Zveřejněné dokumenty na úřední desce RSS kanál
  název zveřejněno od   zveřejněno do
Aktualizace-Výzva pro občany - seznam nemovitých věcí s nedostatečným identifikovaným vlastníkem 26.03.2014 26.02.2024
veřejná vyhláška-opatření obecné povahy 02.09.2019 31.12.2022
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci 18.08.2021 31.12.2021
Prodej nemovitého majetku obce Světec 15.09.2021 10.11.2021
Zasedání zastupitelstva obce
Prodej nemovitého majetku obce Světec 28.06.2021 30.09.2021
Volby
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (8.a 9. října 2021) 09.02.2021 31.10.2021
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 02.08.2021 09.10.2021
Informace o počtu a sídle volebních okrsků (Volby do Poslanecké sněmovny) 23.08.2021 09.10.2021
Vyhrazení plochy pro vylepení plakátů 13.09.2021 09.10.2021
Oznámení o době a místě konání voleb do PS Parlamentu ČR 13.09.2021 09.10.2021
Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Poskytnutí informace k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 04.12.2019 04.12.2021
Výroční zpráva za rok 2020 podle Zákona o svobodném přístupu k informacím 04.01.2021 04.01.2023
Vyjádření k žádosti o informaci podle zák.106/1999 Sb. 13.01.2021 13.01.2023
Rozpočtová opatření Obce Světec
Rozpočtové opatření č. 1/2021 - Obec Světec 06.05.2021 31.12.2021
Rozpočtové opatření č. 2/2021 - Obec Světec 24.06.2021 31.12.2021
Rozpočtové opatření č. 3/2021 - Obec Světec 14.09.2021 31.12.2021
Mikroregion Svornost
Středodobý výhled rozpočtu Mikroregion Svornost 2020-2022 11.01.2019 31.12.2022
Rozpočet 2021- Mikroregion Svornost 11.01.2021 31.12.2021
Středodobý výhled rozpočtu Mikroregion Svornost 2022-2025 11.01.2021 31.12.2025
Závěrečný účet Mikroregion Svornost za rok 2020, zpráva o přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek 29.06.2021 31.12.2021
Rozpočtové opatření č.1/2021 Mikroregion Svornost 23.09.2021 31.12.2021
Veřejnoprávní smlouvy
Smlouva o poskytnutí dotace č. 2/2019 SDH Světec 06.03.2019 06.03.2022
Smlouva o poskytnutí dotace SH ČMS 1/2019 - SDH Štrbice 06.03.2019 06.03.2022
Smlouva o poskytnutí dotace č.12/2019 Městys Hostomice 07.03.2019 07.03.2022
Smlouva o poskytnutí dotace č.11/2019 Městys Hostomice 07.03.2019 06.03.2022
Smlouva o poskytnutí dotace SH ČMS 17/2019 - SDH Štrbice 09.09.2019 08.09.2023
Smlouva o poskytnutí dotace č.9/2020 Městys Hostomice 26.02.2020 25.02.2023
Smlouva o poskytnutí dotace č.8/2020 Městys Hostomice 26.02.2020 25.02.2023
Smlouva o poskytnutí dotace č. 1/2020 SH ČMS - SDH Štrbice 26.02.2020 25.02.2023
Smlouva o poskytnutí dotace obec Kostomlaty pod Milešovkou 29.04.2020 28.03.2023
Smlouva o poskytnutí dotace č.1/2021Městys Hostomice 17.05.2021 16.05.2024
Smlouva o poskytnutí dotace č. 01/2021 SH ČMS - SDH Štrbice 24.06.2021 23.06.2024
Smlouva o poskytnutí dotace č.8/2021Městys Hostomice 24.06.2021 23.06.2024
Smlouva o poskytnutí dotace 7/2021 obec Kostomlaty pod Milešovkou 01.09.2021 31.08.2024
Darovací smlouva Město Kryry 14.09.2021 13.09.2024
Veřejné vyhlášky
Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy 03.04.2019 31.12.2022
Opatření obecné povahy 09.12.2019 31.12.2022
Ustanovení opatrovníka Obec Světec 12.04.2021 31.12.2021
Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy 15.09.2021 31.12.2022
Rozpočty
Středodobý výhled rozpočtu Obce Světec na období let 2020 - 2024 ( v tis. Kč) 02.09.2019 31.12.2024
Rozpočet Obce Světec na rok 2021 22.12.2020 31.12.2021
Závěrečný účet obce Světec za rok 2020, zpráva o výsledku hospodaření obce Světec za rok 2020, Fin 2 06.05.2021 31.12.2021
ostatní
Smlouva o poskytnutí dotace č. 10/2019 Obec Kostomlaty pod Milešovkou 17.05.2019 16.05.2022
Informace k zveřejněným dokumentům Obce Světec 05.09.2019 31.12.2024
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství , Odbor hospodářské úpravy a ochr 06.04.2020 31.12.2022
Informace k zveřejněným dokumentům Obce Světec 24.06.2021 31.12.2021
Kotlíková dotace - výzva 22.07.2021 31.12.2021

  zobrazit dokumenty v archivu