Zveřejněné dokumenty na úřední desce RSS kanál
  název zveřejněno od   zveřejněno do
Aktualizace-Výzva pro občany - seznam nemovitých věcí s nedostatečným identifikovaným vlastníkem 26.03.2014 26.02.2024
veřejná vyhláška-opatření obecné povahy 02.09.2019 31.12.2022
Informace - správní poplatky Ukrajina 17.06.2022 31.03.2023
Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva za rok 2020 podle Zákona o svobodném přístupu k informacím 04.01.2021 04.01.2023
Vyjádření k žádosti o informaci podle zák.106/1999 Sb. 13.01.2021 13.01.2023
Výroční zpráva za rok 2021 podle Zákona o svobodném přístupu k informacím 04.01.2022 04.01.2024
Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 06.01.2022 06.01.2024
Rozpočtová opatření Obce Světec
Rozpočtové opatření č. 1/2022 - Obec Světec 29.04.2022 31.12.2022
Rozpočtové opatření č. 2/2022 - Obec Světec 16.06.2022 31.12.2022
Mikroregion Svornost
Středodobý výhled rozpočtu Mikroregion Svornost 2020-2022 11.01.2019 31.12.2022
Středodobý výhled rozpočtu Mikroregion Svornost 2022-2025 11.01.2021 31.12.2025
Rozpočet 2022- Mikroregion Svornost 07.01.2022 31.12.2022
Veřejnoprávní smlouvy
Smlouva o poskytnutí dotace SH ČMS 17/2019 - SDH Štrbice 09.09.2019 08.09.2023
Smlouva o poskytnutí dotace č.8/2020 Městys Hostomice 26.02.2020 25.02.2023
Smlouva o poskytnutí dotace č.9/2020 Městys Hostomice 26.02.2020 25.02.2023
Smlouva o poskytnutí dotace č. 1/2020 SH ČMS - SDH Štrbice 26.02.2020 25.02.2023
Smlouva o poskytnutí dotace obec Kostomlaty pod Milešovkou 29.04.2020 28.03.2023
Smlouva o poskytnutí dotace č.1/2021Městys Hostomice 17.05.2021 16.05.2024
Smlouva o poskytnutí dotace č. 01/2021 SH ČMS - SDH Štrbice 24.06.2021 23.06.2024
Smlouva o poskytnutí dotace č.8/2021Městys Hostomice 24.06.2021 23.06.2024
Smlouva o poskytnutí dotace 7/2021 obec Kostomlaty pod Milešovkou 01.09.2021 31.08.2024
Darovací smlouva Město Kryry 14.09.2021 13.09.2024
Smlouva o poskytnutí dotace č. 08/ 2022 SH ČMS - SDH Štrbice 11.03.2022 10.03.2026
Smlouva o poskytnutí dotace 9/2022 Městys Hostomice 11.03.2022 10.03.2026
Smlouva o poskytnutí dotace č.11/2022 Městys Hostomice 11.03.2022 10.03.2026
Smlouva o poskytnutí dotace 10/2022 obec Kostomlaty pod Milešovkou 20.04.2022 20.04.2025
Veřejné vyhlášky
Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy 03.04.2019 31.12.2022
Opatření obecné povahy 09.12.2019 31.12.2022
Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy 15.09.2021 31.12.2022
Veřejná vyhláška-provádění zeměměřičských prací v základním bodovém poli na území obce Světec 05.04.2022 15.12.2022
Rozpočty
Středodobý výhled rozpočtu Obce Světec na období let 2020 - 2024 ( v tis. Kč) 05.09.2019 31.12.2024
Rozpočet Obce Světec na rok 2022 16.12.2021 31.12.2022
Závěrečný účet obce Světec za rok 2021 zpráva o výsledku hospodaření obce Světec za rok 2021, Fin 2- 16.06.2022 30.06.2023
ostatní
Informace k zveřejněným dokumentům Obce Světec 05.09.2019 31.12.2024
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství , Odbor hospodářské úpravy a ochr 06.04.2020 31.12.2022
Rozhodnutí o prominutí místního poplatku 06.04.2022 31.12.2022
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci 13.05.2022 31.12.2022
Informace k zveřejněným dokumentům Obce Světec 23.06.2022 31.12.2024

  zobrazit dokumenty v archivu