Dokumenty v archivu:  
  název
Zápisy a usnesení ze zasedání ZO
      Pozvánky ZO - 2011
      Pozvánky ZO - 2012
      Pozvánky ZO - 2013
      Pozvánky ZO - 2014
      Pozvánky ZO - 2015
      Pozvánky ZO - 2016
      Pozvánky ZO - 2017
      Pozvánky ZO - 2018
      Pozvánky ZO - 2019
Karlovarský kraj
      Pozvánky ZKK - 2011
      Pozvánky ZKK - 2012
      Pozvánky ZKK - 2013
      Pozvánky ZKK - 2014
      Pozvánky ZKK - 2015
      Pozvánky ZKK - 2016
      Pozvánky ZKK - 2017
      Pozvánky ZKK - 2018
      pozvánky ZKK - 2019
Obecní úřad Stříbrná
      Obecně závazné vyhlášky
      Rozpočet obce
      Zpráva o výsledku hospodaření
      Závěrečný účet obce
      Veřejnoprávní smlouvy
      Výkaz plnění rozpočtu Fin 2-12
      Účetní závěrka
      Záměry
            Záměr pronájmů - pozemky
            Záměr pronájmu - LV
            Záměr prodeje - pozemky
            Záměr pronájmu objektů
            Záměr koupě - pozemky
            Záměr prodeje - budovy s pozemky
            Záměr dohody o užívání pozemku
Ostatní
      MěÚ Kraslice
      DSMOK
      Státní pozemkový úřad ČR
      Katastrální úřad
      Sčítání lidu SLDB
      Finanční úřad
      Sokolovská vodárenská
      VSMOS
VOLBY
Územní plán Stříbrná