Zveřejněné dokumenty na úřední desce RSS kanál
  název zveřejněno od   zveřejněno do
Volby 2021
Výsledky voleb do Parlamentu ČR 11.10.2021 31.12.2021
Veřejnoprávní smlouvy 2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Kněždub pro Římskokatolickou farnost Kněžd 01.06.2021 01.06.2024
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu pro MS Šumárník 24.06.2021 25.06.2024
Veřejnoprávní smlouva TJ Sokol Kněždub na rok 2021 25.10.2021 26.10.2024
ostatní 2021
Úřad pro zastupování státu - seznam nedostatečně identifikovatelných vlastníků 24.02.2021 31.12.2023
Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy. MZE-49892/2021-16212. 15.09.2021 31.12.2022
Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaných vlastníků 22.09.2021 31.12.2023
Veřejná vyhláška, Stavební povolení „Polní cesta s cyklotrasou Kněždub – Rybníky. (cyklostezka Kněžd 14.10.2021 01.11.2021
Oznámení o přerušení el. energie 15.10.2021 11.11.2021
Akce 20.10.2021 30.01.2022
zasedání zastupitelstva - rok 2021
Usnesení z 21.jednání Zastupitelstva obce Kněždub. 07.10.2021 07.11.2021
Dražební vyhláška.č.j.:215 EXD 9/21 – 1 25.10.2021 26.11.2021
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 27.10.2021 23.11.2021
Rozpočet obce na rok 2021
Schválený rozpočet obce Kněždub na rok 2021 21.12.2020 28.02.2022
Schválený střednědobý výhled obce Kněždub 2022 -2023 21.12.2020 31.12.2021
Rozpočtové opatření č.1 Obec Kněždub 03.03.2021 28.02.2022
Rozpočtové opatření č.2/2021 Obec Kněždub 01.04.2021 28.02.2022
Rozpočtové opatření č.3/2021 Obec Kněždub 02.06.2021 28.02.2022
Rozpočtové opatření č. 4 Obec Kněždub 02.07.2021 28.02.2022
Rozpočtové opatření č. 5 Obec Kněždub 09.08.2021 28.02.2022
Rozpočet 2021
Rozpočtové opatření č.6 OU 06.10.2021 28.02.2022
ostatní 2020
Nedostatečná identifikace vlastníků. Zveřejněné údaje ÚZSVM. 04.03.2020 31.12.2023
Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy.Hospodaření v lesích na území ČR. 06.04.2020 31.12.2022
Veřejná vyhláška MZ ČR. Opatření obecné povahy. 28.07.2020 31.12.2022
Úřad pro zastupování státu - zveřejnění údajů - nedostatečně identifikovaných vlastníků pozemků 20.08.2020 31.12.2023
Veřejnoprávní smlouvy 2020
Smlouva o návratné finanční výpomoci podle rozpočtových pravidel zákona č.250/2000 Sb., Římskokatoli 04.02.2020 31.12.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Z rozpočtu Obce pro MS Šumárník Kněždub 13.05.2020 13.05.2023
Veřejnoprávní smlouva TJ Sokol Kněždub na rok 2020 03.09.2020 03.09.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Kněždub pro Římskokatolickou farnost Kněžd 15.10.2020 16.10.2023
Rozpočet obce na rok 2020
Schválený Závěrečný účet Obce Kněždub za rok 2020 28.06.2021 30.06.2022
Veřejnoprávní smlouvy 2019
Veřejnoprávní smlouva s TJ Sokol 2019 26.03.2019 31.12.2022
Veřejnoprávní smlouva s TJ Sokol 23.12.2019 31.12.2022
ostatní 2019
Pozemkový úřad seznam pozemků neznámých vlastníků 06.03.2019 31.12.2023
Neznámí vlastníci pozemků k 1.8.2019 21.08.2019 31.12.2023
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA.OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Zalesňování v období do 31. prosince 2022. 30.08.2019 31.12.2022
Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. 10.12.2019 31.12.2022
GDPR
Pověřenec obce Kněždub 21.05.2018 31.12.2040
ČOV Velička
Schválený rozpočet DSO ČOV Velička na rok 2021. 04.12.2020 31.01.2022
Schválený střednědobý výhled rozpočtu DSO ČOV Velička na 2022-2023. 04.12.2020 31.01.2022
Rozpočtové opatření č. 1 ČOV Velička 03.03.2021 28.02.2022
Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu ČOV Velička za rok 2020. 09.03.2021 31.12.2021
Návrh Závěrečného účtu ČOV Velička za rok 2020. 09.03.2021 31.12.2021
Schválený závěrečný účet ČOV Velička 2020 02.07.2021 30.06.2022
Oznámení o zveřejňování rozpočtových dokumentů dle novely zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových prav 23.08.2021 31.12.2040
Rozpočtové opatření č. 4 ČOV Velička 01.10.2021 28.02.2022
Mikroregion Strážnicko - rozpočet
Střednědobý výhled rozpočtu DSO Mikroregio Strážnicko na 2022 - 2024. 12.01.2021 30.04.2024
Rozpočet DSO Mikroregion Strážnicko na rok 2021. 12.01.2021 30.04.2022
Oznámení o zveřejnění dokumentů dle novely zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 12.01.2021 30.04.2024
Rozpočtové opatření č.1/2021 DSO Mikroregion Strážnicko. 13.01.2021 30.04.2022
Schválený Závěrečný účet Mikroregion Strážnice 2020 14.07.2021 30.06.2022
Oznámení o zveřejnění dokumentů dle novely zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 20.08.2021 31.12.2040
Rozpočtové opatření č. 2/2021 Mikroregion Strážnicko 31.08.2021 30.04.2022
ostatní 2014
Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. 20.03.2014 01.01.2024

  zobrazit dokumenty v archivu