Zveřejněné dokumenty na úřední desce RSS kanál
  název zveřejněno od   zveřejněno do
Prohlášení zákonných zástupců 06.01.2009 06.01.2022
Zdravotní způsobilost 06.01.2009 06.01.2022
Žádost o přijetí do vyššího ročníku 24.06.2010 24.06.2022
školní řád Tursko 2017 18.09.2017 18.09.2020
archiv
Pokyn v poskytování úplaty za školní družinu 02.09.2015 02.09.2021
Žádost o uvolnění žáka 02.09.2015 02.09.2020
Klasifikační řád 21.10.2015 21.10.2020
Zápisní lístek do školní družiny 17.08.2016 17.08.2117
Školní vzdělávací program Kostka s účinností od 1. 9. 2015 31.10.2017 31.10.2020
Školní vzdělávací program Kostka s účinností od 1. 9. 2013 31.10.2017 31.10.2020
Školní vzdělávací program Kostka s účinností od 1. 9. 2016 31.10.2017 31.10.2020
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 - 2019 28.11.2017 31.12.2019
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 – 2021 09.01.2019 31.12.2021
Rozpočet na rok 2019 09.01.2019 31.12.2019
Dotazník pro rodiče žáka 11.02.2019 11.02.2029
Přihláška ke stravování MŠ Tursko 27.08.2019 27.08.2030
Odchodový formulář I. ročník 18.11.2019 18.11.2025
Odchodový formulář II. – V. ročník 18.11.2019 18.11.2025
Návrh rozpočtu na rok 2020 29.11.2019 18.12.2019
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 – 2021 29.11.2019 18.12.2019

  zobrazit dokumenty v archivu