Zveřejněné dokumenty na úřední desce RSS kanál
  název zveřejněno od   zveřejněno do
ostatní
Pozemkový úřad seznam pozemků neznámých vlastníků 06.03.2019 31.12.2023
Veřejnoprávní smlouvy 2020
Smlouva o návratné finanční výpomoci podle rozpočtových pravidel zákona č.250/2000 Sb., Římskokatoli 04.02.2020 31.12.2023
ostatní 2020
Dražební vyhláška č.j.:215 EX 142/06 - 474 31.01.2020 13.03.2020
Veřejná vyhláška. Návrh opatření obecné povahy č.1/2020. Vjezd do CHKO. 04.02.2020 20.02.2020
Rozpočet obce na rok 2020
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Kněždub ( 2021-2022 ). 12.11.2019 31.12.2020
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce 2021 - 2022 04.12.2019 31.12.2020
Schválený rozpočet na rok 2020 04.12.2019 31.12.2020
MUDr. CHytilová 13.02.2020 23.02.2020
Veřejnoprávní smlouvy 2019
Veřejnoprávní smlouva s TJ Sokol 2019 26.03.2019 31.12.2022
Veřejnoprávní smlouva s TJ Sokol 23.12.2019 31.12.2022
ostatní 2019
Neznámí vlastníci pozemků k 1.8.2019 21.08.2019 31.12.2023
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA.OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Zalesňování v období do 31. prosince 2022. 30.08.2019 31.12.2022
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin. 16.10.2019 31.03.2020
Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. 10.12.2019 31.12.2022
Rozpočet obce na rok 2019
Schválený středněbobý výhled rozpočtu obce Kněždub na rok 2020 - 2021 20.12.2018 31.12.2020
Rozpočtové opatření č.1/2019 26.02.2019 28.02.2020
Rozpočtové opatření č.3 27.06.2019 30.06.2020
Rozpočtové opatření č. 4 06.09.2019 30.06.2020
Rozpočtové opatření č. 5 25.10.2019 30.06.2020
Rozpočtové opatření č.6 Obec Kněždub 13.12.2019 30.06.2020
Rozpočtové opatření č.7 Obec Kněždub 14.01.2020 30.06.2020
GDPR
Pověřenec obce Kněždub 21.05.2018 31.12.2040
Veřejnoprávní smlouvy 2018
Smlouva o poskytnutí účelové dotace ke spolufinancování sociálních služeb v roce 2018 20.03.2018 20.03.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Kněždub s TJ Sokol Kněždub z.s. 06.04.2018 06.04.2021
Rozpočet obce na rok 2018
Schválený Závěrečný účet obce Kněždub za rok 2018 10.06.2019 30.06.2020
ČOV Velička
Závěrečný účet DSO ČOV Velička za rok 2018. 24.06.2019 30.06.2020
Návrh střednědobého rozpočtového výhledu DSO ČOV Velička na roky 2021-2022. 12.11.2019 31.12.2020
Kalkulace stočného DSO ČOV Velička na rok 2020 dle cenových předpisů pro vodné a stočné 12.11.2019 31.12.2020
Informace k výši stočného na rok 2020. 06.12.2019 31.12.2020
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 až 2022 DSO ČOV Velička. 19.12.2019 01.02.2021
Schválený Rozpočet DSO ČOV Velička na rok 2020. 19.12.2019 01.02.2021
Rozpočtové opatření č.4/2019 ČOV Velička. 17.01.2020 31.01.2021
Schválený rozpočet ČOV Velička na rok 2020. 17.01.2020 31.01.2021
Mikroregion Strážnicko - rozpočet
Rozpočet Mikroregionu Strážnicko na rok 2019 23.01.2019 30.04.2020
STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU Mikroregionu STRÁŽNICKO 2020 - 2022. 08.04.2019 30.04.2020
Schválený ZU 2018 Mikroregion Strážnicko 20.06.2019 30.06.2020
Závěrečný účet Mikroregionu Strážnicko za rok 2018. 21.06.2019 30.06.2020
Rozpočtové opatření č. 3 Mikroregion Strážnicko 17.10.2019 30.04.2020
• Oznámení o vyvěšení zveřejňovaných dokumentů MR 2020. 18.11.2019 30.04.2021
Rozpočtové opatření č.4/2019Mikroregionu Strážnicko. 18.11.2019 30.04.2020
Oznámení o zveřejňování dokumentů. Schválený rozpočet na rok 2020 03.01.2020 30.04.2021
Rozpočet Mikroregionu Strážnicko na rok 2020. 03.01.2020 30.04.2021
Rozpočtové opatření č.5/2019 Mikroregion Strážnicko. 17.01.2020 30.04.2020
Rozpočet obce na rok 2017
Rozpočtový výhled 2018-2020 13.03.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouvy 2017
Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce ke spolufinancování sociálních služeb v roce 201 09.05.2017 09.05.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Kněždub na rok 2017. 11.05.2017 11.05.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Kněždub v roce 2017 pro MS Šumárník Kněždu 03.07.2017 03.07.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Kněždub na rok 2017. 22.12.2017 22.12.2020
Chemické rozbory pitné vody - vodovod Kněždub.
Rozbory pitné vody Leden 2020 06.02.2020 29.02.2020
ostatní 2014
Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. 20.03.2014 01.01.2024

  zobrazit dokumenty v archivu