Složka - Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.  
  název zveřejněno od   zveřejněno do
Výroční zpráva za rok 2018 podle Zákona o svobodném přístupu k informacím 02.01.2019 31.12.2019
Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím + odpověď 29.05.2018 29.05.2020
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění poz.předp 25.10.2017 25.10.2019
Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 18.08.2017 18.08.2019
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve zněnípozdějšíc 12.07.2017 12.07.2019
Vyjádření k žádosti o informace podle zákona č.106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve zně 23.06.2017 23.06.2019
Výroční zpráv O poskytování informací dle zákona č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím - v D 22.02.2017 08.03.2017
Výroční zpráva za rok 2016 podle Zákona o svobodném přístupu k informacím 02.01.2017 31.12.2017