Zveřejněné dokumenty na úřední desce RSS kanál
  název zveřejněno od   zveřejněno do
Sociální služby DSO Mikroregion Frýdlantsko - dotace
Zveřejnění smluv k Dotačnímu programu Mikroregionu za rok 2020 07.07.2020 07.07.2023
Zveřejnění smluv k Dotačnímu programu Mikroregionu za rok 2021 27.07.2021 28.07.2024
Zveřejnění smluv k Dotačnímu programu Mikroregionu Frýdlantsko za rok 2022 23.06.2022 23.06.2025
Informační povinnost správce
Informační povinnost Obce Habartice 02.07.2019 02.07.2024
Mikroregiony apod.
Oznámení zveřejnění - DSO -Rozpočtové opatření č. 1 a č. 2 2023 23.05.2023 23.07.2023
Řády, Program obnovy venkova, apod.
PROGRAM ROZVOJE OBCE Habartice 2023 - 2026 - analýza 20.12.2022 20.06.2023
PROGRAM ROZVOJE OBCE Habartice 2023 - 2026 - návrh a akční plán 20.12.2022 20.06.2023
arch.úřední deska
ÚZSVM liberec Nedostatečně identifikovaný vlastník ... Habartice 02.12.2015 02.12.2025
ÚZSVM Liberec ...Informace pro veřejnost 02.12.2015 02.12.2025
ÚZSVM Liberec ...Výzva občanům 02.12.2015 02.12.2025
AKTUALIZACE - Nedostatečně identifikovaný vlastník nemovitosti - stav k 1. 8. 2022 obec Habartice 05.09.2022 31.12.2023
MZE - Veř. vyhl. OOP k zákonu č. 289.1995 Sb., O lesích a hospodaření v nich 07.11.2022 31.12.2023
NIV - brožura...potřebné informace 23.02.2023 23.12.2023
Obec Habartice - AKTUALIZACE seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1. 2. 2023 23.02.2023 23.12.2023
KÚLK - VV - Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci I.13 Habartice - dopravní značení 29.05.2023 28.06.2023
Návrh místa pro instalaci svislého dopravního zařízení - Habartice 29.05.2023 28.06.2023
rozpočty, povinné zveřejňování
Schválený - Střednědobý výhled rozpočtu r. 2023-2026 11.05.2021 11.05.2026
Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Habartice, p. o. na roky 2023 - 2025 06.05.2022 31.12.2025
Schválený rozpočet na rok 2023 PŘÍJMY 16.12.2022 31.12.2023
Schválený rozpočet na rok 2023 VÝDAJE 16.12.2022 31.12.2023
Rozpočtové opatření č. 3 2023 02.05.2023 30.06.2023
Požadavky zveřejnění dle zákona č. 3 2023 02.05.2023 30.06.2023
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Habartice za rok 2022 - schválená ZO 02.05.2023 30.06.2024
Závěrečný účet obce Habartice za rok 2022 - schválený ZO 02.05.2023 30.06.2024
Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Habartice p. o. na rok 2023 03.05.2023 30.06.2024

  zobrazit dokumenty v archivu