Zveřejněné dokumenty na úřední desce RSS kanál
  název zveřejněno od   zveřejněno do
NAŘÍZENÍ Libereckého kraje
Kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru 10.04.2024 10.04.2025
Sociální služby DSO Mikroregion Frýdlantsko - dotace
Zveřejnění smluv k Dotačnímu programu Mikroregionu za rok 2021 27.07.2021 28.07.2024
Zveřejnění smluv k Dotačnímu programu Mikroregionu Frýdlantsko za rok 2022 23.06.2022 23.06.2025
Zveřejnění smluv k Dotačnímu programu Mikroregionu Frýdlantsko za rok 2023 22.06.2023 22.06.2026
Informační povinnost správce
Informační povinnost Obce Habartice 02.07.2019 02.07.2027
Volby
Výsledky voleb do Evropského parlamentu ze dne 7.- 8. 6. 2024 v obci Habartice 10.06.2024 30.06.2024
INFO k Obecně závazným vyhláškám
Kde najít aktuální obecně závazné vyhlášky a nařízení naší obce Habartice 26.09.2023 26.10.2024
Ministerstvo vnitra ČR - Základní informace o Sbírce právních předpisů 26.09.2023 26.10.2024
Archiv - úřední deska
ÚZSVM liberec Nedostatečně identifikovaný vlastník ... Habartice 02.12.2015 02.12.2025
ÚZSVM Liberec ...Informace pro veřejnost 02.12.2015 02.12.2025
ÚZSVM Liberec ...Výzva občanům 02.12.2015 02.12.2025
VV OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na MK 3c v katastru obce Habartice 06.06.2024 24.06.2024
VV Oznámení o zveřejnění Návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a veř. pro 06.06.2024 17.07.2024
DIO odsouhlasené Policií ČR - částečná uzavírka MK 3c p. p. č. 878/1 k. ú. Habartice u Frýdlantu 10.06.2024 24.06.2024
Rozpočty, povinné zveřejňování
Schválený - Střednědobý výhled rozpočtu r. 2023-2026 11.05.2021 11.05.2026
Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Habartice, p. o. na roky 2023 - 2025 06.05.2022 31.12.2025
Schválený rozpočet na rok 2024 PŘÍJMY 18.12.2023 31.12.2024
Schválený rozpočet na rok 2024 VÝDAJE 18.12.2023 31.12.2024
Závěrečný účet obce za rok 2023 - Schválený ZO Habartice 24.04.2024 30.06.2025
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Habartice za rok 2023 - SCHVÁLENÁ ZO Habartice 24.04.2024 30.06.2025
Požadavky zveřejnění dle zákona č. 2 2024 25.04.2024 30.06.2024
Rozpočtové opatření č. 2 2024 26.04.2024 30.06.2024
Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Habartice, p. o. na rok 2024 30.04.2024 30.06.2025

  zobrazit dokumenty v archivu