Zveřejněné dokumenty na úřední desce RSS kanál
  název zveřejněno od   zveřejněno do
Volba prezidenta ČR 2023
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise -volba prezidenta ČR 2023 10.11.2022 28.11.2022
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise - volba prezidenta ČR 2023 24.11.2022 12.12.2022
Informace o počtu a sídle volebních okrsků-volba prezidenta ČR 2023 24.11.2022 30.01.2023
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu obce od 1.11.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace- Nadace pro obnovu kostela sv. Josefa 2020 18.01.2021 19.01.2024
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce - Koloniál na Výsluní - 2021 27.01.2021 29.01.2024
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Úherce- Nadace pro obnovu kos 04.03.2021 05.03.2024
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinv. dotace z rozpočtu obce Úherce 2022 - Nadace pro obnovu kos 06.06.2022 06.06.2025
Závěrečné účty Obce Úherce
Závěrečný účet obce Úherce za rok 2021 + přílohy 14.06.2022 03.07.2023
Územní plán Obce Úherce
Veřejná vyhláška - oznámení Návrh územního plánu Úherce - k veřejnému nahlédnutí + veřejné projednán 19.10.2022 29.11.2022
Ostatní
Výzva-nedostatečně určitě označené osoby v katastru nemovitostí-aktualizace k 1.8.2015 13.10.2015 31.12.2023
Oznámení o ustanovení opatrovníka - Šustrová Alena 16.02.2016 31.12.2023
Neznámý vlastník v katastru nemovitostí - aktualizace k 1.2.2016 16.03.2016 31.12.2023
Agenda nedostatečně určitě označených osob v Kn - neznámý vlastník 29.09.2016 31.12.2023
oznámení ustanovení opatrovníka-komplexní pozemkové úpravy - Klíma,Klímová 16.01.2017 31.12.2023
oznámení opatrovníka - komplexní pozemkové úpravy - Smolka 16.01.2017 31.12.2023
Neznámý vlastník v katastru nemovitostí - aktualizace k 1.2.2017 08.03.2017 31.12.2023
Agenda nedostatečně určitě označených osob v KN (neznámý vlastník) - aktualizace k 1.8.2017 20.09.2017 31.12.2023
Neznámý vlastník - agenda nedostatečně určitě označených osob v KN, aktualizace k 1.2.2018 26.02.2018 31.12.2023
Neznámý vlastník , agennda nedostatečně určitě označených osob v KN - aktualizace k 1.2.2019 19.03.2019 31.12.2023
Opatření obecné povahy - lesy 03.04.2019 31.12.2022
Opatření obecné povahy - lesní hospodářství 30.08.2019 31.12.2022
Opatření obecné povahy - lesy - MZE 11.12.2019 31.12.2022
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - LESY 04.04.2020 31.12.2022
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - MZE - lesy 29.07.2020 31.12.2022
Agenda nedostatečně určitě označených osob v KN (neznámý vlastník) - aktualizace k 1.2.2021 28.04.2021 31.12.2023
Veřejná vyhláška -Opatření obecné povahy - MZE 17.09.2021 31.12.2022
Agenda nedostatečně určitě označených osob v KN (neznámý vlastník) - aktualizace k 1.2.2022 05.05.2022 31.12.2023
Oznámení o provádění stavby - připojení pozemku ppč. 1873 k novému odběru 3 x 25A 06.09.2022 31.12.2022
Milostivé léto 21.09.2022 01.12.2022
Opatření obecné povahy 1/2022 - MZE - Lesy 10.11.2022 31.12.2023
Rozpočty obce
Střednědobý výhled rozpočtu Obce Úherce na roky 2020-2024 17.12.2019 02.01.2025
Oznámení o zveřejnění dokumentů v elektronické podobě dle zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidl 20.12.2021 01.07.2030
Rozpočet obce Úherce na rok 2022 20.12.2021 02.01.2023
Rozpočtové opatření č. 1/22 27.01.2022 01.07.2023
Rozpočtové opatření č. 2/22 11.03.2022 01.07.2023
Rozpočtové opatření č. 3/22 13.04.2022 01.07.2023
Rozpočtové opatření č.4/22 06.05.2022 01.07.2023
Rozpočtové opatření č. 5/22 10.05.2022 01.07.2023
Rozpočtové opatření č. 6/22 13.06.2022 01.07.2023
Rozpočtové opatření č. 7/22 12.07.2022 01.07.2023
Rozpočtové opatření č. 8/22 03.08.2022 01.07.2023
Rozpočtové opatření č. 9/22 23.08.2022 01.07.2023
Rozpočtové opatření č. 10/22 13.09.2022 01.07.2023
Rozpočtové opatření č.11/22 12.10.2022 01.07.2023
Rozpočtové opatření č. 12/22 25.10.2022 01.07.2023
Rozpočtové opatření č. 14/22 11.11.2022 01.07.2023
Rozpočtové opatření č. 13/22 11.11.2022 01.07.2023
Obecně závazné vyhlášky
Rozhodnutí o prominutí místních poplatků 21.11.2022 31.12.2022
Veřejná jednání Zastupitelstva Obce Úherce
Zápis z veřejného ustavujícího jednání zastupitelstva obce Úherce ze dne 19. 10. 2022 15.11.2022 30.11.2022
Program veřejného jednání zastupitelstva obce - 28. 11. 2022 18.11.2022 29.11.2022

  zobrazit dokumenty v archivu