Složka - Obecně závazné vyhlášky a Nařízení obce  
  název zveřejněno od   zveřejněno do
Oznámení o vyhlášení právního předpisu OZV 2/2022 o místním poplatku za odkládání komun. odpadu 16.12.2022 31.01.2023
Oznámení o vyhlášení právního předpisu OZV 1/2022 o stanovení obecního systému odpad. hospodářství 16.12.2022 31.01.2023
Obecně závazná vyhláška obce Bublava č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu 25.06.2021 12.07.2021
Řád veřejného pohřebiště obce Bublava 17.09.2020 03.10.2020
Nařízení obce Bublava č. 1/2020 pro vymezení úseků místních komunikací, na kterých se pro jejich mal 27.02.2020 15.03.2020
Obecně závazná vyhláška obce Bublava č. 1/2020 o regulaci používání zábavní pyrotechniky 27.02.2020 15.03.2020
Obecně závazná vyhláška obce Bublava č. 9/2019 o místním poplatku ze vstupného 13.12.2019 31.12.2019
Obecně závazná vyhláška obce Bublava č. 8/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 13.12.2019 31.12.2019
Obecně závazná vyhláška obce Bublava č. 7/2019 o místním poplatku ze psů 13.12.2019 31.12.2019
Obecně závazná vyhláška obce Bublava č. 6/2019, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2012, 13.12.2019 31.12.2019
Obecně závazná vyhláška obce Bublava č. 5/2019, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a 13.12.2019 31.12.2019
OZV obce Bublava č. 2/2019 O stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí 16.08.2019 02.09.2019
Provozní dokumentace DTM obce k vyhlášce 1/2019 12.06.2019 11.06.2019
Obecně závazná vyhláška obce Bublava č. 1/2019 o vedení technické mapy obce 22.05.2019 06.08.2019
Obecně závazná vyhláška obce Bublava č. 1/2018, kterou se stanoví část společného školského obvodu z 28.05.2018 13.06.2018
Obecně závazná vyhláška obce Bublava č. 1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu 12.10.2017 30.10.2017
Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb.o svobodném přístupu k informacím 14.01.2016 16.02.2016