Zveřejněné dokumenty na úřední desce RSS kanál
  název zveřejněno od   zveřejněno do
ostatní
Pozemkový úřad seznam pozemků neznámých vlastníků 06.03.2019 31.12.2023
volby 2020
Výsledky voleb do zastupitelstva krajů 2020 06.10.2020 31.12.2020
ostatní 2020
Nedostatečná identifikace vlastníků. Zveřejněné údaje ÚZSVM. 04.03.2020 31.12.2023
Základní informace a upozornění pro občany v souvislosti se šířením viru COVID-19,coronavirus. 09.03.2020 31.12.2020
Mimořádná opatření COVID - 19 09.03.2020 31.12.2020
Mimořádná opatření 13.03.2020 31.12.2020
Upozornění MUDr. Chytilová 13.03.2020 31.12.2020
Informace ke Coronaviru ve vazbě na sňatečné obřady 13.03.2020 31.12.2020
Upozornění MUDr. Vyoralové 13.03.2020 31.12.2020
Uřední hodiny MěÚ Veselí nad Moravou 16.03.2020 31.12.2020
Doba nákupu pro seniory 20.03.2020 31.12.2020
Doporučení MZČR o používání ochranných pomůcek 30.03.2020 31.12.2020
Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy.Hospodaření v lesích na území ČR. 06.04.2020 31.12.2022
Veřejná vyhláška MZ ČR. Opatření obecné povahy. 28.07.2020 31.12.2022
Informace DSO ČOV Velička 02.09.2020 31.12.2020
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví 06.10.2020 31.12.2020
FU - odložení platby daně 08.10.2020 31.12.2020
Porovnání položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné za kalendářní rok 2019. 12.10.2020 31.12.2020
Úprava úředních hodin na OU od 12.10.2020 12.10.2020 03.11.2020
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví od 13.10.2020 13.10.2020 30.11.2020
Veřejná vyhláška. Aktualizace č.1 a č. 2 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje formou opatření 19.10.2020 04.11.2020
Veřejnoprávní smlouvy 2020
Smlouva o návratné finanční výpomoci podle rozpočtových pravidel zákona č.250/2000 Sb., Římskokatoli 04.02.2020 31.12.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Z rozpočtu Obce pro MS Šumárník Kněždub 13.05.2020 13.05.2023
Veřejnoprávní smlouva TJ Sokol Kněždub na rok 2020 03.09.2020 03.09.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Kněždub pro Římskokatolickou farnost Kněžd 15.10.2020 16.10.2023
zasedání zastupitelstva - rok 2020
Usnesení ze 13. jednání Zastupitelstva Obce Kněždub. 02.10.2020 02.11.2020
ostatní 2020
Úřad pro zastupování státu - zveřejnění údajů - nedostatečně identifikovaných vlastníků pozemků 20.08.2020 31.12.2023
Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice JMK Brno č. 1/2020 23.09.2020 31.12.2020
Úprava úředních hodin UP ČR od 12.10.2020 12.10.2020 03.11.2020
Rozpočet obce na rok 2020
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Kněždub ( 2021-2022 ). 12.11.2019 31.12.2020
Schválený rozpočet na rok 2020 04.12.2019 31.12.2020
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce 2021 - 2022 04.12.2019 31.12.2020
Rozpočtové opatření č. 1 Obec Kněždub 26.02.2020 30.03.2021
Rozpočtové opatření č.2 Obec Kněždub 27.05.2020 30.06.2021
Rozpočtové opatření č. 3 Obec Kněždub 08.07.2020 30.06.2021
Rozpočtové opatření č.4 Obec Kněždub 31.08.2020 30.06.2021
Rozpočtové opatření č. 5 Obec Kněždub 06.10.2020 30.06.2021
Veřejnoprávní smlouvy 2019
Veřejnoprávní smlouva s TJ Sokol 2019 26.03.2019 31.12.2022
Veřejnoprávní smlouva s TJ Sokol 23.12.2019 31.12.2022
ostatní 2019
Neznámí vlastníci pozemků k 1.8.2019 21.08.2019 31.12.2023
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA.OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Zalesňování v období do 31. prosince 2022. 30.08.2019 31.12.2022
Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. 10.12.2019 31.12.2022
Rozpočet obce na rok 2019
Schválený středněbobý výhled rozpočtu obce Kněždub na rok 2020 - 2021 20.12.2018 31.12.2020
Schválený Závěrečný účet Obce Kněždub 2019 08.07.2020 30.06.2021
GDPR
Pověřenec obce Kněždub 21.05.2018 31.12.2040
Veřejnoprávní smlouvy 2018
Smlouva o poskytnutí účelové dotace ke spolufinancování sociálních služeb v roce 2018 20.03.2018 20.03.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Kněždub s TJ Sokol Kněždub z.s. 06.04.2018 06.04.2021
ČOV Velička
Kalkulace stočného DSO ČOV Velička na rok 2020 dle cenových předpisů pro vodné a stočné 12.11.2019 31.12.2020
Informace k výši stočného na rok 2020. 06.12.2019 31.12.2020
Schválený Rozpočet DSO ČOV Velička na rok 2020. 19.12.2019 01.02.2021
Rozpočtové opatření č.4/2019 ČOV Velička. 17.01.2020 31.01.2021
Schválený rozpočet ČOV Velička na rok 2020. 17.01.2020 31.01.2021
Ropočtové opatření č. 1 ČOV Velička 05.03.2020 05.03.2021
Rozpočtové opatření č. 2 ČOV Velička 06.04.2020 28.02.2021
Informace ČOV Velička 12.06.2020 31.12.2020
Schválený závěrečný účet ČOV Velička 12.06.2020 30.06.2021
Rozpozpočtové opatření č.4./2020 DSO ČOV Velička.. 01.07.2020 31.12.2020
Rozpočtové opatření č.5/2020 DSO ČOV Velička. 07.08.2020 31.12.2020
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ČOV Velička 11.09.2020 31.12.2020
Rozpočtové opatření č. 6 ČOV Velička 07.10.2020 31.12.2020
Mikroregion Strážnicko - rozpočet
• Oznámení o vyvěšení zveřejňovaných dokumentů MR 2020. 18.11.2019 30.04.2021
Rozpočet Mikroregionu Strážnicko na rok 2020. 03.01.2020 30.04.2021
Oznámení o zveřejňování dokumentů. Schválený rozpočet na rok 2020 03.01.2020 30.04.2021
Rozpočtové opatření č.1/2020 Mikroregionu Strážnicko. 04.03.2020 04.03.2021
Zavěrečný účet DSO Mikroregionu Strážnicko za ro 2019. 30.06.2020 30.06.2021
Rozpočet obce na rok 2017
Rozpočtový výhled 2018-2020 13.03.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouvy 2017
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Kněždub na rok 2017. 22.12.2017 22.12.2020
ostatní 2014
Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. 20.03.2014 01.01.2024

  zobrazit dokumenty v archivu