Dokumenty v archivu:  
  název
obecně závazné vyhlášky
Seznam žádostí o informaci dle zák. č. 106/1999 Sb.
Zveřejněné dokumenty SOPP
Zveřejněné dokumenty obce a ZŠ
      Vodní hospodářství
Veřejnoprávní smlouvy
Územní plán
      Změna územního plánu č. 1 obce Sázava
      Změna územního plánu č. 2 obce Sázava
      Změna územního plánu č. 3 obce Sázava
      Změna územního plánu č. 4 obce Sázava
ostatní
      Nabídky
     
     
      Pozvánky na jednání zastupitelstva
rozpočet obce
      Rozpočet obce na rok 2019
      Rozpočet obce na rok 2018
      Rozpočet obce na rok 2017
      Rozpočet obce na rok 2016
      Rozpočet obce na rok 2015
      Rozpočet obce na rok 2014
      Rozpočet obce na rok 2013
      Rozpočet obce na rok 2012
      Rozpočet obce na rok 2011
      Rozpočet obce na rok 2010
      Rozpočet obce na rok 2009
      Rozpočet obce na rok 2008
      Rozpočet obce na rok 2007
      rozpočet obce na rok 2006
zasedání zastupitelstva
      Usnesení zastupitelstva, rok 2018
      Usnesení zastupitelstva, rok 2017
      Usnesení zastupitelstva, rok 2015
      Usnesení zastupitelstva, rok 2014
      Usnesení zastupitelstva, rok 2013
      Usnesení zastupitelstva, rok 2012
      Usnesení zastupitelstva, rok 2011
      Usnesení zastupitelstva, rok 2010
      Usnesení zastupitelstva, rok 2009
      Usnesení zastupitelstva, rok 2008
      usnesení zastupitelstva, rok 2007
      usnesení zastupitelstva, rok 2006
Zasedání rady