Zveřejněné dokumenty na úřední desce RSS kanál
  název zveřejněno od   zveřejněno do
Smlouvy soc. služby DSO Mikroregion Frýdlant
Smlouva mezi Mikroregionem Frýdlantsko a Mostem k naději, z. s. 07.07.2020 07.07.2023
Smlouva mezi Mikroregionem Frýdlantsko a Majákem NMPS, z. ú. 07.07.2020 07.07.2023
Smlouva mezi Mikroregionem Frýdlantsko a ADVAITOU z. ú. 07.07.2020 07.07.2023
Smlouva mezi Mikroregionem Frýdlantsko a Centrem LIRA, z. ú. 07.07.2020 07.07.2023
Smlouva mezi Mikroregionem Frýdlantsko a Člověkem v tísni, o. p. s. 07.07.2020 07.07.2023
Smlouva mezi Mikroregionem Frýdlantsko a Diakonii Beránek z. s. 07.07.2020 07.07.2023
Smlouva mezi Mikroregionem Frýdlantsko a Diakonii ČCE-stř. v Jablonci n. Nisou 07.07.2020 07.07.2023
Smlouva mezi Mikroregionem Frýdlantsko a Diecezní charitou Litoměřice 07.07.2020 07.07.2023
Smlouva mezi Mikroregionem Frýdlantsko a Domovem Raspenava p. o. 07.07.2020 07.07.2023
Smlouva mezi Mikroregionem Frýdlantsko a DOMOVEM U SPASITELE stř. Husitské diakonie 07.07.2020 07.07.2023
Dotační program na podporu Sítě sociálních služeb v Mikroregionu Frýdlantsko r. 2021 05.02.2021 13.05.2021
Vzor žádosti O dotaci na podporu sítě sociálních služeb v Mikroregionu Frýdlantsko 05.02.2021 13.05.2021
Informace k Dotačnímu programu na podporu Sítě sociálních služeb na Frýdlantsku 19.02.2021 11.04.2021
Aktuální informace o koronaviru
Formulář ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ VZOR 28.02.2021 21.03.2021
Sbírka zákonů ČR, č. 94 a 95/202, Zákon ze dne 26. února 2021 28.02.2021 21.03.2021
Potvrzení zaměstnavatele na cesty do místa výkonu práce 28.02.2021 21.03.2021
Formulář CESTY MIMO PRÁCI 28.02.2021 21.03.2021
Otázky a odpovědi k pohybu osob 01.03.2021 21.03.2021
Sbírka zákonů ČR částka 42 ze dne 2. 3. 2021 03.03.2021 21.03.2021
Rozhodnutí č. 9.2021 hejtmana Libereckého kraje o vykonání péče o děti a mládež za nouzového stavu 05.03.2021 21.03.2021
Rozhodnutí hejtmana LK o koordinaci poskytování sociálních služeb č. 1.2021 08.03.2021 21.03.2021
Sbírka zákonů ČR částka 45 ze dne 5. 3. 2021 08.03.2021 21.03.2021
usnesení ZO 2018 - 2022
17. - 17. 2. 2021 usnesení ZO 22.02.2021 12.03.2021
Informační povinnost správce
Informace občanům k zasílání SMS zpráv 31.08.2018 23.05.2023
Informační povinnost Obce Habartice 02.07.2019 02.07.2024
Mikroregiony apod.
DSO Oznámení o zveřejnění dle zák. č. 250.2000 o rozpočtových pravidel ÚR 13.01.2021 13.01.2022
DSO Mikroregion Fr. návrh rozpočtu na rok 2021 19.02.2021 19.05.2021
pronájem/ prodej ..zveřejnění
Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor čp. 122 Habartice 22.02.2021 10.03.2021
Obecně závaz. vyhlášky platné
SEZNAM EVIDOVANÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBEC HABARTICE 11.01.2021 11.12.2021
Příloha č. 2 k OZV č. 1.2020 o místním poplatku - odpady 19.02.2021 19.03.2021
arch.úřední deska
ÚZSVM liberec Nedostatečně identifikovaný vlastník ... Habartice 02.12.2015 02.12.2025
ÚZSVM Liberec ...Informace pro veřejnost 02.12.2015 02.12.2025
ÚZSVM Liberec ...Výzva občanům 02.12.2015 02.12.2025
Min. zemědělství Opatření ob. povahy VV kalamitní poškození lesů-kůrovec 06.04.2020 31.12.2022
Min. zemědělství, veřejná vyhláška Opatření ob. povahy 03.08.2020 31.12.2022
AKTUALIZACE Nedostatečně identifikovaný vlastník Habartice - k 1. 2. 2021 23.02.2021 31.12.2023
rozpočty, povinné zveřejňování
Obec Habartice -Střednědobý výhled rozpočtu r. 2019-2022 08.03.2019 31.12.2022
ZŠ a MŠ Habartice - Střednědobý výhled rozpočtu 2020-2022 08.03.2019 31.12.2022
Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ, p. o. na r. 2020 30.03.2020 15.06.2021
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Habartice za rok 2019 - schválená ZO 23.04.2020 30.06.2021
Závěrečný účet obce Habartice za rok 2019 - schválený ZO 23.04.2020 30.06.2021
Schválený rozpočet na rok 2021 VÝDAJE 16.12.2020 31.12.2021
Schválený rozpočet na rok 2021 PŘÍJMY 16.12.2020 31.12.2021
Rozpočtové opatření č. 1.2021 23.02.2021 31.05.2021
Požadavky zveřejnění dle zákona č. 1.2021 23.02.2021 31.05.2021

  zobrazit dokumenty v archivu