Složka - obecně závazné vyhlášky  
  název zveřejněno od   zveřejněno do
Opatření obecné povahy č. 1/2020 - Územní plán obce Světec 22.06.2020 07.07.2020
Obecně závazná vyhláška č.5/2019 o místním poplatku ze psů 16.12.2019 31.12.2019
Obecně závazná vyhláška č.4/2019 o místním poplatku ze vstupného 16.12.2019 31.12.2019
Návrh obecně závazné vyhlášky č.4/2019 o místním poplatku ze vstupného 03.12.2019 11.12.2019
Obecně závazná vyhláška č.3/2019, kterou se stanovísystém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, v 11.11.2019 26.11.2019
Obecně závazná vyhláška č.1/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 20.06.2019 06.07.2019
Obecně závazná vyhláška č.2/2019 o vyjímečném zkrácení doby nočního klidu 20.06.2019 05.07.2019
Obecně závazná vyhláška č.2/2018 kterou se stanoví systém shromažďování , sběru, přepravy, třídění, 14.12.2018 31.01.2019
Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 12.09.2018 30.09.2018
Návrh obecně závazné vyhlášky č.1/2018 06.09.2018 12.09.2018
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 17.12.2015 31.12.2015
Obecně závazná vyhláška č.3/2014 Požární řád obce Světec 18.12.2014 02.01.2015
Obecně závazná vyhláška č.2/2014 kterou se stanoví systém shromažďování , sběru, přepravy, třídění, 18.12.2014 02.01.2015
OZV 2/2012-místní poplatek odpady 20.12.2012 05.01.2013
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 28.02.2012 15.03.2012
Obecně závazná vyhláška č.5/2011 20.06.2011 11.07.2011
Obecně závazná vyhláška č.4/2011 20.06.2011 11.07.2011
Obecně závazná vyhláška č.3/2011 20.06.2011 11.07.2011
Obecně závazná vyhláška č.2/2011 20.06.2011 11.07.2011
Obecně závazná vyhláška č.1/2011 20.06.2011 11.07.2011
Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 - Požární řád obce Světec 28.05.2010 12.06.2010
Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přeprav 10.02.2010 25.02.2010
Obecnšě závazná vyhláška č. 2/2010 o místních poplatcích 10.02.2010 25.02.2010
Obecně závazná vyhláška č. 1/2009 - Veřejný pořádek 07.08.2009 30.09.2009
Informace pro občany k provádění zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 17.12.2008 31.12.2009
Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích č. 1/2003 28.04.2008 31.12.2008
Řád veřejného pohřebiště 21.02.2008 31.12.2008
Směrnice, kterou se upravuje způsbo přijímání, projednávání a vyřizová ní peticí 16.01.2008 31.12.2008
Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností 16.01.2008 31.01.2008
Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 03.01.2008 31.01.2008
Obecně závazná vyhláška č. 9/2001 - místní poplatek za svoz komunálního odpadu 03.01.2008 31.12.2008
Obecně závazná vyhláška obce Světec 1/2008 17.12.2007 31.12.2007
Zákon o svobodném přístupu k informacím 20.02.2007 31.12.2007