Zveřejněné dokumenty na úřední desce RSS kanál
  název zveřejněno od   zveřejněno do
Pozemky 2022
Záměr prodeje pozemku p. č. 876/6 - 1308 m2 30.05.2022 25.08.2022
Rozpočet 2022
Rozpočet obce Bublava na r. 2022 - schválený 17.12.2021 31.12.2022
Rozpočtové opatření č. 1/2022 03.02.2022 31.12.2022
Rozpočtové opatření č. 2/2022 17.03.2022 31.12.2022
Rozpočtové opatření č. 3/2022 20.05.2022 31.12.2022
Ostatní
MZE - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy 08.04.2019 31.12.2022
MZe-Veřejná vyhláška - opatření ob.povahy 02.09.2019 31.12.2022
MZE - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy 11.12.2019 31.12.2022
Projekt Aschberg v proměnách času 11.05.2022 31.12.2022
Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti 06.06.2022 31.07.2022
GW Train Regio - nepřetržitá výluka Kraslice - Rotava 1.7.-31.8.2022 14.06.2022 31.08.2022
Informace o provádění pravidelných odečtů vodoměrů v obci Bublava 1.7.-18.7.2022-18.7.2022 21.06.2022 20.07.2022
Stanovení přechod.úpravy provozu na pozemní komunikaci p.p.č.2182/2 k.ú.Bublava_pokládka vodov.přípo 27.06.2022 05.07.2022
Rozpočet obce
Střednědobý výhled rozpočtu 2020 - 2024 - schválený 20.12.2019 31.12.2024
Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje KKO1979/2019 18.06.2019 31.12.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje č. KK02066/20196 24.06.2019 31.12.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje č. KK 01593/2019 07.08.2019 31.12.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje č. KK 02041/2020 29.09.2020 31.12.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Bublava - VSOZČ 29.09.2020 31.12.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - VSOZČ - rozšíření vodovodu a kanalizace I.etapa 09.07.2021 31.12.2024
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje č. KK02545/2021 19.07.2021 31.12.2024
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje č. KK04787/2021 18.02.2022 31.12.2025
DSMOK a MAS Sokolovsko
DSMOK - rozpočtový střednědobý výhled 2019 - 2022 08.02.2018 31.12.2022
DSMOK - střednědobý výhled rozpočtu 2019-2022 07.06.2018 31.12.2022
DSMOK-cesta k zobrazení rozpočtu a střednědobého rozpočt.výhledu DSMOK 16.07.2018 31.12.2060
DSMOK-Střednědobý výhled rozpočtu 2019 - 2022 18.12.2018 31.12.2022
DSMOK - Rozpočtová odpovědnost - zveřejňování dokumentů 27.09.2019 31.12.2070
Oznámení o zveřejnění rozpočtu a střednědobého výhledu 2019 - 2022 DSMOK 05.02.2020 21.12.2022
Střednědobý výhled rozpočtu DSMOK 2023 - 2025 17.12.2021 31.12.2025
Rozpočet DSMOK na r. 2022 - schválený 17.12.2021 31.12.2022
Oznámení o schválení závěrečného účtu DSMOK za rok 2021 21.06.2022 30.06.2023
Katastrální úřad
UZSVM-Nedostatečně označené osoby v KN aktual. k 1.2.2017 09.03.2017 31.12.2023
VAK Karlovy Vary, VSOZČ
VSOZČ - Oznámení o zveřejňování schválených rozpočtových dokumentů 04.01.2018 31.12.2050
Audity
Oznámení - zveřejňované dokumenty obce dle zák. 250/2000 Sb. 22.12.2017 31.12.2050
Schválený závěrečný účet obce Bublava za rok 2021 + zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 20.05.2022 30.06.2023

  zobrazit dokumenty v archivu