Zveřejněné dokumenty na úřední desce RSS kanál
  název zveřejněno od   zveřejněno do
Aktualizace-Výzva pro občany - seznam nemovitých věcí s nedostatečným identifikovaným vlastníkem 26.03.2014 26.02.2024
Zasedání zastupitelstva obce
Usnesení č. 6 ze zasedání dne 19.6.2019 24.06.2019 15.09.2019
Záměr Obce Světec ve smyslu zákona č.128/2000 Sb., o obcích §39 odst.1 v platném znění 26.06.2019 19.09.2019
Program 7. Zasedání ZO Světec, konaného dne 02.09.2019 od 17.15 hod. hasičská zbrojnice Štrbice 07.08.2019 02.09.2019
Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění poz.předp 25.10.2017 25.10.2019
Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím + odpověď 29.05.2018 29.05.2020
Výroční zpráva za rok 2018 podle Zákona o svobodném přístupu k informacím 02.01.2019 31.12.2019
Vyjádření k žádosti o informace podle zákona č.106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve zně 11.06.2019 11.06.2021
Vyjádření k žádosti o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb.o svobodném přístupu k informacím 19.08.2019 19.08.2021
Rozpočtová opatření Obce Světec
Rozpočtové opatření č. 1/2019 28.03.2019 31.12.2019
Rozpočtové opatření č. 2/2019 30.04.2019 31.12.2019
Rozpočtové opatření č.3/2019 20.06.2019 31.12.2019
Mikroregion Svornost
Informace o zvěřejnění Rozpočtu Mikroregionu Svornost na rok 2017 a rozpočtový výhled 2018 - 2020 08.03.2017 15.12.2020
Středodobý výhled rozpočtu Mikroregion Svornost 2018-2020 23.03.2017 31.12.2020
Mikroregion Svornost - Rozpočet na rok 2019 11.01.2019 31.12.2019
Středodobý výhled rozpočtu Mikroregion Svornost 2020-2022 11.01.2019 31.12.2022
Závěrečný účet Mikroregion Svornost za rok 2018, zpráva o přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek 24.06.2019 31.12.2019
Pololetní účet Mikroregionu Svornost za rok 2019 01.08.2019 19.08.2019
Veřejnoprávní smlouvy
Smlouva o poskytnutí dotace Městys Hostomice 06.03.2017 05.03.2020
Smlouva o poskytnutí dotace Občanské sdružení Za Chotějovice, z.s. 06.03.2017 03.03.2020
Smlouva o poskytnutí dotace SH ČMS - SDH Štrbice 07.03.2017 06.03.2020
Smlouva o poskytnutí dotace SDH Světec 14.03.2017 13.03.2020
Smlouva o poskytnutí dotace Městys Hostomice 14.03.2018 14.03.2021
Smlouva o poskytnutí dotace Občanské sdružení Za Chotějovice, z.s. 27.03.2018 26.03.2021
Smlouva o poskytnutí dotace obec Kostomlaty pod Milešovkou 01.04.2018 31.03.2021
Smlouva o poskytnutí dotace SDH Světec 03.04.2018 02.04.2021
Smlouva o poskytnutí dotace SH ČMS - SDH Štrbice 10.04.2018 09.04.2021
Smlouva o poskytnutí dotace SH ČMS 1/2019 - SDH Štrbice 06.03.2019 06.03.2022
Smlouva o poskytnutí dotace č. 2/2019 SDH Světec 06.03.2019 06.03.2022
Smlouva o poskytnutí dotace č.11/2019 Městys Hostomice 07.03.2019 06.03.2022
Smlouva o poskytnutí dotace č.12/2019 Městys Hostomice 07.03.2019 07.03.2022
Veřejné vyhlášky
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Světec a část k.ú.Chotějovice-vstup na pozemky 02.03.2017 31.12.2020
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Chotovenka-vstup na pozemky 02.03.2017 31.12.2020
Veřejná vyhláška-zeměměřičské práce 01.04.2019 13.12.2019
Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy 03.04.2019 31.12.2022
Usnesení Okresního soudu v Teplicích ve věci pozůstalosti 12.06.2019 12.12.2019
Oznámení - Veřejné projednání návrhu změny územního plánu Bílina 28.06.2019 21.08.2019
Veřejná vyhláška - převzetí písemnosti Millanová Jana 09.08.2019 25.08.2019
veřejná vyhláška-opatření obecné povahy 19.08.2019 03.09.2019
Rozpočty
Rozpočtový výhled Obce Světec na období let 2017 - 2021 20.02.2017 31.12.2021
Středodobý výhled rozpočtu Obce Světec na období let 2017 - 2021 ( v tis. Kč) 26.06.2017 31.12.2021
Pravidla rozpočtového provizoria 25.09.2017 31.12.2019
Rozpočet Obce Světec na rok 2019 17.12.2018 31.12.2019
Závěrečný účet obce Světec za rok 2018, zpráva o výsledku hospodaření obce Světec za rok 2018 20.06.2019 31.12.2019
Středodobý výhled rozpočtu Obce Světec(NÁVRH) na období let 2020 - 2024 ( v tis. Kč) 07.08.2019 02.09.2019
ostatní
Program obnovy venkova 01.09.2010 31.12.2020
Vrak vozidla Alfa Romeo ( ohrada u hřbitova) 10.08.2014 31.12.2019
Sdělení - funkce pověřence pro ochranu osobních údajů 21.05.2018 31.12.2019
Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků 07.09.2018 31.12.2019
Oznámení o ustanovení opatrovníka neznámým účastníkům řízení v KoPÚ ( Poláčková, Trochová ) 18.10.2018 31.12.2019
Oznámení o ustanovení opatrovníka neznámým účastníkům řízení v KoPÚ ( Hýbler) ) 18.10.2018 31.12.2019
Smlouva o poskytnutí dotace č. 10/2019 Obec Kostomlaty pod Milešovkou 17.05.2019 16.05.2022
Informace k zveřejněným dokumentům Obce Světec 07.08.2019 31.12.2019

  zobrazit dokumenty v archivu