Dokumenty v archivu:  
  název
Bublava
      Audity
      Obecně závazné vyhlášky a Nařízení obce
            Zrušené OZV
      Veřejnoprávní smlouvy
      Dokumenty zveřejněné dle zák. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k inform.
      Pozemky
            Pozemky 2006
            Pozemky 2012
            Pozemky 2011
            Pozemky 2010
            Pozemky 2009
            Pozemky 2008
            Pozemky 2007
            Pozemky 2013
            Pozemky 2014
            Pozemky 2023
            Pozemky 2022
            Pozemky 2021
            Pozemky 2020
            Pozemky 2019
            Pozemky 2018
            Pozemky 2017
            Pozemky 2016
            Pozemky 2015
            Pozemky 2024
      Rozpočet obce
            Rozpočet 2006
            Rozpočet 2012
            Rozpočet 2011
            Rozpočet 2010
            Rozpočet 2009
            Rozpočet 2008
            Rozpočet 2007
            Rozpočet 2013
            Rozpočet 2014
            Rozpočet 2016
            Rozpočet 2015
            Rozpočet 2017
            Rozpočet 2018
            Rozpočet 2019
            Rozpočet 2020
            Rozpočet 2021
            Rozpočet 2022
            Rozpočet 2023
            Rozpočet 2024
      Zastupitelstvo obce
            Usnesení 2005
            Usnesení 2006
            Usnesení 2007
            Usnesení 2008
            Usnesení 2009
            Usnesení 2010
            Usnesení 2011
            Usnesení 2012
            Usnesení 2013
            Usnesení 2021
            Usnesení 2020
            Usnesení 2019
            Usnesení 2018
            Usnesení 2017
            Usnesení 2016
            Usnesení 2015
            Usnesení 2014
            Usnesení 2022
            Usnesení 2023
            Usnesení 2024
            Svolání ZO
      Územní plán
Kraslice
      Stavební úřad Kraslice
      DSMOK a MAS Sokolovsko
      Vodovod Bublava
Karlovarský kraj
Ostatní
      Volby
      VAK Karlovy Vary, VSOZČ
      FÚ pro Karlovarský kraj
      Katastrální úřad
      Státní Pozemkový úřad ČR