Složka - Veřejné vyhlášky  
  název zveřejněno od   zveřejněno do
Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy-úprava provozu 17.07.2020 01.08.2020
Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Územního plánu Světec formou opatření obecné povahy 22.06.2020 07.07.2020
Veřejná vyhláška-Přívod Labské vody do prostor Doly Bílina 10.06.2020 25.06.2020
Dražební vyhláška č. 20200090 o konání veřejné dražby dobrovolné 03.06.2020 02.07.2020
Závěrečný účet Ústeckého kraje 03.06.2020 22.06.2020
Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav Chotovenka 01.06.2020 01.07.2020
veřejná vyhláška-opatření obecné povahy 26.05.2020 10.06.2020
Obnova katastrálního operátu - území Pohradice 04.05.2020 04.06.2020
Finanční úřad - veřejná vyhláška 27.04.2020 27.05.2020
veřejná vyhláška-opatření obecné povahy 03.03.2020 18.03.2020
veřejná vyhláška-opatření obecné povahy-dopravní značení 22.01.2020 07.02.2020
Rozhodnutí o umístění stavby - přívod Labské vody do prostor Doly Bílina 09.01.2020 25.01.2020
Oznámení zahájení územního řízení 28.11.2019 13.12.2019
Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy 25.11.2019 15.12.2019
Exekuční příkaz 18.09.2019 05.10.2019
Veřejná vyhláška - 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje 20.08.2019 05.09.2019
veřejná vyhláška-opatření obecné povahy 19.08.2019 03.09.2019
Veřejná vyhláška - převzetí písemnosti Millanová Jana 09.08.2019 25.08.2019
Stanovisko k vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí 01.08.2019 16.08.2019
Veřejná vyhláška-Oznámení o návrhu opatření obecné povahy 11.07.2019 26.07.2019
Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy 01.07.2019 16.07.2019
Veřejná vyhláška - stavba veřejné osvětlení Chotějovice 28.06.2019 14.07.2019
Oznámení - Veřejné projednání návrhu změny územního plánu Bílina 28.06.2019 21.08.2019
Usnesení Okresního soudu v Teplicích ve věci pozůstalosti 12.06.2019 12.12.2019
Návrh obecně závazné vyhlášky č.2/2019 + informace 12.06.2019 19.06.2019
Závěrečný účet Ústeckého kraje 05.06.2019 24.06.2019
Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje 05.06.2019 24.06.2019
Oznámení o konání opakované dražby 30.05.2019 12.06.2019
Veřejná vyhláška-Oznámení o návrhu opatření obecné povahy 22.05.2019 06.06.2019
Exekuční příkaz 03.05.2019 18.05.2019
Vodné a stočné za kalendářní rok 2018 30.04.2019 30.05.2019
Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Ústecký kraj 26.04.2019 27.05.2019
Informace dle ust.§9 odst.1 zákona č. 100/2001 Sb. 26.04.2019 12.05.2019
Veřejná vyhláška-zeměměřičské práce 01.04.2019 13.12.2019
Veřejná vyhláška-Oznámení zahájení opakovaného řízení o Návrhu územního plánu Světec 25.03.2019 06.05.2019
Oznámení o zamýšleném převodu 12.03.2019 12.06.2019
Oznámení o příjmu žádostí o finanční podporu z programu "podpora obnovy kulturních památek prostřed 18.01.2019 28.02.2019
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Chotějovice-oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků 27.12.2018 11.01.2019
Informace - veřejné projednávání "Pokračování hornické činnosti " 30.11.2018 12.12.2018
Návrh rozpočtu Ústeckého kraje 22.11.2018 10.12.2018
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Chotovenka-oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lh 14.11.2018 29.11.2018
Veřejná vyhláška přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci 05.11.2018 20.11.2018
Veřejná vyhláška 28.08.2018 12.09.2018
Veřejná vyhláška - Kanalizační řád Štrbice 02.08.2018 17.08.2018
Veřejná vyhláška oznámení o návrhu OOP-Světec, Štrbice osazení nového svislého dopravního značení 23.07.2018 07.08.2018
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy-uprava provozu na pozemní komunikaci Světec, Úpoř 12.07.2018 27.07.2018
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy-uprava provozu na pozemní komunikaci ORP Bílina 12.07.2018 27.07.2018
Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy 02.07.2018 20.07.2018
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Pohradice-oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhů 27.06.2018 13.07.2018
Veřejná vyhláška - oznámení zahájení řízení o schválení kanalizačního řádu 25.06.2018 10.07.2018
Zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu Ústeckého kraje na období 2019-2023 a Závěrečného účtu Úst 06.06.2018 25.06.2018
Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy 05.06.2018 20.06.2018
Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení 31.05.2018 15.06.2018
Veřejná vyhláška 27.04.2018 28.05.2018
Oznámení zahájení stavebního řízení 19.04.2018 04.05.2018
Oznámení o zamýšleném převodu 18.04.2018 18.07.2018
Informace závěr zjišťovacího řízení - Zvýšení traťové rychlosti 09.04.2018 24.04.2018
Veřejná vyhláška 28.03.2018 15.12.2018
Veřejná vyhláška - návrh 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje 28.03.2018 12.04.2018
Veřejná vyhláška 13.03.2018 29.03.2018
Nedostastečně určitě identifikovaní vlastníci 19.02.2018 30.06.2018
Dražební vyhláška o opakované dražbě 12.02.2018 13.03.2018
Informace zahájení zjišťovacího řízení - Zvýšení traťové rychlosti 12.02.2018 28.02.2018
Dražební vyhláška - dražba nemovité věci 10.01.2018 15.02.2018
Dražební vyhláška - dražba nemovité věci 21.12.2017 20.02.2018
Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu projednání 18.12.2017 20.01.2018
Oznámení o vyložení návrhu změn map BPEJ 08.12.2017 10.01.2018
Oznámení o příjmu žádostí o finanční podporu z programu "Podpora obnovy kulturních památek prostřed 05.12.2017 28.02.2018
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy 08.11.2017 23.11.2017
Oznámení o zahájení řízení 08.11.2017 23.11.2017
Veřejná vyhláška pro stavbuTP 036 018 Světec-Štrbice-rekonstrukce kanalizace a vodovodu st.p.25, par 07.11.2017 22.11.2017
Dražební vyhláška - dražba nemovité věci 25.10.2017 29.11.2017
Závěr zjišťovacího řízení - rozhodnutí - " Adaptace kolejové nakládky prachového uhlí na nové přepr 03.10.2017 18.10.2017
Veřejná vyhláška pro stavbuTP 036 018 Světec-Štrbice-rekonstrukce kanalizace a vodovodu st.p.25, par 26.09.2017 17.10.2017
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Pohradice-oznámení o vyložení soupisů nároků vlastníků pozemků,lhůt 18.09.2017 09.10.2017
Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy 15.09.2017 15.10.2017
Oznámení o obnově katastrálního operátu v k.ú.Světec a části k.ú.Chotějovice 28.08.2017 30.09.2017
Oznámení o obnově katastrálního operátu v k.ú.Chotovenka 28.08.2017 30.09.2017
Veřejná vyhláška 15.08.2017 30.08.2017
Veřejná vyhláška 03.08.2017 18.08.2017
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy 20.07.2017 04.08.2017
Dražební vyhláška - dražba nemovité věci 12.07.2017 31.08.2017
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy místní úprava provozu na místní komunikaciSvětec, Krupská ul 11.07.2017 26.07.2017
Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti 10.07.2017 31.10.2017
Zahájení aktualizace BPEJ v k.ú.Chotějovice 30.06.2017 15.07.2017
Veřejná vyhláška-Veřejné projednání návrhu Územního plánu Světec 27.06.2017 23.08.2017
veřejná vyhláška oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby p.č.39/52 k.ú.Štrbice 12.06.2017 26.06.2017
Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2016 08.06.2017 26.06.2017
Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2018-2022 08.06.2017 26.06.2017
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy-úprava provozu na místní komunikaci Štrbice 05.06.2017 21.06.2017
Veřejná vyhláška záměr stanovení úpravy provozu Krupská ul. Světec 05.06.2017 21.06.2017
Oznámení-zahájení obnovy katastrálního operátu k.ú.Chotějovice 29.05.2017 28.06.2017
Oznámení-zahájení obnovy katastrálního operátu k.ú.Chotovenka 29.05.2017 28.06.2017
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy 24.05.2017 07.06.2017
Dražební vyhláška-elektronická dražba 23.05.2017 29.06.2017
Dražební vyhláška-elektronická dražba 23.05.2017 29.06.2017
Veřejná vyhláška 1.aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje 09.05.2017 24.05.2017
Veřejná vyhláška-přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích 02.05.2017 17.05.2017
Veřejná vyhláška-daň z nemovitých věcí na rok 2017 28.04.2017 29.05.2017
Zveřejnění niformaci dle ust.§36 pdst. 5 novely zák.č.274/2001 Sb. 28.04.2017 28.05.2017
Přijetí žádostí z programu "Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou půso 31.03.2017 30.04.2017
Dražební vyhláška -opakovaná dražba movitých věcí - FÚ Teplice 02.03.2017 23.03.2017
Oznámení o výběrovém řízení s aukcí 01.03.2017 28.03.2017
Dražební vyhláška 31.01.2017 28.02.2017
Veřejná vyhláška- kanalizační řád 06.01.2017 21.01.2017
Informace-Posuzování vlivů na životní prostředí-pokračování hornické činnosti 05.01.2017 25.01.2017
Usnesení-dražební vyhláška Sp.zn.14Nc 10432/2007-19 15.12.2016 27.01.2017
Usnesení-dražební vyhláška č.j.099 EX 4260/15-48 15.12.2016 16.02.2017
Veřejná vyhláška - Rustan Stepanyan 24.11.2016 08.12.2016
Oznámení o zahájení řízení komplex.úprav v k.ú.Pohradice 04.11.2016 21.11.2016
Komplexní pozemkové úpravy k.ú.Štrbice-oznámení 14.10.2016 28.10.2016
Veřejná vyhláška 1.Aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje 27.09.2016 12.10.2016
Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy umístění radarového měřiče rychlosti Chotějovice 14.07.2016 29.07.2016
Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy ke stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 27.06.2016 11.07.2016
Veřejná vyhláška - u,ístění radarového měřiče rychlosti Chotějovice 14.06.2016 29.06.2016
Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2015 08.06.2016 27.06.2016
Veřejná vyhláška stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikací 02.06.2016 17.06.2016
Rozhodnutí o odvolání - autoremedura 16.05.2016 31.05.2016
Informace -Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severozápad 12.05.2016 27.05.2016
Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti 06.05.2016 31.12.2017
Veřejná vyhláška FÚ pro Ústecký kraj 29.04.2016 30.05.2016
Oznámení o zamýšleném převodu pozemků k.ú. Pohradice 27.04.2016 27.07.2016
Výzva k vyzvednutí zásilky - Russová 31.03.2016 11.04.2016
Vodohospodářská studie pro k.ú. Světec,Chotějovice, Pohradice, Chotovenka-pověření ke vstupu 23.03.2016 30.06.2016
Komplexní pozemkové úpravy k.ú.Pohradice pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti 21.03.2016 30.06.2017
Veřejná vyhláška-Vodovod Ledvice-Oznámení o zahájení vodoprávního řízení 07.03.2016 22.03.2016
Veřejná vyhláška TP 036 009 Světec, Štrbice-odstranění výusti TP64 a TP 65-stavba 04.03.2016 19.03.2016
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci 01.03.2016 30.05.2016
Výzva "Oznámení o příjmu žádostí o finanční podporu z programu "Podpora obnovy kulturních pomátek 22.02.2016 31.03.2016
Oznámení o ukončení aktualizace BPEJ k.ú.Světec 15.02.2016 01.03.2016
Oznámení o ukončení aktualizace BPEJ k.ú.Chotovenka 15.02.2016 01.03.2016
Oznámení o vydání opatření obecné povahy 13.01.2016 29.01.2016
Veřejná vyhláška-Oznámení návrhu 1.aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje 05.01.2016 20.01.2016
Oznámení o obnově operátu v k.ú.Štrbice 18.12.2015 20.01.2016
Rozhodnutí o přičlenění honebních pozemků a změně vlastní honitby Diana Radovesice 06.11.2015 21.11.2015
Komplexní pozemkové úpravy k.ú.Štrbice-pozvánka na úvodní jednání 30.10.2015 23.11.2015
Veřejná vyhláška-Zákaz vstupu do lesa 13.08.2015 31.08.2015
Zvýšené nebezpečí vzniku požáru 10.08.2015 31.08.2015
Oznámení o zamýšleném převodu podle §20 zákona č. 503/2012 Sb. 04.08.2015 04.11.2015
Oznámení o ukončení dokazování, seznímení s podkady před vydáním rozhodnutí -honitba Diana Radovesic 27.07.2015 11.08.2015
Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severozápad-CZ04 14.07.2015 15.08.2015
Oznámení vystavení návrhu ÚP obce Světec 14.07.2015 31.08.2015
Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k.ú.Světec,k.ú.Chotovenka 26.06.2015 12.07.2015
Veřejná nabídka náhradních pozemků pro oprávněné osoby podle zákona č. 229/1991 Sb. 15.06.2015 15.07.2015
Nařízení města Bíliny 4/2015 15.06.2015 30.06.2015
Veřejná vyhláška-Vyrozumění účastníků o pokračování v řízení 01.06.2015 16.06.2015
Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Ústecký kraj 30.04.2015 01.06.2015
Vyúčtování ceny vodného a stočného za rok 2014 30.04.2015 30.06.2015
Oznámení o zahájení stavebních prací při stavbě: "Bílina,Všechlapy-rekonstrukce přivaděče " 20.04.2015 31.12.2015
Veřejná vyhláška-Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek 01.04.2015 22.06.2015
Veřejná vyhláška-FO/Zdeň-23/2005 31.03.2015 15.04.2015
Usnesení o přerušení řízení 25.03.2015 14.04.2015
Vyrozumění účastníků řízení o okamžiku jeho nového zahájení (projednání) 13.03.2015 28.03.2015
Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) 04.03.2015 20.03.2015
Oznámení o příjmu žádostí o finanční podporu z programu "Podpora obnovy kulturních památek prostřed 02.03.2015 30.03.2015
Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) 25.02.2015 12.03.2015
Veřejná vyhláška -komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Světec oznámení o zahájení 12.02.2015 27.02.2015
Veřejná vyhláška oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v k.ú.Chotovenka 12.02.2015 27.02.2015
Veřejná vyhláška 10.02.2015 25.02.2015
Úřad práce - pracovní místa podpořená v rámci VPP 05.02.2015 28.02.2015
Oznámení - oprava venkovního vedení, vedení VVN V210 kV 01.02.2015 15.08.2015
Veřejná vyhláška 21.01.2015 09.02.2015
Informace - zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Národní plán povodí Labe " 06.01.2015 05.02.2015
Oznámení - vyložení návrhu změn map BPEJ v k.ú.Štrbice 10.12.2014 10.01.2015
Oznámení - vyložení návrhu změn map BPEJ v k.ú.Pohradice 10.12.2014 10.01.2015
Oznámení "Komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Štrbice " 14.11.2014 30.11.2014
Veřejná vyhláška 06.11.2014 21.11.2014
Rozhodnutí-prodloužení platnosti rozhodnutí "Cyklostezka Bílina-Kostomlaty p.Mil.přes Radovesickou 24.10.2014 07.11.2014
Obecně závazná vyhláška č.1/2014 Požární řád obce Světec 18.09.2014 06.10.2014
Veřejná vyhláška-NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVĚTEC 18.07.2014 22.08.2014
Veřejná vyhláška 24.06.2014 10.07.2014
Odvolání proti rozhodnutí MěÚ Bílina-výzva k vyjádření 03.06.2014 18.06.2014
Veřejná vyhláška-Oznámení o projednání Návrhu zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Ústeckého 27.05.2014 12.06.2014
Pověření k provedení terénního průzkumu k.ú.Štrbice 21.05.2014 05.06.2014
Oznámení zahájení aktualizace BPEJ k.ú.Štrbice 21.05.2014 05.06.2014
Oznámení o zahájení aktualizace BPEJ k.ú.Pohradice 21.05.2014 05.06.2014
Rozhodnutí o umístění stavby Vodovod Ledvice 06.05.2014 21.05.2014
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2014 30.04.2014 02.06.2014
Veřejná vyhláška-Rozhodnutí TP 010019 Bílina - Všechlapy 20.02.2014 07.03.2014
Veřejná vyhláška TP 010019 Bílina-Všechlapy, rekonstrukce přivaděče 24.01.2014 08.02.2014
Rozhodnutí-stanovení podmínek pro odchylný postup při ochraně ptáků 05.12.2013 21.12.2013
Dražební vyhláška-elektronická dražba 01.10.2013 05.11.2013
Řízení-přičlenění honebních pozemků k honitbě Diana Radovesice 27.09.2013 12.10.2013
Informace -Stanovisko KÚ Ústí nad Labem-Pískovna Štrbice 17.07.2013 01.08.2013
Informace - "Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020 " 11.07.2013 10.08.2013
Vyrozumění účastníků řízení o okamžiku jeho zahájení (projednání) 25.06.2013 12.07.2013
INFORMACE-veřejné projednávání "Výstavba plyn.kotelny ele Ledvice 25.04.2013 07.05.2013
Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Ústecký kraj 24.04.2013 28.05.2013
Informace-Výstavba plynové kotelny v elektrárně Ledvice 04.04.2013 25.04.2013
Veřejná vyhláška o vyměření místního poplatku 28.03.2013 03.05.2013
Veřejná vyhláška 14.03.2013 29.03.2013
Veřejná vyhláška Obce Světec 07.03.2013 18.03.2013
Veřejná vyhláška 28.02.2013 15.03.2013
Veřejná vyhláška MÚ Bílina 28.01.2013 12.01.2013
Veřejná vyhláška 25.01.2013 09.02.2013
Rozhodnutí o změně využití území 22.01.2013 07.02.2013
Veřejná vyhláška - zahájení řízení o komplexních poz.úpravách 21.12.2012 06.01.2013
Veřejná vyhláška-zaháj.řízení o komplex.poz.úpravách-Pohradice 21.12.2012 06.01.2013
dražební vyhláška 14.11.2012 31.12.2012
Oznámení zahájení územ.řízení-Sanace starého důlního díla II.et. 25.10.2012 10.11.2012
Rozhodnutí o umístění stavby-stavební povolení Štrbice 25.10.2012 08.11.2012
Rozhodnutí o umístění stavby 18.10.2012 03.11.2012
Dražební vyhláška 09.10.2012 03.12.2012
Oznámení o spojeném řízení - Přístavba k RD st.p.106,část p.p.185/16 02.10.2012 20.10.2012
Oznámení o spojeném územ. a staveb.řízení RD p.p.82/11,82/13 06.09.2012 22.09.2012
Oznámení o spojení územního a stavebního řízení-horkovodní síť 03.09.2012 19.09.2012
Oznámení o zamýšleném převodu pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby 21.08.2012 21.11.2012
Informace-posuzování vlivů na životní prostředí dle zák.č.100/2001 Sb. 16.08.2012 05.09.2012
Rozhodnutí o umístění stavby-Cyklostezka Bílina-Kostomlaty p.M. 15.08.2012 31.08.2012
Nabídka pozemků určených k prodeji 10.08.2012 10.09.2012
Dražební vyhláška 26.07.2012 30.08.2012
Dražební vyhláška FÚ Ústí nad Labem 27.06.2012 12.07.2012
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné 20.06.2012 07.07.2012
Nabídka pozemků ve správě Pozemkového fondu ČR 18.06.2012 18.07.2012
Oznámení zah.územ.řízení- 08.06.2012 24.06.2012
Veřejná vyhláška Obecního úřadu ve Světci-Michal Bičanovský 06.06.2012 21.06.2012
Prodej nemovitého majetku Obce Světec 05.06.2012 21.06.2012
Veřejná vyhláška Obecního úřadu ve Světci-Klika Jaroslav 01.06.2012 15.06.2012
Veřejná vyhláška Obecního úřadu ve Světci-Martin Slezák 01.06.2012 15.06.2012
Rozhodnutí-změna stavby P11692 Hala 3B-technolog.přístavba 30.05.2012 14.06.2012
Oznámení o zahájení úz.řízení-kabelizace NN p.229/24 k.ú.Světec 23.05.2012 08.06.2012
Rozhodnutí o umístění stavby-stavba pro zemědělství Štrbice 21.05.2012 05.06.2012
Rozhodnutí o umístění stavby-Štrbice, prodloužení vodovodu a přípojky 14.05.2012 29.05.2012
Oznámení o zahájení řízení o změně stavby- 18.04.2012 02.05.2012
Stavba pro zemědělství st.p.č.69,p.p.č.141/1 k.ú.Štrbice-oznámení zahájení řízení a pozvání k jednán 13.04.2012 29.04.2012
Rozhodnutí o umístění stavby - přechod pro chodce, Chotějovice 05.04.2012 26.04.2012
Stavební povolení -Teplofikace obce Ledvice z ELE Ledvice 04.04.2012 19.04.2012
Oznámení zahájení územního řízení -prodl.vod.a příp.Štrbice p.p.č.81/10,82/11,82/13,432/1 04.04.2012 19.04.2012
Oznámení o zahájení územního řízení-Chotějovice,přechod pro chodce 05.03.2012 21.03.2012
TP010019 Bílina-Všechlapy,rekonstrukce přivaděče-rozhodnutí 21.02.2012 07.03.2012
Seznam vyhlášených soutěží na prodej pozemků v okrese Teplice 13.02.2012 27.03.2012
neuveden 06.02.2012 03.02.2012
Oznámení o zahájení stavebního řízení-Teplofikace obce Ledvoce u ELE 06.02.2012 29.02.2012
TP 010019 Bílina-Všechlapy,rekonstrukce přivaděče,úsek stavby AŠ 13.01.2012 29.01.2012
Rozhodnutí o umístění stavby-NN 2RD k.úŠtrbice p.p.č.82/11,82/12 10.01.2012 25.01.2012
Oznámení o zahájení územního řízení Nové kabel.vedení 2 RD Štrbice 06.12.2011 21.12.2011
Rozhodnutí o umístění stavby-Záložní vodovodní řád ÚUL vč.přípojek 14.11.2011 30.11.2011
Veřejná vyhláška č.j.OUSV/967/2011/ohl./spr.-6 03.11.2011 18.11.2011
Rozhodnutí o umístění stavby,stavební povolení P11692 Hala 3 B-technologická přístavba v areálu AGC 25.10.2011 09.11.2011
Veřejná vyhláška 850/2011/phl./spr.-5 25.10.2011 09.11.2011
Rozhodnutí o umístění stavby-Telekomunikační stanice T-Mobile 20.10.2011 04.11.2011
Územní rozhodnutí o umístění stavby-In-line dráha na p.p.č.178/5,k.ú.Chotějovice 17.10.2011 02.11.2011
veřejná vyhláška-zahájení územního řízení (Záložní vodovod.řád ÚUL) 12.10.2011 02.11.2011
Veřejná vyhláška-Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje 16.09.2011 10.10.2011
Rozhodnutí o umístění stavby - Nakládací místo dačasné vnitrozávodové přepravy uhlí z ÚUL 18.08.2011 05.09.2011
Informace - posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 20.07.2011 10.08.2011
Oznámení o zahájení územního řízení - Nakládací místo dočasné vnitrozávodové přepravy prachového uhl 19.07.2011 03.08.2011
veřejná vyhláška 15.06.2011 30.06.2011
Oznámení zahájení spojeného územního řízení a stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání 25.05.2011 10.06.2011
Celní úřad Most - Oznámení o uložení písemnosti 01.12.2010 16.12.2010
Rozhodnutí veřejnou vyhláškou o povolení hornické činnosti na lomu Bílina podle dokumentace Plánu ot 11.11.2010 25.11.2010