Zveřejněné dokumenty na úřední desce RSS kanál
  název zveřejněno od   zveřejněno do
Kotlíkové dotace 2021-2027. Informace. 21.12.2021 21.12.2022
Veřejnoprávní smlouvy 2022
Veřejnoprávní smlouva TJ Sokol Kněždub na rok 2022 05.09.2022 05.09.2025
Volby 2022
Stanovení minimálního počtu členů volební komise - Volby do Zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu Parlam 18.07.2022 02.10.2022
Informace o počtu a sídle volebních okrsků - Volby do Zastupitelstva obce a Senátu Parlamentu ČR 04.08.2022 02.10.2022
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR 05.09.2022 02.10.2022
Výsledky voleb do Zastupitelstva obce 23. 24.09.2022 24.09.2022 30.11.2022
zasedání zastupitelstva - rok 2022
Usnesení z 27. jednání Zastupitelstva obce Kněždub 09.09.2022 10.10.2022
ostatní 2022
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků pozemků k 1.2.2022 23.02.2022 31.12.2023
Opatření tajemníka městského úřadu č. 2/2022 15.06.2022 01.10.2022
Milostivé léto 05.08.2022 01.12.2022
Záměr obce. 08.09.2022 30.09.2022
Záměr obce. 08.09.2022 30.09.2022
Záměr obce. 08.09.2022 30.09.2022
Milostivé léto informace 29.09.2022 01.12.2022
Rozpočet obce na rok 2022
Schválený střednědobý výhled obce Kněždub 2023 -2024 22.12.2021 28.02.2023
Schválený rozpočet obce Kněždub na rok 2022 22.12.2021 28.02.2023
Schválený rozpočet na rok 2022 po změně rozpočtové sklady 23.02.2022 28.02.2023
Rozpočtové opatření č. 1 /2022 Obec Kněždub 02.03.2022 28.02.2023
Rozpočtové opatření č. 2 /2022 Obec Kněždub 04.05.2022 28.02.2023
Rozpočtové opatření č. 3/2022 Obec Kněždub 22.06.2022 28.02.2023
Rozpočtové opatření č. 4 Obec Kněždub 14.09.2022 28.02.2023
Veřejnoprávní smlouvy 2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Kněždub pro Římskokatolickou farnost Kněžd 01.06.2021 01.06.2024
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu pro MS Šumárník 24.06.2021 25.06.2024
Veřejnoprávní smlouva TJ Sokol Kněždub na rok 2021 25.10.2021 26.10.2024
ostatní 2021
Úřad pro zastupování státu - seznam nedostatečně identifikovatelných vlastníků 24.02.2021 31.12.2023
Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy. MZE-49892/2021-16212. 15.09.2021 31.12.2022
Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaných vlastníků 22.09.2021 31.12.2023
NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY. Mimořádná veterinární opatřeník zamezení šíření nebezpečné nákaz 25.11.2021 25.11.2022
Oznámení o zveřejnění dokumentů hospodaření obce Kněždub 16.05.2022 16.05.2040
Rozpočet obce na rok 2021
Závěrečný účet obce Kněždub za rok 2021 schválený 13.06.2022 30.06.2023
ostatní 2020
Nedostatečná identifikace vlastníků. Zveřejněné údaje ÚZSVM. 04.03.2020 31.12.2023
Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy.Hospodaření v lesích na území ČR. 06.04.2020 31.12.2022
Veřejná vyhláška MZ ČR. Opatření obecné povahy. 28.07.2020 31.12.2022
Úřad pro zastupování státu - zveřejnění údajů - nedostatečně identifikovaných vlastníků pozemků 20.08.2020 31.12.2023
Veřejnoprávní smlouvy 2020
Smlouva o návratné finanční výpomoci podle rozpočtových pravidel zákona č.250/2000 Sb., Římskokatoli 04.02.2020 31.12.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Z rozpočtu Obce pro MS Šumárník Kněždub 13.05.2020 13.05.2023
Veřejnoprávní smlouva TJ Sokol Kněždub na rok 2020 03.09.2020 03.09.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Kněždub pro Římskokatolickou farnost Kněžd 15.10.2020 16.10.2023
Veřejnoprávní smlouvy 2019
Veřejnoprávní smlouva s TJ Sokol 2019 26.03.2019 31.12.2022
Veřejnoprávní smlouva s TJ Sokol 23.12.2019 31.12.2022
ostatní 2019
Pozemkový úřad seznam pozemků neznámých vlastníků 06.03.2019 31.12.2023
Neznámí vlastníci pozemků k 1.8.2019 21.08.2019 31.12.2023
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA.OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Zalesňování v období do 31. prosince 2022. 30.08.2019 31.12.2022
Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. 10.12.2019 31.12.2022
GDPR
Pověřenec obce Kněždub 21.05.2018 31.12.2040
ČOV Velička
Oznámení o zveřejňování rozpočtových dokumentů dle novely zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových prav 23.08.2021 31.12.2040
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů ČOV Velička 10.12.2021 31.12.2027
Schválený střednědobý výhled rozpočtu DSO ČOV Velička 2023 - 2024 10.12.2021 31.12.2022
Schválený rozpočet DSO ČOV Velička na rok 2022 10.12.2021 31.12.2022
Rozpočtové opatření č.1 ČOV Velička 03.03.2022 28.02.2023
Rozpočtové opatření č.2 /2022 ČOV Velička 03.06.2022 28.02.2023
Schválený závěrečný účet ČOV Velička 2021 17.06.2022 30.06.2023
Rozpočtové opatření č.3 ČOV Velička 29.08.2022 28.02.2023
Mikroregion Strážnicko - rozpočet
Střednědobý výhled rozpočtu DSO Mikroregio Strážnicko na 2022 - 2024. 12.01.2021 30.04.2024
Oznámení o zveřejnění dokumentů dle novely zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 12.01.2021 30.04.2024
Oznámení o zveřejnění dokumentů dle novely zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 20.08.2021 31.12.2040
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů DSO Mikroregion Strážnicko 01.12.2021 30.06.2023
Střednědobý výhled rozpočtu DSO Mikroregion Strážnicko na 2023-2024. 21.12.2021 31.12.2022
Rozpočet Mikroregionu Strážnicko na rok 2022 21.12.2021 31.12.2022
Závěrečný účet Mikroregionu Strážnicko za rok 2021 13.07.2022 31.07.2023
ostatní 2014
Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. 20.03.2014 01.01.2024

  zobrazit dokumenty v archivu