Zveřejněné dokumenty na úřední desce RSS kanál
  název zveřejněno od   zveřejněno do
Aktualizace-Výzva pro občany - seznam nemovitých věcí s nedostatečným identifikovaným vlastníkem 26.03.2014 26.02.2024
veřejná vyhláška-opatření obecné povahy 02.09.2019 31.12.2022
Zasedání zastupitelstva obce
Usnesení č. 12 ze Zasedání ZO Světec dne 17.06.2020 22.06.2020 02.09.2020
Prodej a pronájem nemovitého majetku obce - záměr 29.06.2020 15.09.2020
Obec Světec - záměr prodeje 15.07.2020 15.09.2020
Záměr Obce Světec - bezúplatný převod 15.07.2020 15.09.2020
Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Vyjádření k žádosti o informace podle zákona č.106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve zně 11.06.2019 11.06.2021
Vyjádření k žádosti o informaci podle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 19.08.2019 19.08.2021
Poskytnutí informace k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 04.12.2019 04.12.2021
Výroční zpráva za rok 2019 podle Zákona o svobodném přístupu k informacím 06.01.2020 31.12.2020
Rozpočtová opatření Obce Světec
Rozpočtové opatření č. 1/2020 - Obec Světec 13.05.2020 31.12.2020
Rozpočtové opatření č. 2/2020 - Obec Světec 22.06.2020 31.12.2020
Mikroregion Svornost
Středodobý výhled rozpočtu Mikroregion Svornost 2020-2022 11.01.2019 31.12.2022
Rozpočet 2020 - Mikroregion Svornost 10.01.2020 31.12.2020
Závěrečný účet Mikroregion Svornost za rok 2019, zpráva o přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek 02.07.2020 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouvy
Smlouva o poskytnutí dotace Městys Hostomice 14.03.2018 14.03.2021
Smlouva o poskytnutí dotace Občanské sdružení Za Chotějovice, z.s. 27.03.2018 26.03.2021
Smlouva o poskytnutí dotace obec Kostomlaty pod Milešovkou 01.04.2018 31.03.2021
Smlouva o poskytnutí dotace SDH Světec 03.04.2018 02.04.2021
Smlouva o poskytnutí dotace SH ČMS - SDH Štrbice 10.04.2018 09.04.2021
Smlouva o poskytnutí dotace č. 2/2019 SDH Světec 06.03.2019 06.03.2022
Smlouva o poskytnutí dotace SH ČMS 1/2019 - SDH Štrbice 06.03.2019 06.03.2022
Smlouva o poskytnutí dotace č.11/2019 Městys Hostomice 07.03.2019 06.03.2022
Smlouva o poskytnutí dotace č.12/2019 Městys Hostomice 07.03.2019 07.03.2022
Smlouva o poskytnutí dotace SH ČMS 17/2019 - SDH Štrbice 09.09.2019 08.09.2023
Smlouva o poskytnutí dotace č. 1/2020 SH ČMS - SDH Štrbice 26.02.2020 25.02.2023
Smlouva o poskytnutí dotace č.8/2020 Městys Hostomice 26.02.2020 25.02.2023
Smlouva o poskytnutí dotace č.9/2020 Městys Hostomice 26.02.2020 25.02.2023
Smlouva o poskytnutí dotace obec Kostomlaty pod Milešovkou 29.04.2020 28.03.2023
Veřejné vyhlášky
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Světec a část k.ú.Chotějovice-vstup na pozemky 02.03.2017 31.12.2020
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Chotovenka-vstup na pozemky 02.03.2017 31.12.2020
Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy 03.04.2019 31.12.2022
Opatření obecné povahy 09.12.2019 31.12.2022
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - 2.aktualiza Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje 22.07.2020 07.08.2020
Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy 28.07.2020 13.08.2020
Rozpočty
Středodobý výhled rozpočtu Obce Světec na období let 2020 - 2024 ( v tis. Kč) 05.09.2019 31.12.2024
Rozpočet Obce Světec na rok 2020 16.12.2019 31.12.2020
Závěrečný účet obce Světec za rok 2019, zpráva o výsledku hospodaření obce Světec za rok 2019 13.05.2020 30.06.2021
ostatní
Program obnovy venkova 01.09.2010 31.12.2020
Smlouva o poskytnutí dotace č. 10/2019 Obec Kostomlaty pod Milešovkou 17.05.2019 16.05.2022
Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků 31.10.2019 21.12.2020
Kompostování bioodpadu ve Světci 09.12.2019 31.12.2020
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství , Odbor hospodářské úpravy a ochr 06.04.2020 31.12.2022
Informace ke zveřejněným dokumentům Obce 13.05.2020 31.12.2020
Mimořádné opatření č.1/2020 Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje 23.07.2020 31.12.2020
Rozhodnutí - povolení ke stavbě - přivod Labské vody do prostor Doly Bílina MUBI 2514/2020 24.07.2020 08.08.2020

  zobrazit dokumenty v archivu