úřední deska

datum vyvěšení název dokumentu datum sejmutí
28. 12. 2019 Schválený rozpočet Obce Rataje na rok 2020  
09. 12. 2019 Opatření obecné povahy - kůrovcová kalamita  31. 12. 2022
18. 11 .2019 Rozpočtový výhled Obce Rataje 2020 – 2024  
18. 11 .2019 Návrh rozpočtu Obce Rataje na rok 2020  28. 12. 2019
15. 11. 2019 Návrh střednědobého výhled svazku obcí EKOSO 2020-2024  
15. 11. 2019 Návrh rozpočtu svazku obcí EKOSO na rok 2020  03. 12. 2019
11. 11. 2019 SBENE-BUS - Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 – 2023, Rozpočet na rok 2020, Závěrečný účet za rok 2018, Rozpočtový výhled 2021-2023  
01. 11. 2019 Návrh rozpočtového výhledu Obce Rataje 2020 – 2024  18. 11. 2019
07. 10. 2019 Veřejná vyhláška - Zásady územního rozvoje Středočeského kraje  
2.9.2019 Veřejná vyhláška - zalesňování  
5.8.2019 Záměr prodat část parcely 1802/3  
13.06.2019 Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Český Smaragd za rok 2018 28.06.2019
28.6.2019 Schválený závěrečný účet OBCE RATAJE za rok 2018  29. 06. 2020
10.6.2019 Návrh Závěrečného účtu OBCE RATAJE za rok 2018  28.6.2019
28. 12. 2019 Rozpočtové opatření Obce Rataje č.10-2019  
18. 11. 2019 Rozpočtové opatření Obce Rataje č.9-2019  
29. 10. 2019 Rozpočtové opatření Obce Rataje č.8-2019  
09. 09. 2019 Rozpočtové opatření Obce Rataje č.7-2019  
05. 08. 2019 Rozpočtové opatření Obce Rataje č.6-2019  
29. 07. 2019 Rozpočtové opatření Obce Rataje č.5-2019  
28. 06. 2019 Rozpočtové opatření Obce Rataje č.4-2019  
27. 05. 2019 Rozpočtové opatření Obce Rataje č.3-2019  
29. 04. 2019 Rozpočtové opatření Obce Rataje č.2-2019  
25. 03. 2019 Rozpočtové opatření Obce Rataje č.1-2019  
27.5.2019 Výsledky voleb do Evropského parlamentu  
8.4.2019 Informace o počtu a sídle volebního okrsku pro volby do Evropského parlamentu  
1.4.2019 Návrh závěrečného účtu svazku obcí EKOSO za rok 2018  
18.3.2019 Návrh závěrečného účtu za rok 2018 - BENEBUS  
18.3.2019 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 - BENEBUS  
5.2.2019 Protokol o zkoušce Pitné vody č 284/19 ze dne 31. 01. 2019  
31.12.2018 Schválený rozpočet Obce Rataje na rok 2019  
30. 12. 2018 Rozpočtový výhled Obce Rataje na roky 2019 - 2024  
 10.12.2018 Návrh rozpočtu Obce Rataje na rok 2019  
19.11.2018 Návrh rozpočtu dobrovolného svazku obcí BENE-BUS 2019  
19.11.2018 Střednědobý výhled dobrovolného svazku obcí BENE-BUS 2020-2022  
19.11.2018 Návrh rozpočtu svazku obcí EKOSO na rok 2019 - porovnání s rokem 2018  
19. 11. 2018 Střednědobý výhled svazku obcí  2019-2023  
20.6.2018 Schválený Závěrečný účet OBCE RATAJE za rok 2017 25.6.2019
4.6.2018 Návrh Závěrečného účtu OBCE RATAJE za rok 2017 20.6.2018
 31. 12. 2018 Rozpočtové opatření Obce Rataje č.9-2018  
 30. 11. 2018 Rozpočtové opatření Obce Rataje č.8-2018  
 31. 10. 2018 Rozpočtové opatření Obce Rataje č.7-2018  
30. 09. 2018 Rozpočtové opatření Obce Rataje č.6-2018  
 31. 08. 2018 Rozpočtové opatření Obce Rataje č.5-2018  
 30. 06. 2018 Rozpočtové opatření Obce Rataje č.4-2018  
 24. 05. 2018 Rozpočtové opatření Obce Rataje č.3-2018  
 30. 04. 2018 Rozpočtové opatření Obce Rataje č.2-2018  
 31. 03. 2018 Rozpočtové opatření Obce Rataje č.1-2018  
11.6.2018 Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Český Smaragd za rok 2017  
15.5.2018 Návrh závěrečného účtu svazku obcí EKOSO za rok 2017  
 15.3.2018 V e ř e j n á v y h l á š k a - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích  
 15.3.2018 Oznámení o zveřejnění - BENE-BUS  
 15.2.2018 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 - BENEBUS  
 15.2.2018 Návrh závěrečného účtu za rok 2017 - BENEBUS  
 20.1.2018 Plán umístění kontejnerů na rok 2018  
29.12.2017 Rozpočtové opatření Obce Rataje č.10/2017  
29.12.2017 Rozpočtové opatření Obce Rataje č.9/2017  
 20.11.2017 Schválený rozpočet Obce Rataje na rok 2018  
 29.12.2017 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 29.12.2017  
  28.12.2017 Rozpočtový výhled obce Rataje na roky 2018 – 2022  
 4.12.2017 Oznámení o době a místě konání voleb  
27.11.2017  Oznámení o počtu volební komise a sídle  
 27.11.2017 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise  
 20.11.2017 Záměr prodat Hájenky č.p. 8 Bruk  
20.11.2017 Návrh rozpočtu svazku obcí EKOSO na rok 2018 - porovnání s rokem 2017  
 20.11.2017 Střednědobý výhled svazku obcí EKOSO 2018-2022  
 20.11.2017 Návrh rozpočtu Obce Rataje na rok 2018  
 20.11.2017 Záměr prodeje spoluvlastnického podílu  
20.11.2017 Rozpočtové opatření Obce Rataje č.8/2017  
20.11.2017  Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 20.11.2017  
 13.11.2017 Stanovení minimálního počtu členů volební komise  
 12.11.2017 Návrh rozpočtu svazku obcí EKOSO na rok 2018  
 12.11.2017 Návrh rozpočtu dobrovolného svazku obcí BENE-BUS 2018  
 12.11.2017 Střednědobý výhled dobrovolného svazku obcí BENE-BUS 2019-2021  
 12.11.2017 Návrh rozpočtu Mikroregion Český smaragd na rok 2018  
25.9.2017 Rozpočtové opatření Obce Rataje č.6/2017  
 25.9.2017 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 25.9.2017  
 14.9.2017 Veřejná vyhláška - zpracování nahodilých těžeb  
 29.6.2017 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 29.6.2017  
 12.6.2017 Rozpočtové opatření Obce Rataje č. 03/2017  
 12.6.2017 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 12.6.2017  
 5.6.2017 Schválený závěrečný účet Obce Rataje za rok 2016  
 2.6.2017 Návrh závěrečného účtu za rok 2016 Mikroregionu Český smaragd  
 22.5.2017 Rozpočtové opatření Obce Rataje č.2/2017  
 22.5.2017 Rozpočtové opatření Obce Rataje č.1/2017  
 22.5.2017 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 22.5.2017  
 17.3.2017 Schválený rozpočet Mikroregionu Český Smaragd na rok 2017  
 17.3.2017 Rozpočtový výhled Mikroregionu Český Smaragd na rok 2017 - 2020  
 13.3.2017 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 13.3.2017  
 13.3.2017 Záměr uzavřít smlouvu o zřízení Věcného břemene  
  Oznámení o zveřejnění dokumentů Mikroregionu Český Smaragd na stránkách Mikroregionu  
  Veřejná vyhláška - zastavení těžeb v lesích  
  Rozpočtové opatření Mikroregionu Český smaragd č.1/2017  
  Plán umístění kontejnerů v obci Rataje v roce 2017  
  Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 29.12.2016  
  Návrh rozpočtu na rok 2017 dobrovolného svazku obcí BENE-BUS  
  Návrh přebytkového rozpočtu Mikroregionu Český smaragd na rok 2017  
  Schválený rozpočet Obce Rataje na rok 2017 - Výdaje  
  Schválený rozpočet Obce Rataje na rok 2017 - Příjmy  
  Návrhu rozpočtu Obce Rataje na rok 2017  
  Návrh rozpočtu na rok 2017 svazku obcí EKOSO  
  Odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého  
  Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 21.11.2016  
  Oznámení o počtu volebních okrsků  
  Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 5.9.2016  
  Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 27.6.2016  
  Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 16.5.2016  
  Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 22.2.2016  
  Závěrečný účet mikroregionu Český smaragd za rok 2015  
  OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Program zlepšování kvality ovzduší zóny Střední Čechy - CZ02  
  Návrh závěrečného účtu za rok 2015  
  Záměr vypůjčit parcelu 579/15  
  Návrh závěrečného účtu svazku obcí EKOSO za rok 2015  
  Záměr prodeje spoluvlastnického podílu Obce Rataje  
  Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 22.2.2016  
  Veřejná vyhláška: záměr k umístění svislého dopravního značení  
  Návrh přebytkového rozpočtu Mikroregionu Český smaragd na rok 2016  
  Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 29. 12. 2015  
  Schválený rozpočet Obce Rataje na rok 2016 - výdaje  
  Schválený rozpočet Obce Rataje na rok 2016 - příjmy  
  Návrhu rozpočtu Obce Rataje na rok 2016 - výdaje  
  Návrhu rozpočtu Obce Rataje na rok 2016 - příjmy  
  Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 2. 11. 2015  
  Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 7. 9. 2015  
  Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 22. 6. 2015  
  Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 5. 4. 2015  
  Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 16. 2. 2015