Zveřejněné dokumenty na úřední desce RSS kanál
  název zveřejněno od   zveřejněno do
Výsledky voleb do zastupitelstva obce Tisová - 2018 08.10.2018 31.10.2022
Územní plán - Z1 Tisová 18.06.2019 18.06.2022
Řád veřejného pohřebiště obce Tisová 05.09.2019 05.09.2022
Opatření obecné povahy č.j. 41508/2019-MZE-16212 09.09.2019 31.12.2022
Plán rozvoje sportu obce Tisová na období 2019-2024 18.09.2019 31.12.2024
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí veřejné služby pro zajištění potravinové obslužnosti v malé obci 26.11.2019 26.11.2022
Opatření obecné povahy č.j. 63920/2019-MZE-16212 09.12.2019 31.12.2022
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy 06.04.2020 31.12.2022
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy 29.07.2020 31.12.2022
Střednědobý plán obce Tisová 29.09.2020 31.12.2024
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí veřejné služby pro zajištění potravinové obslužnosti v malé obci 02.12.2020 02.12.2023
Porovnání vodného a stočného za vodovod a kanalizaci Tisová za rok 2020 28.04.2021 31.05.2021
Stanovení PÚP na MK Tisová - Vysoké Mýto 13.05.2021 30.06.2021
Závěrečný účet obce
Příloha ZŠ a MŠ k 31. 12. 2019 26.06.2020 30.06.2021
Rozvaha ZŠ a MŠ k 31. 12. 2019 26.06.2020 30.06.2021
Výkaz zisku a ztráty ZŠ a MŠ k 31. 12. 2019 26.06.2020 30.06.2021
Příloha k 31. 12. 2019 26.06.2020 30.06.2021
Rozvaha k 31. 12. 2019 26.06.2020 30.06.2021
Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2019 26.06.2020 30.06.2021
Výkaz o plnění rozpočtu k 31.12. 2019 26.06.2020 30.06.2021
Inventarizační zpráva ZŠ a MŠ za rok 2019 26.06.2020 30.06.2021
Inventarizační zpráva obce Tisová za rok 2019 26.06.2020 30.06.2021
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 26.06.2020 30.06.2021
Závěrečný účet obce Tisová za rok 2019 26.06.2020 30.06.2021
Návrh závěrečného účtu obce Tisová za rok 2020 18.05.2021 24.06.2021
Rozpočet obce, dokumenty rozpočtového hosodaření
Plán nákladů a výnosů PO ZŠ a MŠ Tisová na rok 2021, střednědobý výhled na rok 2022-2023 06.04.2021 31.03.2022
Shválený rozpočet obce Tisová na rok 2021 06.04.2021 31.03.2022
Rozpočtové opatření č. 1/2021 04.05.2021 30.04.2022
Střednědobý výhled rozpočtu 2021-2024 13.05.2021 31.12.2024
Zasedání zastupitelstva
Zápis zasedání Z.O. č. 4 dne 28.4.2021 29.04.2021 27.05.2021

  zobrazit dokumenty v archivu