Zveřejněné dokumenty na úřední desce RSS kanál
  název zveřejněno od   zveřejněno do
zasedání zastupitelstva - rok 2019
Usnesení z 2. jednání Zastupitelstva obce Kněždub, konaného dne 7.2.2019. 14.02.2019 14.03.2019
ostatní 2019
ČOV Velička 2019 informace 04.01.2019 31.12.2019
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci. 06.02.2019 04.04.2019
Ples pro Zuzanku 08.02.2019 23.02.2019
Rozpočet obce na rok 2019
Schválený středněbobý výhled rozpočtu obce Kněždub na rok 2020 - 2021 20.12.2018 31.12.2019
Schválený rozpočet obce Kněždub na rok 2019 20.12.2018 31.12.2019
GDPR
Pověřenec obce Kněždub 21.05.2018 31.12.2040
Veřejnoprávní smlouvy 2018
Smlouva o poskytnutí účelové dotace ke spolufinancování sociálních služeb v roce 2018 20.03.2018 20.03.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Kněždub s TJ Sokol Kněždub z.s. 06.04.2018 06.04.2021
ostatní 2018
Kotlíkové dotace - informace pro žadatele. 18.09.2018 31.03.2019
Rozpočet obce na rok 2018
Rozpočtové opatření č.1 05.03.2018 28.02.2019
Rozpočtové opatření č.2 03.05.2018 28.02.2019
Rozpočtové opatření č.3 25.06.2018 28.02.2019
Rozpočtové opatření č.4 31.08.2018 28.02.2019
Rozpočové opatření č.5 15.11.2018 28.02.2019
Rozpočtové opatření č.6 08.01.2019 28.02.2019
Rozpočtové opatření č. 7 23.01.2019 28.02.2019
ČOV Velička
Rozpočové opatření č.1 ČOV Velička 08.06.2018 28.02.2019
Schválený Závěrečný účet ČOV Velička 2017 29.06.2018 30.06.2019
Rozpočtové opatření č. 2 ČOV Velička 05.09.2018 28.02.2019
Rozpočtové opatření č.3 ČOV Velička 08.10.2018 28.02.2019
ČOV Velička informace pro občany 12.12.2018 31.12.2019
Rozpočtové opatření č.6 ČOV Velička 17.01.2019 28.02.2019
Mikroregion Strážnicko - rozpočet
Závěrečný účet 2017 DSO Mikroregion Strážnicko schválený 04.07.2018 30.06.2019
Rozpočet obce na rok 2017
Rozpočtový výhled 2018-2020 13.03.2017 31.12.2020
Schválený Závěrečný účet obce Kněždub za rok 2017 14.06.2018 30.06.2019
Veřejnoprávní smlouvy 2017
Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce ke spolufinancování sociálních služeb v roce 201 09.05.2017 09.05.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Kněždub na rok 2017. 11.05.2017 11.05.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Kněždub v roce 2017 pro MS Šumárník Kněždu 03.07.2017 03.07.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Kněždub na rok 2017. 22.12.2017 22.12.2020
Veřejnoprávní smlouvy 2016
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Kněždub v roce 2016 (MS Šumárník) 31.03.2016 31.03.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Kněždub v roce 2016.(TJ Sokol Kněždub). 31.03.2016 31.03.2019
Smlouva o návratné finanční výpomoci podle rozpočtových pravidel zákona č.250/2000 Sb.(Římskokatolic 08.12.2016 08.12.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Kněždub ( MAS Strážnicko) 08.12.2016 08.12.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Kněždub v roce 2016. 11.04.2017 11.04.2019
ostatní 2014
Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. 20.03.2014 01.01.2024

  zobrazit dokumenty v archivu