Zveřejněné dokumenty na úřední desce RSS kanál
  název zveřejněno od   zveřejněno do
usnesení ZO 2018 - 2022
Pozvánka na 8. veřejné zasedání ZO Habartice 23. 10. 2019 10.10.2019 23.10.2019
Informační povinnost správce
Informace občanům k zasílání SMS zpráv 31.08.2018 23.05.2023
Informační povinnost Obce Habartice 02.07.2019 02.07.2024
Mikroregiony apod.
DSO Mikroregion Frýdlantsko...oznám. o zveřejnění dokumentů dle rozpočtových pravidel 17.06.2019 31.12.2019
arch.úřední deska
ÚZSVM Liberec ...Výzva občanům 02.12.2015 02.12.2025
ÚZSVM Liberec ...Informace pro veřejnost 02.12.2015 02.12.2025
ÚZSVM liberec Nedostatečně identifikovaný vlastník ... Habartice 02.12.2015 02.12.2025
AKTUALIZACE...Nedostatečně identifikovaný vlastník k 1. 2. 2019 06.03.2019 31.12.2023
Min. zemědělství-VV Opatření obecné povahy Ochrana lesů 03.04.2019 31.12.2022
MZ ČR VV opatření ob. povahy...změna a doplnění k VV ze dne 3. 4. 2019...kůrovcové stromy 02.09.2019 31.12.2022
Habartice-oznám. zahájení díla přeložka stávajícího vrch. vedení NN a vstupů na pozemky 14.10.2019 14.11.2019
rozpočty, povinné zveřejňování
Schválený rozpočet 2019 PŘÍJMY 20.12.2018 31.12.2019
Schválený rozpočet 2019 VÝDAJE , Škola a plán akcí na r. 2019 20.12.2018 31.12.2019
Obec Habartice -Střednědobý výhled rozpočtu r. 2019-2022 08.03.2019 31.12.2022
ZŠ a MŠ Habartice - Střednědobý výhled rozpočtu 2020-2022 08.03.2019 31.12.2022
Návrh Rozpočtu ZŠ a MŠ Habartice na rok 2019 19.03.2019 30.06.2020
Závěrečný účet Obce Habartice za rok 2018-schválený ZO 26.04.2019 30.06.2020
Zpráva o vysledku přezkoumání hospodaření Obce Habartice za rok 2018-schválená ZO 26.04.2019 30.06.2020
Požadavky zveřejnění dle zákona č. 4 2019 29.08.2019 31.10.2019
Rozpočtové opatření č. 4 2019 04.09.2019 31.10.2019

  zobrazit dokumenty v archivu