Zveřejněné dokumenty na úřední desce RSS kanál
  název zveřejněno od   zveřejněno do
Usnesení ZO 2022 - 2026
04. - 22.02. 2023 usnesení ZO 27.02.2023 27.03.2023
Pozvánka na 5. veřejné zasedání ZO Habartice 27. 3. 2023 17.03.2023 27.03.2023
Sociální služby DSO Mikroregion Frýdlantsko - dotace
Zveřejnění smluv k Dotačnímu programu Mikroregionu za rok 2020 07.07.2020 07.07.2023
Zveřejnění smluv k Dotačnímu programu Mikroregionu za rok 2021 27.07.2021 28.07.2024
Zveřejnění smluv k Dotačnímu programu Mikroregionu Frýdlantsko za rok 2022 23.06.2022 23.06.2025
Dotační program na podporu Sítě sociálních služeb v Mikroregionu Frýdlantsko v roce 2023 13.02.2023 17.05.2023
Žádost o dotaci na podporu sítě sociálních služeb v Mikroregionu Frýdlantsko v roce 2023 13.02.2023 17.05.2023
Vzorová smlouva pro rok 2023 13.02.2023 17.05.2023
Konečné vyúčtování poskytnuté dotace z rozpočtu Mikroregionu Frýdlantsko a závěrečná zpráva o realiz 13.02.2023 17.05.2023
Vyhlášení dotačního programu na podporu sociálních služeb na Frýdlantsku v r. 2023 21.02.2023 31.03.2023
Informační povinnost správce
Informace občanům k zasílání SMS zpráv 31.08.2018 23.05.2023
Informační povinnost Obce Habartice 02.07.2019 02.07.2024
Komplexní pozemkové úpravy
KPÚ pro LK - Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti - komplexní pozemkové úpravy 07.03.2023 06.05.2023
Mikroregiony apod.
Schválený závěrečný účet DSO za rok 2021 a schválený rozpočet na rok 2022 25.05.2022 25.05.2023
DSO Mikroregion Frýdlantsko - Návrh rozpočtu na rok 2023 24.11.2022 24.05.2023
Řády, Program obnovy venkova, apod.
PROGRAM ROZVOJE OBCE Habartice 2023 - 2026 - návrh a akční plán 20.12.2022 20.06.2023
PROGRAM ROZVOJE OBCE Habartice 2023 - 2026 - analýza 20.12.2022 20.06.2023
arch.úřední deska
ÚZSVM Liberec ...Výzva občanům 02.12.2015 02.12.2025
ÚZSVM Liberec ...Informace pro veřejnost 02.12.2015 02.12.2025
ÚZSVM liberec Nedostatečně identifikovaný vlastník ... Habartice 02.12.2015 02.12.2025
AKTUALIZACE - Nedostatečně identifikovaný vlastník nemovitosti - stav k 1. 8. 2022 obec Habartice 05.09.2022 31.12.2023
MZE - Veř. vyhl. OOP k zákonu č. 289.1995 Sb., O lesích a hospodaření v nich 07.11.2022 31.12.2023
Obec Habartice - AKTUALIZACE seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1. 2. 2023 23.02.2023 23.12.2023
NIV - brožura...potřebné informace 23.02.2023 23.12.2023
Veřejná vyhláška-Oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 2 Zásad úz. rozvoje LK a konání veř. pr 08.03.2023 26.04.2023
Stanovisko k návrhu koncepce - Celková aktualizace - Plánu rozvoje vodovodů a kanalizacví LK 15.03.2023 31.03.2023
Oznámení - Aktualizace Plánu odpadového hospodářství LK pro obd. 2016-2025 s výhledem do r. 2035 20.03.2023 11.04.2023
rozpočty, povinné zveřejňování
Schválený - Střednědobý výhled rozpočtu r. 2023-2026 11.05.2021 11.05.2026
Závěrečný účet obce Habartice za rok 2021 - schválený ZO 25.04.2022 30.06.2023
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Habartice za rok 2021 - schválená ZO 25.04.2022 30.06.2023
Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Habartice, p. o. na roky 2023 - 2025 06.05.2022 31.12.2025
Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Habartice na rok 2022 24.06.2022 30.06.2023
Schválený rozpočet na rok 2023 VÝDAJE 16.12.2022 31.12.2023
Schválený rozpočet na rok 2023 PŘÍJMY 16.12.2022 31.12.2023
Rozpočtové opatření č.1 2023 27.02.2023 27.04.2023
Požadavky zveřejnění dle zákona č.1 2023 27.02.2023 27.04.2023
NÁVRH - Závěrečný účet obce Habartice za rok 2022 17.03.2023 19.04.2023
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Habartice za rok 2022 17.03.2023 19.04.2023

  zobrazit dokumenty v archivu