Složka - územní plán - rok 2010 - návrh  
  název zveřejněno od   zveřejněno do
Oznámení o zahájení řízení ÚP Hroznětín, konání opakovaného veřejného projednání a vystavení k veřej 09.11.2010 09.12.2010
ÚP - Hroznětín úprava návrhu před řízením - březen 2010 28.05.2010 27.06.2010
ÚP - Hlavní výkres 28.05.2010 27.06.2010
ÚP - Koordinační výkres 28.05.2010 27.06.2010
ÚP - Výkres VPS opatření asanací 28.05.2010 27.06.2010