Zveřejněné dokumenty na úřední desce RSS kanál
  název zveřejněno od   zveřejněno do
Aktualizace-Výzva pro občany - seznam nemovitých věcí s nedostatečným identifikovaným vlastníkem 26.03.2014 26.02.2024
Rozpočet Obce Světec na rok 2019 17.12.2018 31.12.2019
Pronájem nemovitého majetku obce Světec 19.12.2018 28.02.2019
Zasedání zastupitelstva obce
Usneseni ZO Světec č. 32 21.09.2018 31.12.2018
Záměr Obce Světec ve smyslu zákona č.128/2000 Sb., o obcích §39 odst.1 v platném znění 18.10.2018 31.12.2018
Usnesení č. 2 ze zasedání ZO Světec dne 13.12.2018 18.12.2018 28.02.2019
Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím + odpověď 29.05.2018 31.12.2018
Rozpočtová opatření Obce Světec
Rozpočtové opatření č.1/2018 23.03.2018 31.12.2018
Rozpočtové opatření č.2/2018 17.05.2018 31.12.2018
Rozpočtové opatření č.3/2018 25.06.2018 31.12.2018
Rozpočtové opatření č.4/2018 30.07.2018 31.12.2018
Rozpočtové opatření č.6/2018 18.09.2018 31.12.2018
Rozpočtové opatření č.5/2018 18.09.2018 31.12.2018
Rozpočtové opatření č.7/2018 17.12.2018 31.12.2018
Mikroregion Svornost
Informace o zvěřejnění Rozpočtu Mikroregionu Svornost na rok 2017 a rozpočtový výhled 2018 - 2020 08.03.2017 15.12.2020
Středodobý výhled rozpočtu Mikroregion Svornost 2018-2020 23.03.2017 31.12.2020
Závěrečný účet Mikroregionu Svornost za rok 2016, zpráva o výsledku hospodaření za rok 2016 03.07.2017 31.12.2018
Rozpočet na rok 2018 - DSO - Mikroregion Svornost 10.01.2018 31.12.2018
Informace - MIKROREGION Svornost 11.01.2018 31.12.2018
Rozpočtové opatření č.1/2018 Mikroregion Svornost 20.06.2018 31.03.2019
Informace - MIKROREGION Svornost 20.06.2018 31.03.2019
Veřejnoprávní smlouvy
Smlouva o poskytnutí dotace SH ČMS - SDH Štrbice 01.03.2016 28.02.2019
Smlouva o poskytnutí dotace Městys Hostomice 07.03.2016 06.03.2019
Smlouva o poskytnutí dotace SDH Světec 15.03.2016 14.03.2019
Smlouva o poskytnutí dotace Občanské sdružení Za Chotějovice, z.s. 06.03.2017 03.03.2020
Smlouva o poskytnutí dotace Městys Hostomice 06.03.2017 05.03.2020
Smlouva o poskytnutí dotace SH ČMS - SDH Štrbice 07.03.2017 06.03.2020
Smlouva o poskytnutí dotace SDH Světec 14.03.2017 13.03.2020
Smlouva o poskytnutí dotace Městys Hostomice 14.03.2018 14.03.2021
Smlouva o poskytnutí dotace Občanské sdružení Za Chotějovice, z.s. 27.03.2018 26.03.2021
Smlouva o poskytnutí dotace obec Kostomlaty pod Milešovkou 01.04.2018 31.03.2021
Smlouva o poskytnutí dotace SDH Světec 03.04.2018 02.04.2021
Smlouva o poskytnutí dotace SH ČMS - SDH Štrbice 10.04.2018 09.04.2021
Veřejné vyhlášky
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Světec a část k.ú.Chotějovice-vstup na pozemky 02.03.2017 31.12.2020
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Chotovenka-vstup na pozemky 02.03.2017 31.12.2020
Rozpočty
Rozpočtový výhled Obce Světec na období let 2017 - 2021 20.02.2017 31.12.2021
Středodobý výhled rozpočtu Obce Světec na období let 2017 - 2021 ( v tis. Kč) 26.06.2017 31.12.2021
Pravidla rozpočtového provizoria 25.09.2017 31.12.2019
Rozpočet Obce Světec na rok 2018 18.12.2017 31.12.2018
Závěrečný účet Obce Světec za rok 2017, zpráva o přezkoumání hospodaření 26.06.2018 31.12.2018
ostatní
Program obnovy venkova 01.09.2010 31.12.2020
Vrak vozidla Alfa Romeo ( ohrada u hřbitova) 10.08.2014 31.12.2019
Informace k zveřejněným dokumentům Obce Světec 23.03.2018 31.12.2018
Sdělení - funkce pověřence pro ochranu osobních údajů 21.05.2018 31.12.2019
Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků 07.09.2018 31.12.2019
Oznámení o ustanovení opatrovníka neznámým účastníkům řízení v KoPÚ ( Hýbler) ) 18.10.2018 31.12.2019
Oznámení o ustanovení opatrovníka neznámým účastníkům řízení v KoPÚ ( Poláčková, Trochová ) 18.10.2018 31.12.2019
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby věcí nemovitých 16.11.2018 19.12.2018
Výzva k vyzvednutí zásilky - Vodák T. 11.12.2018 27.12.2018
Výzva k vyzvednutí zásilky - Král D. 12.12.2018 27.12.2018
Informace k zveřejněným dokumentům Obce Světec 17.12.2018 31.12.2019
obecně závazné vyhlášky
Obecně závazná vyhláška č.2/2018 kterou se stanoví systém shromažďování , sběru, přepravy, třídění, 14.12.2018 31.01.2019

  zobrazit dokumenty v archivu