Zveřejněné dokumenty na úřední desce RSS kanál
  název zveřejněno od   zveřejněno do
Informační povinnost správce
Informace občanům k zasílání SMS zpráv 31.08.2018 23.05.2023
Informační povinnost Obce Habartice 02.07.2019 02.07.2024
Komplexní pozemkové úpravy
FÚ Obnova katastrálního operátu a povinnosti vlastníků nemovitostí podle zákona o dani z nemovitost 17.12.2019 31.01.2020
SPÚ-Veř. vyhláška-Oznámení o zahájení řízení o komplexních poz. úpravách k. ú. Habartice u Fr. 14.01.2020 30.01.2020
Mikroregiony apod.
Dotační program Síť sociálních služeb na Frýdlantsku 02.01.2020 08.04.2020
VZOR...Žádost o dotaci na podporu sítě sociálních služeb v Mikroregionu Frýdlantsko 02.01.2020 08.04.2020
DSO M. Frýdlatsko Schválené rozpočtové opatření č.2.2019 06.01.2020 06.03.2020
DSO Mikroregion Frýdlantsko-návrh rozpočtu na r. 2020 27.01.2020 27.01.2021
pronájem/ prodej ..zveřejnění
Záměr obce ... pacht pozemku k. ú. Háj u Habartic 14.01.2020 30.01.2020
Záměr obce ... pacht pozemku p. č. 674 k. ú. Háj u Habartic 16.01.2020 03.02.2020
Obecně závaz. vyhlášky platné
SEZNAM EVIDOVANÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBEC HABARTICE 08.01.2020 08.12.2020
OZV č. 3.2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 23.01.2020 10.02.2020
arch.úřední deska
ÚZSVM Liberec ...Výzva občanům 02.12.2015 02.12.2025
ÚZSVM Liberec ...Informace pro veřejnost 02.12.2015 02.12.2025
ÚZSVM liberec Nedostatečně identifikovaný vlastník ... Habartice 02.12.2015 02.12.2025
AKTUALIZACE...Nedostatečně identifikovaný vlastník k 1. 2. 2019 06.03.2019 31.12.2023
Min. zemědělství-VV Opatření obecné povahy Ochrana lesů 03.04.2019 31.12.2022
MZ ČR VV opatření ob. povahy...změna a doplnění k VV ze dne 3. 4. 2019...kůrovcové stromy 02.09.2019 31.12.2022
Usnesení 207 EX 4442.06-105-dražební vyhláška na nemovitosti k. ú. Habartice u Frýdlantu 28.11.2019 29.01.2020
Ministerstvo zemědělství Veřejná vyhláška OOP - změna kalamitní situace v lesích 10.12.2019 31.12.2022
FÚ Informace k optimalizaci územních pracovišť Fin. úřadu pro LK ... Územní pracoviště Frýdlant 20.12.2019 20.02.2020
Finanční úřad Příloha č.1. - Výčet činností ÚzP v opt. režimu 20.12.2019 20.02.2020
Veř. vyhl. OOP Stanovení přech. úpravy provozu na pozemních komunikacích 14.01.2020 30.01.2020
Mě. úř. Frýdl. VV stanovení přechodné úpravy provozu na komunikacích-havárie na inž. sítích 17.01.2020 03.02.2020
rozpočty, povinné zveřejňování
Obec Habartice -Střednědobý výhled rozpočtu r. 2019-2022 08.03.2019 31.12.2022
ZŠ a MŠ Habartice - Střednědobý výhled rozpočtu 2020-2022 08.03.2019 31.12.2022
Návrh Rozpočtu ZŠ a MŠ Habartice na rok 2019 19.03.2019 30.06.2020
Zpráva o vysledku přezkoumání hospodaření Obce Habartice za rok 2018-schválená ZO 26.04.2019 30.06.2020
Závěrečný účet Obce Habartice za rok 2018-schválený ZO 26.04.2019 30.06.2020
Požadavky zveřejnění dle zákona č. 6. 2019 20.12.2019 20.02.2020
Rozpočtové opatření č. 6. 2019 20.12.2019 20.02.2020
Schválený rozpočet rok 2020 VÝDAJE 20.12.2019 31.12.2020
Schválený rozpočet rok 2020 PŘÍJMY 20.12.2019 31.12.2020
Rozpočtové opatření č. 7.2019 06.01.2020 20.02.2020
Požadavky zveřejnění dle zákona č. 7.2019 06.01.2020 20.02.2020

  zobrazit dokumenty v archivu