Zveřejněné dokumenty na úřední desce RSS kanál
  název zveřejněno od   zveřejněno do
Závěrečný účet za rok 2022 Svazek 24.07.2023 24.07.2024
Veřejná vyhláška 24.06.2024 24.07.2024
Závěrečný účet Školka
Protokol o kontrole účetnictví MŠ za rok 2023 22.05.2024 31.12.2024
Závěrečný účet Obec
Zpráva o kontrole hospodaření za rok 2023 22.05.2024 31.12.2024
Závěrečný účet za rok 2023 17.06.2024 31.12.2024
Rozpočet obce 2024
Schválený rozpočet obce na rok 2024 příjmy 21.12.2023 31.12.2024
Schválený rozpočet obce na rok 2024 výdaje 21.12.2023 31.12.2024
Schválený rozpočet MŠ Svinošice na rok 2024 21.12.2023 31.12.2024
Schválený střednědobý výhledu MŠ Svinošice 21.12.2023 31.12.2024
Rozpočtové opatření 1/24 24.05.2024 31.12.2024
Rozpočtové opatření 2/24 24.05.2024 31.12.2024
Rozpočtové opatření 3/24 27.05.2024 31.12.2024
Schválený územní plán Svinošice 2021
Vydání změny ÚP Svinošice 2021 20.09.2021 31.12.2029
Rozpočty obce
Rozpočtový výhled na roky 2024 - 2028 21.12.2023 31.12.2028
Obecně závazné vyhlášky
Obecně závazná vyhláška č. 01/2016 o nočním klidu 31.12.2019 31.12.2029
Nařízení obce Svinošice č. 1/2015 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce. 04.01.2020 31.12.2029
Nařízení č. 1/2005, vymezení zimní údržby 04.01.2020 31.12.2029
Zimní údržba podle tříd komunikací 04.01.2020 31.12.2029
Aktualizace č. 3 Povodňového plánu 09.12.2021 31.12.2028
Obecně závazná vyhláška 01/2022 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 24.03.2022 31.12.2030
Požární řád obce 20.06.2022 31.12.2030
Zrušující vyhláška 20.06.2022 31.12.2030
Obecně závazná vyhláška obce Svinošice o místním poplatku ze psů 01.01.2024 31.12.2030
Obecně závazná vyhláška obce Svinošice o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité 01.01.2024 31.12.2030
Obecně závazná vyhláška obce Svinošice o místním poplatku z pobytu 01.01.2024 31.12.2030

  zobrazit dokumenty v archivu