Složka - Dokumenty zveřejněné dle zák. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k inform.  
  název zveřejněno od   zveřejněno do
Výroční zpráva o činnosti OÚ za r. 2020 v oblasti poskytování informací dle zák.č. 106/1999 Sb. o sv 19.01.2021 28.02.2021
Odpověď na žádost dle zák. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím 23.08.2019 10.09.2019
Informace o vyřízení žádosti dle zák. 106/1999 Sb. 17.04.2019 06.05.2019
Zveřejnění informace - odpovědi dle zák. 106/1999 Sb. 25.02.2019 15.03.2019
Informace - odpověď na žádost dle zák. 106/1999 Sb. 03.12.2018 20.12.2018
Zveřejnění informace o poskytnutí údajů na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. 05.11.2018 06.12.2018
Zveřejnění informace dle zák. 106/1999 23.05.2018 25.06.2018
Sdělení poskytnutých informací 09.02.2018 26.02.2018