Dobrý den,

dovolujeme si Vám zaslat přehledné informace k dobrovolnému antigennímu testování veřejnosti, které bude od 18. prosince 2020 hrazeno zdravotními pojišťovnami.  Zájemci o antigenní testování se musí předem objednat. Antigenní testy ve Zlínském kraji provádí tato odběrová místa:

Krajská nemocnice T. Bati https://www.kntb.cz/odberove-misto

Kroměřížská nemocnice - https://reservatic.com/public_services/kromerizska-nemocnice-a-s-odbery-covid-19?place_id=2368

Vsetínská nemocnice - https://reservatic.com/cs/public_services/vsetinska-nemocnice-a-s-odbery-covid

Uherskohradišťská nemocnice – objednání pouze přes telefon: 724 631 022

Nemocnice AGEL Valašské Meziříčí - https://www.agellab.cz//

Městská poliklinika Otrokovice – objednání pouze přes telefon: 739 408 931

IFCOR Uherské Hradiště - https://www.ifcor.cz/obj/lis/vybermetodu.asp

Vaše laboratoře s.r.o. Zlín – objednání pouze přes telefon: 739 408 931

 

Dále také přeposíláme Výzvu ke zvládnutí současně epidemiologické situace s Covid-19 a očkování členů Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP, České vakcinologické společnosti ČLS JEP a Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP.

S pozdravem a přáním pěkného dne

 

Oddělení vnějších vztahů a zahraniční spolupráce
Odbor Kancelář hejtmana
Krajský úřad Zlínského kraje
třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín

 

 

 

 

VÝZVA KE  ZVLÁDNUTÍ  SOASNÉ  EPIDEMIOLOGICKÉ  SITUACE  S  COVID-19 A OČKONÍ

Vakna je naší jedinou zbraní

 

Chovejme se nale zodpověd - dodržujme pravidlo 3R - nosme roky, myjme si ruce, dodržujme dostatečné rozestupy - neshlukujme se

 

Celý svět a také Českou republiku zaplavují cíle dezinformač zprávy a fake news o kování proti COVID-19. Informacím podléhá značná část populace, včetně některých zdravotníků. Vakcína je jedinou šancí společnosti zvládnout pandemii koronaviru. ední čeští infektologové, vakcinologové a epidemiologové mto vyvají zdravotnickou i laickou veřejnost k neustálému zodpodmu chování a nepodceňování této nemoci. Společně tvrdíme, že kování je z dlouhodobého hlediska nezbytné pro ovlivnění nepříznivého epidemiologického vývoje a pro návrat k normálnímu životu.

 

kaři infekčch oddělení, kteří od jara denně bezprosedně bojují za chranu životů stovek pacien postižených infekcí COVID-19, spolu s vakcinology, kteří pozorují narůstající odpor k očkování, vyjadřují hluboké znepokoje nad nedostatečnými a často zavádějícími informacemi o kování v naší zemi. Denně vidíme žká zdravotní postižení, úmr a tragédie v rodinách, v rozsahu ješ před rokem zcela nemyslitelném. Potvrzujeme, že přes maximální úsilí vědeckých mů na celém světě nemáme a v brzké době nebudeme mít účinný lék proti koronaviru, který se nadále vyznačuje mimořádnou nakažlivostí a zákeřností. Po roce usilovného hledá sdělujeme hluboké zklamání, že máme k disposici jen několik pomocch léků, které jsou schopny zlepšit prognózu nakažech o necelých 10-20%, c je číslo zoufale nízké. kazu nadále považujeme za nebezpečnou ruskou ruletu, která si své oběti hledá bez větších pravidel. Po řadu d v České republice na tuto jednu infekci umírá den ce než 100 lidí, před měsícem to bylo již i přes 250 lidí denně, což je číslo dříve pro několik generací infektologů, mikrobiologů či epidemiologů zcela nemyslitelné. Toto číslo je nyní výraz vyšší než kolik obě si den u nás žádají onemocně dorová. Proto svědomitě dodržujme stanove protiepidemická opatření. Používejme roušky, udržujme rozestupy, dezinfikujme si ruce a to bude možné, nechme se kovat.

 

Od dob lékaře Edwarda Jennera, který s kováním začal ed ce než 220 lety, byly vývoj a výroba vakcín dokonale propracovány. Vakcíny jsou mimořád bezpeč a nikdo nezpochybní, že jsou zodpovědné za záchranu miliónů lidských životů na celém světě. Očkování je právem označeno za nejvýznamnější vymoženost lidstva a medicíny novověku. Na rozdíl od vývoje nových molekul a léků, které by se mohly uplatnit v léčbě infekčnemoci, se v ípadě vývoje vakcíny jedná o postupy a zásady přípravy dlouhodo známé a ověřené z vývoje jiných vakcín, a je tedy možné je označit za bezpečné. Složitosti a rizika při vývoji nových protivirových léků jsou proti vakcínám tedy výrazně odlišné, i vakcína proti sezónní chřipce pro předem urče kmeny musí být vyrobena na daný rok v řádu několika měsíců a nikdo ktkost času na ípravu nerozporuje.

 

Teď je čas říci, že vakcinace je lepší, než sedět měsíce zavření doma. Teď je čas říci, že účinnost i bezpečnost vakcíny bude velmi pečlivě sledována. T je čas říci, že je nutno spojit síly zdravotníků, představitelů státu, médií v jeden proud podpory očkování.


Tvůrci to výzvy členové Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP, České vakcinologické společnosti ČLS JEP a Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP si uvědomují vážnost současné situace a vyvají všechny představitele státu, zdravotnickou veřejnost, média, správce sociálních sítí o maximál podporu edukace o prospěšnosti kování. Očkování považujeme v současné do za nejúčinnější, bezpeč a jedi dostup nástroj k zvládnutí závažné pandemie. Za jediný nástroj, který je již dnes schopen zamezit stovkám, tisícům zbytečch úmrtí, závažným dlouhodobým i celoživotním postižením zdraví, rodinným tragédiím.

 

Vyzýváme kažho zdravotnického pracovníka, tak jak považuje za samozřejmé být kován proti virové hepatitidě B, aby měl profesionální přístup k kování proti nemoci COVID-19 a to nejenom kvůli sobě, ale zejména kvůli svým pacientům. Měl by kování propagovat, ale také sám se nechat kovat, co nedříve to bude možné.

 

Vyzýváme k odpovědnosti všechny, kteří bezohled hazardují s lidským zdravím šířením často zcela nesmyslných, hloupých desinformací a pochyb o kování.

 

Vyzýváme vás lidi - rozhodujte se dle vlastního rozumu a pravdivých informací.

 

 

 

Prim. MUDr. Petr Kümpel stopředseda Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP

Doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D. – předseda Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP

Prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D. edseda České vakcinologické společnosti ČLS JEP

Prim. MUDr. Hana Roháčová, Ph.D. primářka Kliniky infekčch, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce v Praze

MUDr. Pavla Křížová, CSc. edsedkyně Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP V Praze, Hradci Králové a Opavě dne 8.12. 2020