Složka - Výzvy k podání nabídky  
  název zveřejněno od   zveřejněno do
Dodatečné informace č. 1 k zadávací dokumentaci "Rekonstrukce stávající hasičské zbrojnice 06.06.2016 13.06.2016
Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu - Rekonstrukce stávající hasičské zbrojnice 26.05.2016 13.06.2016
Výzva k podání nabídly k veřejné zakázce malého rozsahu-Rekonstrukce oplocení mateřské školky Chotěj 27.04.2015 27.05.2015
Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu ( VZMR) - oprava rekreační plochy Márinka 22.04.2015 11.05.2015
Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu (VZMR)-Rekonstrukce sociálního zařízení byt 22.04.2015 27.05.2015
Výzva k podání cenové nabídky a prokázání kvalifikace „ na opravu místní komunikace Světec “ 21.07.2014 04.08.2014
Výzva k podání cenové nabídky a prokázání kvalifikace „ na opravu požární nádrže Štrbice“ 21.07.2014 04.08.2014
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na zpracování územně plánovací dokumentace 11.07.2013 05.08.2013
Výzva k podání nabídky VZMR-Dodání a montáž -informační radarový panel 30.05.2013 26.06.2013
výzva k podání nabídky VZMR - vymalování nebytpvých prostor tělocvična Světec 28.05.2013 16.06.2013
Výzva k podání nabídky-Rekonstrukce koupelny v bytě č.2 Zámek 1 06.08.2012 22.08.2012