Složka - Volby 2019 - EP  
  název zveřejněno od   zveřejněno do
Výsledky voleb do EP 27.05.2019 14.06.2019
Oznámení o době a místě konání voleb do EP 06.05.2019 24.05.2019
Svolání 1.zasedání OVK 25.04.2019 30.04.2019
Informace pro voliče volby do EP 15.04.2019 05.05.2019
Jmenování zapisovatele volby do EP 10.04.2019 10.05.2019
Stanovení minimál.počtu členů OVK 18.03.2019 30.04.2019