Zveřejněné dokumenty na úřední desce RSS kanál
  název zveřejněno od   zveřejněno do
Aktualizace-Výzva pro občany - seznam nemovitých věcí s nedostatečným identifikovaným vlastníkem 26.03.2014 26.02.2024
veřejná vyhláška-opatření obecné povahy 02.09.2019 31.12.2022
Volby
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (8.a 9. října 2021) 09.02.2021 31.10.2021
Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Vyjádření k žádosti o informace podle zákona č.106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve zně 11.06.2019 11.06.2021
Vyjádření k žádosti o informaci podle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 19.08.2019 19.08.2021
Poskytnutí informace k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 04.12.2019 04.12.2021
Výroční zpráva za rok 2020 podle Zákona o svobodném přístupu k informacím 04.01.2021 04.01.2023
Vyjádření k žádosti o informaci podle zák.106/1999 Sb. 13.01.2021 13.01.2023
Mikroregion Svornost
Středodobý výhled rozpočtu Mikroregion Svornost 2020-2022 11.01.2019 31.12.2022
Středodobý výhled rozpočtu Mikroregion Svornost 2022-2025 11.01.2021 31.12.2025
Rozpočet 2021- Mikroregion Svornost 11.01.2021 31.12.2021
Veřejnoprávní smlouvy
Smlouva o poskytnutí dotace č. 2/2019 SDH Světec 06.03.2019 06.03.2022
Smlouva o poskytnutí dotace SH ČMS 1/2019 - SDH Štrbice 06.03.2019 06.03.2022
Smlouva o poskytnutí dotace č.11/2019 Městys Hostomice 07.03.2019 06.03.2022
Smlouva o poskytnutí dotace č.12/2019 Městys Hostomice 07.03.2019 07.03.2022
Smlouva o poskytnutí dotace SH ČMS 17/2019 - SDH Štrbice 09.09.2019 08.09.2023
Smlouva o poskytnutí dotace č. 1/2020 SH ČMS - SDH Štrbice 26.02.2020 25.02.2023
Smlouva o poskytnutí dotace č.8/2020 Městys Hostomice 26.02.2020 25.02.2023
Smlouva o poskytnutí dotace č.9/2020 Městys Hostomice 26.02.2020 25.02.2023
Smlouva o poskytnutí dotace obec Kostomlaty pod Milešovkou 29.04.2020 28.03.2023
Veřejné vyhlášky
Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy 03.04.2019 31.12.2022
Opatření obecné povahy 09.12.2019 31.12.2022
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci 23.02.2021 31.12.2021
Nařízení státní veterinární správy 06.04.2021 21.04.2021
Ustanovení opatrovníka Obec Světec 12.04.2021 31.12.2021
Rozpočty
Středodobý výhled rozpočtu Obce Světec na období let 2020 - 2024 ( v tis. Kč) 02.09.2019 31.12.2024
Závěrečný účet obce Světec za rok 2019, zpráva o výsledku hospodaření obce Světec za rok 2019 06.05.2020 30.06.2021
Rozpočet Obce Světec na rok 2021 22.12.2020 31.12.2021
ostatní
Smlouva o poskytnutí dotace č. 10/2019 Obec Kostomlaty pod Milešovkou 17.05.2019 16.05.2022
Informace k zveřejněným dokumentům Obce Světec 05.09.2019 31.12.2024
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství , Odbor hospodářské úpravy a ochr 06.04.2020 31.12.2022
Informace ke zveřejněným dokumentům Obce 16.02.2021 31.12.2024
Pronájem a prodej nemovitého majetku obce Světec 04.03.2021 30.04.2021
Dražební vyhláška č.20210040 o konání veřejné dobrovolné dražbě 22.03.2021 14.04.2021

  zobrazit dokumenty v archivu