Složka - ostatní 2019-2022  
  název zveřejněno od   zveřejněno do
Seznam zemí s nízkým rizikem nákazy Covid 19 s účinností od 1.9.2020 do odvolání 02.09.2020 17.09.2020
Oznámení o konání společenské akce - vyjímka z OZV č.1-2017 24.08.2020 30.08.2020
Seznam zemí s nízkým rizikem s účinností od 24.8.2020 24.08.2020 24.09.2020
Omezení překročení státní hranice ČR s účinností od 24.8.2020 24.08.2020 24.09.2020
Dražební vyhláška č.j. 19020 čp. 62 Hroznětín 11.08.2020 16.09.2020
Záměr pronájmu pozemků k.ú. Hroznětín 11.08.2020 27.08.2020
Změny v nájemních smlouvách dle žádostí občanů 11.08.2020 27.08.2020
Záměr pronájmu nebytových prostor - zubní ordinace 06.08.2020 24.08.2020
Záměr prodeje pozemku V.R. dle žádostí 03.08.2020 19.08.2020
Záměr prodeje pozemků na základě žádostí občanů 03.08.2020 19.08.2020
Sdělení Ministerstva zdravotnictví - semafor země s nízkým výskytem onemocnění Covid 19 aktuálně 03.08.2020 31.08.2020
Ochrané opatření - omezení překročení státní hranice ČR od 3.8.2020 03.08.2020 20.08.2020
Oznámení o konání společenské akce - vyjímka z OZV č.1-2017 30.07.2020 09.08.2020
Sdělení Ministerstva zdravotnictví - semafor země s nízkým, rizikem nákazy Covid 19 od 27.7.2020 27.07.2020 27.08.2020
Mimořádné opatření - zákaz a omezení hromadných akcí a ůčinností od 25.7.2020 do 26.7.2020 24.07.2020 26.07.2020
Mimořádné opatření - zákaz a omezení hromadných akcí s účinností od 27.7.2020 do odvolání 24.07.2020 01.09.2020
VZ - technologie pro zubní ordinaci Hroznětín - tech.parametry 22.07.2020 03.08.2020
Pronájem prostor pro umístění bankomatu 22.07.2020 06.08.2020
VZ - technologie pro zubní ordinaci Hroznětín - ZD 22.07.2020 03.08.2020
VZ - technologie pro zubní ordinaci Hroznětín - VV 22.07.2020 03.08.2020
VZ - technologie pro zubní ordinaci Hroznětín - krycí list 22.07.2020 03.08.2020
VZ - technologie pro zubní ordinaci Hroznětín - čestné prohlášení 22.07.2020 03.08.2020
SPÚ - Oznámení změny BPEJ k.ú. Hroznětín p.č. 1146-1 20.07.2020 20.08.2020
Mimořádné opatření - zákaz a omezení hromadných akcí nad 1000 obyvatel s účinností od 4.7.2020 do o 13.07.2020 31.07.2020
Mimořádné opatření - omezení provozu zdravotnických zařízení a zařízení soc. smlužeb od 4.7.2020 do 13.07.2020 31.07.2020
Mimořádné opatření - nařízení a sjednocení spolupráce v rámci Centrálního řídícího týmu COVID 19. 13.07.2020 31.07.2020
Sdělení MZd ČR - seznam zemí s nízkým rizikem nákazy SEMAFOR s účinností od 13.7.2020 13.07.2020 31.07.2020
Zrušení mimořádného opatření - ze dne 19.5.2020 přijímání nových klientů sociální zařízení. 02.07.2020 17.07.2020
Záměr prodeje pozemků k developerské výstavbě 4 RD 01.07.2020 17.07.2020
Záměr prodeje pozemku k výstavbě RD 01.07.2020 17.07.2020
Oznámení o konání společenské akce - vyjímka z OZV č.1-2017 noční klid 01.07.2020 11.07.2020
Ochranné opatření - omezení překročení státní hranice ČR s účinností od 1.7.2020 01.07.2020 31.07.2020
Sdělení Ministerstva zdravotnictví - semafor země s nízkým výskytem onemocnění Covid 19 včetně zemí, 01.07.2020 31.07.2020
Mimořádné opatření - nařízení Vězeňské služby ČR s účinností od 1.7.2020 01.07.2020 31.07.2020
Mimořádné opatření - omezení provozoven a služeb od 1.7.2020 do odvolání 30.06.2020 30.07.2020
Mimořádné opatření - omezení provozu zdravotnických zařízení a sociálních služeb od 1.7.2020 do odvo 30.06.2020 30.07.2020
Zrušení mimořádného opatření ze dne 1.6.2020 nošení ochranných prostředků dýchacích cest s účinností 30.06.2020 30.07.2020
Sdělení Ministerstva zdravotnictví - semafor země s nízkým, nebo středním rizikem nákazy Covid-19 30.06.2020 30.07.2020
OOP - Zákaz koupání vodní nádrž Velký Rybník 26.06.2020 31.08.2020
Dražební vyhláška č.p.62 Hroznětín 26.06.2020 05.08.2020
Ministerstvo zdravotnictví ČR - SEMAFOR země s nízkým a středním ryzikem nákazy onemocnění covid - 1 25.06.2020 25.07.2020
Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest od 22.06.2020 do odvolání 23.06.2020 10.07.2020
Mimořádné opatření - omezení provozu škol s účinností od 27.06.2020 do 30.06.2020 23.06.2020 30.06.2020
Mimořádné opatření - omezení provozu škol s účinností od 22.06.2020 do 26.06.2020 23.06.2020 26.06.2020
Mimořádné opatření - omezení provozoven a služeb od 22.6.2020 do odvolání 18.06.2020 05.07.2020
Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cet od 22.06. do odvolání. 18.06.2020 05.07.2020
Mimořádné opatření - zákaz omezení hromadných akcí nad 1000 osob od 22.6.2020 do odvolání 18.06.2020 05.07.2020
Mimořádné opatření - zákaz omezení hromadných akcí nad 500 osob od 19.6.2020 do 21.6.2020 18.06.2020 21.06.2020
Mimořádné opatření - omezení provozu škol s účinností od 27.6.2020 do 30.06.2020 18.06.2020 30.06.2020
Zrušení mimořádného opatření ze dne 19.5.2020 omezení provozu lázeńské a rehabilitační péče. 18.06.2020 05.07.2020
Zrušení mimořádného opatření ze dne 30.1.2020 zajištění informací na letištích v ČR 18.06.2020 05.07.2020
Zrušení ochranného opatření ze dne 27.1.2020 k povinnosti zajistit informovanost na Letišti Václava 18.06.2020 05.07.2020
Mimořádné opatření - nařízení Vězeňské službě ČR od 22.6.2020 do odvolání 18.06.2020 05.07.2020
Záměr pronájmu pozemků na základě žádosti občanů 17.06.2020 03.07.2020
Ochranné opatření - omezení překročení státní hranice od 15.6.2020 15.06.2020 30.06.2020
Mimořádné opatření - omezení provozu škol s účinností od 22.6.2020 do 30.6.2020 15.06.2020 30.06.2020
Mimořádné opatření - zákaz a omezení hromadných akcí nad 500 osob s vyjímkami od 15.6.2020 15.06.2020 30.06.2020
Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cet od 15.6.2020 do odvolání. 15.06.2020 30.06.2020
Mimořádné opatření - omezení provozoven a služeb od 15.6.2020 do odvolání 15.06.2020 30.06.2020
VZ - Pořízení PD rekonstrukce budovy č.p.347 Hroznětín - hasičská zbrojnice, konstrukční řez 11.06.2020 29.06.2020
VZ - Pořízení PD rekonstrukce budovy č.p.347 Hroznětín - hasičská zbrojnice, podélný řez 11.06.2020 29.06.2020
VZ - Pořízení PD rekonstrukce budovy č.p.347 Hroznětín - hasičská zbrojnice, půdorys 11.06.2020 29.06.2020
VZ - Pořízení PD rekonstrukce budovy č.p.347 Hroznětín hasičská zbrojnice - krycí list + čestné proh 11.06.2020 29.06.2020
VZ - Pořízení PD rekonstrukce budovy č.p.347 Hroznětín - hasičská zbrojnice 11.06.2020 29.06.2020
Mimořádné opatření - zákaz a omezení hromadných akcí nad 500 osob od 9.6.2020 10.06.2020 30.06.2020
Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cet od 8.6.2020 do odvolání. 08.06.2020 30.06.2020
Ochranné opatření - omezení překročení stítní hranice ČR od 5.6. do 14.6.2020 08.06.2020 14.06.2020
SPÚ - Oznámení zahájení aktualizace BPEJ p.č. 1146-1 k.ú. Hroznětín 05.06.2020 21.06.2020
Opatření vlády ČR - ochrana hranic ČR 05.06.2020 30.06.2020
Ochrané opatření - omezení překročení státní hranice ČR od 15.06.2020 03.06.2020 03.07.2020
Mimořádné opatření - zákaz a omezení hromadných akcí nad 500 osob od 8.6.2020 03.06.2020 03.07.2020
Mimořádné opatření - omezení provozoven a služeb od 4 do 8.6.2020 03.06.2020 08.06.2020
Mimořádné opatření - omezení provozoven a služeb od 8.6.2020 03.06.2020 03.07.2020
Zrušení mimořádného opatření ze dne 9.4.2020 - sociální služby 03.06.2020 18.06.2020
MěÚ Ostrov - veřejná vyhláška - OOP stanovení přechodné úpravy na pozemní komunikaci stavba chodníku 28.05.2020 31.07.2020
MěÚ Ostrov - veřejná vyhláška - OOP omezení vstupu do obory Hájek 28.05.2020 12.06.2020
Dražební vyhláška č.p.62 Hroznětín 28.05.2020 24.06.2020
Ochranné opatření - omezení překročení státních hranic ČR od 27.5.2020 27.05.2020 30.06.2020
Opatření obecné povahy ze dne 25.05.2020 27.05.2020 27.05.2020
Mimořádné opatření - omezení provozoven od 26.5.2020 27.05.2020 30.06.2020
Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest od 26.5.2020 27.05.2020 30.06.2020
Ochranné opatření - omezení překročení státních hranic 26.5.2020 27.05.2020 30.06.2020
Zrušení mimořádného opatření ze dne 23.3.2020 prodejní doba pro seniory 27.05.2020 30.06.2020
Mimořádné opatření - elektronické žádanky NZIS od 26.5.2020 27.05.2020 30.06.2020
Mimořádné opatření - omezení provozu škol od 26.5.2020 27.05.2020 30.06.2020
Mimořádné opatření - ukončování karantény osob od 1.6.2020 27.05.2020 30.06.2020
MZdČR - Mimořádná opatření omezení provozu služeb od 25.05.2020 24.05.2020 08.06.2020
Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest od 25.05.2020 24.05.2020 08.06.2020
Mimořádné opatření - zákaz a omezení hromadných akcí nad 300 osob od 25.05.2020 24.05.2020 08.06.2020
Mimořádné opatření - omezení provozu škol od 25.05.2020 24.05.2020 08.06.2020
Mimořádné opatření - omezení provozu zdravotnických zařízení a zařízení soc.služeb od 25.05.2020 24.05.2020 08.06.2020
Mimořádné opatření - omezení provozu lázeňské a rehabilitační péče od 25.05.2020 24.05.2020 08.06.2020
Mimořádné opatření - nařízení všem poskytovatelům sociálních služeb testování na SARS-CoV-2 od 25.0 24.05.2020 08.06.2020
Mimořádné opatření nošení ochranných prostředků dýchacích cest od 19.05.2020 19.05.2020 31.05.2020
Zrušení opatření obecné povahy ze dne 16.03.2020 - omezení zdravotních výkonů 19.05.2020 31.05.2020
Mimořádné opatření - omezení provozu zařízení soc. služeb od 18.05-25.05.2020 18.05.2020 25.05.2020
Mimořádné opatření - omezení provozu škol od 18.05. do 25.05.2020 18.05.2020 25.05.2020
Sbírka zákonů č. 90 obsah 243,244,245,246 ze dne 13.05.2020 18.05.2020 18.06.2020
Ochranné opatření - omezení překročení státní hranice od 18.05.2020 18.05.2020 18.06.2020
Mimořádné opatření - úprava podmínek stravovací a ubytovací zařízení od 18.05-25.05.2020 18.05.2020 25.05.2020
Mimořádné opatření - zákaz omezení hromadných akcí nad 100 osob od 18.05-25.05.2020 18.05.2020 25.05.2020
Mimořádné opatření - nařízení Vězeňské službě ČR od 18.05.2020 18.05.2020 18.06.2020
Zrušení mimořádného opatření ze dne 09.04.2020 k nařízení OVM a SO 18.05.2020 18.06.2020
Záměr pronájmu pozemků na základě žádosti občanů 18.05.2020 02.06.2020
Záměr pronájmu části (střechy) domu č.p.347 Hroznětín 18.05.2020 02.06.2020
Sbírka zákonů č. 83 ze dne 6.5.2020 číslo 228,229,230,231 07.05.2020 18.05.2020
Sbírka zákonů č. 84 ze dne 7.5.2020 vyhlášky č. 232,233 07.05.2020 18.05.2020
Sbírka zákonů č. 85 ze dne 7.5.2020 č. 234 07.05.2020 18.05.2020
MěÚ Ostrov - veřejná vyhláška - společné povolení VR rozšíření vovovodu a kanalizace 2. etapa 07.05.2020 23.05.2020
MěÚ Ostrov - veřejná vyhláška - OOP omezení vstupu do obory Hájek 05.05.2020 21.05.2020
Nařízení vlády ČR - státní hranice úprava přechodů od 11.5.2020 05.05.2020 18.05.2020
MZČR - Mimořádné opatření nošení ochranných prostředků od 5.5.2020 05.05.2020 18.05.2020
Usnesení vlády ČR - č. 225,226,227 ze dne 4.5.2020 05.05.2020 18.05.2020
Usnesení vlády ČR č. 223,224 04.05.2020 18.05.2020
Usnesení vlády ČR č.219,220,221,222 + Sdělení MPSV 04.05.2020 18.05.2020
MZČR - Mimořádná opatření ze dne 1.5.2020 pohyb osob s ochrannými pomůckami 04.05.2020 18.05.2020
MZČR - Zrušení mimořádného opatření ze dne 10.03.2020 04.05.2020 18.05.2020
MZČR - Mimořádná opatření ze dne 04.05.2020 Rapid testy 04.05.2020 18.05.2020
MěÚ Ostrov - veřejná vyhláška - OOP stanovení přechodné úpravy na komunikaci - Odeř výstavba chodník 28.04.2020 31.07.2020
Nařízení a usnesení vlády ČR ze dne 24.04.2020 27.04.2020 18.05.2020
FÚ - VV daň z nemovitých věcí 2020 27.04.2020 27.05.2020
Vláda ČR - zákony č. 185-192 ze dne 24.04.2020 24.04.2020 18.05.2020
Usnesení vlády ČR - o přijetí krizového opatření č. 193-198 ze dne 23.04.2020 24.04.2020 18.05.2020
Záměr pronájmu pozemku na základě žádosti občanů 24.04.2020 10.05.2020
Dražební vyhláška č.j. 19020 23.04.2020 27.05.2020
Dražební vyhláška č.j. 203 EX 43076-18-54 23.04.2020 20.05.2020
Usnesení vlády ČR číslo 178,179. 20.04.2020 20.05.2020
Zrušení mimořádného opatření ze dne 10.03.2020 kulturní akce nad 100 osob 20.04.2020 20.05.2020
MZČR - Mimořádné opatření Zákaz návštev pacientů 16.04.2020 16.04.2020 16.05.2020
MZČR - Mimořádné opatření nařízení Vězeňské službě ČR 16.04.2020 16.05.2020
MZČR - Mimořádné opatření zákaz volného pohybu 20.04.2020 16.04.2020 16.05.2020
MZČR - elektronické žádanky v prostředí NZIS 16.04.2020 16.04.2020 16.05.2020
MZČR - Mimořádné opatření zákaz maloobchodního prodeje a služeb 16.04.2020 16.05.2020
MZČR - Mimořádné opatření uzavření škol s účinností od 20.04.2020 16.04.2020 16.05.2020
MZČR - Mimořádné opatření ukončování karantény 22.04.2020 16.04.2020 16.05.2020
MZČR - Mimořádné opatření + ukončení platnosti ze dne 14.04.2020 15.04.2020 15.05.2020
Nařízení vlády ČR číslo 172-174 15.04.2020 15.05.2020
Nařízení vlády ČR číslo 154-155 14.04.2020 30.04.2020
Usnesení vlády ČR číslo 156-158 14.04.2020 30.04.2020
Usnesení Poslanecké sněmovny - Prodloužení doby nouzového stavu 14.04.2020 30.04.2020
MZČR - Mimořádná opatření ze dne 09-10.4.2020 14.04.2020 30.04.2020
Usnesení vlády ČR - o přijetí krizového opatření č. 341 09.04.2020 09.05.2020
Usnesení vlády ČR - o přijetí krizového opatření č. 150-153 ze dne 06.04.2020 07.04.2020 07.05.2020
MZČR - Mimořádná opatření ze dne 06.04.2020 07.04.2020 07.05.2020
KHS KK - VV OOP - monitorovací kalendář 06.04.2020 31.08.2020
Vláda ČR - prodloužení ochrany hranic ČR do 24.04.2020 02.04.2020 24.04.2020
MZČR - Mimořádné opatření ze dne 01.04.2020 02.04.2020 02.05.2020
Usnesení vlády ČR - o přijetí krizového opatření č. 144-145 ze dne 01.04.2020 02.04.2020 02.05.2020
Usnesení vlády ČR - o přijetí krizového opatření č. 143 ze dne 31.03.2020 01.04.2020 01.05.2020
MZČR - Mimořádné opatření ze dne 30.03.2020 31.03.2020 31.03.2020
Usnesení vlády ČR - o přijetí krizového opatření č. 10-142 ze dne 30.03.2020 31.03.2020 05.04.2020
Sbírka zákonů číslo 133-137 ze dne 27.03.2020 28.03.2020 28.04.2020
Usnesení vlády ČR - o přijetí krizového opatření č. 130-132 ze dne 26.03.2020 27.03.2020 27.04.2020
Usnesení vlády ČR - o přijetí krizového opatření č. 122-128 ze dne 23.03.2020 24.03.2020 24.04.2020
Nařízení vlády ČR číslo 120,121 23.03.2020 23.04.2020
Usnesení vlády ČR - o přijetí krizového opatření č. 109-112 ze dne 19.3.2020 20.03.2020 20.04.2020
Ukládání odpadu z domácností v karanténě 20.03.2020 20.04.2020
Poděkování hejtmana Karlovarského kraje 20.03.2020 20.04.2020
Senioři - vyhrazené nákupní hodiny 20.03.2020 20.04.2020
MěÚ Ostrov - veřejná vyhláška - Oznámení Velký rybník vodovod a kanalizace 2 etapa 18.03.2020 03.04.2020
POLICIE ČR - senioři 18.03.2020 18.04.2020
Rozhodnutí hejtmana Karlovarského kraje č.2/2020 18.03.2020 18.04.2020
Usnesení vlády ČR ze dne 16.03.2020 č. 96-99 17.03.2020 17.04.2020
Město Hroznětín - Mimořádná opatření NOUZOVÝ STAV - aktualizace 16.03.2020 16.04.2020
Nařízení vlády ČR číslo 83 ze dne 15.03.2020 - ochrana hranic 16.03.2020 16.04.2020
Usnesní vlády ČR č. 84 -90 ze dne 15.03.2020 16.03.2020 16.04.2020
Informace ke koronaviru pro Seniory a chronicky nemocné občany 14.03.2020 14.04.2020
Informace k cestování od 13.03.2020 14.03.2020 14.04.2020
Usnesení vlády ČR ze dne 14.03.2020 č. 211 14.03.2020 14.04.2020
Nařízení vlády ČR číslo 75 ze dne 13.03.2020 + usnesení č. 76-81 14.03.2020 14.04.2020
Usnesení vlády ČR - o přijetí krizového opatření č. 198 13.03.2020 13.04.2020
Usnesení vlády ČR - o přijetí krizového opatření č. 199 13.03.2020 13.04.2020
Usnesení vlády ČR - o přijetí krizového opatření č. 201 13.03.2020 13.04.2020
Usnesení vlády ČR - o přijetí krizového opatření č. 197 13.03.2020 13.04.2020
VZ - Nákup traktoru pro technickou údržbu města Hroznětín - ZD 11.03.2020 30.03.2020
VZ - Nákup traktoru - technické parametry 11.03.2020 30.03.2020
VZ - Nákup traktoru - krycí list nabídky 11.03.2020 30.03.2020
VZ - Nákup traktoru - čestné prohlášení 11.03.2020 30.03.2020
Záměr pronájmu pozemku na základě žádosti občanů 04.03.2020 20.03.2020
Záměr prodeje pozemků k výstavbě RD k.ú. Bystřice u Hroznětína 02.03.2020 30.04.2020
Dražební vyhláška č.j. 040 EX 9520-09-96 02.03.2020 09.03.2020
Záměr prodeje pozemků ve vlastnictví města na základě žádostí 02.03.2020 18.03.2020
Záměr prodeje pozemků ve vlastnictví města opakování zveřejnění 02.03.2020 18.03.2020
Záměr koupě pozemku do majetku města 02.03.2020 18.03.2020
MěÚ Ostrov - veřejná vyhláška - OOP stanovení přechodné úpravy - přílohy 26.02.2020 13.03.2020
MěÚ Ostrov - veřejná vyhláška - OOP stanovení přechodné úpravy na silnicích II a III třídy 26.02.2020 13.03.2020
Dražební vyhláška č.j. 151 DDr 029-2019-3 25.02.2020 16.03.2020
OOP - Žákaz vstupu do městských lesů Hroznětín 18.02.2020 15.03.2020
VZ - Odeř chodník podél silnice - dotaz č. 2 k VZ 11.02.2020 19.02.2020
Upozornění - nebezpečí pádů stromů v lesních porostech 10.02.2020 24.02.2020
VZ - Odeř chodník podél silnice - ZD - oprava 10.02.2020 19.02.2020
VZ - Odeř chodník podél silnice - dotaz k VZ 10.02.2020 19.02.2020
Veřejná zakázka - Výuková kuchyňka v ZŠ Hroznětín - vybavení, příloha č.3,4 06.02.2020 19.02.2020
Veřejná zakázka - Výuková kuchyňka v ZŠ Hroznětín - vybavení, příloha č.2 06.02.2020 19.02.2020
Veřejná zakázka - Výuková kuchyňka v ZŠ Hroznětín - vybavení, příloha č.1 06.02.2020 19.02.2020
Veřejná zakázka - Výuková kuchyňka v ZŠ Hroznětín - vybavení - ZD 06.02.2020 19.02.2020
VZ - Výroba a montáž kryté tribuny pro fotbalové hřiště - ZD 06.02.2020 19.02.2020
VZ - Výroba a montáž kryté tribuny pro fotbalové hřiště - VV 06.02.2020 19.02.2020
VZ - Výroba a montáž kryté tribuny pro fotbalové hřiště - Průvodní zpráva 06.02.2020 19.02.2020
VZ - Výroba a montáž kryté tribuny pro fotbalové hřiště - Technická zpráva 06.02.2020 19.02.2020
VZ - Výroba a montáž kryté tribuny pro fotbalové hřiště - Půdorys 06.02.2020 19.02.2020
VZ - Výroba a montáž kryté tribuny pro fotbalové hřiště - Základové pasy 06.02.2020 19.02.2020
VZ - Výroba a montáž kryté tribuny pro fotbalové hřiště - Krycí list, čestné prohlášení 06.02.2020 19.02.2020
VZ - Odeř chodník podél silnice - PD 04.02.2020 19.02.2020
VZ - Odeř chodník podél silnice - stavební povolení 04.02.2020 19.02.2020
VZ - Odeř chodník podél silnice - krycí list + čestné prohlášení 04.02.2020 19.02.2020
VZ - Odeř chodník podél silnice - VV 04.02.2020 19.02.2020
VZ - Odeř chodník podél silnice - ZD 04.02.2020 19.02.2020
VZ - Odeř chodník podél silnice - PD 04.02.2020 19.02.2020
VZ - Odeř chodník podél silnice - PD 04.02.2020 19.02.2020
VZ - Odeř chodník podél silnice - PD 04.02.2020 19.02.2020
VZ - Odeř chodník podél silnice - PD 04.02.2020 19.02.2020
VZ - Odeř chodník podél silnice - PD 04.02.2020 19.02.2020
VZ - Odeř chodník podél silnice - PD 04.02.2020 19.02.2020
VZ - Odeř chodník podél silnice - PD 04.02.2020 19.02.2020
VZ - Odeř chodník podél silnice - PD 04.02.2020 19.02.2020
Záměr pronájmu pozemku na základě žádosti občanů 15.01.2020 31.01.2020
Dražební vyhláška č.j. 094 EX 09462-06 06.01.2020 06.02.2020
Záměr pronájmu pozemku na základě žádosti občanů. 23.12.2019 08.01.2020
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o změně č.1 Územního plánu Hroznětín konání veřejného 18.12.2019 22.01.2020
SPÚ - Oznámení o ukončení aktualizace v části k.ú. Ruprechtov u Hroznětína 16.12.2019 02.01.2020
SOB – Návrh střednědobého výhledu 2020-2023 02.12.2019 18.12.2019
MěÚ Ostrov - veřejná vyhláška - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. tř. 02.12.2019 18.12.2019
Řád veřejného pohřebiště města Hroznětín 25.11.2019 11.12.2019
Oznámení o konání společenské akce - výjimka z OZV č.1/2017 - noční klid 16.11.2019 17.11.2019
MěÚ Ostrov - veřejná vyhláška - OOP stanovení místní úpravy dopravní značení Karlovarská Hroznětín 13.11.2019 29.11.2019
SPÚ - Oznámení o vyložení návrhu změn v části k.ú. Ruprechtov u Hroznětína 08.11.2019 08.12.2019
MěÚ Ostrov - OOP - Zákaz odběru povrchových vod z toků - odvolání 01.11.2019 16.11.2019
Oznámení o konání setkání učitelů ZŠ Hroznětín - 60 let školy 23.10.2019 25.10.2019
SPÚ - Zahájení aktualizace BPEJ - k.ú. Ruprechtov u Hroznětína 23.10.2019 08.11.2019
MěÚ Ostrov - veřejná vyhláška - OOP stanovení DZ Karlovarská ulice Hroznětín 09.10.2019 25.10.2019
VZ - Cyklotrasa Hroznětín-Velký Rybník 1. etapa - ZD 07.10.2019 21.10.2019
VZ Cyklotrasa Hroznětín-Velký Rybník 1. etapa - VV - cyklotrasa 07.10.2019 21.10.2019
VZ - Cyklotrasa Hroznětín-Velký Rybník 1. etapa - Technická zpráva cyklostezka 07.10.2019 21.10.2019
VZ - Cyklotrasa Hroznětín-Velký Rybník 1. etapa - Situace cyklostezka 07.10.2019 21.10.2019
VZ - Cyklotrasa Hroznětín-Velký Rybník 1. etapa - VV přemostění 07.10.2019 21.10.2019
VZ - Cyklotrasa Hroznětín-Velký Rybník 1. etapa - Technická zpráva přemostění 07.10.2019 21.10.2019
VZ - Cyklotrasa Hroznětín-Velký Rybník 1. etapa - Tvar opěrné zdi 07.10.2019 21.10.2019
VZ - Cyklotrasa Hroznětín-Velký Rybník 1. etapa - Ocelová konstrukce přemostění 07.10.2019 21.10.2019
VZ - Cyklotrasa Hroznětín-Velký Rybník 1. etapa - krycí list + čestné prohlášení 07.10.2019 21.10.2019
ČEZ Distribuce a.s. - odstranění dřevin po vedením 20.09.2019 20.11.2019
Záměr prodeje pozemků ve vlastnictví města na základě žádostí 18.09.2019 04.10.2019
Záměr daru pozemků Karlovarskému kraji - obchvat města 18.09.2019 04.10.2019
MZČR - VV OOP - zalesňování v lesích 03.09.2019 03.10.2019
Záměr prodeje pozemků na základě žádosti občanů 27.08.2019 11.09.2019
Oznámení o konání společenské akce 26.08.2019 01.09.2019
MěÚ Ostrov - OOP - Zákaz odběru povrchových vod z toků - sucho 19.08.2019 30.09.2019
Stanovení DZ PÚP Velký Rybník-PVKP 01.08.2019 31.08.2019
Dražební vyhláška č.j. 139 EX 01333-16-077 25.07.2019 10.09.2019
Oznámení o konání společenské akce 22.07.2019 11.08.2019
Záměr pronájmu pozemku na základě žádosti občanů. 19.07.2019 04.08.2019
KHS KK - zákaz koupání Velký Rybník 19.07.2019 30.09.2019
SOB – rozpočtové opatření č. 1 18.07.2019 01.08.2019
Záměr pronájmu p.p.č. 2180-11 k.ú. Hroznětín 15.07.2019 31.07.2019
VZ - Základní škola-Suterén stavební úpravy-šatní skříňky 12.07.2019 24.07.2019
Záměr prodeje pozemku k výstavbě RD - lokalita Bystřice 10.07.2019 30.08.2019
Záměr prodeje pozemku pod garáží 08.07.2019 24.07.2019
Veřejná zakázka stavební - Základní škola - Suterén stavební úpravy - šatny 03.07.2019 17.07.2019
MěÚ Ostrov - veřejná vyhláška - OOP stanovení přechodné úpravy na pozemní komunikaci 02.07.2019 11.08.2019
Oznámení o konání společenské akce 29.06.2019 30.06.2019
MěÚ Ostrov - veřejná vyhláška - OOP omezení vstupu do obory Hájek 11.06.2019 27.06.2019
SPÚ - Oznámení o ukončení aktualizace v části k.ú. Ruprechtov u Hroznětína 10.06.2019 26.06.2019
Obec Merklín - VV Oznámení ÚP Merklín návrh změny 10.06.2019 12.07.2019
JUDr. Miloslav Zwiefelhofer - č.j. 144 EX 1501-14-109 04.06.2019 19.06.2019
Veřejná vyhláška OOP - Xterra city triathlon 31.05.2019 08.06.2019
VZ - Hroznětín - oprava Mk č.24c 29.05.2019 10.06.2019
VZ - Hroznětín - oprava Mk č.16c 29.05.2019 10.06.2019
VZ - Hroznětín - oprava Mk č.14c 29.05.2019 10.06.2019
Volby do EP - výsledky hlasování Hroznětín 27.05.2019 15.06.2019
Záměr pronájmu pozemku na základě žádosti občanů 23.05.2019 08.06.2019
Dražební vyhláška č.j. 144 EX 1501-14-87 21.05.2019 12.06.2019
VZ - Hroznětín rekonstrukce veřejného osvětlení RVO III. 20.05.2019 31.05.2019
Záměr prodeje pozemků ve vlastnictví města 09.05.2019 25.05.2019
Záměr koupě pozemku do majetku města 09.05.2019 25.05.2019
Volby do EP - Oznámení o době a místě konání. 09.05.2019 25.05.2019
Kotlíkové dotace - seminář pro zájemce 06.05.2019 22.05.2019
Oznámení uzavření komunikace Velký Rybník - sever 02.05.2019 06.05.2019
FÚ - daň z nemovitých pro rok 2019 26.04.2019 27.05.2019
MěÚ Ostrov - veřejná vyhláška - OOP omezení vstupu do obory Hájek 26.04.2019 27.05.2019
SPÚ - Protokol o domapování BPEJ - k.ú. Ruprechtov u Hroznětína 23.04.2019 23.05.2019
Dražební vyhláška č.j. 179 EX 483-18-50 23.04.2019 31.05.2019
KHS KK - monitorovací kalendář 2019 17.04.2019 03.05.2019
Veřejná vyhláška - Město Kladno - místní poplatky dluhy 11.04.2019 13.05.2019
Volby do Evropského parlamentu - informace 05.04.2019 14.04.2019
MZ ČR - VV-OOP - Opatření boj protu kůrovcovi. 04.04.2019 04.05.2019
SPÚ - Zahájení aktualizace BPEJ - k.ú. Ruprechtov u Hroznětína 04.04.2019 20.04.2019
MěÚ Ostrov - veřejná vyhláška - OOP stanovení přechodné úpravy na komunikacích 2019 03.04.2019 30.05.2019
VOLBY - stanovení volebního okrsku a termín voleb do EP 25.03.2019 25.05.2019
VOLBY - stanovení počtu členů OVK 25.03.2019 25.05.2019
Veřejná zakázka - Hroznětín - úprava ul. Karlovarská 21.03.2019 03.04.2019
Veřejná zakázka - Hroznětín - úprava ul. Karlovarská 21.03.2019 04.03.2019
Omexon - Oznámení zahájení stavby v lokalitě Velký Rybník 13.03.2019 31.07.2019
Veřejná vyhláška - zařazení pozemních komunikací do kategoriie místní komunikace města Hroznětín 27.02.2019 15.03.2019
Záměr koupě pozemku + stavby do majetku města 25.02.2019 13.03.2019
Záměr prodeje pozemků ve vlastnictví města 13.02.2019 01.03.2019
Záměr pronájmu pozemku na základě žádosti občanů. 13.02.2019 28.02.2019
Město Hroznětín - doložka schválení plánu zimní údržby komunikací 12.02.2019 28.02.2019
VSOZČ - Veřejná zakázka stavební - kanalizace a vodovod Velký Rybník 11.02.2019 27.02.2019
KK - Veřejná vyhláška - povolení k průzkumu jeskyní 05.02.2019 21.02.2019
Záměr pronájmu pozemku na základě žádosti občanů 4.2.2019 04.02.2019 20.02.2019
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o zařazení pozemních komunikací do kategorie MK města 04.02.2019 20.02.2019
MěÚ Ostrov - veřejná vyhláška - OOP stanovení přechodné úpravy na komunikacích 2019 25.01.2019 10.02.2019
VZ - PD pro zasíťování pozemků k výstavbě RD hroznětín-Rafanda 23.01.2019 04.02.2019
Veřejná vyhláška - MěÚ Ostrov - studny Velký Rybník 21.01.2019 06.02.2019
MEDIAN - mezinárodní šetření názoru - politické postoje 08.01.2019 28.02.2019
Oznámení o vypsání VŘ - referent správy majetku - prodloužení termínu podání. 08.01.2019 21.01.2019