Zveřejněné dokumenty na úřední desce RSS kanál
  název zveřejněno od   zveřejněno do
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu obce od 1.11.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce - Koloniál na výsluní - 2019- 01.11.2019 31.10.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace- Nadace pro obnovu kostela sv. Josefa 2020 18.01.2021 19.01.2024
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce - Koloniál na Výsluní - 2021 27.01.2021 29.01.2024
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Úherce- Nadace pro obnovu kos 04.03.2021 05.03.2024
Závěrečné účty Obce Úherce
Závěrečný účet obce Úherce za rok 2020 + přílohy 28.05.2021 01.07.2022
Oznámení o zveřejnění dokumentů v elektronické podobě - Závěrečný účet obce Úherce za rok 2020 28.05.2021 01.07.2022
Oznámení záměrů
Oznámení záměru - mimořádné vydržení pozemku 1457/6 12.10.2021 29.10.2021
Oznámení záměru prodeje pozemku 2045/8 v k.ú. Nýřany 12.10.2021 29.10.2021
Oznámení záměru bezúplatného převodu pozemku p.č.1313/1 v ul. Luční 22.10.2021 08.11.2021
Ostatní
Výzva-nedostatečně určitě označené osoby v katastru nemovitostí-aktualizace k 1.8.2015 13.10.2015 31.12.2023
Oznámení o ustanovení opatrovníka - Šustrová Alena 16.02.2016 31.12.2023
Neznámý vlastník v katastru nemovitostí - aktualizace k 1.2.2016 16.03.2016 31.12.2023
Agenda nedostatečně určitě označených osob v Kn - neznámý vlastník 29.09.2016 31.12.2023
oznámení opatrovníka - komplexní pozemkové úpravy - Smolka 16.01.2017 31.12.2023
oznámení ustanovení opatrovníka-komplexní pozemkové úpravy - Klíma,Klímová 16.01.2017 31.12.2023
Neznámý vlastník v katastru nemovitostí - aktualizace k 1.2.2017 08.03.2017 31.12.2023
Agenda nedostatečně určitě označených osob v KN (neznámý vlastník) - aktualizace k 1.8.2017 20.09.2017 31.12.2023
Neznámý vlastník - agenda nedostatečně určitě označených osob v KN, aktualizace k 1.2.2018 26.02.2018 31.12.2023
Neznámý vlastník , agennda nedostatečně určitě označených osob v KN - aktualizace k 1.2.2019 19.03.2019 31.12.2023
Opatření obecné povahy - lesy 03.04.2019 31.12.2022
Opatření obecné povahy - lesní hospodářství 30.08.2019 31.12.2022
Opatření obecné povahy - lesy - MZE 11.12.2019 31.12.2022
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - LESY 04.04.2020 31.12.2022
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - MZE - lesy 29.07.2020 31.12.2022
Oznámení o zahájení geodetických prací 07.04.2021 16.12.2021
Agenda nedostatečně určitě označených osob v KN (neznámý vlastník) - aktualizace k 1.2.2021 28.04.2021 31.12.2023
Oznámení o provádění průzkumných sond v období srpen 2021 - leden 2022 18.08.2021 31.01.2022
Oznámení o převzetí nalezeného vozidla - Peugeot 20.08.2021 19.08.2022
Veřejná vyhláška -Opatření obecné povahy - MZE 17.09.2021 31.12.2022
Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje 06.10.2021 22.11.2021
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu Úherce 2021 06.10.2021 05.11.2021
Rozpočty obce
Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2018-2021 20.12.2017 03.01.2022
Střednědobý výhled rozpočtu Obce Úherce na roky 2020-2024 17.12.2019 02.01.2025
Oznámení o zveřejnění dokumentů v elektronické podobě dle zákona 250/2000 Sb o rozpočtových pravidle 16.12.2020 01.07.2022
Schválený Rozpočet obce Úherce na rok 2021 16.12.2020 01.07.2022
Rozpočtové opatření č. 2/2021 27.02.2021 01.07.2022
Rozpočtové opatření č. 1/2021 27.02.2021 01.07.2022
Rozpočtové opatření č.3/2021 11.03.2021 01.07.2022
Rozpočtové opatření č.4/2021 28.04.2021 01.07.2022
Rozpočtové opatření č.5/2021 12.05.2021 01.07.2022
Rozpočtové opatření č. 6/21 14.07.2021 01.07.2022
Rozpočtové opatření č. 7/21 07.09.2021 01.07.2022
Rozpočtové opatření č. 8/21 12.10.2021 01.07.2022
Obecně závazné vyhlášky
Obecně závazná vyhláška obce Úherce č.1/2021, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 22.10.2021 08.11.2021

  zobrazit dokumenty v archivu