Složka - ostatní  
  název zveřejněno od   zveřejněno do
KÚKK - Posuzování vlivů na ŽP - Farma Odeř - zpopelňovací zařízení živočišných tkání 07.09.2020 23.09.2020
Usnesení vlády ČR číslo 159-161 14.04.2020 30.04.2020
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení správního řízení - průzkum jeskyní 02.01.2019 18.01.2019
Dražební vyhláška - Ilona Maternová byt. č. 349/2 Hroznětín 04.01.2012 19.01.2012
Rekreační řád oblasti Velký Rybník 22.12.2011 06.01.2012
Vyhlášení státního smutku - uctění památky bývalého prezidenta p. Václava Havla 21.12.2011 23.12.2011
Veřejná zakázka - Projektová dokumentace - kotelny městský dům + ZŠ 19.12.2011 28.12.2011
Veřejná zakázka - vystavení energetického auditu budov 19.12.2011 28.12.2011
Zahájení územního řízení o dělení pozemků Tax-Melníková 19.12.2011 03.01.2012
Provozní doba Městského úřadu od 19.12. - 31.12.2011 15.12.2011 31.12.2011
Prodej vánočních kaprů v Hroznětíně 14.12.2011 23.12.2011
Dražební vyhláška - ULTRASTAVEX s.r.o. 12.12.2011 25.01.2012
Nabídka pozemků určených k převodu podle zákona 95-1999 Sb. 09.12.2011 09.01.2012
II/221 Silniční obchvat Hroznětín-přerušení územního řízení 06.12.2011 21.12.2011
Pozvánka na 5. řádné zasedání Zastupitelstva města 05.12.2011 12.12.2011
Veřejná vyhláška - stanovení aktual. záplavového území Bystřice 01.12.2011 16.12.2011
Záměr prodeje pozemků k.ú. Hroznětín mapa č.1-5 25.11.2011 11.12.2011
Záměr prodeje pozemků k.ú. Hroznětín mapa č. 6-11 25.11.2011 11.12.2011
Záměr prodeje pozemků k.ú. Odeř 25.11.2011 11.12.2011
Veřejná vyhláška-CARLAINE s.r.o. p.p.č. 2623/8 k.ú. Hroznětín 23.11.2011 09.12.2011
Veřejná zakázka - Obnova vyhlídky GLORIET 23.11.2011 09.12.2011
VSOZČ - návrh rozpočtu na rok 2012 23.11.2011 09.12.2011
VSOZČ - návrh rozpočtového výhledu na roky 2013-2017 23.11.2011 09.12.2011
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu 2011 16.11.2011 27.11.2011
Uzavření Městského úřadu 18.11.2011 pro veřejnost 15.11.2011 18.11.2011
Veřejná vyhláška - Alena Škarbanová č.e.424 k.ú. Hroznětín 14.11.2011 29.11.2011
Veřejná vyhláška - RD Jan jedlička p.p.č. 155/5 k.ú. Bystřice u Hroznětína 14.11.2011 29.11.2011
Veřejná vyhláška - NGUYEN CHU Ha 09.11.2011 24.11.2011
Záměr pronájmu nebytových prostor v domě č.p.2 Hroznětín 09.11.2011 24.11.2011
AQUAPARK - zájezd do Marienbergu 07.11.2011 17.11.2011
Veřejná vyhláška - Petr Kroužek 02.11.2011 18.11.2011
II/221 Silniční obchvat Hroznětín 31.10.2011 15.11.2011
Dražební jednání - Václav Skalický, nemovitosti Velký Rybník 31.10.2011 15.11.2011
Oznámení - podzimní úklid města, přistavení kontejnerů 17.10.2011 27.10.2011
Veřejná vyhláška - územní + stavební řízení RD p.p.č.2623/8 k.ú. Hroznětín 17.10.2011 01.11.2011
Veřejná vyhláška - stanovení záplavového území řeky Bystřice 17.10.2011 01.11.2011
ČEZ - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 06.10.2011 22.10.2011
Zahájení územního řízení - Obnova vyhlídky Gloriet 06.10.2011 22.10.2011
Rozhodnutí o umístění stavby - Úprava turistické cesty Hroznětín 06.10.2011 22.10.2011
Dražební vyhláška - Jiří Stehlík, nemovitosti Hroznětín 06.10.2011 22.10.2011
Katastr nemovitostí - vyhlášení obnovy katastrálního operátu 06.10.2011 06.11.2011
Veřejná vyhláška - spojení územ+stav řízení RD p.p.č. 155/5 Bystřice 30.09.2011 16.10.2011
Veřejná vyhláška - spojení územního a stavebního řízení p.p.č.st.1074 k.ú. Hroznětín 21.09.2011 06.10.2011
Pozemkový fond ČR - nabídka pozemků zákon č. 95/1999 § 7 12.09.2011 12.10.2011
Dopis zast. Rovného zaslaný do deníku - kuchyně ZŠ 06.09.2011 16.09.2011
Reakce na dopis zast. Rovného - rekonstrukce kuchyně v ZŠ 06.09.2011 16.09.2011
Dražební vyhláška - Marcela Machová 05.09.2011 21.09.2011
Dražební vyhláška - Monika Vrtílková 05.09.2011 21.09.2011
Veřejná vyhláška - Svazek obcí Bystřice 31.08.2011 16.09.2011
Dražební vyhláška - byt č.p.349/2 Hroznětín 25.08.2011 21.09.2011
Záměr prodeje pozemků na základě žádostí občanů 24.08.2011 09.09.2011
Oznamujeme svůj úmysl zadat veřejnou zakázku na stavební práce - Městské společenské centrum-Rekonst 17.08.2011 05.09.2011
Veřejná zakázka - Bystřice - cyklotrasa 01.08.2011 15.08.2011
Dražební vyhláška - Jakub Kejval bytová jednotka č. 326-22 Hroznětín 25.07.2011 19.10.2011
Upozornění pro vlastníky pozemků Velký Rybník 25.07.2011 31.08.2011
Veřejná zakázka stavební malého rozsahu - oprava komunikací 25.07.2011 01.08.2011
Územní rozhodnutí - inž.sítě Hroznětín, karlovarská ulice výstavby RD 25.07.2011 09.08.2011
Oznámení - dokončení obnovy katastrálního operátu 25.07.2011 09.09.2011
Označení budov ve správním obvodu města Hroznětín 20.07.2011 05.08.2011
Oznámení o pronájmu části pozemku na základě žádosti 20.07.2011 05.08.2011
Oznámení o zamýšleném převodu - Bystřice p.p.č. 904-7 12.07.2011 12.10.2011
Záměr prodeje nemovitostí v Odeři p.p.č. 674-12, p.p.č.st.36 s budovou 11.07.2011 29.07.2011
Dotace pro živnostníky v obcích do 2000 obyvatel 29.06.2011 29.07.2011
Ukončení posuzování vlivů na ŽP - rekonstrukce hal Agrar Odeř. 21.06.2011 10.07.2011
Veřejná zakázka - ZŠ stavební úpravy v kuchyni 14.06.2011 22.06.2011
Veřejná zakázka - ZŠ úprava ZTI v kuchyni 14.06.2011 22.06.2011
Veřejná zakázka - ZŠ úprava elektroinstalace v kuchyni 14.06.2011 22.06.2011
Veřejná zakázka - oprava fasády a odvodnění domu č.p.73 Hroznětín 14.06.2011 22.06.2011
Dražební vyhláška - Vladimíra Göhring 13.06.2011 03.08.2011
Program zasedání ZKK dne 16.06.2011 13.06.2011 16.06.2011
Stavební povolení přípojka v NN Bystřice č.p.st.9 03.06.2011 19.06.2011
Závěrečný účet Svazků obcí Bystřice za rok 2010 03.06.2011 19.06.2011
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Hroznětín za rok 2010 03.06.2011 19.06.2011
Závěrečný účet města Hroznětín za rok 2010 03.06.2011 19.06.2011
Oznámení o uložení písemnosti Jan Král 01.06.2011 16.06.2011
Dražební vyhláška - Alena Krausová 26.05.2011 22.06.2011
Pozvánka na zkoušku ze znalostí hub v roce 2011 24.05.2011 07.06.2011
Veřejný vyhláška-inž.sítě Karlovarská ulice 24.05.2011 09.06.2011
Veřejná vyhláška - Ruprechtov vedení NN Topič 24.05.2011 09.06.2011
Posuzování vlivů na ŽP -zahájení zjišťovacího řízení , rekonstrukce výkrmových hal v areálu fa: Agra 19.05.2011 05.06.2011
Oznámení - pronájem p.p.č. 42-2 k.ú. Odeř 17.05.2011 02.06.2011
Oznámení - pronájem p.p.č.2180-26 k.ú. Hroznětín 13.05.2011 29.05.2011
Dražební vyhláška - objekt k bydlení č.p.172 Hroznětín 09.05.2011 02.06.2011
Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu VSOZČ za rok 2010 06.05.2011 22.05.2011
Oznámení- pronájem části p.p.č. 2203-1 k.ú. Hroznětín 06.05.2011 22.05.2011
Dražební vyhláška - rekreační chalupa Odeř č.p.12 29.04.2011 02.06.2011
Veřejná vyhláška - územní + stavební řízení Vokáč NN kabely 28.04.2011 14.05.2011
Veřejná vyhláška - Daň z nemovitosti na rok 2011 27.04.2011 27.05.2011
Veřejná vyhláška - Josef Horvát 21.04.2011 07.05.2011
Veřejná vyhláška - Martin Mičkanin 21.04.2011 07.05.2011
Veřejná vhláška - Zdeněk Starý 21.04.2011 07.05.2011
Veřejná vyhláška - Štěpán Plachetka 21.04.2011 07.05.2011
Veřejná zakázka stavební - oprava chodníku č.p.345-346 Hroznětín 20.04.2011 05.05.2011
Veřejná vyhláška - zadaní Územního plánu Sadov 19.04.2011 19.05.2011
Zápis do MŠ Hroznětín 18.04.2011 27.04.2011
Jarní úklid města - přistavení kontejnerů 04.04.2011 12.04.2011
Výroční zpráva - dle zákona č. 106/1999 Sb.v platném znění 30.03.2011 15.04.2011
Veřejná vyhláška - Ruprechtov vedení NN J. Topič 30.03.2011 15.04.2011
Záměr prodeje,pronájmu pozemků ve vlastnictví města na základě žádostí. 23.03.2011 08.04.2011
Veřejná zakázka malého rozsahu dodávka vybavení GASTRA do kuchyně v ZŠ Hroznětín 22.03.2011 06.04.2011
Dislokované pracoviště ČSÚ+sběrné místo ČP-sčítání lidu 2011 14.03.2011 31.03.2011
Čištění komunikací ve městě - termín 07.03.2011 21.03.2011
Sčítání lidu v roce 2011 v ČR 07.03.2011 31.03.2011
Plán rozvoje města Hroznětín na období 2011-2014 28.02.2011 16.03.2011
Oznámení o zamýšleném převodu pozemků k.ú. Ruprechtov u Hroznětína 25.02.2011 25.05.2011
Veřejná vyhláška - stavební uzávěra Ruprechtov 13.02.2011 28.02.2011
Veřejná vyhláška - Tomáš Macura 04.02.2011 20.02.2011
Veřejná zakázka vyhotovení LHP - příloha č.2 19.01.2011 14.02.2011
Veřejná zakázka vyhotovení LHP - příloha č.1 19.01.2011 14.02.2011
Veřejná zakázka - vyhotovení Lesního hospodářského plánu na roky 2012-2021 19.01.2011 14.02.2011
Veřejná vyhláška - CAROLI TOURS TRAVEL s.r.o. 03.01.2011 19.01.2011
Veřejná vyhláška - Petr Kroužek 03.01.2011 19.01.2011
Veřejná vyhláška - Václav Štorek 03.01.2011 19.01.2011
Veřejná vyhláška - Tomáš Macura 03.01.2011 03.01.2011
Veřejná vyhláška - Jan Priganc 22.12.2010 07.01.2011
Veřejná vyhláška-oznámení o návrhu opatření obecné povahy -stavební uzávěra p.p.č. 603/1 k.ú. Ruprec 22.12.2010 07.01.2011
Veřejná vyhláška - Loi Nguyen Van 21.12.2010 06.01.2011
Veřejná vyhláška - Gurega Miroslav 16.12.2010 01.01.2011
Veřejná vyhláška - Nguyen Van Quang 09.12.2010 27.12.2010
Veřejná vyhláška - Milada Červíková 09.12.2010 27.12.2010
Veřejná vyhláška - Zahrádka Zdeněk 09.12.2010 26.12.2010
Veřejná vyhláška - Doan Phan van 03.12.2010 19.12.2010
Pozvánka na zasedání ZKK 9.12.2010 30.11.2010 09.12.2010
Veřejná vyhláška - Van Hue Doan 30.11.2010 15.12.2010
Změna ÚP obce Děpoltovice 2008/11 30.11.2010 13.01.2011
Změna ÚP obce Děpoltovice 1/2007/1 30.11.2010 13.01.2011
Oznámení o zamýšleném převodu pozemků-k.ú. Hroznětín 30.11.2010 25.02.2011
Oznámení o zamýšleném převodu pozemků - k.ú. Hroznětín 2 30.11.2010 25.02.2011
Oznámení o zamýšleném převodu o¨pozemků - k.ú. Bystřice 30.11.2010 25.02.2011
Jednorázové finanční příspěvky z rozpočtu města 12.11.2010 03.12.2010
Zřízení výboru pro národnostní menšiny 12.11.2010 29.11.2010
Veřejná vyhláška - Miroslav Brodský 12.11.2010 27.11.2010
Odvoz odpadů - nebezpečný,elektrospotřebiče,pneu: 15.11.2010 11.11.2010 15.11.2010
Veřejná vyhláška - Josef Zburník 09.11.2010 24.11.2010
Veřejná vyhláška-stavební povolení RD p.p.č.280-16 Hroznětín 09.11.2010 24.11.2010
Veřejná vyhláška - Petr Kroužek 04.11.2010 20.11.2010
Veřejná vyhláška - Hung Ha Duy 01.11.2010 16.11.2010
Veřejná vyhláška - Van Nam Vu 01.11.2010 16.11.2010
Veřejná vyhláška - Jan Priganc 01.11.2010 16.11.2010
Výzva k podání nabídek - zpracování dPP Svazku obcí Bystřice 27.10.2010 12.11.2010
Veřejná vyhláška - ÚP Hroznětín - veřejné projednání 25.10.2010 09.11.2010
Veřejná vyhláška - Tomáš Valdhans 19.10.2010 03.11.2010
Veřejná vyhláška - Josef Jedlička 19.10.2010 03.11.2010
VOLBY 2010 - výsledky voleb do zastupitelstva města 16.10.2010 31.10.2010
veřejná zakázka - na zpracovatele výběrového řízení pro akci BD-Hroznětín č.p.337, stavební úpravy p 15.10.2010 31.10.2010
Podzimní úklid - kontejnery objemný odpad 10-2010 07.10.2010 21.10.2010
Veřejná vyhláška -p. Červíková 04.10.2010 19.10.2010
Veřejná vyhláška - p. Staněk 04.10.2010 19.10.2010
Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje 01.10.2010 18.10.2010
Kanalizace - Ruprechtov, stavební povolení 29.09.2010 15.10.2010
Pozemkový fond ČR-oznámení o zamýšleném převodu pozemků 20.09.2010 20.12.2010
Veřejná vyhláška - Územní+ stavební řízení RD p.p.č. 280-16 k.ú. Hroznětín 20.09.2010 06.10.2010
Veřejná vyhláška-Radek Habaj 20.09.2010 06.10.2010
UPZSVM - prodej nemovitosti č.p. 267 Ostrov 14.09.2010 02.12.2010
Veřejná vyhláška - Plachetka Štěpán 14.09.2010 30.09.2010
Veřejná vyhláška - Petr Kroužek 14.09.2010 30.09.2010
Veřejná vyhláška o doručení - Elemír Radič 10.09.2010 26.09.2010
Oznámení o uložení písemností - Drahomír Forgáč 10.09.2010 26.09.2010
Prodeje,pronájmy,koupě pozemků na základě žádostí do 10.09.2010 10.09.2010 27.09.2010
Oznámení spojení územního a stavebního řízení RD p.p.č. 280-16 k.ú. Hroznětín 16.08.2010 01.09.2010
Kanalizace - Ruprechtov, zahájení řázení 19.07.2010 20.08.2010
Oznámení o pronájmu části p.p.č.2204/1 k.ú. Hroznětín 19.07.2010 04.08.2010
VOLBY 15-16.10.2010 - podání kandidátních listin pravidla 19.07.2010 30.08.2010
Pozemkový fond ČR - zamýšlený převod pozemků 19.07.2010 20.10.2010
Nařízení hejtmana KK - zvýšené nebezpečí vzniku požárů 12.07.2010 20.07.2010
Veřejná vyhláška - Thanh Dinh Van 12.07.2010 29.07.2010
Veřejná vyhláška - Josef Sedlák 1976 23.06.2010 09.07.2010
Veřejná zakázka - Radek Fianta 1972 23.06.2010 09.07.2010
Veřejná vyhláška - THIEN 23.06.2010 09.07.2010
Veřejná vyhláška NN kabely Bystřice p.p.č.st.17 23.06.2010 09.07.2010
Závěrečný účet hospodaření SOB za rok 2009 + rozpočet 2010 23.06.2010 09.07.2010
Územní rozhodnutí - splašková kanalizace PILA Hroznětín 11.06.2010 27.06.2010
Prodeje,pronájmy pozemků na základě došlých žádostí 11.6.10 11.06.2010 27.06.2010
Veřejná vyhláška - p.p.č.588-1 k.ú. Hroznětín inžen.sítě - stavební povolení 07.06.2010 23.06.2010
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2010 - Hroznětín 01.06.2010 16.06.2010
Veřejná vyhláška - Martin Mičkanin 01.06.2010 16.06.2010
Uzavření Městského úradu v době voleb 27.05.2010 28.05.2010
Nabídka prodeje nemovitosti č.p.267 Ostrov 17.05.2010 24.06.2010
ÚP Hroznětín - zahájení řízení o veřejném projednání 14.05.2010 27.06.2010
Veřejná vyhláška-inž.sítě p.p.č. 588-1 k.ú. Hroznětín 13.05.2010 28.05.2010
Oznámení o době a místě konání voleb 13.05.2010 29.05.2010
Oznámení-prodeje a pronájmy pozemků na základě žádostí občanů 13.05.2010 28.05.2010
ÚP Děpoltovice - změna č.6/2008 11.05.2010 04.06.2010
Veřejná vyhláška-Josef Jedlička 11.05.2010 27.05.2010
Územní řízení - PILA Hroznětín, splašková kanalizace 11.05.2010 27.05.2010
Kontejnery - velkoobjemný odpad rozpis přistavení 2010 06.05.2010 21.05.2010
Veřejné projednání zásad územního rozvoje KK 06.05.2010 22.05.2010
Velký Rybník - setkání s občany a chataři 2010 06.05.2010 19.05.2010
Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu VSOZČ 2009 05.05.2010 21.05.2010
Pozemkový fond ČR-pronájem pozemku k.ú. Bystřice 05.05.2010 05.08.2010
Veřejná vyhláška - vedeníNN p.p.č.st. 17 k.ú Hroznětín 05.05.2010 21.05.2010
Veřejná vyhláška - Zdeněk Starý 28.04.2010 13.05.2010
Územní rozhodnutí - telefonní přípojka č.p.340 Hroznětín 28.04.2010 13.05.2010
Vyměření daně z nemovitosti na rok 2010 Hroznětín 28.04.2010 29.05.2010
Veřejná vyhláška - HUNG NGUYEN THIEN 22.04.2010 07.05.2010
Veřejná vyhláška - Josef Jedlička 15.04.2010 01.05.2010
Odvoz odpadů-nebezpečné + elektrospotřebiče Hroznětín 12.04.2010 21.04.2010
Zájezd Praha - AQUAPARK Česlice 12.04.2010 02.05.2010
Výběrové řízení - pracovník technických služeb města 12.04.2010 27.04.2010
VOLBY 2010 - stanovení volebních okrsků 12.04.2010 28.05.2010
Veřejná zakázka - oprava komunikace p.p.č. 280/19 Hroznětín 08.04.2010 26.04.2010
Veřejná vyhláška - Josef Horvát 02.04.2010 18.04.2010
Veřejná vyhláška- Tomáš Valdhans 02.04.2010 18.04.2010
Veřejná zakázka - Družina výměna oken a dveří 31.03.2010 26.04.2010
Veřejná zakázka - Družina vnitřní omítky + sociální zařízení 31.03.2010 26.04.2010
Veřejná zakázka - Družina venkovní omítky 31.03.2010 26.04.2010
Ruprechtov - kanalizace, územní rozhodnutí 30.03.2010 14.04.2010
Bystřice - odstávka energie 1.4.2010 29.03.2010 01.04.2010
Veřejná zakázka - oprava komunikací a odstavných ploch Hroznětín 2010 26.03.2010 12.04.2010
Veřejná vyhláška - Patrik Mayer 25.03.2010 09.04.2010
Veřejná vyhláška - Martin Mičkanin 25.03.2010 09.04.2010
Prodeje-pronájmy pozemků - žádosti do 11.3.2010 11.03.2010 28.03.2010
Dražební vyhláška - Dub Miroslav 11.03.2010 10.03.2010
Poptávka stavebních prací - nabídka s rozpočtem DEMOLICE 04.03.2010 19.03.2010
Veřejná vyhláška - Štěpán Plachetka 03.03.2010 19.03.2010
Veřejná vyhláška - Petr Kroužek 03.03.2010 19.03.2010
Veřejná vyhláška - Milan Vaníček 03.03.2010 19.03.2010
Veřejná vyhláška - Martin Mičkanin 03.03.2010 19.03.2010
Veřejná vyhláška - Tomáš Valdhans 03.03.2010 19.03.2010
Hroznětínský ples 24.02.2010 06.03.2010
Územní řízení - telefonní přípojka Hroznětín č.p.340 23.02.2010 11.03.2010
Veřejná vyhláška - Jiří Krejčík 23.02.2010 11.03.2010
Nabídka k prodeji budova č.p.267 Ostrov 17.02.2010 25.03.2010
Ruprechtov - kanalizace , územní řízení 08.02.2010 24.02.2010
Pozemkový fond-nabídka pozemků k pronájmu 04.02.2010 04.05.2010
Kanalizace Ruprechtov - územní řízení 18.01.2010 03.02.2010
Informace pro občany hospodaření města v roce 2009 18.01.2010 18.02.2010
MUDr. Kašpar ordinační doba od: 11.1.2010 do odvolání 08.01.2010 28.02.2010
Veřejná vyhláška - Radek Fianta 07.01.2010 23.01.2010
Veřejná vyhláška - Petr Kroužek 07.01.2010 23.01.2010
Obnovení katastrálního operátu - Pstruží u Merklína 04.01.2010 20.01.2010
MěÚ Hroznětín-provozní doba od 23.12.09 do 04.01.2010 23.12.2009 04.01.2010
Veřejná vyhláška - Josef Zburník 17.12.2009 01.01.2010
Nabídka ke koupi nemovitosti č.p.33 Bystřice 17.12.2009 15.01.2010
Veřejná vyhláška - Kanalizace + vodovod Bystřice 17.12.2009 15.01.2010
Oznámení o zrušení živnostenského oprávnění Huu Nghi Tran 10.12.2009 27.12.2009
Veřejná vyhláška - Štěpán Plachetka 10.12.2009 27.12.2009
Veřejná vyhláška - Květoslava Horová 10.12.2009 27.12.2009
Prodej,pronájem pozemků na základě žádostí 4.12.2009 + záměr prodeje plynovodu ZČP a vklad kanalizac 04.12.2009 21.12.2009
Veřejná vyhláška - Richard Šebelík 03.12.2009 19.12.2009
Veřejná vyhláška - Huu Nghi Tran 03.12.2009 19.12.2009
Veřejná vyhláška - Tuan Anh Doan 03.12.2009 19.12.2009
Dražební vyhláška 2 27.11.2009 16.12.2009
Dražební vyhláška Karel Fiala 1 27.11.2009 16.12.2009
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu 2009 25.11.2009 01.12.2009
Veřejná vyhláška - JPÚ Hroznětín 18.11.2009 03.12.2009
Veřejná vyhláška Hamšík 12.11.2009 27.11.2009
VSOZČ - návrh rozpočtu na rok 2010 11.11.2009 26.11.2009
VSOZČ - rozpočtový výhled na rok 2011-2015 11.11.2009 26.11.2009
Veřejná vyhláška - Jiří Krejčík 09.11.2009 25.11.2009
MUDr. Kašpar - zástup po dobu nemoci 06.11.2009 06.12.2009
Městské byty - příjem žádostí, aktualizace seznamu 04.11.2009 30.11.2009
Pozemkový fond - pozemky k pronájmu 04.11.2009 04.02.2010
Dražební vyhláška - Brodský 04.11.2009 03.02.2010
Veřejná vyhláška - Mičkanin, Plachetka 04.11.2009 19.11.2009
Jednorázové finanční příspěvky sociální - žádosti 26.10.2009 30.11.2009
Koupě části p.p.č. 2203/2 k.ú. Hroznětín do vlat.města 21.10.2009 06.11.2009
Veřejná vyhláška - Elemír Radič 21.10.2009 05.11.2009
ČD - výluka na trati Dalovice - Merklín 16.10.2009 20.10.2009
Záměr prodeje pozemků k výstavbě RD - lokalita Bystřice 14.10.2009 30.10.2009
Pronájem části pozemku p.č. 280/1 k.ú. Hroznětín 14.10.2009 30.10.2009
Veřejná vyhláška - Petr Kroužek 13.10.2009 29.10.2009
Veřejná vyhláška - Stazep Hroznětín 13.10.2009 29.10.2009
Dražební vyhláška - Jana Šebestová 08.10.2009 22.10.2009
Veřejná vyhláška - Nguyen Thien Hung 08.10.2009 16.10.2009
ČEZ - prořezávání dřevin 08.10.2009 15.11.2009
Vyhlášení platnosti operátu k.ú. Bystřice u Hroznětína 08.10.2009 09.11.2009
Veřejná vyhláška - TRAN NGOC TUAN s.r.o. Hroznětín 08.10.2009 24.10.2009
Veřejná vyhláška - MAHARAJA s.r.o. Hroznětín 08.10.2009 24.10.2009
Pozemkový fond-Oznámení o zamýšleném převodu pozemků 21.09.2009 21.12.2009
Dražební vyhláška - Plachetka Jan 17.09.2009 15.10.2009
Veřejná vyhláška - Josef Zburník 11.09.2009 26.09.2009
JPÚ - Hroznětín ze dne 10.09.2009 11.09.2009 12.10.2009
Veřejná vyhláška - Stazep - Hroznětín 07.09.2009 23.09.2009
Odstranění stavby dráhy - žel.přejezd 6,029 km 02.09.2009 17.09.2009
Veřejná vyhláška - Jiří Krejčík, Květoslava Horová 02.09.2009 17.09.2009
Nabídka ke koupi nemovitosti č.p.33 Bystřice a č.p.267 Ostrov 02.09.2009 17.09.2009
Veřejná vyhláška - Josef Zburník 26.08.2009 11.09.2009
Prodeje-pronájmy pozemků na základě žádostí do 18.08.09 19.08.2009 04.09.2009
Veřejná vyhláška - Stazep Company s.r.o. Hroznětín 17.08.2009 02.09.2009
Veřejná vyhláška - Ivan Žinčák 12.08.2009 28.08.2009
Veřejná vyhláška - Thanh Dinh Nam 12.08.2009 28.08.2009
Městský úřad Hroznětín - NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ 11.08.2009 31.08.2009
Katastr - dokončení obnovy katastru Bystřice u Hroznětína 03.08.2009 04.09.2009
Drážní úřad - zaháj.řízení odstranení žel.přejezdu 03.08.2009 18.08.2009
Pozemkový fond - nabídka pozemků k pronájmu 03.08.2009 05.11.2009
Uzavření úřadu dne 31-07.2009 28.07.2009 31.07.2009
Veřejná vyhláška - Josef Zburník 16.07.2009 31.07.2009
Veřejná vyhláška - Štěpán Plachetka 16.07.2009 31.07.2009
Veřejná vyhláška - Patrik Mayer 16.07.2009 31.07.2009
Veřejná vyhláška - Milada Plachetková 16.07.2009 31.07.2009
Veřejná vyhláška - Martin Mičkanin 16.07.2009 31.07.2009
Upozornění pro nájemce zahrádek 13.07.2009 30.08.2009
Pronájem pozemků na základě žádosti 13.07.2009 29.07.2009
Nabídka ke koupi nemovitosti č.p.267 v Ostrově 18.06.2009 18.07.2009
Nabídka ke koupi nemovitosti č.p.33 v Bystřici u Hroznětína 18.06.2009 18.07.2009
Veřejná vyhláška - Karel Fiala - Odeř 18.06.2009 03.07.2009
Veřejná vyhláška - Jakub Kejval - Hroznětín 18.06.2009 03.07.2009
OSLAVY MĚSTA HROZNĚTÍN 2009 10.06.2009 04.07.2009
Oznámení-prodeje a koupě pozemků dle žádostí do 8.6.09 08.06.2009 24.06.2009
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města v roce 2008 08.06.2009 24.06.2009
Závěrečný účet města Hroznětín za rok 2008 08.06.2009 24.06.2009
Veřejná vyhláška - HA NGUYEN CHU 05.06.2009 21.06.2009
Veřejná vyhláška - zadání změny ÚP Děpoltovice č.2008/11 05.06.2009 05.07.2009
Dražební vyhláška - LAGAD Karlovy Vary 26.05.2009 11.06.2009
Zahájení územního řízení - cyklostezka Bystřice 26.05.2009 11.06.2009
Veřejná vyhláška - Štěpán Plachetka 22.05.2009 07.06.2009
Veřejná vyhláška - Thang Dinh Nam 22.05.2009 07.06.2009
Pronájem pozemku dle žádosti 2180/21 k.ú. hroznětín 19.05.2009 03.06.2009
Veřejná zakázka - vybavení pracoviště Czech Point 12.05.2009 20.05.2009
VSOZČ-závěrečný účet za rok 2008 11.05.2009 27.05.2009
Obchvat Hroznětína - závěr zjišťovacího řízení 06.05.2009 21.05.2009
Veřejná vyhláška- Dinh Nam Thang 06.05.2009 21.05.2009
Pozemkový fond-nabídka pozemků k pronájmu 06.05.2009 06.08.2009
Pohár starosty města- HASIČSKÁ SOUTĚŽ 2009 06.05.2009 16.05.2009
Veřejná vyhláška - Zdeněk Starý 30.04.2009 16.05.2009
Veřejná vyhláška-Ivan Žinčák 30.04.2009 16.05.2009
Oznámení-prodeje,pronájmy pozemků žádosti do 30.4.09 30.04.2009 16.05.2009
Veřejná vyhláška - Thanh Dinh Nam 27.04.2009 13.05.2009
VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2009 22.04.2009 06.06.2009
AUTOVRAKY- jejich odstranění 22.04.2009 31.05.2009
Jarní uklid - kontejnery 22.04.2009 23.05.2009
Veřejná zakázka malého rozsahu-projekt na rekonstrukci domu č.p.337 Hroznětín 22.04.2009 12.05.2009
návrh ÚP obce Hájek 15.04.2009 15.05.2009
Veřejná vyhláška - Eduard Hric 15.04.2009 01.05.2009
Pozemkový fond - nabídka k náhradním restitucím 08.04.2009 08.05.2009
Veřejná vyhláška - Štorek Václav 1979 08.04.2009 24.04.2009
Katastrální úřad - Obnova katastru Hroznětín 01.04.2009 02.05.2009
FÚ Ostrov - Daň z nemovitosti 2009 správní území Hroznětín 01.04.2009 02.05.2009
Veřejná zakázka stavební malého rozsahu - víceúčelové sportovní hřiště 01.04.2009 22.04.2009
Katastrální úřad - Obnova katastru Bystřice u Hroznětína 01.04.2009 02.05.2009
Seznam nabízených pozemků k.ú. Bystřice u Hroznětína 27.03.2009 12.04.2009
Topná sezona 2008 27.03.2009 31.05.2009
Veřejná zakázka stavební malého rozsahu - inž.sítě ( kanalizace + vodovod ) RD v Zahrádkách 19.03.2009 20.04.2009
Veřejná zakázka stavební malého rozsahu - inž.sítě ( plynovod ) RD v Zahrádkách 19.03.2009 20.04.2009
Veřejná vyhláška - Tam Vu Linh 19.03.2009 03.04.2009
Veřejná vyhláška - STAZEP Hroznětín 19.03.2009 03.04.2009
Veřejná vyhláška - Josef Zburník 1959 19.03.2009 03.04.2009
Veřejná vyhláška - Richard Šebelík 1973 19.03.2009 03.04.2009
Veřejná zakázka stavební malého rozsahu - oprava chodníků II.etapa 2009 11.03.2009 31.03.2009
Veřejná vyhláška - Petr Kroužek 04.03.2009 20.03.2009
Veřejná vyhláška - Tuyen Nguyen Manh 04.03.2009 20.03.2009
KÚ- ukončení procesu posuzování vlivu na ŽP, OBCHVAT HROZ. 04.03.2009 20.03.2009
Dohoda město Hroznětín a KSB Božičany - rozšíření hor.činnosti 03.03.2009 19.03.2009
Zrušení živnost.oprávnění Bien Mac Dinh 26.02.2009 14.03.2009
Pozemkový fond-nabídka pozemků k pronájmu 12.02.2009 12.05.2009
Pozemkový fond - postoupení pohledávek 11.02.2009 10.03.2009
Veřejná vyhláška - Petr Kroužek 11.02.2009 27.02.2009
Prodeje-pronájmy pozemků došlé žádosti do 29.1.2009 28.01.2009 15.02.2009
Záměr pronájmu nebytových prostor v domě č.p.76 Hroznětín 28.01.2009 20.02.2009
Veřejná vyhláška - Richard Šebelík 19.01.2009 04.02.2009
Veřejná vyhláška - Stazep Hroznětín 15.01.2009 31.01.2009
Odprodej nemovitosti čp. 267 Ostrov - Úřad pro zast.státu 12.01.2009 24.02.2009
Posuzování vlivu na ŽP - obchvat Hroznětína 23.12.2008 11.01.2009
Dražební vyhláška - Fiantová Daniela 23.12.2008 08.01.2009
Veřejná vyhláška - Kroužek Petr 23.12.2008 08.01.2009
Veřejná vyhláška - Fianta Radek 16.12.2008 01.01.2009
Veřejná vyhláška- Stazep Company Hroznětín 16.12.2008 01.01.2009
JPÚ - Bystřice u Hroznětína - P.Fond-Město Hroznětín 12.12.2008 28.12.2008
Pronájem pozemků dle žádosti Bytové družstvo Hroznětín 11.12.2008 27.12.2008
Městský úřad - provozní doba o vánočních svátcích 2008 11.12.2008 04.01.2009
Veřejná vyhláška - Miroslav Vavřina 26.11.2008 12.12.2008
Oznámení o zamýšleném převodu pozemků - PF ČR 26.11.2008 26.02.2009
Oznámení prodeje,pronájmu pozemků došlé žádosti 21.11.2008 07.12.2008
Rozsvícení vánočního stromu v Hroznětíně 2008 20.11.2008 02.12.2008
Záměr prodeje pozemků k výstavbě RD v lokalitě zahrádky 19.11.2008 05.12.2008
KVS-Karlovy Vary - nařízení č.4/2008 12.11.2008 28.11.2008
VSOZČ - návrh rozpočtu na rok 2009 12.11.2008 28.11.2008
Veřejná vyhláška - Cuong 10.11.2008 26.11.2008
Veřejná vyhláška - Patrik Mayer, Velký Rybník 341E 05.11.2008 21.11.2008
Veřejná vyhláška - povolení městské studny Velký Rybník 31.10.2008 15.11.2008
Veřejná vyhláěka - STANĚK Zdeněk 22.10.2008 07.11.2008
Volby do ZKK 2008 výsledky Hroznětín 20.10.2008 05.11.2008
Kontejnery - podzimní úklid ve městě 2008 20.10.2008 05.11.2008
veřejná vyhláška- Lan Nguyen Ngon 06.10.2008 22.10.2008
Oznámení o dni a místě konání voleb do ZKK 2008 01.10.2008 19.10.2008
ÚP Sadov změny 01.10.2008 02.11.2008
Veřejná vyhláška - STAZEP Company s.r.o. 26.09.2008 13.10.2008
Vodoprávní řízení - obecní studny Velký Rybník 19.09.2008 20.10.2008
Vyhlášení platnosti obnoveného katast.operátu Ruprechtov 10.09.2008 11.10.2008
Územní rozhodnutí- inž.sítě výstavba RD v Zahrádkách 08.09.2008 24.09.2008
Pozvánka na zasedání ZKK dne 18.9.2008 08.09.2008 18.09.2008
LIKVIDACE ODPADU, nebezpečný + elektrospotřebiče 9/2008 08.09.2008 27.09.2008
Dražební vyhláška - WWW. spol.s r. o. Karlovy Vary 03.09.2008 07.10.2008
Pozvánka - Hasičská soutěž dne 13.09.2008 01.09.2008 13.09.2008
Veřejná nabídka pozemků k.ú. Bystřice - Pozemkový fond 01.09.2008 01.10.2008
Veřejná vyhláška - Jindřich Pavlorek 01.09.2008 16.09.2008
Dražební vyhláška - Petr Votruba 01.09.2008 16.09.2008
Prodeje,pronájmy pozemků žádosti do 25.8.08 29.08.2008 14.09.2008
Prodeje,pronájmy,koupě, pozemků došlé žádosti do 26.8.08 27.08.2008 11.09.2008
Dražební vyhláška - Kleistnerovi 27.08.2008 03.09.2008
KVS-Karlovy Vary - povinné očkování proti horečce ovcí 25.08.2008 15.09.2008
Hroznětínská hudební škvára 13.08.2008 31.08.2008
Velký Rybník - vápnění rybníka 11.08.2008 19.08.2008
Veřejná vyhláška - Kroužek Petr 11.08.2008 27.08.2008
Pozemkový fond ČR - prodej majetku 11.08.2008 11.10.2008
Veřejná vyhláška - Rybková Kamila 11.08.2008 27.08.2008
Prodeje-pronájmy, žádosti došlé do 31.7.2008 01.08.2008 17.08.2008
Veřejná vyhláška - Vitězslav Homolka 24.07.2008 11.08.2008
Územní řízení, výstavba RD-ČSA Hroznětín 23.07.2008 10.08.2008
JPÚ Hroznětín 14.07.2008 30.07.2008
Veřejná vyhláška - Richard Šebelík 14.07.2008 30.07.2008
Armáda ČR - volná místa pro různé profese 10.07.2008 31.12.2008
Veřejná vyhláška - Augustinová Alice 04.07.2008 20.07.2008
Povodí Ohře a Labe - návrh plánu 01.07.2008 31.12.2008
Veřejná vyhláška - Petr Říha 01.07.2008 17.07.2008
Veřejná vyhláška - Intermramor 01.07.2008 17.07.2008
Veřejná vyhláška Richard Šebelík 20.06.2008 07.07.2008
Rozpočet svazku Bystřice na rok 2008 20.06.2008 07.07.2008
Závěrečný účet svazku Bystřice za rok 2007 20.06.2008 07.07.2008
Portál pro zdravotně znevýhodněné občany 19.06.2008 31.12.2008
Veřejná vyhláška - Petr Kroužek 16.06.2008 02.07.2008
Veřejná vyhláška - Josef Jedlička 16.06.2008 02.07.2008
Prodej pozemků k výstavbě RD + prodej pozemku dle žádosti 04.06.2008 20.06.2008
VSOZĆ rozpočtové opatření 1/2008 04.06.2008 19.06.2008
Veřejná vyhláška-Kanalizece Bystřice -územní rozhodnutí 04.06.2008 20.06.2008
Závěrečný účet města Hroznětín za rok 2007 29.05.2008 15.06.2008
JPÚ- Hroznětín - Bystřice u Hroznětína 22.05.2008 23.06.2008
Veřejná vyhláška - Kanalizace,vodovod,VO - Bystřice 21.05.2008 06.06.2008
Veřejná vyhláška CÚ Karlovy Vary - Petr Kroužek 21.05.2008 06.06.2008
Veřejná vyhláška - CÚ Mělník - Petr Kroužek 21.05.2008 06.06.2008
Závěrečný účet VSOZČ - 2007 21.05.2008 06.06.2008
Veřejná vyhláška- silnice II/221 Hroznětín-Merklín I. etapa 07.05.2008 23.05.2008
Hroznětínský zpravodaj číslo:6 02.05.2008 31.05.2008
KVS K. Vary- nařízení č.1/2008 varroáza včel 30.04.2008 16.05.2008
Dražební vyhláška stavba na p.p.č.240/1 k.ú. Hroznětín 30.04.2008 16.05.2008
Převod pozemku od Pozemkového fondu 23.4.2008 23.04.2008 12.05.2008
Pozvánka na informační schůzku lokalita Velký Rybník 23.04.2008 09.05.2008
Prodeje a koupě pozemku dle žádostí a nabídek 23.4.2008 23.04.2008 12.05.2008
Veřejná vyhláška - JPÚ Hroznětín, Pozemkový úřad 17.04.2008 03.05.2008
Dražební vyhláška - objekt bydlení č.p.59 Hroznětín 15.04.2008 02.05.2008
Veřejná vyhláška- Van Nam Vu 15.04.2008 02.05.2008
Veřejná vyhláška - CÚ K. Vary, Zdeněk Starý 15.04.2008 02.05.2008
Pozemkový fond - záměr města podat žádost o pozemky 11.4.2008 11.04.2008 28.04.2008
Prodeje pozemků na základě došlých žádostí 11.4.08 11.04.2008 28.04.2008
Veřejná vyhláška- územní řízení inž.sítě Bystřice 08.04.2008 24.04.2008
Pronájmy pozemků -žádosti do 4.4.2008 04.04.2008 20.04.2008
Veřejná vyhláška - Václav Vítek 1962 04.04.2008 20.04.2008
Dodatek k veřejné zak. Oprava chodníků a odstavných ploch 31.03.2008 14.04.2008
Prodeje-pronájmy pozemků ve vlast.města dle žádostí 28.03.2008 14.04.2008
Oslavy města Hroznětín + Dětský den 2008 27.03.2008 31.05.2008
Veřejná vyhláška-modernizace silnice II/221 Hroz-Merklín 26.03.2008 14.04.2008
Veřejná zakázka-oprava chodníků a odstavných ploch 18.03.2008 14.04.2008
Dodatek k veřejné zakázce rekonstrukce ZŠ Hroznětín 17.03.2008 31.03.2008
Veřejná zakázka-ZŠ Hroznětín oprava tříd a chodby II.stupně 17.03.2008 31.03.2008
Veřejná vyhláška Zdeněk Staněk 12.03.2008 28.03.2008
Finanční úřad Ostrov 05.03.2008 31.03.2008
Pozemkový fond-oznámení o zamýšleném převodu pozemků 04.03.2008 04.06.2008
Finanční úřad Ostrov - daňová přiznání 28.02.2008 31.03.2008
Finanční úřad Ostrov - daňová přiznání( elektronicky ) 28.02.2008 31.03.2008
Záměr prodeje - dům č.p.234 v ulici ČSA Hroznětín - 2.kolo 27.02.2008 31.05.2008
Veřejná zakázka - rekonstrukce chodníku Ostrovská Hroznětín 18.02.2008 17.03.2008
Veřejná vyhláška - Staněk Zdeněk 08.02.2008 24.02.2008
Veřejná vyhláška - Starý Zdeněk 04.02.2008 21.02.2008
Uzavření Městského úřadu ve dnech 31.1-3.2.2008 30.01.2008 03.02.2008
Dodatek k prodeji pozemků 23.1.2008 23.01.2008 08.02.2008
Prodeje, pronájmy pozemků žádosti do 23.1.2008 23.01.2008 08.02.2008
Veřejná vyhláška K a K automaty, Velký Rybník 21.01.2008 06.02.2008
Dětská maškarní diskotéka 19.1.2008 11.01.2008 19.01.2008
Záměr prodeje OBYTNÉHO DOMU č.p.234 Hroznětín 02.01.2008 28.01.2008
Hroznětínský zpravodaj 12/2007 21.12.2007 31.01.2008
Záměr - pronájem provozovny občerstvení v areálu TJ Olympie 19.12.2007 04.02.2008
Autovraky ve městě UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE 10.12.2007 15.01.2008
Nabídka pozemků určených k převodu Pozemkový fond 07.12.2007 07.01.2008
Nabídka pozemků určených k převodu Pozemkový fond 07.12.2007 07.12.2007
Provozní doba Městského úřadu 12/2007 06.12.2007 31.12.2007
Pozvání na 7. zasedání zastupitelstva Karlovarského kraje 03.12.2007 13.12.2007
Veřejná zakázka - dodání stroje- traktor do lesa 21.11.2007 03.12.2007
Veřejná vyhláška- Augustinová Alice Hroznětín 348 15.11.2007 30.11.2007
Pozemky k prodeji rodinných domů Hroznětín 10.11.2007 30.11.2007
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu Hroznětín 09.11.2007 03.12.2007
Mimořádné veterinární opatření OVCE 09.11.2007 24.11.2007
JPÚ - Velký Rybník k.ú. Hroznětín 01.11.2007 17.11.2007
Pozvánka na 6. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje 24.10.2007 08.11.2007
Oznámení - prodej, pronájem městských pozemků 2007 05.10.2007 21.10.2007
Velký Rybník-Ruprechtov, setkání s občany POZVÁNKA 25.09.2007 10.10.2007
Program 5.jednání Zastupitelstva karlovarského kraje 20.9.2007 10.09.2007 21.09.2007
Hroznětínský zpravodaj 8/2007 28.08.2007 28.09.2007
Zákaz koupání - VELKÝ RYBNÍK 27.08.2007 27.10.2007
Výdej obědů pro veřejnost od 4.9.2007 23.08.2007 23.09.2007
Nové autobusové spoje Hroznětín - Ostrov v SO+NE od 1.9.07 23.08.2007 23.11.2007
JPU - v k.ú. Hroznětín ( Velký Rybník ) 23.08.2007 23.09.2007
Úřední hodiny Městského úřadu pro veřejnost 26-27.07.2007 24.07.2007 28.07.2007
Veřejná vyhláška-vliv stavby na životní prostředí plynovod 19.07.2007 05.08.2007
Mimořádná veterinární opatření 10.07.2007 30.08.2007
Veřejná vyhláška CÚ Plzeň 03.07.2007 20.07.2007
Výzva pro majitele pozemků v lokalitě Velký Rybník 27.06.2007 30.08.2007
Informace pro občany 26.06.2007 26.07.2007
Záměr pronájmu pozemků ve vlastnictví města Hroznětín 22.06.2007 16.07.2007
Pozvánka na 4 zasedání zastupitelstva Karlovarského kraje 08.06.2007 22.06.2007
Pronájem 31.05.2007 15.06.2007
MUDr. Vyhlídková změna telefonního čísla - dětský lékař 09.05.2007 31.12.2007
Oznámení záměru - vrtaná studna st.p.1/1 k.ú. Bystřice 07.05.2007 23.05.2007
Oznámení veřejnosti nakládání s vodami povodí Ohře 04.04.2007 04.10.2007
Oslavy města Hroznětín a Dětský den 2007 30.03.2007 03.06.2007
Hroznětínský zpravodaj 3/2007 21.03.2007 30.04.2007
Plán rozvoje města v období 2007 až 2010 02.03.2007 20.03.2007
Prodej a pronájem pozemků žádosti podané do 28.2.2007 24.02.2007 26.03.2007
dekret - stanovení obce Hroznětín městem 23.02.2007 30.06.2007
povolení k odběru podzemní a povrchové vody, vypouštění odpadních vod. 10.02.2007 30.06.2007
Finanční úřad - Veřejná vyhláška Miroslav Vavřina 22.01.2007 06.02.2007
Informace pro občany obce č.1/2007 22.01.2007 22.02.2007
1.jednání zastupitelstva Karlovarského kraje - program 15.01.2007 25.01.2007
Veřejná zakázka - rekonstrukce tříd a soc.zařízení v ZŠ Hroznětín 08.01.2007 15.02.2007
Veřejná zakázka oplocení dětského hřiště MŠ Hroznětín 08.01.2007 15.02.2007
Veřejná zakázka vybavení dětského hřiště MŠ Hroznětín 08.01.2007 15.02.2007
Koncepce ochrany přírody a krajiny Karlovarského kraje 04.01.2007 19.01.2007