Zveřejněné dokumenty na úřední desce RSS kanál
  název zveřejněno od   zveřejněno do
Aktualizace-Výzva pro občany - seznam nemovitých věcí s nedostatečným identifikovaným vlastníkem 26.03.2014 26.02.2024
veřejná vyhláška-opatření obecné povahy 02.09.2019 31.12.2022
Zasedání zastupitelstva obce
Usnesení č. 9 ze Zasedání ZO Světec dne 11.12.2019 17.12.2019 28.02.2020
Prodej a pronájem nemovitého majetku obce - záměr 17.12.2019 28.02.2020
Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím + odpověď 29.05.2018 29.05.2020
Vyjádření k žádosti o informace podle zákona č.106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve zně 11.06.2019 11.06.2021
Vyjádření k žádosti o informaci podle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 19.08.2019 19.08.2021
Poskytnutí informace k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 04.12.2019 04.12.2021
Výroční zpráva za rok 2019 podle Zákona o svobodném přístupu k informacím 06.01.2020 31.12.2020
Rozpočtová opatření Obce Světec
Rozpočtové opatření č. 7/2019 06.01.2020 31.01.2020
Mikroregion Svornost
Informace o zvěřejnění Rozpočtu Mikroregionu Svornost na rok 2017 a rozpočtový výhled 2018 - 2020 08.03.2017 15.12.2020
Středodobý výhled rozpočtu Mikroregion Svornost 2018-2020 23.03.2017 31.12.2020
Středodobý výhled rozpočtu Mikroregion Svornost 2020-2022 11.01.2019 31.12.2022
Rozpočet 2020 - Mikroregion Svornost 10.01.2020 31.12.2020
Rozpočtové opatření č.2/2019 Mikroregion Svornost 10.01.2020 31.01.2020
Veřejnoprávní smlouvy
Smlouva o poskytnutí dotace Městys Hostomice 06.03.2017 05.03.2020
Smlouva o poskytnutí dotace Občanské sdružení Za Chotějovice, z.s. 06.03.2017 03.03.2020
Smlouva o poskytnutí dotace SH ČMS - SDH Štrbice 07.03.2017 06.03.2020
Smlouva o poskytnutí dotace SDH Světec 14.03.2017 13.03.2020
Smlouva o poskytnutí dotace Městys Hostomice 14.03.2018 14.03.2021
Smlouva o poskytnutí dotace Občanské sdružení Za Chotějovice, z.s. 27.03.2018 26.03.2021
Smlouva o poskytnutí dotace obec Kostomlaty pod Milešovkou 01.04.2018 31.03.2021
Smlouva o poskytnutí dotace SDH Světec 03.04.2018 02.04.2021
Smlouva o poskytnutí dotace SH ČMS - SDH Štrbice 10.04.2018 09.04.2021
Smlouva o poskytnutí dotace SH ČMS 1/2019 - SDH Štrbice 06.03.2019 06.03.2022
Smlouva o poskytnutí dotace č. 2/2019 SDH Světec 06.03.2019 06.03.2022
Smlouva o poskytnutí dotace č.12/2019 Městys Hostomice 07.03.2019 07.03.2022
Smlouva o poskytnutí dotace č.11/2019 Městys Hostomice 07.03.2019 06.03.2022
Smlouva o poskytnutí dotace SH ČMS 17/2019 - SDH Štrbice 09.09.2019 08.09.2023
Veřejné vyhlášky
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Chotovenka-vstup na pozemky 02.03.2017 31.12.2020
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Světec a část k.ú.Chotějovice-vstup na pozemky 02.03.2017 31.12.2020
Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy 03.04.2019 31.12.2022
Opatření obecné povahy 09.12.2019 31.12.2022
Rozhodnutí o umístění stavby - přívod Labské vody do prostor Doly Bílina 09.01.2020 25.01.2020
veřejná vyhláška-opatření obecné povahy-dopravní značení 22.01.2020 07.02.2020
Rozpočty
Rozpočtový výhled Obce Světec na období let 2017 - 2021 20.02.2017 31.12.2021
Středodobý výhled rozpočtu Obce Světec na období let 2017 - 2021 ( v tis. Kč) 26.06.2017 31.12.2021
Středodobý výhled rozpočtu Obce Světec na období let 2020 - 2024 ( v tis. Kč) 05.09.2019 31.12.2024
Rozpočet Obce Světec na rok 2020 16.12.2019 31.12.2020
ostatní
Program obnovy venkova 01.09.2010 31.12.2020
Smlouva o poskytnutí dotace č. 10/2019 Obec Kostomlaty pod Milešovkou 17.05.2019 16.05.2022
Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků 31.10.2019 21.12.2020
Kompostování bioodpadu ve Světci 09.12.2019 31.12.2020
Usnesení o nařízení 1. kola elektronické dražby 16.12.2019 17.03.2020
Informace k zveřejněným dokumentům Obce Světec 16.12.2019 31.12.2020
Výzva k vyzvednutí zásilky - Hlaváčková Naděžda 15.01.2020 27.01.2020
Výzva k vyzvednutí zásilky - Stěhula Roman 20.01.2020 30.01.2020
Výzva k vyzvednutí zásilky Dieti Jakub 20.01.2020 31.01.2020
Výzva k vyzvednutí zásilky Vodál T. 20.01.2020 31.01.2020

  zobrazit dokumenty v archivu