Složka - Závěrečný účet obce  
  název zveřejněno od   zveřejněno do
Návrh závěrečného účtu obce Tisová za rok 2019 03.06.2020 25.06.2020
Závěrečný účet Obce Tisová za rok 2018 03.06.2019 30.06.2020
Výkaz FIN 2-12M k 32. 12. 2018 Obec Tisová 06.05.2019 30.06.2020
Zpráva o přezkoumání výsledku hospodaření obce Tisová za rok 2018 06.05.2019 30.06.2020
Návrh závěrečného účtu obce Tisová za rok 2018 06.05.2019 30.05.2019
Rozvaha k 31. 12. 2018 Obec Tisová 06.05.2019 30.06.2020
Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2018 Obec Tisová 06.05.2019 30.06.2020
Příloha k 31. 12. 2018 Obec Tisová 06.05.2019 30.06.2020
Inventarizační zpráva 2018 Obec Tisová 06.05.2019 30.06.2020
Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2018 ZŠ a MŠ Tisová 06.05.2019 30.06.2020
Rozvaha k 31. 12. 2018 ZŠ a MŠ Tisová 06.05.2019 30.06.2020
Příloha k 31. 12. 2018 - ZŠ a MŠ Tisová 06.05.2019 30.06.2020
Invantarizační zpráva 2018 - ZŠ a MŠ Tisová 06.05.2019 30.06.2020
Závěrečný účet obce Tisová za rok 2017 15.06.2018 30.06.2019
Návrh závěrečného účtu obce Tisová za rok 2017 21.05.2018 10.06.2018
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12M k 31.12.2017 Obec Tisová 21.05.2018 30.06.2019
Rozvaha k 31. 12. 2017 - Obec Tisová 21.05.2018 30.06.2019
Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2017 - Obec Tisová 21.05.2018 30.06.2019
Příloha k 31. 12. 2017 - Obec Tisová 21.05.2018 30.06.2019
Inventarizační zpráva 2017 - Obec Tisová 21.05.2018 30.06.2019
Rozvaha k 31. 12. 2017 - Základní škola a Mateřská škola Tisová 21.05.2018 30.06.2019
Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2017 - Základní škola a Mateřská škola Tisová 21.05.2018 30.06.2019
Příloha k 31. 12. 2017 - Základní škola a Mateřská škola Tisová 21.05.2018 30.06.2019
Invantarizační zpráva 2017 - Základní škola a Mateřská škola Tisová 21.05.2018 30.06.2019
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Tisová za rok 2017 21.05.2018 30.06.2019
Závěrečný účet obce Tisová 2016 Inventarizační zpráva ZŠ a MŠ 18.04.2017 10.05.2017
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 18.04.2017 10.05.2017
Závěrečný účet obce Tisová za rok 2016 18.04.2017 30.06.2018
Závěrečný účet obce Tisová za rok 2016 - příloha ZŠ a MŠ Tisová 18.04.2017 10.05.2017
Závěrečný účet obce Tisová za rok 2016 - příloha Obec Tisová 18.04.2017 10.05.2017
Závěrečný účet obce Tisová za rok 2016 Rozvaha ZŠ a MŠ Tisová k 31.12.2016 18.04.2017 10.05.2017
Závěrečný účet obce Tisová za rok 2016 Rozvaha Obec Tisová k 31.12.2016 18.04.2017 10.05.2017
Závěrečný účet obce Tisová za rok 2016 - Výkaz zisku a ztráty Obec Tisová k 31.12.2016 18.04.2017 10.05.2017
Závěrečný účet obce Tisová za rok 2016 - Výkaz zisku a ztráty ZŠ a MŠ Tisová k 31.12.2016 18.04.2017 10.05.2017
Závěrečný účet obce Tisová 2016 Výkaz o plnění rozpočtu k 31.12.2016 18.04.2017 10.05.2017
Závěrečný účet obce Tisová 2016 Inventarizační zpráva Obec Tisová 18.04.2017 10.05.2017
Závěrečný účet obce Tisová za rok 2015 22.04.2016 31.05.2016
Výkaz zisku a ztráty k 31.12. 2014 24.03.2015 24.04.2015
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Tisová, za rok 2014 24.03.2015 24.04.2015
Závěrečný účet obce Tisová, za rok 2014 24.03.2015 24.04.2015
Výkaz o plnění rozpočtu Obce Tisová k 31.12.2014 24.03.2015 24.04.2015
Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2014 ZŠ a MŠ Tisová 24.03.2015 24.04.2015
Inventarizační zpráva za rok 2014, Obec Tisová 20.03.2015 21.04.2015
Inventarizační zpráva za rok 2014, Základní škola a Mateřská škola Tisová 20.03.2015 21.04.2015
Příloha Příspěvkové organizace, Základní škola a Mateřská škola Tisová 20.03.2015 21.04.2015
Příloha, Územní samosprávné celky 20.03.2015 21.04.2015
Rozvaha, Územní samosprávné celky, Obec Tisová 20.03.2015 21.04.2015
Rozvaha, Příspěvková organizace, Základní škola a Mateřská škola Tisová 20.03.2015 21.04.2015
Plnění přijatých k nápravě po auditu za rok 2013 07.04.2014 27.04.2014
Závěrečný účet obce Tisová za rok 2013 27.03.2014 31.05.2014
Výkaz zisku a ztráty obce Tisová k 31.12. 2013 27.03.2014 31.05.2014
Výkaz zisku a ztráty p.o. MŠ a ZŠ Tisová k 31.12. 2013 27.03.2014 31.05.2014
Výkaz o plnění rozpočtu obce Tisová k 31.12. 2013 27.03.2014 31.05.2014
Rozvaha p.o. ZŠ a MŠ Tisová 27.03.2014 31.05.2014
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Tisová za rok 2013 27.03.2014 31.05.2014
Příloha p.o. ZŠ a MŠ Tisová k 31.12. 2013 27.03.2014 31.05.2014
Příloha obec Tisová k 31.12. 2013 27.03.2014 31.05.2014
Rozvaha k 31.12. 2013 obec Tisová 27.03.2014 31.05.2014