Složka - územní plán  
  název zveřejněno od   zveřejněno do
Veřejná vyhláška -návrh Změny č.1Územního plánu Valšov 13.03.2019 29.04.2019
Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Valšov 01.02.2016 02.03.2016
Územní plán Valšov - širší vztahy 20.05.2010 04.06.2010
Územní plán Valšov - grafická část 20.05.2010 04.06.2010
Územní plán Valšov - textová část 20.05.2010 04.06.2010
Územní plán Valšov - odúvodnění zpracované pořizovatelem 20.05.2010 04.06.2010
Územní plán Valšov - odúvodnění zpracované pořizovatelem 20.05.2010 04.06.2010
Územní plán Valšov - Opatření obecné povahy 2/2010 20.05.2010 04.06.2010
Územní plán Valšov - veřejná vyhláška 20.05.2010 04.06.2010
Územní plán Valšov 20.05.2010 04.06.2010
VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU VALŠOV NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ZPRACOVANÉ DLE PŘÍLOHY K ZÁKONU Č. 183/ 20.05.2010 04.06.2010