Složka - Volby  
  název zveřejněno od   zveřejněno do
Doplnění volby do senátu Parlamentu ČR - informace o zrušení 16.03.2020 30.04.2020
Svolání 1. Zasedání okrskové volební komise v obci Světec 09.03.2020 14.03.2020
Oznámení - doplňující volby do Denátu Perlamentu České republiky 09.03.2020 16.03.2020
Stanovení minimálního počtu členů OVK-Doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR 11.02.2020 04.04.2020
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu 02.05.2019 25.05.2019
Vymezené plochy pro vylepení volebních plakátů 02.05.2019 25.05.2019
Pozvánka na první zasedání okrskové volební komise - volby do EP 25.04.2019 25.05.2019
Stanovení volebního okrsku pro Volby do Evropského parlamentu konaných ve dnech 24.a25.května 2019 09.04.2019 25.05.2019
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do EP konané ve dnech 24.05.a 25 20.03.2019 25.05.2019
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obcí a do senátu parlamentu ČR 18.09.2018 07.10.2018
Vahrazení plochy pro vylepení volebních plakátů 18.09.2018 14.10.2018
Pozvánka-první zasedání okrskové volební komise v obci Světec 06.09.2018 06.10.2018
Stanovení počtu členů okrskové volební komise 02.08.2018 06.10.2018
Stanovení počtu volebních okrsků pro volby do Zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR 02.08.2018 06.10.2018
Volby do zastupitelstev obcí - volební okrsek, počet členů zastupitelstva, počet podpisů na peticích 10.07.2018 06.10.2018
Oznámení o době a místě konání voleb prezidenta republiky-II.kolo 15.01.2018 27.01.2018
Plochy pro vylepení volebních plakátů 27.12.2017 27.01.2018
Oznámení o době a místě konání voleb prezidenta republiky 18.12.2017 27.01.2018
Svolání 1. Zasedání okrskové volební komise v obci Světec 13.12.2017 20.12.2017
Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků 23.11.2017 27.01.2018
Stanovení počtu členů OVK-volba prezidenta republiky 09.11.2017 27.01.2018