Zveřejněné dokumenty na úřední desce RSS kanál
  název zveřejněno od   zveřejněno do
Aktualizace-Výzva pro občany - seznam nemovitých věcí s nedostatečným identifikovaným vlastníkem 26.03.2014 26.02.2024
veřejná vyhláška-opatření obecné povahy 02.09.2019 31.12.2022
Zasedání zastupitelstva obce
Obec Světec zveřejňuje záměr pachtu 09.09.2020 11.11.2020
Usnesení č.13 ze zasedání ZO dne 02.09.2020 09.09.2020 11.11.2020
Záměr Obce Světec ve smyslu zákona č.128/2000 Sb., o obcích §39 odst.1 v platném znění 19.10.2020 11.11.2020
Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Vyjádření k žádosti o informace podle zákona č.106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve zně 11.06.2019 11.06.2021
Vyjádření k žádosti o informaci podle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 19.08.2019 19.08.2021
Poskytnutí informace k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 04.12.2019 04.12.2021
Výroční zpráva za rok 2019 podle Zákona o svobodném přístupu k informacím 06.01.2020 31.12.2020
Rozpočtová opatření Obce Světec
Rozpočtové opatření č. 1/2020 - Obec Světec 13.05.2020 31.12.2020
Rozpočtové opatření č. 2/2020 - Obec Světec 22.06.2020 31.12.2020
Rozpočtové opatření č. 3/2020 - Obec Světec 09.09.2020 31.12.2020
Mikroregion Svornost
Středodobý výhled rozpočtu Mikroregion Svornost 2020-2022 11.01.2019 31.12.2022
Rozpočet 2020 - Mikroregion Svornost 10.01.2020 31.12.2020
Závěrečný účet Mikroregion Svornost za rok 2019, zpráva o přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek 02.07.2020 31.12.2020
Rozpočtové opatření č. 1/2020 - Mikroregion Svornost 14.10.2020 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouvy
Smlouva o poskytnutí dotace Městys Hostomice 14.03.2018 14.03.2021
Smlouva o poskytnutí dotace Občanské sdružení Za Chotějovice, z.s. 27.03.2018 26.03.2021
Smlouva o poskytnutí dotace obec Kostomlaty pod Milešovkou 01.04.2018 31.03.2021
Smlouva o poskytnutí dotace SDH Světec 03.04.2018 02.04.2021
Smlouva o poskytnutí dotace SH ČMS - SDH Štrbice 10.04.2018 09.04.2021
Smlouva o poskytnutí dotace SH ČMS 1/2019 - SDH Štrbice 06.03.2019 06.03.2022
Smlouva o poskytnutí dotace č. 2/2019 SDH Světec 06.03.2019 06.03.2022
Smlouva o poskytnutí dotace č.11/2019 Městys Hostomice 07.03.2019 06.03.2022
Smlouva o poskytnutí dotace č.12/2019 Městys Hostomice 07.03.2019 07.03.2022
Smlouva o poskytnutí dotace SH ČMS 17/2019 - SDH Štrbice 09.09.2019 08.09.2023
Smlouva o poskytnutí dotace č.9/2020 Městys Hostomice 26.02.2020 25.02.2023
Smlouva o poskytnutí dotace č.8/2020 Městys Hostomice 26.02.2020 25.02.2023
Smlouva o poskytnutí dotace č. 1/2020 SH ČMS - SDH Štrbice 26.02.2020 25.02.2023
Smlouva o poskytnutí dotace obec Kostomlaty pod Milešovkou 29.04.2020 28.03.2023
Veřejné vyhlášky
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Chotovenka-vstup na pozemky 02.03.2017 31.12.2020
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Světec a část k.ú.Chotějovice-vstup na pozemky 02.03.2017 31.12.2020
Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy 03.04.2019 31.12.2022
Opatření obecné povahy 09.12.2019 31.12.2022
Nařízení města Bíliny o stání silničních motorových vozidel 26.10.2020 10.11.2020
Rozpočty
Středodobý výhled rozpočtu Obce Světec na období let 2020 - 2024 ( v tis. Kč) 05.09.2019 31.12.2024
Rozpočet Obce Světec na rok 2020 16.12.2019 31.12.2020
Závěrečný účet obce Světec za rok 2019, zpráva o výsledku hospodaření obce Světec za rok 2019 13.05.2020 30.06.2021
ostatní
Program obnovy venkova 01.09.2010 31.12.2020
Smlouva o poskytnutí dotace č. 10/2019 Obec Kostomlaty pod Milešovkou 17.05.2019 16.05.2022
Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků 31.10.2019 21.12.2020
Kompostování bioodpadu ve Světci 09.12.2019 31.12.2020
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství , Odbor hospodářské úpravy a ochr 06.04.2020 31.12.2022
Informace ke zveřejněným dokumentům Obce 13.05.2020 31.12.2020
Mimořádné opatření č.1/2020 Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje 23.07.2020 31.12.2020
Nedostatečně určitě identifikování vlastníci 20.08.2020 31.12.2020
Úřední hodiny pro veřejnost od 12.10.2020, v souladu s usnesením vlády České republiky ze dne 8.10. 09.10.2020 31.10.2020
Výzva k vyzvednutí zásilky - Rozlílková 26.10.2020 06.11.2020
Výzva k vyzvednutí zásilky - Fejtek Josef 26.10.2020 06.11.2020
Výzva k vyzvednutí zásilky-Zoubek Radek 26.10.2020 11.11.2020

  zobrazit dokumenty v archivu