12.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - VSOZČ - rozšíření vodovodu a kanalizace I.etapa 09.07.2021 31.12.2024
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje č. KK02545/2021 19.07.2021 31.12.2024
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje č. KK04787/2021 18.02.2022 31.12.2025
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Bublava s VSOZČ 18.11.2022 31.12.2025
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Bublava - První Krušnohorská o.p.s. 19.12.2022 31.12.2025
DSMOK a MAS Sokolovsko
DSMOK-cesta k zobrazení rozpočtu a střednědobého rozpočt.výhledu DSMOK 16.07.2018 31.12.2060
DSMOK - Rozpočtová odpovědnost - zveřejňování dokumentů 27.09.2019 31.12.2070
Střednědobý výhled rozpočtu DSMOK 2023 - 2025 17.12.2021 31.12.2025
Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu DSMOK za rok 2021 21.06.2022 30.06.2023
Rozpočet DSMOK na r. 2023 - schválený 30.11.2022 31.12.2023
Katastrální úřad
UZSVM-Nedostatečně označené osoby v KN aktual. k 1.2.2017 09.03.2017 31.12.2023
VAK Karlovy Vary, VSOZČ
VSOZČ - Oznámení o zveřejňování schválených rozpočtových dokumentů 04.01.2018 31.12.2050
Audity
Oznámení - zveřejňované dokumenty obce dle zák. 250/2000 Sb. 22.12.2017 31.12.2050
Schválený závěrečný účet obce Bublava za rok 2021 + zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 20.05.2022 30.06.2023
Karlovarský kraj
Program 27. zasedání ZKK 16.03.2023 27.03.2023

  zobrazit dokumenty v archivu