Zveřejněné dokumenty na úřední desce RSS kanál
  název zveřejněno od   zveřejněno do
Strategický plán rozvoje obce Kozly 2023-2027 23.02.2023 31.12.2027
zasedání zastupitelstva 2024
Usnesení z 9.zasedání ZO konaného 18.3.2024 26.03.2024 25.04.2024
rozpočet obce 2024
Schválený rozpočet obce Kozly na rok 2024 11.12.2023 31.12.2024
Rozpočtové opatření č. 1/2024 12.04.2024 31.12.2024
rozpočet obce 2023
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Kozly na roky 2025-2028 17.05.2023 31.12.2028
Závěrečný účet obce Kozly za rok 2023 - Návrh 19.04.2024 06.05.2024
rozpočet obce 2022
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Kozly na rok 2023-2025 15.12.2021 31.12.2025
Schválený Závěrečný účet obce Kozly za rok 2022 17.05.2023 30.06.2024
veřejnoprávní smlouvy
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu poskytování dotací nebo návratných finanč 06.05.2020 04.05.2030
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu poskytování dotací nebo návratných finanč 02.07.2020 01.07.2030
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu poskytování dotací nebo návratných finanč 02.07.2020 01.07.2030
povinně zveřejňované informace
GDPR - Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů 02.05.2018 02.05.2028
GDPR - Informace 02.05.2018 02.05.2028
GDPR - Zpracováváné osobní údaje 02.05.2018 02.05.2028
ostatní
Informace pro volby do Evropského parlamentu 08.04.2024 08.06.2024
Finanční úřad - Veřejná vyhláška 11.04.2024 13.05.2024
Svatomarkovské procesí – pozvánka 15.04.2024 27.04.2024
Dodatek č.3 k veřejnoprávní smlouvě na úseku přestupků 16.04.2024 02.05.2024
Oznámení - Záměr obce pronajmout část pozemku 17.04.2024 02.05.2024
Volby do Evropského parlamentu - Informace pro voliče 22.04.2024 07.06.2024
Oznámení - Záměr obce pronajmout pozemek p.č.1219 24.04.2024 08.05.2024
Oznámení - Záměr obce pronajmout pozemek p.č.1240 24.04.2024 08.05.2024

  zobrazit dokumenty v archivu