Zveřejněné dokumenty na úřední desce RSS kanál
  název zveřejněno od   zveřejněno do
ostatní
Pozemkový úřad seznam pozemků neznámých vlastníků 06.03.2019 31.12.2023
Územní plán
ÚP Kněždub-návrh zadání-veřejná vyhláška 01.04.2021 04.05.2021
ostatní 2021
Informace pro seniory o možnosti očkování proti COVID -19. 14.01.2021 14.04.2021
Nařízení Státní veterinární správy-mimořádná veterinární opatření. 28.01.2021 24.04.2021
Úřad pro zastupování státu - seznam nedostatečně identifikovatelných vlastníků 24.02.2021 31.12.2023
DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA – ELEKTRONICKÁ DRAŽBA. Č.j.: 151 EX 602/19 - 151. 19.03.2021 21.04.2021
zasedání zastupitelstva - rok 2021
Usnesení ze 17. jednání Zastupitelstva obce Kněždub, které se konalo 26.03.2021. 01.04.2021 19.04.2021
Rozpočet obce na rok 2021
Schválený střednědobý výhled obce Kněždub 2022 -2023 21.12.2020 31.12.2021
Schválený rozpočet obce Kněždub na rok 2021 21.12.2020 28.02.2022
Rozpočtové opatření č.1 Obec Kněždub 03.03.2021 28.02.2022
Rozpočtové opatření č.2/2021 Obec Kněždub 01.04.2021 28.02.2022
ostatní 2020
Nedostatečná identifikace vlastníků. Zveřejněné údaje ÚZSVM. 04.03.2020 31.12.2023
Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy.Hospodaření v lesích na území ČR. 06.04.2020 31.12.2022
Veřejná vyhláška MZ ČR. Opatření obecné povahy. 28.07.2020 31.12.2022
Veřejnoprávní smlouvy 2020
Smlouva o návratné finanční výpomoci podle rozpočtových pravidel zákona č.250/2000 Sb., Římskokatoli 04.02.2020 31.12.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Z rozpočtu Obce pro MS Šumárník Kněždub 13.05.2020 13.05.2023
Veřejnoprávní smlouva TJ Sokol Kněždub na rok 2020 03.09.2020 03.09.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Kněždub pro Římskokatolickou farnost Kněžd 15.10.2020 16.10.2023
ostatní 2020
Úřad pro zastupování státu - zveřejnění údajů - nedostatečně identifikovaných vlastníků pozemků 20.08.2020 31.12.2023
Rozpočet obce na rok 2020
Rozpočtové opatření č. 1 Obec Kněždub 26.02.2020 30.06.2021
Rozpočtové opatření č.2 Obec Kněždub 27.05.2020 30.06.2021
Rozpočtové opatření č. 3 Obec Kněždub 08.07.2020 30.06.2021
Rozpočtové opatření č.4 Obec Kněždub 31.08.2020 30.06.2021
Rozpočtové opatření č. 5 Obec Kněždub 06.10.2020 30.06.2021
Rozpočtové opatření č.6 Obec Kněždub 03.12.2020 30.06.2021
Rozpočtové opatření č. 7 Obec Kněždub 13.01.2021 30.06.2021
Rozpočtové opatření č. 8 Obec Kněždub - rozpočtová změna č.1 26.01.2021 30.06.2021
Veřejnoprávní smlouvy 2019
Veřejnoprávní smlouva s TJ Sokol 2019 26.03.2019 31.12.2022
Veřejnoprávní smlouva s TJ Sokol 23.12.2019 31.12.2022
ostatní 2019
Neznámí vlastníci pozemků k 1.8.2019 21.08.2019 31.12.2023
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA.OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Zalesňování v období do 31. prosince 2022. 30.08.2019 31.12.2022
Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. 10.12.2019 31.12.2022
Rozpočet obce na rok 2019
Schválený Závěrečný účet Obce Kněždub 2019 08.07.2020 30.06.2021
GDPR
Pověřenec obce Kněždub 21.05.2018 31.12.2040
ČOV Velička
Schválený závěrečný účet ČOV Velička 12.06.2020 30.06.2021
Schválený střednědobý výhled rozpočtu DSO ČOV Velička na 2022-2023. 04.12.2020 31.01.2022
Schválený rozpočet DSO ČOV Velička na rok 2021. 04.12.2020 31.01.2022
Rozpočtové opatření č. 1 ČOV Velička 03.03.2021 28.02.2022
Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu ČOV Velička za rok 2020. 09.03.2021 31.12.2021
Návrh Závěrečného účtu ČOV Velička za rok 2020. 09.03.2021 31.12.2021
Mikroregion Strážnicko - rozpočet
• Oznámení o vyvěšení zveřejňovaných dokumentů MR 2020. 18.11.2019 30.04.2021
Rozpočet Mikroregionu Strážnicko na rok 2020. 03.01.2020 30.04.2021
Oznámení o zveřejňování dokumentů. Schválený rozpočet na rok 2020 03.01.2020 30.04.2021
Zavěrečný účet DSO Mikroregionu Strážnicko za ro 2019. 30.06.2020 30.06.2021
Střednědobý výhled rozpočtu DSO Mikroregio Strážnicko na 2022 - 2024. 12.01.2021 30.04.2024
Rozpočet DSO Mikroregion Strážnicko na rok 2021. 12.01.2021 30.04.2022
Oznámení o zveřejnění dokumentů dle novely zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 12.01.2021 30.04.2024
Rozpočtové opatření č.1/2021 DSO Mikroregion Strážnicko. 13.01.2021 30.04.2022
Chemické rozbory pitné vody - vodovod Kněždub.
PROTOKOL o kontrole pořízený z kontroly vykonané podle zákona č. 255/2012 Sb.,a podle § 88 zákona č. 22.03.2021 22.04.2021
Rozbory pitné vody - březen 2021. 01.04.2021 01.05.2021
ostatní 2014
Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. 20.03.2014 01.01.2024

  zobrazit dokumenty v archivu