Složka - ostatní 2012-2014  
  název zveřejněno od   zveřejněno do
Dražební vyhláška - č.j. 97EX 11585/10-117 22.12.2014 20.01.2015
Veřejná vyhláška - Distribuční plynovod v obci Velký Rybník 03.12.2014 19.12.2014
Oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky - Multifunkční veřejné sportoviště v Hroznětíně. 03.12.2014 10.12.2014
Oznámení o zrušení zadávacího řízení - Výstavba soc.zázemí pro sport a dodávka hřiště Hopi hop-do sp 03.12.2014 18.12.2014
Návrh rozpočtu SKHZ na rok 2015 02.12.2014 18.12.2014
VSOZČ - návrh rozpočtu na rok 2015 26.11.2014 12.12.2014
Záměr pronájmu pozemků v k.ú. Hroznětín na základě podaných žádostí občanů 26.11.2014 12.12.2014
Státní pozemkový úřad - oznámení o zamýšleném převodu k.ú. Ruprechtov u Hroznětína 25.11.2014 25.02.2015
Záměr pronájmu nebytových prostor domu č.p.76, Hroznětín - bývalá prodejna ovoce, zeleniny 11.11.2014 26.11.2014
Dražební vyhláška - č.j. 139 EX 22884/11-099 06.11.2014 04.12.2014
Dražební vyhláška č.j. 103 Ex 13412/14-30 22.10.2014 21.11.2014
Dražební vyhláška - č.j. 074 EX 00586/10-160 22.10.2014 26.11.2014
Otevírání obálek a zasedání hodnotící komise - veřejné zakázky 16.10.2014 20.10.2014
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva města Hroznětín 11.10.2014 27.10.2014
Výzva k podání nabídky - Multifunkční veřejné sportoviště v Hroznětíně 26.09.2014 20.10.2014
Výzva k podání nabídky - Výstavba soc.zázemí pro sport, dodávka hřiště Hopi-hop a oprava komunikace 26.09.2014 20.10.2014
Místo a konání voleb – národnostní menšiny 22.09.2014 11.10.2014
Výzva pro podnikatele - zveřejnění údajů o firmě 19.09.2014 15.10.2014
Záměr prodeje pozemku 18.09.2014 17.10.2014
Záměr prodeje vozidla typ AVIA 31 K/5 18.09.2014 17.10.2014
Dražební vyhláška - č.j.106-EX-18196/10-72 04.09.2014 21.10.2014
Záměr pronájmu části pozemku v k.ú. Hroznětín 03.09.2014 18.09.2014
Veřejná zakázka malého rozsahu, služby Hroznětín-regenerace a doplnění sídelní zeleně 01.09.2014 16.09.2014
Informace - datum konání voleb do ZO, volební okrsek, adresa volební místnosti 26.08.2014 12.10.2014
Program jednání ZKK dne 03.09.2014 20.08.2014 03.09.2014
Dražební vyhláška č.j. 103 EX02213/10-38 20.08.2014 19.09.2014
Dražební vyhláška - č.j.067 EX150413/13-42 20.08.2014 10.09.2014
KHS KK - zákaz koupání nádrž Velký Rybník 06.08.2014 30.09.2014
Veřejná vyhláška - ALKA Wildlife, o.p.s. - výjimka 28.07.2014 13.08.2014
Veřejná zakázka, stavební, malého rozsahu-inženýrské sítě v intravilánu města Hroznětín 14.07.2014 28.07.2014
Veřejná vyhláška - stavební povolení Petr Dušek, Velký Rybník 10.07.2014 25.07.2014
Veřejná vyhláška - projednání návrhu ÚP Sadov 02.07.2014 17.07.2014
Volby do zastupitelstva obcí - podávání kandidátních listin 02.07.2014 05.08.2014
Stanovení počtu zastupitelů do Zastupitelstva města Hroznětín na volební období 2014-2018 25.06.2014 11.10.2014
Záměr prodeje pozemků ve vlastnictví města Hroznětín 25.06.2014 11.07.2014
Záměr pronájmu nebytových prostor v domě č.p.232, Hroznětín 24.06.2014 09.07.2014
Veřejná vyhláška - zahájení správního řízení, vydra říční, tchoř stepní 09.06.2014 24.06.2014
Městský úřad Nejdek - místní poplatky za rok 2011 urgence poplatníků 09.06.2014 09.07.2014
Nařízení Státní veterinární správy - varroáza včel 09.06.2014 24.06.2014
Závěrečný účet SKHZ za rok 2013 09.06.2014 24.06.2014
Výkaz FIN 2013 05.06.2014 22.06.2014
Závěrečný účet hospodaření města za rok 2013 05.06.2014 22.06.2014
Rozvaha 2013 05.06.2014 22.06.2014
Výkaz zisku a ztrát 2013 05.06.2014 22.06.2014
Příloha 2013 05.06.2014 22.06.2014
Zpráva o přezkumu hospodaření města za rok 2013 05.06.2014 22.06.2014
Údržba zeleně na pronajatých pozemcích 03.06.2014 30.06.2014
Dražební vyhláška - Milan Pejsar Hroznětín 02.06.2014 02.07.2014
Veřejná vyhláška - zahájení společného stavebního řízení Duškovi, Velký Rybník 02.06.2014 17.06.2014
Žádost o upravení živých plotů a pozemků v rekreační oblasti Velký Rybník 28.05.2014 30.06.2014
Oznámení o plánované uzavírce silnice III-22129 a III-22130 Velký Rybník Hroznětín 28.05.2014 31.12.2014
Výsledky voleb do EP - město Hroznětín 27.05.2014 11.06.2014
Veřejná zakázka stavební malého rozsahu - Odeř - Rekonstrukce VO 14.05.2014 28.05.2014
Veřejná zakázka stavební malého rozsahu - Rekonstrukce ulice Koželužské 13.05.2014 28.05.2014
Veřejná zakázka stavební malého rozsahu-výstavba odstavné plochy u hřbitova Hroznětín 13.05.2014 28.05.2014
Závěrečný účet Svazku obcí Bystřice 30.04.2014 15.05.2014
VSOZČ - zveřejnění závěrečného účtu za rok 2013 30.04.2014 15.05.2014
SPÚ - oznámení o zamýšleném převodu pozemků 30.04.2014 30.07.2014
Záměr prodeje pozemků na základě žádostí občanů 09.04.2014 25.04.2014
Záměr prodeje p.p.č.29 k.ú. Hroznětín pro výstavbu RD 08.04.2014 30.04.2014
Volby do Evropského parlamentu - stanovení volebního okrsku 04.04.2014 25.05.2014
Volby do Evropského parlamentu - informace 04.04.2014 09.05.2014
Svoz velkooběmového odpadu 03.04.2014 12.04.2014
Státní veterinární správa - zrušení nařízení SVS/2013/057626-K 02.04.2014 17.04.2014
Výroční zpráva podle zákona č. 106-1999 Sb. 02.04.2014 18.04.2014
Odprodej použitého stavebního materiálu 02.04.2014 30.04.2014
Svoz nebezpečného odpadu 2014 31.03.2014 05.04.2014
Veřejná vyhláška - dodatečné povolení stavby p. Pavlovičová 12.03.2014 27.03.2014
Veřejná vyhláška - zahájení správního řízení Mařík 12.03.2014 27.03.2014
Veřejná zakázka stavební malého rozsahu-oprava střechy domu č.p.4 06.03.2014 17.03.2014
Veřejná zakázka stavební malého rozsahu-oprava střechy domu č.p.232 06.03.2014 17.03.2014
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku speciálního vozu 03.03.2014 19.03.2014
Veřejná zakázka stavební malého rozsahu Stavební úpravy hřbitova 03.03.2014 19.03.2014
SPÚ K. Vary - oznámení o zamýšleném převodu pozemků 12.02.2014 12.05.2014
Dražební vyhláška - Zdeněk Starý - prodej nemovitosti 30.01.2014 02.04.2014
Veřejná vyhláška - zahájení řízení Iveta Pavlovičová-zahradní chata 27.01.2014 11.02.2014
Veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby 2161-43 k.ú. Hroznětín 13.01.2014 28.01.2014
Notářská kancelář JUDr. Tichý - Vyrozumění o dědickém právu 13.01.2014 28.01.2014
Veřejná vyhláška - II/221 silniční obchvat Hroznětín 09.12.2013 27.12.2013
Sdružení Krušné hory-západ - návrh rozpočtu na rok 2014 29.11.2013 16.12.2013
Záměr prodeje pozemku p.č.809/12 k.ú. Hroznětí k výstavbě RD 28.11.2013 15.12.2013
Veřejná vyhláška - Zahradní chata Hroznětín p.p.č. 2161-43 k.ú. Hroznětín 27.11.2013 13.12.2013
Návrh rozpočtu VSOZČ na rok 2014 13.11.2013 28.11.2013
Státní pozemkový úřad - Oznámení o zamýšleném prevodu pozemků 05.11.2013 05.02.2014
Dražební vyhláška - Jakub Kejval, bytová jednotka 326/22 04.11.2013 11.12.2013
Dražební vyhláška - Věra Kasalá 04.11.2013 09.12.2013
Veřejná vyhláška - stavební povolení-Silniční obchvat Hroznětín-sítě 04.11.2013 20.11.2013
Záměr prodeje pozemku p.č. 29 k.ú. Hroznětín k výstavbě RD 29.10.2013 30.11.2013
Volby 2013 - výsledky ve městě Hroznětín 29.10.2013 13.11.2013
Dražební vyhláška - Miroslav Hoch 16.10.2013 18.12.2013
ČD - výluka na trati Dalovice - Merklín 14-18.10.2013 09.10.2013 18.10.2013
Oznámení, záměr prodeje pozemků na základě žádostí občanů 02.10.2013 18.10.2013
Záměr prodeje pozemku k výstvbě RD- p.p.č.809-7 k.ú. Hroznětín 02.10.2013 18.10.2013
Záměr prodeje pozemku k výstavbě RD - p.p.č. 29 k.ú. Hroznětín 02.10.2013 18.10.2013
Volby 2013 - informace o volebních okrscích a době konání voleb 23.09.2013 26.10.2013
ČEZ - upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 23.09.2013 15.11.2013
Veřejná vyhláška - likvidace rostlin bolševníku velkolepého 18.09.2013 03.10.2013
Zveřejnění záměru pronájmu pozemku na základě podané žádosti 18.09.2013 03.10.2013
Státní veterinární správa - varroáza včel 11.09.2013 26.09.2013
Veřejná vyhláška-pokračování stavebního řízení obchvat Hroznětína 11.09.2013 26.09.2013
Veřejná zakázka malého rozsahu-Oprava,výměna oplocení Školní ulice, Hroznětín 03.09.2013 13.09.2013
Veřejná vyhláška - oznámení o pokračování stavebního řízení II/221 obchvat Hroznětína 28.08.2013 12.09.2013
KHS - zákaz koupání Velký Rybník 26.08.2013 10.09.2013
Dražební vyhláška - Vlasta Havlová č.p.326/15 19.08.2013 10.10.2013
Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k náhradním restitucím k.ú. Ruprechtov 09.08.2013 09.09.2013
Věrejná vyhláška -rozhodnutí - Silniční obchvat Hroznětín 24.07.2013 09.08.2013
Státní pozemkový úřad - oznámení o ukončení drobné aktualizace BPEJ 21.06.2013 07.07.2013
Závěrečný účet Svazku obcí Bystřice za rok 2012 03.06.2013 19.06.2013
Závěrečný účet města Hroznětín za rok 2012 31.05.2013 16.06.2013
Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření města za rok 2012 31.05.2013 16.06.2013
Výkaz pro plnění rozpočtu za rok 2012 31.05.2013 16.06.2013
Rozvaha za rok 2012 31.05.2013 16.06.2013
Výkaz zisku a ztráty za rok 2012 31.05.2013 16.06.2013
Příloha 2012 31.05.2013 16.06.2013
Oznámení prodeje pozemků na základě došlých žádostí od občanů 30.05.2013 15.06.2013
Oznámení pronájmu pozemku na základě žádosti občana 30.05.2013 15.06.2013
Veřejná zakázka stavební mal.rozsahu - Oprava domu č.p.22 Hroznětín 29.05.2013 12.06.2013
Veřejná zakázka stavební mal.rozsahu-Rekonstrukce komunikací -Školní, Hřbitovní-Hroznětín 29.05.2013 12.06.2013
Státní pozemkový úřad-oznámení o zamýšleném převodu pozemků 28.05.2013 28.08.2013
Veřejná vyhláška - Velký Rybník monitorovací kalendář 21.05.2013 05.06.2013
Závěrečný účet SKHZ za rok 2012 20.05.2013 04.06.2013
Dodatek k dražební vyhlášce N65861 17.05.2013 20.06.2013
Dražební vyhláška č.N65681 17.05.2013 20.06.2013
Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k náhradním restitucím 17.05.2013 17.06.2013
Záměr prodeje pozemků k výstavbě rodinných domů 10.05.2013 14.06.2013
Usnesení-dražba předmětů Ivan Žinčák 02.05.2013 29.05.2013
Veřejná vyhláška - Daň z nemovitosti na rok 2013 25.04.2013 27.05.2013
Svoz velkoobjemného odpadu - termíny přistavení kontajnerů 19.04.2013 27.04.2013
Státní pozemkový úřad - drobná aktualizace v k.ú. Odeř 11.04.2013 11.05.2013
Státní pozemkový úřad - drobná aktualizace v k.ú. Bystřice u Hroznětína 11.04.2013 11.05.2013
Mateřská škola Hroznětín - zápis dětí do MŠ Hroznětín 10.04.2013 30.04.2013
Veřejná vyhláška - přerušení řízení II/221 obchvat Hroznětín 10.04.2013 26.04.2013
Veřejná vyhláška - přerušení řízení II/221 obchvat Hroznětín 2 10.04.2013 26.04.2013
Státní pozemkový úřad - opravné rozhodnutí SPU138718/2013 10.04.2013 26.04.2013
Veřejná zakázka stavební malého rozsahu- výstavba veřejného osvětlení Bystřice 08.04.2013 22.04.2013
Veřejná vyhláška-stavební povolení Kanči, Kančiová 29.03.2013 14.04.2013
mapa č.6-11 27.03.2013 12.04.2013
Oznámení záměru prodeje pozemků ve vl.města Hroznětín mapa č1-5 27.03.2013 12.04.2013
Oznámení záměru pronájmu pozemků ve vlastnictví města Hroznětín 27.03.2013 12.04.2013
Oznámení pro občany-Městská policie Ostrov v Hroznětíně 07.03.2013 31.03.2013
Veřejnoprávní smlouva o výkonu úkolů městské policie 06.03.2013 22.03.2013
Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb za rok 2012 04.03.2013 20.03.2013
Dražební vyhláška - Machová Marcela 25.02.2013 03.04.2013
Veřejná vyhláška - Jan Král 25.02.2013 13.03.2013
Dražební vyhláška - Vladimír Vaňouček 20.02.2013 07.03.2013
Veřejná vyhláška - Khoi Lam Xuan 20.02.2013 07.03.2013
II/221 Silniční obchvat Hroznětín-zahájení stavebního řízení 15.02.2013 03.03.2013
II/221 silniční obchvat Hroznětína-zahájení stavebního řízení 12.02.2013 27.02.2013
Výsledky voleb prezidenta ČR - v Hroznětíně II. kolo 06.02.2013 11.02.2013
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení vodoprávního řízení 04.02.2013 20.02.2013
Záměr pronájmu nebytových prostor v domě č.p.76 Hroznětín 01.02.2013 18.02.2013
Svazek obcí Bystřice - návrh rozpočtu na rok 2013 31.01.2013 16.02.2013
Veřejná vyhláška - Věra a Milan Kanči 30.01.2013 15.02.2013
Dražební vyhláška - Jiří Stehlík 18.01.2013 14.02.2013
Návrh rozpočtu města Hroznětín na rok 2013 - výklad starosty města 17.01.2013 04.02.2013
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR - II. kolo 14.01.2013 27.01.2013
Výsledky hlasování v 1. kole volby PREZIDENTA ČR v Hroznětíně 14.01.2013 24.01.2013
Zápis z jednání Rady města č. 42 ze dne 27.12.2012 27.12.2012 02.01.2013
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR 21.12.2012 12.01.2013
Městský úřad Hroznětín -Termíny svatebních obřadů na rok 2013 20.12.2012 04.01.2013
Městský úřad Hroznětín - provozní doba úřadu o vánočních svátcích 2012 20.12.2012 04.01.2013
Finanční úřad - informační leták pro poplatníky daně z nemovitosti 20.12.2012 31.01.2013
VSOZČ - vodné a stočné 2013 12.12.2012 31.12.2012
Výběrové řízení na pozici provozně-technického pracovníka města 06.12.2012 21.12.2012
Dražební vyhláška - Ivan Žinčák 26.11.2012 19.12.2012
Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků 26.11.2012 11.01.2013
KHZ - návrh rozpočtu na rok 2013 21.11.2012 06.12.2012
VSOZČ - návrh rozpočtu na rok 2013 19.11.2012 05.12.2012
Omluva p. Ladislava Rovného 19.11.2012 20.01.2013
Prodej pozemků k výstavbě RD, ul. Karlovarská, Hroznětín - prodloužení podání žádosti do 26.11.2012 13.11.2012 26.11.2012
Dražební vyhláška - Jakub Kejval 09.11.2012 13.12.2012
Veřejná vyhláška - Karel Čertík 01.11.2012 16.11.2012
Pozemkový fond ČR - oznámení o zamýšleném převodu pozemků dle zák.č.95/1999 Sb., v platném znění 23.10.2012 23.01.2013
Svoz nebezpečných odpadů ve městě Hroznětín 22.10.2012 27.10.2012
Veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby Jan Mertl 17.10.2012 02.11.2012
Dražební vyhláška - Jana Lokvarevičová II. 17.10.2012 14.11.2012
Dražební vyhláška - Jana Lokvarevičová 17.10.2012 14.11.2012
Výsledky voleb do Zastupitelstva Karlovarského kraje - město Hroznětín 15.10.2012 31.10.2012
Prodej pozemků k výstavbě RD ul. Karlovarská, Hroznětín - prodloužení termínu podání žádosti. 11.10.2012 13.11.2012
Pozemkový fond ČR - nabídka pozemků určených k převodu 05.10.2012 05.11.2012
EURODRAŽBY - dražba RD v Hroznětíně - Velký Rybník 03.10.2012 23.10.2012
Veřejná vyhláška - Milada Červíková 03.10.2012 18.10.2012
Veřejná vyhláška - Josef Kvasnický 03.10.2012 18.10.2012
Oznámení - o době a místě konání voleb do Zastupitelstva kraje 21.09.2012 14.10.2012
Veřejná zakázka stavební malého rozsahu - Velký Rybník Sever - Oprava ÚK na p.p.č. 2659 k.ú. Hroznět 19.09.2012 03.10.2012
Záměr prodeje pozemků k výstavbě RD ul. Karlovarská Hroznětín - usnesení ZM 17.09.2012 bod č.12 19.09.2012 08.10.2012
Záměr podání žádosti o bezúplatný převod pozemků ze státu na město Hroznětín 13.09.2012 30.09.2012
Záměr koupě pozemků od občanů do vlastnictví města Hroznětín 13.09.2012 30.09.2012
Záměr prodeje pozemků na základě žádosti občanů, mapa 1-3 13.09.2012 30.09.2012
Záměr prodeje pozemků na základě žádosti občanů, mapa 4-7 13.09.2012 30.09.2012
Záměr pronájmu pozemků na základě žádosti občanů 13.09.2012 30.09.2012
Záměr směny pozemků - Alena Havlíčková - město Hroznětín 13.09.2012 30.09.2012
Záměr prodeje pozemků na základě žádosti Karlovarského kraje - obchvat Hroznětína 13.09.2012 30.09.2012
Ministerstvo zdravotnictví ČR - mimořádné opatření 13.09.2012 30.09.2012
Záměr prodeje pozemků na základě žádosti Odeřského statku 13.09.2012 30.09.2012
Dražební vyhláška - Jiří Vrchota 10.09.2012 25.10.2012
Pozemkový fond ČR - oznámení o zamýšleném převodu pozemků Ruprechtov 03.09.2012 03.10.2012
Veřejný vyhláška - stavební řízení Jan Mertl Hroznětín 22.08.2012 07.09.2012
Pozemkový fond ČR - Oznámení o zamýšleném převodu 21.08.2012 21.11.2012
Pozemkový fond - veřejná nabídka pozemků 10.08.2012 10.09.2012
KÚKK - Integrované povolení FARMA ODEŘ, zák.76/2002 Sb., v platném znění 09.08.2012 09.09.2012
Veřejná zakázka stavební - Oprava fasády, výměna garážových vrat, odizolování domu č.p.286, Hroznětí 09.08.2012 17.08.2012
Veřejná vyhláška - ELEKTROPLAN - stavební povolení, Hroznětín, Hřbitovní 01.08.2012 16.08.2012
KHS Karlovy Vary - opatření obecné povahy-dočasný zákaz koupání Velký rybník. 27.07.2012 12.08.2012
Usnesení o ustanovení opatrovníka Hai Dinh Than 26.07.2012 11.08.2012
Pozvánka - Otevření nového Městského společenského centra 26.07.2012 31.07.2012
Veřejná vyhláška - Nguyen Ch Ha 25.07.2012 10.08.2012
Závěr zjišťovacího řízení-Rekonstrukce výkrmových hal v areálu Farmy prasat Odeř 25.07.2012 10.08.2012
Zahájení zjišťovacího řízení- Rekonstrukce výkrmových hal Agrar-Odeř 04.07.2012 20.07.2012
UZSVM - výběrové řízení č. PKV/003/2012 25.06.2012 03.08.2012
Krajská veterinární správa - opatření k šíření nákazy - varroázy včel 11.06.2012 26.06.2012
Veřejná zakázka malého rozsahu stavební - Přestavba plyn.kotelny II. kat. na plyn. kotelnu III. kat. 11.06.2012 20.06.2012
Veřejná vyhláška - ČEZ kabelový rozvod NN Hroznětín-Hřbitovní ul. 11.06.2012 26.06.2012
Veřejná zakázka malého rozsahu stavební - Změna způsobu vytápění přepojení ÚT z cen.kotelny na lokál 11.06.2012 20.06.2012
Závěrečný účet města Hroznětín za rok 2011 05.06.2012 24.06.2012
Dražební vyhláška - Marek Zavázal 05.06.2012 11.07.2012
Pozemkový fond ČR - oznámení o zamýšleném převodu pozemku 05.06.2012 05.09.2012
KHZ - závěrečný účet + zpráva auditora za rok 2011 30.05.2012 15.06.2012
II-221 Silniční obchvat Hroznětína - rozhodnutí o umístění stavby 25.05.2012 09.06.2012
Dražební vyhláška - Marcela Machová , nemovitosti 16.05.2012 11.06.2012
Oznámení - závěrečný účet VSOZČ za rok 2011 02.05.2012 18.05.2012
Závěrečný účet Svazku obcí Bystřice 2011 30.04.2012 15.05.2012
Oznámení - pronájem pozemků na základě žádosti občanů 30.04.2012 15.05.2012
Veřejná vyhláška - OBCHVAT II-221- pokračování územního řízení 17.04.2012 02.05.2012
Daň z nemovitosti za rok 2012 - veřejná byhláška 17.04.2012 17.05.2012
Oznámení - velkoobjemný odpad, přistavení kontejnerů 16.04.2012 23.04.2012
Veřejná zakázka - dodávka a montáž nábytku pro knihovnu Hroznětín 30.03.2012 06.04.2012
Veřejná zakázka - dodávka ozvučení a audio projekce v 3D pro sál MSC 30.03.2012 06.04.2012
Veřejná zakázka - dodávka a montáž nábytku pro MSC Hroznětín 30.03.2012 06.04.2012
Veřejná zakázka - oprava komunikace Velký Rybník - sever 27.03.2012 04.04.2012
Ministerstvo vnitra ČR - vyřízení stížnosti p. Josefa Šopejstala na činnost města Hroznětína 20.03.2012 04.04.2012
Výroční zpráva na základě zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacín v platném znění 09.03.2012 25.03.2012
Veřejná zakázka stavební, malého rozsahu - výstavba inž.sítí pro RD Hroznětín, Karlovarská ulice. 06.03.2012 19.03.2012
Dražební vyhláška - Ruprechtov zem.areál 21.02.2012 29.03.2012
Veřejná vyhláška - Martin Mičkanin 21.02.2012 07.03.2012
Dražební vyhláška - Alena Krausová 10.02.2012 29.03.2012
mapa č.6-11 27.01.2012 12.02.2012
Oznámení pronájmy pozemků na základě žádosti občanů-mapa č. 1-5 27.01.2012 12.02.2012
UPOZORNĚNÍ - pohyb psů ve správním území města Hroznětín 12.01.2012 27.01.2012
Záměr pronájmu nebytových prostor č.p.76 Hroznětín 10.01.2012 25.01.2012