Zveřejněné dokumenty na úřední desce RSS kanál
  název zveřejněno od   zveřejněno do
Sociální služby DSO Mikroregion Frýdlantsko - dotace
Zveřejnění smluv k Dotačnímu programu Mikroregionu za rok 2021 27.07.2021 28.07.2024
Zveřejnění smluv k Dotačnímu programu Mikroregionu Frýdlantsko za rok 2022 23.06.2022 23.06.2025
Zveřejnění smluv k Dotačnímu programu Mikroregionu Frýdlantsko za rok 2023 22.06.2023 22.06.2026
Příloha č. 2 - Bonifikační kritérium 19.02.2024 20.05.2024
VYHLÁŠENÍ - Dotační program na podporu Sítě sociálních služeb v Mikroregionu Frýdlantsko v roce 2024 19.02.2024 20.05.2024
Příloha č. 4 - Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na poskytování služby 19.02.2024 20.05.2024
Příloha č. 3 - Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Mikroregionu Frýdlantsko z dotačního programu n 19.02.2024 20.05.2024
Příloha č. 5 - Závěrečná zpráva a konečné vyúčtování poskytnuté dotace 19.02.2024 20.05.2024
Příloha č. 1 - Základní síť sociálních služeb pro území Frýdlantska 2024 19.02.2024 20.05.2024
Mikroreg. Frýdlantsko vyhlašuje dotační program na podporu sociálních služeb na Frýdlantsku 2024 20.02.2024 20.04.2024
Informační povinnost správce
Informační povinnost Obce Habartice 02.07.2019 02.07.2024
Mikroregiony apod.
Schválené RO č. 6 a č. 7 2023 + rozpočtové provizorium na r. 2024 + pověření předsedy DSO 18.12.2023 18.12.2024
Návrh rozpočtu DSO Mikroregionu Frýdlantsko na rok 2024 20.02.2024 20.10.2024
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva obce Habartice o poskytování informací za rok 2023, dle zákona č. 106.1999 Sb. 08.02.2024 08.03.2024
Základní a MŠ Habartice
Vyhlášení konkurzního řízení na ředitele či ředitelku ZŠ a MŠ, p. o. Habartice 19.02.2024 31.03.2024
Příloha k přihlášce - Čestné prohlášení o autorství zpracované koncepce 19.02.2024 31.03.2024
INFO k Obecně závazným vyhláškám
Kde najít aktuální obecně závazné vyhlášky a nařízení naší obce Habartice 26.09.2023 26.10.2024
Ministerstvo vnitra ČR - Základní informace o Sbírce právních předpisů 26.09.2023 26.10.2024
Archiv - úřední deska
ÚZSVM Liberec ...Výzva občanům 02.12.2015 02.12.2025
ÚZSVM Liberec ...Informace pro veřejnost 02.12.2015 02.12.2025
ÚZSVM liberec Nedostatečně identifikovaný vlastník ... Habartice 02.12.2015 02.12.2025
USNESENÍ Okr. soudu v Pardubicích-dražební vyhláška na nemovitou věc / pozemek k. ú. Habartice u Fr. 19.02.2024 13.03.2024
Rozpočty, povinné zveřejňování
Schválený - Střednědobý výhled rozpočtu r. 2023-2026 11.05.2021 11.05.2026
Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Habartice, p. o. na roky 2023 - 2025 06.05.2022 31.12.2025
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Habartice za rok 2022 - schválená ZO 02.05.2023 30.06.2024
Závěrečný účet obce Habartice za rok 2022 - schválený ZO 02.05.2023 30.06.2024
Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Habartice p. o. na rok 2023 03.05.2023 30.06.2024
Schválený rozpočet na rok 2024 VÝDAJE 18.12.2023 31.12.2024
Rozpočtové opatření č. 8 2023 18.12.2023 28.02.2024
Schválený rozpočet na rok 2024 PŘÍJMY 18.12.2023 31.12.2024
Rozpočtové opatření č. 9 2023 12.01.2024 29.02.2024
Požadavky zveřejnění dle zákona č. 9 2023 12.01.2024 29.02.2024

  zobrazit dokumenty v archivu